நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 16, 2012

Tricon Infotech-Software Developer-B.E/B.Tech/MCA-2011 Batch-Bangalore-January 2012


FRESHERS PLANE


Indian Army-SSC-Technical-Men&Women-B.E/B.Tech/M.Sc-2012 Batch and Earlier-Last Date: 1/3/2012

Posted: 16 Jan 2012 06:06 AM PST


POSTED DATE:   16/1/2012 COMPANY NAME:    INDIAN ARMY COMPANY PROFILE:                           The Indian Army is the land based branch and the largest component of the Indian Armed Forces. With about 1,100,000 soldiers in active service and about 960,000 reserve troops, the Indian Army is the world's second largest standing volunteer army. Its primary mission is to ensure the national

BARC-Recruitment for OCES-2012 & DGFS-2012 -B.E/B.Tech/B.Sc(GATE)-Stipend: Rs-20,000/month-Across India

Posted: 16 Jan 2012 03:35 AM PST


POSTED DATE:   16/1/2012 COMPANY NAME:    BARC COMPANY PROFILE:                            A premier multi-disciplinary Nuclear Research Centre of India having excellent infrastructure for advanced Research and Development with expertise covering the entire spectrum of Nuclear Science and Engineering and related areas TRAINING LOCATION:  Multiple Location LAST DATE:  31/3/

Tricon Infotech-Software Developer-B.E/B.Tech/MCA-2011 Batch-Bangalore-January 2012

Posted: 16 Jan 2012 01:44 AM PST


POSTED DATE:   16/1/2011 COMPANY NAME:    Tricon Infotech COMPANY PROFILE:                                         Tricon Infotech was set up in 1997 in Bangalore, the Silicon Valley of Asia. As a vision and value driven IT services company Tricon earned recognition from the industry in no time. Over the last few years, the company has grown phenomenally and matured into a sophisticated
You are subscribed to email updates from Freshersplane.co.in-24x7 Freshers Updates| Freshers Job updates | Freshers materials ®
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...