நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 20, 2012

MULTIPLE JOB OPENINGS WORLDWIDE - DONT MISS IT
REQUIRED UTILITY MECHANIC & OPERATOR – RIYADH – SAUDI ARABIA


 

Assalamu alaikkum.
NEEDED IN LEADING DAIRY COMPANY
Post:-
UTILITY MECHANIC & OPERETOR
(GOOD SALARY + Free food & Accommodation)
 Exp: 3 – 4 Years
Location:- RIYADH – KSA.
CV SELECTION ONLY
 
Experience :- HVAC/SWTP needed.
DEPARTMENT:- Maintenance and utilities department.
REPORTS TO:- Utility maintenance supervisor.
JOB PURPOSE:- To perform preventive and corrective maintenance and repairs to utility production units and distribution systems, ensuring that all work is completed within industrial standards.
JOB WORK CONDITION:- Field work.
WORKING DAYS & HOURS:- 48 hours per week, divided into daily hours as specified by the management.
Duty Responsibilities:-
1.Maintain general maintenance of the support systems, including HAVC,WSTP, plumbing and general mechanical work such as overhauling and repairs of mechanical malfunctions.
2. Install, move and repair machinary and mechanical equipment such as overhauling,parts replacing and general mechanical preventive maintenance.
3.Examin machinery or mechanical equipment,identify reasons for malfunction and completing repairs and / or maintenance.
4.Perform corrective and preventive maintenance as required.
5. Repair equipment and hardware maintenance & installation work. Repair and maintain rotating and stationary machinery equipment by means of hand tools, power tools, and testing instruments.
6. Ensure cleanliness of work environment and arrangement of materials after every operation .Clean and check machines after use.
7. Perform other marginal duties which may be assigned by the immediate supervisor.
 
Suitable & Interested candidates may contact:-
 
ABDUL SALAM,
(Mob) + 965 670 96 257Kuwait
SMS TEXT FROM INDIA 8870544801  (Available in Tamil nadu from 12.10.12 - 27.10.12) & Gmail talk:- salamppm

Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

Required ELECTRONIC TECHINICIAN, Riyadh, SAUDI ARABIA


 


Assalamu alaikkum.

Required Leading dairy company in Riyadh.

ELECTRONIC TECHNICIAN - 03 Nos.

Qualification : Diploma in EEE.

Experience : 3 Years.

Salary : - Basic 1800 Riyals + Free Food Accommodation.

                               CV Selection only.
Needed CV by word format with PP size photo .
Note:- Without photo CVs will be rejected.

Please mention your name and Post only in the subject.Interested & Suitable candidates may contact:

ABDUL SALAM
TAMIL NADU. 88 705 44 801 ( Till 27.10.12)
Kuwait +965 670 96 257 ( After 28.10.12....)__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

Photoshop + Coral Draw + DTP Job ( only one Vacancy ) - Urgent
 


Dear Friends,

Looking for the suitable candidate above Job at Seychelles, we expected  well experience and good knowledge  of above work Please send your CV + your Expected salary below email address.

send the related candidate only,

                              yaw786@yahoo.com


Regards,
H.Jamal Mohamed
Seychelles
Victoria
Mahe, Seychelles
Indian Ocean Island Chapter
 
Ph.No   00248-2744553
             jamalvk@yahoo.co.in

__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

Friday, October 19, 2012

Required ELECTRONIC TECHINICIAN, Riyadh, SAUDI ARABIA


Assalamu alaikkum.

Required Leading dairy company in Riyadh.

ELECTRONIC TECHNICIAN - 03 Nos.

Qualification : Diploma in EEE.

Experience : 3 Years.

Salary : - Basic 1800 Riyals + Free Food Accommodation.

                               CV Selection only.
Needed CV by word format with PP size photo .
Note:- Without photo CVs will be rejected.

Please mention your name and Post only in the subject.Interested & Suitable candidates may contact:

ABDUL SALAM
TAMIL NADU. 88 705 44 801 ( Till 27.10.12)
Kuwait +965 670 96 257 ( After 28.10.12....)QATAR Requirements. CV SELECTION

Dear All,

kindly find the below mention new requirement for QATAR and request you to kindly forward the CV & Documents as early as possible for shortlisting.
 
CV SELECTION
 
CATEGORY
SALARY
REMARKS
LAND SURVEYOR
4000
Min 5-6 years of experience
PLANNING ENGG
8000
Min 8-10 years of experience
HVAC DRAFTSMAN
Negotiable
Diploma with 3-5 years of experience
PLUMBING DRAFTSMAN
Negotiable
Diploma with 3-5 years of experience.
TRAFFIC MANAGEMENT(ROAD SAFETY ENGG)
20000
BE(CIVIL)Min 8-10 years of experience
HSE ENGG( Civil / Mechanical)
16000
 BE. with Min 8-10 years of experience
GP Doctors
17000
 
Nurses
6000
 
ELECTRICAL ENGG (MEP)
QR5000 -QR6000
BS Electrical Engineer with minimum 5+ years work experienced  from GCC countries preferrably with on-site experienced on troubleshooting and breakdown maintenance of electrical systems (Panel board LV & MV).  With know how in complying all safety measures at site. 
MECHANICAL ENGG ( HVAC ENGG)
QR5000-QR6000
BS Mechanical Engineer with minimum 5+ years work experienced from GCC countries preferrably with on-site experienced on troubleshooting and breakdown maintenance of HVAC systems.  Complete knowledge in installation of chiller systems, Air Handling Units (AHUs), ventilation systems and BMS.  Chilled water treatment procedures knowledge is an added adavantage.
HVAC TECHNICIAN
QR1800-QR 2000
Qaulified HVAC Technician with atleast 5+ years experienced from GCC countries.  Must have an on- site experience in installation of HVAC units and maintainance of aircondiditoning systems for chillers, AHUs and package units, etc. 
INSTRUMENT TECHNICIAN
QR 1600-QR1800
Qaulified Instrumentation Technician with minimum 5+ years experience from GCC countries.   Must have an on- site experience in moperation maintenance and troubleshooting of electronic control systems, electronic score board, BMS, etc.  Capability to draw Control Diagrams and knowledge in Assemble Control Panels will be an added advantage.
ACCOUNTS CLERK
QR 5000
Bachelor's degree in Commerce / Accountancy with 5+ years relevant experienced in the same field.   Can independently supervise and handle daily documemtations and follow-ups General Accounting tasks, like consolidation of Petty cash, Payables, Receivables, Sales & Purchases invoices, Periodic reports and other similar/related documents.  He/She will be coordinating with Accounts department to settle accounts records on timely manner.Computer literacy is a must.
FACILITY ADMINISTRATOR (MAXIMO OPERATOR)
NEGOTIABLE
Bachelor in Computer Science or equivalent, with 5+ years relevant experienced in Administrative works with know how in CMMS Programme (Maximo CMMS preferred).  Candidate must be fluent in using computer applications.  With very good communication and coordination skills and able to work well under pressure.  Able to work independently or under least supervision.

Term's & Condition as below : -
Food from Co.
Accommodation from Co.
Medical & Transportation from Co.

SERVICE CODE - 50K.


NOTE :
1. Kindly Send your Resume + Educational Certificates + Experience Certificate + Colour scan Passport Front & Back. (COMPULSORY)
2.
ONLY THOSE CANDIDATE CAN APPLY WHO WILL AGREE ON THESE SALARY & TERM'S.
3. OUT SIDE OF INDIA PEOPLE MAY NOT CALL AND   DO NOT SEND YOUR RESUME.

Regard's
Mohammad Arif (BDM)
Megasoft Placement
Overseas Manpower Recruitment
Exhibition Road, Patna
Voice - 9304589031
E-Mail - info.mohammadhr@gmail.com
Required Quantity Surveyor Urgently

Assalamu alaikum var

ALL,

If any one having experience in Quantity Surveyor (MEP)  field with 1 - 10 years of experienced & want to start their career in Saudi Arabia this is a good opportunity YES
Unistar looking for QS very urgently, if anyone willing please forward your CV immediately 

please forward this mail to your friends also

thanks for your support 

vassalam 

regards
Hasan REQUIRED UTILITY MECHANIC & OPERATOR – RIYADH – SAUDI ARABIA


Assalamu alaikkum.
NEEDED IN LEADING DAIRY COMPANY
Post:-
UTILITY MECHANIC & OPERETOR
(GOOD SALARY + Free food & Accommodation)
 Exp: 3 – 4 Years
Location:- RIYADH – KSA.
CV SELECTION ONLY
 
Experience :- HVAC/SWTP needed.
DEPARTMENT:- Maintenance and utilities department.
REPORTS TO:- Utility maintenance supervisor.
JOB PURPOSE:- To perform preventive and corrective maintenance and repairs to utility production units and distribution systems, ensuring that all work is completed within industrial standards.
JOB WORK CONDITION:- Field work.
WORKING DAYS & HOURS:- 48 hours per week, divided into daily hours as specified by the management.
Duty Responsibilities:-
1.Maintain general maintenance of the support systems, including HAVC,WSTP, plumbing and general mechanical work such as overhauling and repairs of mechanical malfunctions.
2. Install, move and repair machinary and mechanical equipment such as overhauling,parts replacing and general mechanical preventive maintenance.
3.Examin machinery or mechanical equipment,identify reasons for malfunction and completing repairs and / or maintenance.
4.Perform corrective and preventive maintenance as required.
5. Repair equipment and hardware maintenance & installation work. Repair and maintain rotating and stationary machinery equipment by means of hand tools, power tools, and testing instruments.
6. Ensure cleanliness of work environment and arrangement of materials after every operation .Clean and check machines after use.
7. Perform other marginal duties which may be assigned by the immediate supervisor.
 
Suitable & Interested candidates may contact:-
 
ABDUL SALAM,
(Mob) + 965 670 96 257Kuwait
SMS TEXT FROM INDIA 8870544801  (Available in Tamil nadu from 12.10.12 - 27.10.12) & Gmail talk:- salamppm
--------------------


House Driver Visa for Saudi in Chennai

Dear all,

      There are 2 house driver visa available  for jobs in Jeddah 
      salary SR 1500 / month . Interested please contact on below 
      No need to pay charges for Visa. Candidate has to do medical and purchase ticket on his own  expense 

Best regards
Noorul ameen
Jeddah


Tuesday, October 16, 2012

Mckinsey Chennai Exclusive Job fair


If you are unable to view this mailer, please click here
Walk In Zone
Company Profile
McKinsey's Business Presentation Design Services provides support in creating, designing and formatting electronic presentations for McKinsey consultants worldwide. Visual Graphics Computing Services India Private Limited is a wholly owned subsidiary of McKinsey & Company in India, and has offices in Chennai and Thiruvananthapuram with more than 1000 colleagues, working in teams on a 24x7 basis, supporting more than 15,000 Firm members across the globe. These presentations play an essential role in McKinsey consultants' communication with McKinsey clients, thus making the role of the Business Presentation Specialist (BPS) a central one. The majority of presentations are created in a McKinsey customized version of MS PowerPoint (PPT).

About McKinsey & Company
McKinsey & Company is one of the world's premier management consulting firms. Over 15,000 colleagues in 50 countries help leaders make distinctive, lasting, and substantial improvements to the performance of their organizations. Our consulting teams often operate in tough business environments, under enormous pressure and with crushing schedules. They rely on highly motivated support professionals as thought partners to help them meet their project demands.
Jobs Details
List of available opportunities
 • Business Presentation Specialist (BPS):
  The BPS creates PowerPoint charts from handwritten or electronic manuscripts sent by McKinsey consultants and assigned by a Process Leader for completion within an agreed upon time frame. Business Presentation Specialists' work involves the creation of new pages, editing and formatting existing documents as well as converting presentations from one template to another.
 • Service Desk Specialist (SDS):
  The SDS acts as the primary interface for McKinsey consultants. You will use your excellent communication skills via phone, e-mail and chat. Service Desk Specialists work in a variety of areas, from reserving time and capacity for presentation production requests, negotiating deadlines to handling escalations and connecting customers to the appropriate support teams within our organization.
 • Proof Reader (PR):
  The PR proofreads PowerPoint/Word/Excel documents produced by Business Presentation Specialists against handwritten or electronic manuscripts sent by McKinsey consultants within the set deadline. A PR's work involves checking documents for accuracy of text and data against handwritten drafts, correcting typographical and grammatical errors, ensuring consistency and plausibility of individual charts and whole documents, and fixing graphical errors and inconsistencies.
For all the above roles, the desired candidate profile is as follows:
 • Any graduation (excluding BE/ B Tech/ ME/ M Tech/ MCA/ BCA / or any specialization in Computer Science & Information Technology)
 • Prefer candidates with work experience of 6 months - 5 years in voice/ non-voice based BPO roles such as:
  • Market Researchers/Search Engine Optimizers
  • Quality Analyst/Quality Controllers
  • Transcription (Medical/Legal/Business)
  • Process Executives (Data)
  • Document Specialist (e-Publishing)
 • Candidates completed graduation as of May 2012 can also apply
 • Ability to communicate fluently in an all-English business environment. Excellent command of the written English language, including a firm grasp of spelling and grammar
 • Ability to prioritize, schedule and meet deadlines
 • Any certification/experience towards designing or/ graphic-related courses/employment would be an added advantage
 • Basic computer literacy, i.e., be familiar with navigating through graphical interfaces; skilled in handling mouse and keyboard; experience with the MS-Office suite or equivalent products, experience with sending/receiving emails, searching the Internet and visiting websites
 • Typing skills (min. 30 WPM; 95% accuracy)
 • Flexibility to work in shifts, weekend and on public holidays
 • Likes working in a well-structured, corporate business environment with international orientation

Walk-in Interviews

Chennai
Date : 21st October 12
Venue : Ethiraj College for Women, Egmore, Chennai - 600008
Time: 10 AM to 3 PM
You have received this mail because you are a registered user of Timesjobs.com
To Unsubscribe click here. Please do not reply to this mail.
Please mark all your queries/responses to: timesjobs@timesgroup.com

Monday, October 15, 2012

Multiple IT Positions (Very Urgent) Please Publish 
Clients require Professionals for following categories. (Very Urgent, Apply Now)
Only locally available Professionals may apply (Visas not Offering for these Positions)
 
1) Oracle Developer 10G   (Makkah Harmeen Project)   
Bilingual & Muslim is a must.
Any nationality.  
Need to join soon or shorter time.
Less than 40 years old.   
Salary: 8000 SAR with other benefits
 
Experience:
4Y+ Years, Oracle App Server 10g, Oracle Forms, Reports, Development +  Exp in Oracle, DB2, Lotus Notes, VB, V C++, V AGE, XML, Jave
 
 
2) System Engineer.    (Riyadh City)
3) System Administrator.    (Riyadh City)
4) Datacenter Manager.   (Riyadh City)
5) Network Engineer.   (Riyadh City)
6) Printers Repair/Maintenance Technicians    (Riyadh & Other Cities)
7) Desktop Support Technicians              (Riyadh & Other Cities)
 
 
Note: 
a) Experienced Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com


Position Applied For = 
Current Gross Monthly Salary =
Expected Gross Monthly Salary in SAR = 
Iqama Transferable in Future (Yes OR No) =
Notice period to join = 
Current location = 


 send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com
 ஒவ்வொருவருக்கும் உங்கள் இறைவன் அவர்களின் செயல்களுக்கான கூலிகளை முழுமையாக வழங்குவான்.
                                                       [அல்-குர்ஆன் 11:111]
 
 

 
__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...