நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 25, 2012

Urgently Required Accountant in a well reputed company @ Kuwait


Assalamu Alaikum,
At present there is an immediate opening with the below requisites for those you are willing to join immediately:
Position: Accountant
Experience : 4-5 years
Qualification: Graduate & Post Graduate
Salary: Good salary
Skills: Good communication skills, able to handle the work independently until the balance sheet and to work with any accounting software.
Visa: Transferable residence
 
Contact us immediately on :
Name: A. Hidayathulla 
Mob 99841228 E
 
Kindly circulate amoung our muslim brothers.
Jazak Allah Kheiran
A. Hidayathulla
-------------------------


Thursday, August 23, 2012

JOBS (22-08-2012Assalamu'alaikum,
Kindly forward it to the Job seekers you know.

Vacancies added on 22-08-2012
https://sites.google.com/site/variousjobs4u/home/2012/aug/22-08

--------------------------------------------------------------------------------------------------
India Jobs
Various India Jobs 1

Various India Jobs 2

Various India Jobs 3


Pakistan Jobs
Various Pakistan Jobs 1
Various Pakistan Jobs 2


Gulf Jobs
Walk In Interviews @ Gheewala
URGENTLY REQD. FOR AL HUDA ENGG CO., QATAR
Jobs in Construction
Jobs in HR

Jobs in IT

Jobs in Oil & Gas

Oracle and other Jobs

Oracle Jobs

Various Gulf Jobs 1

Various Gulf Jobs 2

Various Gulf Jobs 3

Various Gulf Jobs 4

Various Gulf Jobs 5.Miscellaneous Jobs Sent by Members / Friends
Aug 16, 2012
         Aug 16, 2012
Aug 15, 2012
         Aug 14, 2012
Aug 13, 2012;


Arab News (Saudi Arabia)
Aug 16, 2012        Aug 16, 2012
Aug 15, 2012       Aug 14, 2012
Aug 13, 2012 


Gulf  Daily News  (BAHRAIN)
Aug 16, 2012
         Aug 16, 2012
Aug 15, 2012
         Aug 14, 2012
Aug 13, 2012


Arab Times (Kuwait)
Aug 16 2012      Aug 16, 2012
Aug 15, 2012       Aug 14, 2012
Aug 13, 2012


Khaleej Times (UAE)
Aug 16, 2012     Aug 16, 2012
Aug 15, 2012     Aug 14, 2012
Aug 13, 2012


Gulf  Times  (QATAR)
Aug 16, 2012
         Aug 16, 2012
Aug 15, 2012
         Aug 14, 2012
Aug 13, 2012

__._,_.___


Water Injection Plant / Utilities Supervisor / Abu Dhabi (UPPER ZAKUM ISLAND)
---------- Forwarded message ----------
From: abdul anies 

 
 
 
Job ID 739
Position Water Injection Plant / Utilities Supervisor
Post Date 12/08/2012
Closing Date 30/08/2012
Scope of Work
Ensure that the Utilities and Water Injection Plants are operated efficiently, safely and economically in accordance with approved programmes and instructions.Take necessary measures to deal with planned and unforeseen fluctuations and keep the production personnel concerned, and other departments, informed of changes, and obtain permission for making changes, as necessary.Propose for review modifications to enhance utilization and safety of the installation.Approve and issue work permits for 'hot' and 'cold' work, prepare equipment for maintenance or repair work and after work is completed to review maintenance work and test equipment and prepare it for operation.Ensure a high level of safety throughout the plants, react to emergency situations when they occur and take action in line with standing instructions. Is in charge of the first action for the fire fighting until transfer to higher authority.Instruct operators in isolating and ensuring that plant and equipment are free of gas and safe or repair, maintenance, overhaul, or modifications.Coordinate and supervise the movement of freight for production by sea or air between central complex and other locations in conjunction with Traffic Supervisor.Ensure that accurate records are kept of consumables used in the utilities and issues requisitions for new materials to ensure stocks are available.Keep a log book of occurrences, plant conditions, instructions and work to be carried out, and check the log books kept by the Senior Operators.Ensure that the plants work at maximum efficiency and that the operations are maintained without interruption, with power and water injection targets are met.Ensure that routine tests of emergency and safety equipment are carried out, and these equipments are available for use.Prepare for review detailed procedures to be followed in for non-routine circumstances.Plan schedules for daily/weekly and monthly programmes of work and supervise Operators and Senior Operators to achieve objectives.Identify training needs of his subordinates, initiate training activities for them, and may participate in such training.Be ultimately responsible for good housekeeping within his plant.Monitors and controls all activities within his area of responsibility are conforming to "HSE Standards and Guidelines" set by the company.Guide and develop U.A.E. National Developees to achieve their target position set by hierarchy.
Minimum Requirements
Completion of Secondary technical education (12 years) plus advanced vocational qualification.8 to 10 years production or refinery experience in the petroleum industry including water treatment, and 3 years in a supervisory position.or : B. Sc. degree in Petroleum/Chemical/Mechanical Engineering.
Salary Remuneration Tax Free and Salary is Negotiable
Location Abu Dhabi (UPPER ZAKUM ISLAND)
 
 
 
 
 
 
 
__._,_.___
           
   
.
__,_._,___


Senior Process Plant Operator


 
SOS Service Bureau
 
SOS Recruitment Consultants is an Executive Search & Selection Consultancy that acts on behalf of client companies. Our primary function is to source the most suitable candidates that fulfil our client's requirements, therefore we regret that we are unable to proactively assist individuals in finding employment.
View and Apply


Job Details
Position Senior Process Plant Operator
Industry Type Petroleum / Oil & Gas
Functional Area Equipment Operators / Inspectors
Location of Job Abu Dhabi - United Arab Emirates
Opening(s) 0
Job Description This vacancy is with our client, Government oil & gas client under the ADNOC group in Abu Dhabi, UAE.

Our client will be conducting a recruitment campaign in India with in one month time.

ROLE AND SCOPE:

Operates and monitors Distributed Control System (DCS) for USSC oil and Gas cluster plants and field gas wells to ensure safe and efficient operation and to ensure the company's oil/gas production targets are met in terms of quality and quantity. Ensures processing plant availability by directing production operators to carry out plant adjustments and corrective actions as required. Prepares production daily and monthly reports.
(Work covers all oil and gas cluster operations area on USSC including GTP, NGTP, GG-II, ABK, CGW, CSP, CSP-1, Flare System, Oil collection platforms and remote Wellhead gas Towers operated by telemetry and Disposal Wellhead Towers.)

ORGANIZATIONAL RELATIONSHIP / LATITUDE:

• Daily contacts with work associates and personnel in the Oil and Gas Operation Team up to Team leader level to discuss production plan targets, production operating activities and requirements and implementation of maintenance activities and progress.
• Daily contacts with personnel in Tower and & Pipe lines Operation team up to Supervisor level to discuss gas well availability and operation requirement.
• Regular contact with personnel in Utilities Operations team personnel up to engineer level to discuss arrange and co-ordinate maintenance required.
• Works according to established procedures, specialized technical standards and safety instructions, using own initiative, judgement in adjusting plant conditions - particularly in emergency situations.
WORK PERFORMED
Main Duties and Responsibilities
Operations activities:
• Operates the DCS (Distributed Control System) for plants start-up operations and shutdown in order to meet Company's objectives and gas production targets.
• Monitors all plants and gas wellhead towers conditions such as flow rates, pressures, temperatures, levels, etc, through displays, graphics and trend logs.
• Operates the plants Fire and Gas detection and Fire protection systems.
• Makes minor plant adjustments when necessary and reports any serious faults to the Supervisor with appropriate remedial actions, implements immediately the approved actions, procedures and standard emergency responses.
• Takes immediate corrective actions to limit risk to personnel, plant equipment and production during emergency situations.
• Controls the injection rate of all plant chemicals to ensure safe and proper control of gas quality and minimize corrosion.
• Prepares plant-operating reports as requested by Production Supervisor or Team Leader.
• In emergency situations ensures the safe shutdown, isolation and blow down of relevant plant.
Work control
• Directs and guides plant shift operators and helpers for all external manual plant operations / changes using radio for passing instructions.
• Checks to ensure required quality control analysis, for evaluation of plant performance and maintenance of efficient operation, such as gas dew point, glycol pHs, …..etc.
• Reports immediately to Supervisors any faults or break down of equipment or machinery.
• Maintains detailed events and fault log books during the assigned shift for review by Supervisor.
• Identifies and investigates any faults and inform the concerned departments, for remedial action.
HSE Role
• Adheres to Company's HSE policy, standards and approved operating procedures while performing the duties / tasks.
• Ensures the safety of plant shift operators / helpers / servicemen and plant equipment.
• Takes active part in all aspects of HSE safety programme, attending group meetings, emergency exercise, drills and hazard identification / reporting.
• Assists the Supervisor for annual H S E programme implementation.
Subsidiary Activities
Other related duties
Perform other related duties as assigned by Supervisor such as taking part in training / developing new recruits / UAE National Employees / Developees, implementing orientation programmes, preparing necessary reports, plant shutdown and start-up procedures and preparing isolation confirmation certificate - ICC etc.
 
Desired Candidate's Profile
Profile • Completion of Secondary Education followed by two years formal training leading to a technical diploma.
• 4-5 years experience in a Refinery, chemical plant or offshore production plant operations including experience of DCS operation.
• Good knowledge of English language
Experience 5 - 10 years
Education Basic - Diploma, Secondary School
Nationality Indian
Gender Male
 
Contact Details
Name/ Designation: -
Website http://www.soshr.net/
Keywords: operator, process, production operator, production
View and Apply
__._,_.___
 
.
__,_._,___


Kuwait JobsKuwait Jobs - Jobs Career Vacancies Employment Opportunities in Kuwait - IT Safety Oil Gas Jobs - Kuwait Job Bank - Jobs


Posted: 18 Aug 2012 12:00 PM PDT

 Responsible for efficient and profitable operation of a Chocolateness store leads and empowers store team members to ensure that Chocolateness "service experience" is consistently provided for customers through quality store operations.
Posted: 18 Aug 2012 12:00 PM PDT

 Ensure proper organization, recording financial transactions and reconciliation of accounting records on timely basis within monthly accounting cycle.
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

•Minimum 3-5 Years experience as Product manager / Electronics sales Manager
•English language proficiency
•Excellent communication skills
•Outstanding negotiations skills
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

The Business Process Engineering Specialist is responsible for the overall engineering effort, including understanding, documenting, re-engineering and implementing the business processes in support of the organization's goals and strategies.
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

-Skin-care services such as facials and waxing
-Hair design and styling services
-Nail services
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

- Excellent Bilingual(Arabic & English) skills. French will be an added advantage
- Pleasing personality and smart appearance
- Energetic and self motivated
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

Activities relating to sales, training and marketing the company's medical products to medical sectors covering public, private and military hospitals, medical schools and university hospitals, and medical research centers.
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

To Provide personal administrative support to management and the company through conducting and organizing administrative duties and activities including receiving and handling information.

__._,_.__

U&I Weekend Hiring Event - Aug 18th - Refer Now !!!----- Forwarded by Abdulrahman Kb/India/IBM on 08/19/2012 10:50 PM -----

From:   Gts Careers/India/Contr/IBM
To:     U&I-BLR-S1, U&I-BLR-SS, U&I-BLR-U-P-J
Date:   08/16/2012 10:03 PM
Subject:        U&I Weekend Hiring Event - Aug 18th - Refer Now !!!
Sent by:        Deepa Prasad|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|(Embedded image moved to file: pic05690.gif)                                                      |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Dear IBMer                                                                                     |
|                                                                                                  |
|   We solicit your help in bringing your friends and family members who qualify to apply for the  |
|   given positions.                                                                               |
|                                                                                                  |
|   U&I event will be conducted in  Bangalore,Hyderabad and Noida on 18th August 2012. For details |
|   refer to the U&I weekend event tab..                                                           |
|                                                                                                  |
|   Please respond back  with the updated referral resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with     |
|   Skill/Exp/Loc mentioned in the subject line.                                                   |
|                                                                                                  |
|   Note: Candidate's profiles will be screened at the interview venue to check for fitment and    |
|   suitability to the skills we are hiring.                                                       |
|                                                                                                  |
|   Below are the venue details for the event.                                                     |
|                                                                                                  |
|   Bangalore -IBM India Pvt Ltd, G1 Block, Manyata Embassy Business Park, Nagawara Outer Ring     |
|   Road, Bangalore-560045                                                                         |
|                                                                                                  |
|   Hyderabad -IBM India Pvt Ltd, IBM Tower, 3A, MindSpace, Survey No. 64, APIIC Software Layout,  |
|   Madhapur, Hyderabad-560081                                                               |
|   Noida: IBM India Pvt Ltd, Stilt Floor, IBM Tower, A-26, Sector-62, Noida-201307                |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Regards                                                                                        |
|   GTS - SD Employee Referral Program Office                                                      |
|                                                                                                  |
|     (Embedded image moved to file: pic07180.gif)                                                 |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Hard copy of the interview invite mailer which we will send them post scheduling their         |
|   interviews.                                                                                    |
|   Hard copy of the resume.                                                                       |
|   Photocopy of current organization offer letter/ increment letter & Relieving letter of previous|
|   company (only If the candidate has not completed the one yr in the current company)            |
|   Photocopy of 2 recent pay slips.                                                               |
|   Highest qualification Provision /Convocation letter & degree marks sheets of the same.         |
|   Approved Govt ID Proof (original) & one photocopy of the same.                                 |
|   2 Passport Size Photos                                                                         |
|                                                                                                  |
|(Embedded image moved to file: pic19795.gif)                                                      |
|                                                                                                  |
|Note : Referral Bonus is not applicable for any fresher hiring (candidates with less than 24      |
|months experience)                                                                                |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|Please Note                                                                                       |
|                                                                                                  |
|   Please  ask  your  referral to mention your Name & ID clearly in the form given at the venue or|
|   attached  in  this  email.  Candidates  should also mention "Employee Referral" on top of their|
|   resume                                                                                         |
|                                                                                                  |
|   Due  to security concerns candidates are not allowed to carry any bags inside the IBM Premises.|
|   Please inform your candidates regarding the same.                                              |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Please respond back  with the updated resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with the format of|
|   Subject line with (Skill/Rel Exp/Loc)                                                          |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|Source Credit based on Pay-the-scheduler Program                                                  |
|                                                                                                  |
|   The source credit for IBM INDIA is based on a special program, "Pay-the-scheduler "            |
|                                                                                                  |
|In the likelihood that the candidate has been contacted by multiple channels for the same         |
|position, it is important to identify the RIGHT SOURCE through which the candidate appears for the|
|interview.                                                                                        |
|"Pay the scheduler" program helps IBM to provide the credit to the correct source in all such     |
|events.                                                                                           |
|                                                                                                  |
|In case the candidate does not mention any of the two details required, i.e.. Referrers Name and  |
|Employee ID , the referrer will not be eligible to receive the ERBP-bonus                         |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|We are happy to extend the referral eligibility to all People Managers (Band 10 and below).       |
|                                                                                                  |
|People Managers will be eligible to receive a referral incentive only if                          |
|1. They are not involved in the candidate selection process (as interview panelists)              |
|2. They are not their referrals' hiring manager.                                                  |
|3. The candidate is not the Direct reportee of the referrer.                                      |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|Regards
Employee Referral Program Office
India Recruitment team
Sr. Panel Operator / Abu Dhabi (Habshan)


 
 
Job ID 737
Position Sr. Panel Operator
Post Date 12/08/2012
Closing Date 30/08/2012
Scope of Work
Monitor and control process parameters in Oil, Gas, Utilities, Satah, Crude Loading and Gas Export plants. Take timely remedial actions in case of process alarms or plant upsets due to instrument/equipment failure, ensuring safety of plant & personnel.To assist the shift supervisor in day-to-day activities by providing proper feed back and follow-up.Provide work guidance to field Senior Operators/Operators and coordinate their activities in keeping with standard operating procedures & standing instructions complying to company's Health, Safety & Environment policy.Monitor fire & gas panel and interact with fire control center during failure of any plant protection system.In case of emergency situation, take appropriate actions as per 'Zadco' emergency procedures and contingency plans. Safely shut down the affected Plant partially or totally. Maintain communication with Emergency Control Center, Fire Control Center, Zakum & Satah Fields, Das Island, Clinic, Abu Dhabi and any other agency as per the emergency situation. To restore the Plant to normal operating conditions safely and efficiently once the situation is normalised. To initiate work request for maintenance in case of equipment/instrument failure in co-ordination with field operators & shift supervisor. Follow-up work permits, take equipment/instruments out of service for maintenance and to take back in service after maintenance intervention. To record all the activities that occurred during the shift. In liaison with Oil Movement section, prepare necessary crude tank, pumping station and metering station for each tanker loading. Co-ordinate with Loading Master, SPC Representative and Oil Movement Supervisor for smooth and safe loading operation. Communicate with Zakum field and Satah field Production personnel for any variation in parameters, warn Satah offshore team of any alarm/abnormalities occurring in the field.Monitor the quality of products and intermediates and take necessary corrective actions when the Lab analysis indicates deviation from standard norms. Prepare 'Zirku Daily Production Report' based on : Crude Receipt, Crude Export & Gas Export. Important Plant process parameters. Prepare 'Daily Consumption Sheet' which indicates stock of various utilities including Diesel/Water production and export. Carry out performance studies of Plant & equipment and prepare relevant data/reports. For Pre-planned Inspection / Maintenance / Shut-down of major vessels/equipment Plant section: Involve in preparation of detailed procedure. Follow-up and record the activities. Give orientation and on-the-job guidance to trainees/U.A.E. nationals in Plant process controls.
Minimum Requirements
Completion of Secondary technical education (12 years) + specialized plant operator training equivalent to 6 to 9 months full-time.Senior Panel Operator – Process: 5 years experience in process plant operations either in refinery or petrochemicals.Very good knowledge of English.
Salary Remuneration Tax Free and Salary is Negotiable
Location Abu Dhabi (Habshan)
 
 
 
 
 
__._,_.___
          
   
.
__,_._,___


Asia Pacific Oil & Gas Jobs - Aug 18, 2012
 
As received.

Please don't send me any CV.
---------- Forwarded message ----------From: RIGZONE <jobs@rigzonemail.com> Date: Sat, Aug 18, 2012 at 12:38 PMSubject: Asia Pacific Oil & Gas Jobs - Aug 18, 2012To:
  Weekly Job Register  
 
E&P News Career Center O&G Directory Rig Data Training Equipment More from Rigzone
 
  Asia Pacific
Week of Aug 13, 2012
Asia Pacific Job Register
Forward this Newsletter
In the last 7 days, 976 worldwide new jobs have been added to the Rigzone Career Center. A sample of those jobs are presented below, and you can browse to find jobs by checking out the categories that match your skills.
Post Your Resume Your Career Center Search for Jobs

Worldwide New Jobs By Category
Drilling 149 new jobs 927 open jobs
Production 61 new jobs 480 open jobs
Oilfield Services 104 new jobs 733 open jobs
Procurement & Construction 151 new jobs 753 open jobs
Petroleum Engineering 168 new jobs 790 open jobs
Design Eng. / FEED 211 new jobs 1067 open jobs
General Eng. & Science 113 new jobs 610 open jobs
Geosciences 154 new jobs 595 open jobs
Maintenance & Inspection 88 new jobs 488 open jobs
Health, Safety & Env. (HSE) 72 new jobs 452 open jobs
Refining & Petrochem 13 new jobs 106 open jobs
Maritime 34 new jobs 179 open jobs
Management/Support 225 new jobs 1381 open jobs
Trades 79 new jobs 573 open jobs


New Jobs in Asia Pacific
Over the course of the last 7 days, the following jobs in Asia Pacific, as well as many others, were added to the Rigzone Career Center.

Drilling
Manager, Operations Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: OIM, Operations Manager Location: Miri, Sarawak, Malaysia
Drilling Fluids / Mud Engineer for Oil & Gas Australia Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Company Man, Drilling Consultant, Mud Engineer / Drilling Fluids Location: Australia, Australia
Driller required for Malaysian Jackup Installation Education: High School/Secondary       Experience: 1+ years Skills: Driller Location: Malaysia
Oilfield Services
Director - South East Asia Education: High School/Secondary       Experience: 5+ years Skills: Business Development, Well Servicing & Testing Location: Singapore, Singapore
Procurement & Construction
Cost Engineer - Client side on a Multi Billion Dollar LNG Project Education: High School/Secondary       Experience: 6+ years Skills: Budget / Cost Control, Cost Engineer, Project Controls Location: Perth, Western Australia, Australia
HUC & DECOMMISSIONING ENGINEER Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Commissioning Engineer / HUC, Project Management Location: Malaysia
Shanghai,CN-Commissioning Manager -World-class Pharma R&D Center Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Commissioning Engineer / HUC Location: Shanghai, China
Petroleum Engineering
Senior Flow Assurance Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Chemical Engineering Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Sr. Reservoir Eng./Specialist with huge event in Cairo-Egypt !!!! Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Reservoir Engineering Location: Kuala Lumpur, Malaysia
Design Eng. / FEED
Mechanical Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Mechanical Engineering Location: Brisbane, Australia
HSE Design Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Design Engineer, HSE Manager / Advisor Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Control Systems Engineer - Subsea Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Design Engineer, Electrical Engineering, Subsea Engineering Location: Perth, Western Australia, Australia
General Eng. & Science
Electrical Supervisor Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Electrical Engineering Location: Yadana Offshore Field, Myanmar
Transmission Line Design Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Design Engineer, Electrical Engineering Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Project Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Project Engineer Location: Perth, Western Australia, Australia
Geosciences
Reservoir Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Petroleum Engineering, Petrophysicist, Reservoir Engineering Location: Kuala Lumpur, Malaysia
Technical Assistant Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 3+ years Skills: Geoscience Technician Location: Perth, Australia
Senior Geophysicist Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Geologist, Geophysicist, Geoscientist Location: Miri, Sarawak, Malaysia
Maintenance & Inspection
Facilities Engineering Supervisor - Operated Asset Team Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 9+ years Skills: Facilities Manager, Reliability Engineer Location: Perth, Australia
Senior Technical Integrity Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Reliability Engineer Location: Perth, Australia
Assistant-Service Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Maintenance Technician Location: Wuxi, China
Health, Safety & Env. (HSE)
Fire Protection Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Fire Fighting, HSE Manager / Advisor Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Site Quality Advisor Education: Associates/2 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: HSE Auditor, HSE Manager / Advisor, QA / QC / Inspection Location: Chinchilla, Australia
Rig Medic Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 1+ years Skills: Paramedic / Nurse Location: MUMBAI, India
Maritime
Shipyard Worker Education: Tech/Vocational Cert.       Experience: 7+ years Skills: Electrician, Electronics Tech, Shipyard Location: Singapore
Permanent Chief Engineer - DSV - Vietnam - 29th August Start Education: Tech/Vocational Cert.       Experience: 5+ years Skills: Marine Engineering, Ships Engineer, Technical Manager Location: Vietnam, Viet nam
Management/Support
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 15+ years Skills: Project Management Location: Bangkok office, Thailand, Thailand
Drilling Fluids Business Development Executive, Chinese Speaking Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Business Development, Mud Engineer / Drilling Fluids, Sales and Marketing Location: China
Project Quality Manager Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Project Management, QA / QC / Inspection Location: Singapore
Trades
Rigging Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Design Engineer, Heavy Machinery Operator, Rigger / Scaffolding Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Welding Engineers (Construction Technical Services) Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Welding Superintendent Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
COUNTRY SPOTLIGHT
Australia 113 jobs
Malaysia 69 jobs
Singapore 32 jobs
China 27 jobs
India 19 jobs


REGIONAL SALARY TRENDS
Asia Pacific
Salary Category
Change last 6 mo
versus prev 6 mo
Drilling +12.3%  
Engineering -12.7%  
Mgmt/Support -13.2%  

FIND JOBS IN OTHER REGIONS
- Africa 249 jobs
- Australia & Oceania 124 jobs
- Central Asia 127 jobs
- Europe 421 jobs
- Far East 186 jobs
- Middle East 367 jobs
- North America 3573 jobs
- South America 90 jobs
- Southern Asia 22 jobs

FEATURED CANDIDATES
Landman, Operations, Company Man, Liaison. Business Development, Company Man, Document Control, Executive, Seismic Drilling Consultant Company Man, Derrickman, Driller, Roustabout, Well Site Supervisor Warehousemen / Storeman Logistics Coordinator, Materials Management , Mechanic Subject: ResumeTEODORO B. GARCIA Port Operations, Roustabout, Well Control Hardworking, reliable, and able to learn fast. Electrician, Floorhand, Motorman can do man Mining Construction Manager, QA / QC CWI Inspection QA / QC / Inspection Operations, Senior Construction Manager Construction Manager, FPSO/FPU , Operations Manager Multifaceted Diesel Mechanic Mechanic Maritime Deck Officer Navigator, Ships Mate / Officer

 
 
Member Services
This email was sent to muhammadrizwan90@gmail.com.
Unsubscribe | Update My Email Address | My Account

Comments and Questions
If you have any questions about your newsletter subscription, please send an email to newsletter@rigzone.com
or contact us at: 5870 Highway 6 North | Suite 107 | Houston, TX 77084

Promotional Opportunities
To learn how you can market your products and services within this email and on the Rigzone.com website, please see our online media kit or call us at 281-345-4040.
 
__._,_.___
         
 
 
.
__,_._,___


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...