நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 30, 2012

Urgent requirement in Abu Dhabi UAE- Aluminium extrusion factory


Subject: Urgent requirement in Abu Dhabi UAE- Aluminium extrusion
 
Dear Brothers 

As salaam alaikum

there is an urgent requirement for the following posts. Visa Can be provided.

Send your CV to whiterecruit@yahoo.com 

Note don't send to my mail as it will be useless

Candidates who don't match the criteria please don't apply. send your CV with Ref Code and Education.
any application with out ref code and education on subject line will be deleted.

1. Maintenance supervisor: Ref code: WAMS
Diploma electrical/mechanical with 5 yrs experience in maintenance works and minimum 2 yrs experience in aluminium extrusion factory in supervisory category.
(B.E. graduates please don't apply your application will not be considered).

Should have knowledge with MS Office and AutoCad, PLC Troubleshooting and ladder programing. Should be good in written and spoken English

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

2. Mechanical maintenance technician: Ref code: WAMMT
Must have ITI Fitter/machinist/electrician/or any industrial trade certification and 5 years industrial maintenance experience in hydraulic, cooling towers, compressors maintenance works. candidates with a experience in aluminium extrusion will be preferred.
(diploma candidates please don't apply your application will not be considered)
Having good English and computer knowledge will be an added advantage.

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

3. Electrical maintenance technician: Ref code: WAEMT
Must have trade certification as electrician and 5 years industrial maintenance experience with control trouble shooting, PLC trouble shooting and general maintenance works. candidates with a experience in aluminium extrusion will be preferred.
(diploma candidates please don't apply your application will not be considered)

Having good English and computer knowledge will be an added advantage.

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

4. Aluminuim Extrusion DIE CORRECTORS: Ref code: WADS

Must have ITI Fitter/machinist/tool and die making certification and Must have minimum 3-5 years experience  in aluminium extrusion die corrections.

Having good English and computer knowledge will be an added advantage.

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

Thanks With Best Regards
Don't Print this E-mail Unless you need to. Thank you for saving earth.
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


FREE RECRUITMENT IN SAUDI ARABIA (Visa Available in India & Pakistan)

Subject:FREE RECRUITMENT IN SAUDI ARABIA (Visa Available in India & Pakistan)On Mon, Dec 10, 2012 at 9:02 AM, Darulmarwa KSA <darulmarwa@gmail.com> wrote:
As  received

Darulmarwa Consultants a gives jobs seekers a golden opportunity as there are immediate Jobs Offers in IT in Leading International smart card factory Company  in Riyadh , Saudi Arabia.

 
 --
Best regards,
Darulmarwa Consultants
Your SUCCESS is Our ACHIEVEment !
INDIA|KSA |Email : darulmarwa@gmail.com|web : http://www.darulmarwa.org/
http://www.facebook.com/darulmarwaconsultants
Darulmarwa Consultants is a dynamic recruiting company having multi faceted clients in all disciplines and also the candidates to go along with the same. We are dedicated to come out with innovative ideas, passion & ability to obtain desired results through effective utilization of resources available in the field of HR.


--
A.Rahim Basha


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...