நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 30, 2012

Urgent requirement in Abu Dhabi UAE- Aluminium extrusion factory


Subject: Urgent requirement in Abu Dhabi UAE- Aluminium extrusion
 
Dear Brothers 

As salaam alaikum

there is an urgent requirement for the following posts. Visa Can be provided.

Send your CV to whiterecruit@yahoo.com 

Note don't send to my mail as it will be useless

Candidates who don't match the criteria please don't apply. send your CV with Ref Code and Education.
any application with out ref code and education on subject line will be deleted.

1. Maintenance supervisor: Ref code: WAMS
Diploma electrical/mechanical with 5 yrs experience in maintenance works and minimum 2 yrs experience in aluminium extrusion factory in supervisory category.
(B.E. graduates please don't apply your application will not be considered).

Should have knowledge with MS Office and AutoCad, PLC Troubleshooting and ladder programing. Should be good in written and spoken English

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

2. Mechanical maintenance technician: Ref code: WAMMT
Must have ITI Fitter/machinist/electrician/or any industrial trade certification and 5 years industrial maintenance experience in hydraulic, cooling towers, compressors maintenance works. candidates with a experience in aluminium extrusion will be preferred.
(diploma candidates please don't apply your application will not be considered)
Having good English and computer knowledge will be an added advantage.

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

3. Electrical maintenance technician: Ref code: WAEMT
Must have trade certification as electrician and 5 years industrial maintenance experience with control trouble shooting, PLC trouble shooting and general maintenance works. candidates with a experience in aluminium extrusion will be preferred.
(diploma candidates please don't apply your application will not be considered)

Having good English and computer knowledge will be an added advantage.

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

4. Aluminuim Extrusion DIE CORRECTORS: Ref code: WADS

Must have ITI Fitter/machinist/tool and die making certification and Must have minimum 3-5 years experience  in aluminium extrusion die corrections.

Having good English and computer knowledge will be an added advantage.

Good salary with shared bachelor accommodation, transportation and return ticket once in 2 years. Contract period will be unlimited on satisfactory performance track.

Thanks With Best Regards
Don't Print this E-mail Unless you need to. Thank you for saving earth.
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


FREE RECRUITMENT IN SAUDI ARABIA (Visa Available in India & Pakistan)

Subject:FREE RECRUITMENT IN SAUDI ARABIA (Visa Available in India & Pakistan)On Mon, Dec 10, 2012 at 9:02 AM, Darulmarwa KSA <darulmarwa@gmail.com> wrote:
As  received

Darulmarwa Consultants a gives jobs seekers a golden opportunity as there are immediate Jobs Offers in IT in Leading International smart card factory Company  in Riyadh , Saudi Arabia.

 
 --
Best regards,
Darulmarwa Consultants
Your SUCCESS is Our ACHIEVEment !
INDIA|KSA |Email : darulmarwa@gmail.com|web : http://www.darulmarwa.org/
http://www.facebook.com/darulmarwaconsultants
Darulmarwa Consultants is a dynamic recruiting company having multi faceted clients in all disciplines and also the candidates to go along with the same. We are dedicated to come out with innovative ideas, passion & ability to obtain desired results through effective utilization of resources available in the field of HR.


--
A.Rahim Basha


Friday, December 21, 2012

Central Marine Fisheries Research Institute, Ernakulam - Field and Technical Assistants
 

Central Marine Fisheries Research Institute, Ernakulam - Field and Technical Assistants

Central Marine Fisheries Research Institute (www.tngovernmentjobs.in)
Central Marine Fisheries Research Institute, ICAR
Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O.,  Ernakulam – 682018, Kerala

Advt No.
Advt date 18.12.2012
Last date 17.01.2013 (Please confirm by phone)

Post : (at HQ, Kochi)
  • Field Assistant (T-1) - 2 UR - PB1 GP 2000 - SSLC with 1 yr Certificate in Fishery - age 30 yrs
  • Technical Assistant (T-3) - 2 UR - PB1 GP 2800 - any UG of Biological Sciences - age 30 yrs
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

Wadia Institute of Himalayan Geology - Various Jobs 

Wadia Institute of Himalayan Geology - Various Jobs

Wadia Institute of Himalayan Geology (www.tngovernmentjobs.in)
Wadia Institute of Himalayan Geology
33 GMS Road, Dehradun - 248 001
Ministry of Science and Technology

Advt No.192/Dec-2012/DST Project(2008) Estt
Advt date 14.12.2012
Last date 18.01.2013

Posts :
  • Scientist 'G' - 1 post - PB4 GP 10000 - PhD Earth Science  with 14 yrs exp - age 52 yrs
  • Scientist 'F' - 2 posts - PB4 GP 8900 - PhD Earth Science  with 12 yrs exp - age 50 yrs
  • Technical Officer - 1 post - PB3 GP 5400 - MSc/BE/BTech with 7 yrs exp - age 40 yrs
  • Junior Technical Officer - 3 posts - PB2 GP 4600 - Diploma / BSc/MSc/BE/BTech with 3 yrs exp - age 35 yrs
  • Senior Technical Assistant - 3 posts - PB2 GP 4200 - Diploma / BSc/MSc/BE/BTech with 5 yrs exp - age 30 yrs

Posted by நாகு

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

Sunday, December 16, 2012

Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates
Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates

Link to Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials

Informatica Corporation hiring "Software Engineer" forB.E/B.Tech/M.E/M.Tech/Ph.D graduate freshers, Bangalore-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:49 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012  COMPANY NAME: Informatica Corporation  COMPANY-PROFILE:                                                      Informatica Corporation is the world's number one independent provider of data integration software. Thousands of enterprises worldwide depend on Informatica data integration, data quality, and big data solutions to access, integrate, and trust

Schmire Business Software hiring "Web Developer" for Any Graduates, Bangalore-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:48 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December  2012 COMPANY NAME: Schmire Business Software Pvt Ltd COMPANY-PROFILE:                     Schmire Business Software is a a team sharing over 15 years of enterprise experience wherein working with and optimizing day to day business processes was an on-going process. Our diversity of handling clientele from across the world viz. the Middle East,

Orange Business Services hiring "Associate NOC Engineer"-Guragon-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:48 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012  COMPANY NAME: Orange  Business ServicesCOMPANY-PROFILE:                                                      Orange-French Telecom is one of the world's leading telecommunications operators with sales of 45.3 billion euros for 2011 and has 170,000 employees worldwide at 30 June 2012, including 105,000 employees in France.Orange Business Services

GlobalEnglish hiring "Associate UI Developer" for B.E/B.Tech/MCA graduate freshers,Chennai-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:47 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012 COMPANY NAME: GlobalEnglish COMPANY-PROFILE:                    Founded in 1997 by Reece Duca, Stephen Patrick and Martin Rice, GlobalEnglish has grown from an idea to serve the English-training needs of the global business world to becoming the leading provider of on-demand technology for improving Business English proficiency and advancing

Bank of Maharashtra hiring "Chartered Accountant- JMGS- I" for Freshers, CA graduates, Pune-Last date 29 December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:39 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December  2012 COMPANY NAME: Bank of Maharashtra COMPANY-PROFILE:                   Bank of Maharashtra, with a network of more than 1600+ branches in India enjoys the presence in 27 states and 2 Union Territories. The total business of the Bank is over 1,50,000 Crores. The Bank is committed to augmenting stakeholder value through concern, care and

Infosys Walk-in drive "Process Executive" for B.Com/BBA graduates, Gurgaon-18th and 19th December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:52 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012 COMPANY NAME: Infosys COMPANY-PROFILE:                             Infosys Limited formally Infosys Technologies  is an Indian global technology services company headquartered in Bangalore, India. Infosys is ranked #27 in the list of top companies of India in Fortune India 500 list in 2011. It has offices in 29 countries and development centers
You are subscribed to email updates from Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Friday, December 14, 2012

Client Interview for Almeer Technical Services Co.Kuwait
        
Warm Seasonal Greetings from ASMACS!!!

One of our (ASMACS) prestigious   Client   Almeer Technical Services Company in Kuwait is looking for dynamic professional.

Company Profile: M/s. Almeer Technical Services Co WLL, Kuwait.
Company Website:  www.almeer.com          
 
CLIENT INTERVIEW AT:   @ 9.00 AM
MUMBAI:- 8th DECEMBER 2012
Venue we shall let you know after shortlisting.
NOTE:-You may apply, those who are willing to attend the client interview. (Only personal Interview)
Requires following Position:- 

1. CONSTRUCTION MANAGER- Degree in Mechanical Engineering Experience: 14-20 Experience in handling construction of multimillion LSTK EPC oriented projects in oil & gas industry with capability to handle multidiscipline coordination.

2. PROJECT MANAGER –Degree in Mechanical Engineering Experience: 10-15 Years in Oil & Gas Sector.

3. CIVIL ENGINEER:-B.E/ B Tech engineer Experience: 6-12   Construction activities of Civil & Structural project Preparation of  Estimation/BOQ/Costing for bidding purposes with respect to Civil construction for EPC oriented Oil and Gas projects.

4.MECHANICAL ENGINEER:- Degree in Mechanical Engineering  Experience:  6-12 Years in  Oil and Gas, petrochemical sectors with good knowledge in piping, equipment erection, Erection of process equipment & Vessels & Installation of all types valves,  all types of Pumps,  Tie-Ins, Hot Tapping, construction of oil filed tanks, commissioning & pre commissioning of mechanical equipments and pipelines.

5. PLANNING ENGINEER:- Degree in Mechanical Engineering Experience: 6-12 Experience in Oil/Gas or Petrochemical capital projects. Hands-on working experience in Primavera P3/ P6 planning software for schedule development.
6. QA/QC INSPECTOR:- Mechanical Diploma Mechanical engineering Level II in RT, UT, MPI, LPT Min. 5 to 10  years of field experience in quality control in oil & gas Refinery/ Petrochemical .
7. QA/QC ASSISTANT:- B.Sc. science graduate   Level II in RT, UT, MPI, LPT Experience: 3 Years in Oil & Gas Sector.

8. MECHANICAL SUPERVISOR:- Diploma in mechanical Experience: 3 Years in Oil & Gas Sector Experienced in different types of piping, fabrication and erection works.

9. ELECTRICAL SUPERVISOR:- Diploma in Electrical engineering with min 3 years of experience in Engineering, Procurement and Construction projects in OIL & GAS sector.

10.CIVIL SUPERVISOR:- Diploma in Civil Engineering Experience: 3 Years in Oil & Gas Sector in supervising oil & gas oriented construction of buildings such as Substations, Control room, Shelters etc,.
11.INSTRUMENTATION SUPERVISOR:-Diploma in Instrumentation Experienced in survey, installation, testing, calibration and commissioning of various process instruments, control valves and related accessories along with control systems such as PLC, DCS & SHUTDOWN SYSTEMS.
If you are interested, kindly provide the following information for final interview.

A. Your updated CV in word format with below information
B. Your mobile number, land line number and any other emergency contact no
C. Total years of experience_____________
D. Passport No.___________
E. Position applied_____________
Please carry the following documents with you during the interview.

1 - Original Passport (Compulsory)
2 - Updated CV
3 - Original & Xerox Degree/Diploma Certificates With Experience Certificates
4 - Passport size Colour Photographs ( 2 Nos)
                                                                                                                 
Apologies, if this mail does not match your profile, as we are mass mailing. If you find irrelevant, kindly forward it someone who could benefit from your forward.
"You can also inform your friends and colleagues to apply with us if they are interested".
Thanks & Regards,
Mr.Basudev
Sourcing Officer
ASMACS Ltd.Mumbai
Tel : 02267267411 (11:00 AM to 8.00 PM)
 

____________________________________________________________
Disclaimer:
The sender of this email is registered with www.jobs4hunt.com as Jobs4Hunt using www.jobs4hunt.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.
If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
1.Report abuse by forwarding this email to: support@jobs4hunt.com.
2.You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact support@jobs4hunt.com for advise.--
 

 


Required SALES ENGINEER @ Leading company in STATE OF QATAR
Subject: Required SALES ENGINEER @ Leading company in STATE OF QATAR
 

For Leading SWITCHGEAR MANUFACTURING CO., QATAR.
 
CV SLECTION .
                     Post:-
 
SALES ENGINEER
 
 
 
Qualification & Details:-
Degree in Mech.Eng. (OR) Electrical engineering
 
1.Min. 4-8 Years exp.in switchgear manufacturing field.
2.Fully conversant in Arabic & English.
       
Candidate only from Tamil Nadu & any gulf country (Tamil candidates only accepted)
AGE 35 Last.
 
 
GULF RETURNED CANDIDATES ONLY
Preferred.
GOOD SALARY + House Rent Allowance & PERKS
 
APPLY WORD FORMAT With PP size Photo must.
 
NOTE:- Mention your name & Job name only in the Subject line.
More job responsibilities will be sent to suitable candidates.
Application must be submitted within 4 days. (Before 03.12.12)
 
 
Suitable candidates pl contact:
 
ABDUL SALAM
KUWAIT
00965 670 96257
 
SMS TEXT FROM INDIA 88 705 44 801
 
Skype: salamppm1
 
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


Urgent Rquirement of Operator / DCS Operator / Supervisor For Kuwait-

Sent: Monday, December 3, 2012 3:23 AM
Subject: Urgent Rquirement of Operator / DCS Operator / Supervisor For Kuwait
                                       
Hi Dear,
We are looking  Operator / DCS Operator / Supervisor  for My Reputed Client in Kuwait . This is very urgent requirements and if you are sure looking for that, just sends me your updated profile with your Educational details with your CTC, Expected CTC, Notice Period & Passport Details..
Position
Requirements
Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
Must have high school degree or above
Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
Must have high school degree or above
DCS Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
3+ years DCS operation exp.
Must have high school degree or above
DCS Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
3+ years DCS operation exp.
Must have high school degree or above
Supervisor (Electric)
10+ years relevant exp. in Pre-commissioning & Commissioning
Must have college degree or above
Supervisor (Mechanical)
10+ years relevant exp. in Pre-commissioning & Commissioning
Must have college degree or above
Supervisor (Mechanical)-
10+ years relevant exp. in Pre-commissioning & Commissioning
Must have college degree or above
 
About the client:
 
This flagship unit leads the engineering & construction and petrochemical operations. My Client is ranked 22nd among Korean business groups and consists of 12 affiliates together with organizations devoted educational and cultural pursuits. Our group's activities span building & housing construction, civil engineering, industrial facilities, petrochemicals, information & communications, automobiles, education and cultural activities. As such, we are closely involved in the lives of people inside and outside Korea. Our corporate philosophy stresses the ideal of improving people's lives by offering customers the highest possible value.
 
--

 
 
 
__._,_.___
   
      
 
 
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


NASER AL HIJIRI CORPORATION, SAUDI ARABIA RQ LARGE NUMBERS OF TOP LEVEL/MIDDLE LEVEL/PROFESSI--

Subject: NASER AL HIJIRI CORPORATION, SAUDI ARABIA_RQ LARGE NUMBERS OF TOP LEVEL/MIDDLE LEVEL/PROFESSI

Dear All,

This requirements are for my company and much more is going to come. Please contact me for any help.

Thanks
Aziz Ahmad Siddiqui
Vice President PR, India Forum Jubail
Nasser S. AL- Hajri Corp.
Project / Site Manager
Mob.  : +966 560844523
           : +966 536001323

Bravo : +966 515174366

INTIMATION
---------------
JOBS IN SAUDI ARABIA
---------------------------
NASER AL HIJIRI CORPORATION, SAUDI ARABIA_REQUIRES: LARGE NUMBERS OF TOP LEVEL/MIDDLE LEVEL/PROFESSIONALS-ENGINEERS-
SUPERVISORS-FOREMEN-TECHNICIANS FOR OIL & GAS / PETRO-CHEMICAL/CONSTRUCTION & EPC PROJECTS
-----------------------------------------------------------------------------

DIRECT CLIENT INTERVIEW IN VARIOUS PLACES IN INDIA

INTERVIEW WILL BE EXPECTED FROM : 06-12-2012 ONWARDS (CONTINUOUSLY ONE WEEK)
--------------------------------------------------------------------------

NSH - TOTAL REQUIREMENT
--------------------------------------
STAFFS - 571 No's
=============

1)      MANAGER – PROJECTS                      - 5 No's
2)      MANAGER – SITE                          - 5 No's
3)      MANAGER – CONSTRUCTION  - CIVIL         - 5 No's
4)      MANAGER – CONSTRUCTION  - MECH  - 11 No's
5)      MANAGER – CONTRACTS                     - 3 No's
6)      MANAGER – ENGINEERING           - 2 No's
7)      MANAGER – E & I                         - 4 No's
8)      MANAGER – PIPING                        - 5 No's
9)      MANAGER – PLANNING  – ALL               - 7 No's
10)     MANAGER – PRE-COMMISSIONING     - 2 No's
11)     MANAGER – QA/QC                         - 6 No's
12)     MANAGER – SAFETY                        - 2 No's
13)     ENGINEER – E & I (Min 5 years Experience)       - 9 No's
14)     ENGINEER – CIVIL  (Min 5 years Experience)      - 11 No's
15)     ENGINEER – EQUIPMENT  (Min 5 years Experience)  -  5 No's
16)     ENGINEER – MECH. ERECTION  (Min 5 years Experience)- 5 No's
17)     ENGINEER – MECHANICAL  (Min 5 years Experience) - 8 No's
18)     ENGINEER – PIPING  (Min 5 years Experience)             - 12 No's
19)     ENGINEER – SCAFFOLD  DESIGN (Min 5 years Experience)    - 2 No's
20)     ENGINEER – QA/QC - CIVIL (Min 5 years Experience)               - 10 No's
21)     ENGINEER – QA/QC - ELECTRICAL (Min 5 years Experience)  - 11 No's
22)     ENGINEER – QA/QC - INSTRUMENTATION (Min 5 years Experience)     - 3 No's
23)     ENGINEER – QA/QC - MECHANICAL PIPING (Min 5 years Experience)   - 15 No's
24)     ENGINEER – QA/QC - EQUIPMENT (Min 5 years Experience)           - 9 No's
25)     ENGINEER – WELDING  (Min 5 years Experience)                    - 7 No's
26)     ENGINEER – TEST PACKAGE (Min 5 years Experience)                        - 3 No's
27)     ENGINEER – WELDING  (METALLURGIST) (Min 5 years Experience)     - 2 No's
28)     ENGINEER – PLANNING  - BUILDING (Min 5 years Experience)                - 5 No's
29)     ENGINEER – PLANNING  - CIVIL (Min 5 years Experience)           - 10 No's
30)     ENGINEER – PLANNING  - MECHANCIAL (Min 5 years Experience)      - 8 No's
31)     ENGINEER – PLANNING  - STRUCTURAL (Min 5 years Experience)      - 7 No's
32)     ENGINEER – PLANNING  - EQUIPMENT (Min 5 years Experience)       - 13 No's
33)     ENGINEER – PLANNING  - ELECTRICAL (Min 5 years Experience)              - 5 N0's
34)     ENGINEER – PLANNING  - INSTRUMENTATION (Min 5 years Experience)- 2 No's
35)     ENGINEER – HVAC                                 - 2 No's
36)     SCHEDULER                                       - 5 No's
37)     SUPERINTENDENT – ELECTRICAL                     - 5 No's
38)     SUPERINTENDENT – INSTRUMENTATION                - 2 No's
39)     SUPERINTENDENT – EQUIPMENT /ERECTION    - 5 No's
40)     SUPERINTENDENT – PIPING                 - 10 No's
41)     SUPERINTENDENT – STRUCTURAL             - 10 No's
42)     INSPECTOR – QC - FRP/RTR                        - 6 No's
43)     INSPECTOR – QA/QC – CIVIL  & BUILDING   - 25 No's
44)     INSPECTOR – QA/QC – ELECTRICAL          - 10 No's
45)     INSPECTOR – QA/QC – WELDING                     - 30 No's
46)     INSPECTOR – QA/QC – STRUCTURAL          - 15 No's
47)     INSPECTOR – QA/QC – PWHT                        - 5 No's
48)     INSPECTOR – QA/QC – PIPING                      - 31 No's
49)     INSPECTOR – QA/QC – EQUIPMENT           - 12 No's
50)     INSPECTOR – QA/QC – PAINTING                    - 6 No's
51)     INSPECTOR – QA/QC – INSTRUMENTATION     - 3 No's
52)     INSPECTOR – QA/QC – INSULATION          - 2 No's
53)     INSPECTOR – QA/QC – HVAC                        - 2 No's
54)     BAR BENDING SCHEDULER                   - 3 No's
55)     QUANTITY SURVEYOR – BUILDING            - 10 No's
56)     QUANTITY SURVEYOR – CIVIL                       - 10 No's
57)     QUANTITY SURVEYOR – E&I                         - 2 No's
58)     QUANTITY SURVEYOR – PIPING                      - 2 No's
59)     QUANTITY SURVEYOR - STEEL STRUCTURE     - 2 No's
60)     FOREMAN – ELECTRICAL                            - 15 No's
61)     FOREMAN – INSTRUMENTATION                       - 9 No's
62)     FOREMAN - PRESSURE TESTING                      - 10 No's
63)     FOREMAN – RIGGER                                - 8 No's
64)     FOREMAN - FIRE PROOF/REFRACTORY         - 1 No
65)     FOREMAN – MILLWRIGHT                    - 4 No's
66)     FOREMAN - MECHANICAL PIPING             - 30 No's
67)     FOREMAN – SCAFFOLDING                   - 10 No's
68)     SUPERVISOR – EQUIPMENT                  - 5 No's
69)     SUPERVISOR – STRUCTURAL                 - 43 No's
70)     SUPERVISOR - QC – PROCUREMENT           - 2 No's

"SALARY" IS NEGOTIABLE FOR THE ABOVE POSITIONS AND WILL BE FINALIZED AT THE TIME OF CLIENT INTERVIEW, DEPENDS UPON THE EXPERIENCE AND SKILLS.

WORKERS – 1917 No's
================
1)      AUTO ELECTRICIAN                        - 2 No's        - (BASIC SALAY: SR 1000-1200)
2)      CARPENTER                               - 100 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-800)
3)      ELECTRICIAN                             - 150 No's      - (BASIC SALAY: SR 800-1100)
4)      FRP TECHNICIAN                          - 10 No's       - (BASIC SALAY: SR 900-1000)
5)      INSTRUMENT FITTER                       - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 1200-2000)
6)      INSTRUMENT TECHNICIAN           - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 1000-2000)
7)      MASON                                   - 100 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-800)
8)      MECHANIC - AUTO/DIESEL          - 5 No's        - (BASIC SALAY: SR 1200-1500)
9)      MILLWRIGHT FITTER                       - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 1000-1500)
10)     PIPE FITTER / PIPE FABRICATOR           - 400 No's      - (BASIC SALAY: SR 800-1000)
11)     SHEET METAL FITTER / FABRICATOR - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 900-1000)
12)     STRUCTURAL FITTER/FABRICATOR    - 200 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-1000)
13)      WELDER – PIPE                          - 450 No's      - (BASIC SALAY: SR 1200-2000)
14)     RIGGER                                  - 300 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-900)

TOTAL   = 572 (STAFFS) + 1917 (TECHNICIANS) = 2489 No's

============================================

SALARY :  NEGOTIABLE DEPENDS ON EXP. (WILL BE FINALIZED AT THE TIME OF FACE TO FACE (F2F) INTERVIEW)

OVERTIME : WILL BE CALCULATED EXTRA
============================================

EXPERIENCE REQUIRED:
------------------------------
1) SR. POSITIONS: 7 - 15 yrs exp
2) MIDDLE LEVEL POSITION: 5 - 10 yrs exp
3) SUPERVISOR/FOREMAN: 3 - 7 yrs exp
4) ALL TECHNICIANS: 1 - 5 yrs exp (TRAINED FRESHERS ALSO OK)

•       Should have experience in relevant field
•       Should have good communication skill

===========================================

•       FREE FOOD + FREE ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED
•       FREE TRANSPORTATION
•       MEDICAL AND INSURANCES WILL BE PROVIDED AS PER SAUDI LABOUR LAW.
•       All Other terms & conditions as per SAUDI LABOUR LAW.

===========================================

REGISTRATION:
--------------------
Interested and suitable candidates are requested to register their names by sending their resume to below mentioned EMAIL ID'S:

FOR, TAMILNADU/KARNATAKA/KERELA/ANDRAPRADESH (SOUTH STATES):
career.nsh.south  AT gmail.com

FOR, MAHARASHTRA/GUJARAT/RAJASTHAN/PUNJAB STATES:   career.nsh.west
AT gmail.com

FOR, M.P/U.P/BIHAR/CHANDIGARH/DELHI/OTHER STATES:     career.nsh.north
 AT gmail.com

(INTERVIEW ADDRESSES WILL BE GIVEN THROUGH EMAIL & SMS TO THE REGISTERED RIGHT/SUITABLE CANDIDATES ONLY.)

============================================

DIRECT CLIENT INTERVIEW:
----------------------------------
DIRECT CLIENT INTERVIEW WILL BE AT
CHENNAI/TRICHY/VISHAKAPATINAM/MUMBAI/GUJARAT ON: 06-12-2012 ONWARDS (0NE WEEK CONTINUOUSLY)

============================================

WALK-IN WITH 2 SETS OF DOCUMENTS ON INTERVIEW DATE:
--------------------------------------------------------------------------------
1. Updated Resume - MUST,
2. 10th / 12th Std Marksheets - MUST
3. Degree - MUST
4. Consolidated Marksheet - MUST
5. TC (Transfer Certificate) - MUST
6. All experience/Appointment certificates - MUST 7. Passport (Front & Back pages) - MUST 8. Photo

Successful candidate has to take Medical Fitness Test and produce the Medical report with original passport for VISA STAMPING.

•       BLOCK VISAS ARE READY.

•       ALL PROFESSIONAL CATEGORIES / STAFFS VISA WILL BE IN 15 DAYS.

*** [2 YEARS CONTRACT JOB ARRANGEMENT FEE / SERVICE CHARGES WILL BE APPLICABLE AND OTHER TERMS & CONDITIONS APPLY] ***

=============================================

Interested / suitable candidates can register their name by sending their CV to our EMAIL ID'S :

FOR, TAMILNADU/KARNATAKA/KERELA/ANDRAPRADESH:       career.nsh.south
AT gmail.com

FOR, MAHARASTRA/GUJARAT/RAJASTHAN/PUNJAB STATES:   career.nsh.west  AT
gmail.com

FOR, M.P/U.P/BIHAR/CHANDIGARH/DELHI/OTHER STATES:
career.nsh.north  AT gmail.com

=============================================
For further, don't hesitate to call us or contact us directly Best regards

SURIYA HR & FACILITY MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD., 95/12, Lakshmi Apartments, Periyarpathai,
(Off: Thirunagar Traffic Signal on 100 Ft. Rd) Choolaimedu High Road (Entrance),
Chennai-600094

Near : AMBIGA EMPIRE HOTEL on 100 Ft.Road Between : Vadapalani Signal & MMDA Signal

Mobile  : +91-8939796008 / 8608806888 / 9884437302 / 9941451449

============================================

APPLY IMMEDIATELY TO OUR EMAIL ID'S :
--------------------------------------------------

FOR, TAMILNADU/KARNATAKA/KERELA/ANDRAPRADESH (SOUTH STATES):
career.nsh.south  AT gmail.com

FOR, MAHARASTRA/GUJARAT/RAJASTHAN/PUNJAB STATES:   career.nsh.west  AT
gmail.com

FOR, M.P/U.P/BIHAR/CHANDIGARH/DELHI/OTHER STATES:     career.nsh.north
 AT gmail.com

==============================================

NOTE:
-------
•       INTERVIEW WILL BE CONDUCTED AND ORGANIZED BY "AUTHORIZED RECRUITING
LICENSEE" – APPROVED BY MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS, GOVT. OF INDIA

•       CANDIDATES ARE REQUESTED TO MENTION THE INTERVIEW PLACE, WHERE
(WHICH CITY) THEY WANTS TO ATTEND THE INTERVIEW (PREFEREBLY IN :
CHENNAI/TRICHY/VIZAG/COCHIN/MUMBAI/AHAMADABAD/JAMNAGAR/VADORA/DELHI)

•       ALL, TOP LEVEL / MIDDLE LEVEL MANAGEMENT STAFFS ARE REQUESTED TO
MENTIONED THEIR CURRENT SALARY AND EXPECTED SALARY                This mail has been sent by one of the employers (Employer name:
Suriya HR and Facility Management Services Pvt Ltd) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use"
prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com or mark it Spam by copy and paste this URL into the address bar of your browser "http://my.monsterindia.com/report_spam.html?folderid=12558406&resid=31911138&mail_id=NIZYDp"                                 To disable your account if you are not the intended recipient, Please copy and paste this URL into the address bar of your browser "http://my.monsterindia.com/email_verify.html?sig=18a5e7653c70a0c0f3c387b5fed8ba89&raw=newsyed@gmail.com&type=abuse"                Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
                        To Update Resume, please copy and paste this URL into the address bar of your browser "http://my.monsterindia.com/login.html?spl=empmailjun19".


----
A.Rahim Basha


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...