நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Refer a MANAGER for Opening in Investment Banking at Wipro BPO Chennai 
From: WipLinks WBPO
Sent: Thursday, 19 January, 2012 17:57
To: AllBelapurUsersWBPO; AllGNDCusersWBPO; AllDelhiusersWBPO; AllHydUsersWBPO; AllMumbaiUsersWBPO; AllKolkataUsersWBPO; AllChennaiusersWBPO; AllPuneUsers-WBPO; AllBangaloreusersWBPO
Subject: Refer a MANAGER for Opening in Investment Banking at Wipro BPO Chennai
 
 
Refer a MANAGER
For Opening in
Investment Banking @ WBPO Chennai
 
……
Referral Details
……
Function
Band
Work Location
Position
Key Skills
Qualification
Experience
Operations
3A
Chennai
Manager
Global Reference Data
Static Data
Client Data Management
Minimum Graduation (MBA would be preferred)
Overall – 8+ years
Related – 6+ years
…………….
PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
 1. Responsible for service delivery of overall process in Account Setup/ Amendments as required from Time to time
 2. Ensure Smooth Operations of Process
 3. Anticipate issues and ensure proactive actions are taken to avoid disruption to business
 4. Responsible for measuring the daily process metrics and devise initiatives to improve the same
 5. Responsible for implementing tools and methods as per internal WBPO requirements
 6. Focus on stabilizing the process and meeting the customer expectation while optimizing the cost
 7. Implement and monitor various development initiatives identified for the domain
 8. Provide functional support and direction to the team on customer support needs
………………
CRITICAL SKILLS REQUIRED
1.      Deep knowledge of Running Operations and Service Delivery
2.      Strong Domain knowledge on Static Instrument set up and Amendments
 1. High Understanding of Business Impact of instrument set up/ Amendments to Banks Risk exposure
 2. Strong interpersonal and influence management skills
 3. Ability to work and communicate with people across organizational units
 4. Ability to manage team consisting of highly skilled team members
 5. Ability to think strategically and translate strategy into action plans
 6. Strong analytical skills with an ability to problem  solve with a win-win negotiation approach
 7. Ability to lead people on large, multi-functional efforts and work in a matrix reporting environment
 8. Advanced knowledge of PC technology-DOS, applications and on-line tools especially Excel
…………


 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
1 comment:

 1. I like to share this company for job seeker... They are providing excellent service to experience Candidate and Fresher who are looking job...
  http://www.viesupport.com/recruitment-consultants.html

  ReplyDelete

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...