நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 16, 2012

Gold Smith - Trafalgar General Trading Company - KUWAIT


Sales Associates - Trafalgar General Trading Company

Must have the ability to sell luxury goods , offer good services to customers and continuity of business with existing and prospected clients.

• Age 22 to 30 year. old
• Background in promoting or selling luxury goods
• Positive and motivating personality with good communication and interpersonal skill.

All Applicants should meet the following basic condition

• Transferable residency
• Excellent communication skills in Arabic & English
• Computer literacy with knowledge In MS Office
University graduate in similar field to the applied vacancy
Candidates must mention the position applied for.

We offer an attractive salary and other fringe benefits for the right candidate. Interested candidates may send their CVs to: resume@trafalgarco.com

Gold Smith - Trafalgar General Trading Company

Technical trade professional who works specifically with gold and other precious maces and metal. He will design, shape, create and repair jewelry for our clients.

• Repairs and polishes jewelry articles, such as rings. brooches. pendants. bracelets...etc
• Reshapes and restyles old Jewelry. following designs or instructions. using hand tools and machine     such as Jewelers lathe and Mill.
• Solders pieta of jewels, together.
• Enlarges or reduces size of rings by cawing

All Applicants should meet the following basic condition.

• Transferable residency

• Excellent communication skills in Arabic & English
• Computer literacy with knowledge In MS Office
• University graduate in similar field to the applied vacancy
 Candidates must mention the position applied for.

We offer an attractive salary and other fringe benefits for the right candidate. Interested candidates may send their CVs to: resume@trafalgarco.com 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...