நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 18, 2012

Walkin at TCS KPO Baroda for Graduates"


Mailto: muhammad.a@tcs.com

Date 18-Jan-12(Wednesday) and 20-Jan-12 (Friday)
Venue Tata Consultancy Services
Ground, 1st & 2nd Floor, Rameshwar Building,
Om Business Park, Ellora Park,Subhanpura, Baroda
Vadodara - 390023,Gujrat
Registration Time:
Meet:
11:00 AM to 2:00 PM
Rahul Shah / Elton

    Role
Experience Band
Requirement (JD)


   Team    
  Member

                        0mth - 3yrs
                           Any graduate
    (Non IT and finance background)
         BBM/Bcom/Bsc/BBA/BCA
     (Fresher are eligible to apply)
 
Basic Analytical & Reasoning skills
Should be flexible working rotational shifts - including night Shifts
Should not have any backlogs
No gaps during academics (gap more than 2 years)
(MBA / BE / BPharm / Bio Tech is not eligible)   

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • PAN Card #

Eligibility Criteria
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
  • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
  • Candidates should have good communication skills.
  • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...