நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, July 23, 2012

ASP.Net, C#, MVC, WCF and Services - 2 to 7 years
Assalamu Alaikum Brother,

        My Company having opening for .Net programmers Experience  2 to 7 years 

JD: ASP.Net, C#, MVC, WCF and Services

please contact me

RiyazKhan

Openings in Changepond Technologies for Diploma holders (mechanical/electrical)

On Tue, Jul 10, 2012 at 9:35 AM, thamemul sadiq <tsadiq06@gmail.com> wrote:
Assalamu Alaikum,

Opening in 'Changepond Technologies' for 2011/12 passed out diploma holders('mechanical/electrical' only).
Work will be based purely on 'AutoCad' .

Bond  : 3 Years
Salary Package : 5000(1st yr)

Decent package will be provided on '2nd' and '3rd year' .

Please forward your profile as like below mentioned subject to the mail id 'venkateshr@changepond.com'

Ex : Afsal_DME_2011PassedOut - Ref by Sadiq

Note : Candidate should not have backlogs/arrears.

Regards,
Sadiq


Wipro recruiting Freshers for job role "DBA"Assalamu Alaikum All,

FYI Wipro is recruiting freshers BE/BTech/ME/MTech For the job role "DBA" . Below is the link where you can get further details

http://www.jobs.freshersvoice.com/2012/07/wipro-hiring-administrator-tis-database.html


Job Field : IT
Job Role : Administrator - TIS Database(DBA)

Offered salary : Best in industry

Job location : Chennai

Last Date : ASAP

Required Qualification : BE/BTech/ME/MTech

Experience Required : Fresheres

Note : May be required to work as on call support of in shifts to provide 24x7 type of support


Regards,
Sadiq

HR Personnel


 IN THE NAME OF "ALLAH"
Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah e Wa Barakatuhu,


Jazak Allah Khair
Regards
Mohammed ANWARFrom: "Mohammad" mohammadkhan12@hotmail.com
Sent: Sun, 22 Jul 2012 16:02:35 +0530
To: tanzeemhumhindustani@yahoogroups.com
Subject: [tanzeemhumhindustani] HR Personnel


Brothers I am looking someone who is expert in below and this is the key critria for the Job and with HR background.

1. Advance MS Excel - generating varius kind of reports.
2. Advance MS Power Point - huge presentations.
3. Advance MS Visio - Creating Organization Structures & Flow Charts

Only persona expert in above kindly send your CV to kfupmalk@gmail.com and I request all others not to forward your CV without above experience.

This position is based in Jeddah for a Multinational Software Company and the contract is for 2 years and this is for my friend and kindly do not forward to me any CV.

Visa - No Problem he can get new Visa.

Salary - upto SR 12,000 for the right candidate\

Sunday, July 22, 2012

Pharmacy Cashier - Dar Al-Shifa Hospital 

Pharmacy Cashier - Dar Al-Shifa Hospital

1. Calculates pharmacy charges for billing.
2. Receives and posts pharmacy charges and payments to patient billing software.
3. Explains charges to patients.
4.Processes deposits and cash drawer
5. Maintains legible and complete records.
6.Maintains legible and complete records.
7. Responsible for backbilling pharmacy insurance and Medic-aid
8. Enters pharmacy 3rd Party payments in pharmacy computer
9. Performs other duties as assigned by supervisory staff.
10. Prepares all required monthly reports.

1 year experience directly related to the duties and responsibilities specified
Proficiency in Arabic and English Languages.

1- Able to set up, organize, and maintain records and file systems.
2. Ability to communicate clearly and tactfully, verbally with individuals at all levels.
3. Ability to work with little supervision
4. Ability to work with patients effectively
5. Demonstrates accuracy with record keeping
6. Ability to maintain a good working relationship with staff members
7. Must be able to maintain a professional and impartial relationship with patients.

Send Resume at: hrjobs@daralshifa.com

========================================================================================= 

NOTE: The above advertisement is sent through K-TIC Group as seen on line purely for the sake of Allah and for the benefit our community brothers & sisters who are looking for suitable employment or waiting for a better opportunity to broaden their experience.  Kindly note that the sender of this email or the K-TIC group are not the employer or recruiting agent responsible in any manner for the contents of the above advertisement.Those who fulfill the above given requirements should send their resumes directly to the employers or agents contact details given in the advertisement only and not to send or CC the sender of this email or K-TIC Group

=========================================================================================
DISCLAIMER: Neither K-TIC Group nor forwarder of this email are not responsible for the contents of this e-mail, and anything written in this e-mail does not necessarily reflect the Group's views or opinions. Please note that neither the e-mail address nor the name of the publisher have been verified.
=====================================================================================================

 

__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

Govt Job ISRO
Indian Space Research Organiation (ISRO)

Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) – Thiruvananthapuram

Online Applications are in invited for the following posts in VSSC :

Technician -B : 39 posts in various trades in the Pay Scale  of Rs.5200-20200/- Grade Pay Rs. 2000/-, Age Limit : 35 years
Catering Attendant -A : 23 posts, Pay Scale : Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.1800/- , Age Limit : 25 years

How to Apply : Interested candidates may apply online from 09/07/2012 to 23/07/2012. After applying online, please take a printout of the application and send it on or before 30/07/2012.

Details will be available at : http://www.vssc.gov.in:8080/RMT272/rmt272.htm for more information and link to apply Online.


Govt job in Tamil Nadu - National Institute of Malaria Research ChennaiNIMR, Chennai - RA (walk in)


National Institute of Malaria Research Chennai
IDVC Field Unit, NIE campus, 2nd Main Road, TNHB, Ayapakkam, Chennai 77

Advt. No.
Advt date 17.07.2012
Walk in interview date 24.07.2012 at 10.00 am

Post :
 • Research Assistant - 1 Post - Pay 21,140 p.m. - MSc Molecular Biology / Biotechnology / Genetics / Biomedical Genetics - age 28 yrs - Temporary

Govt Job -Regional Institute of Education, NCERT, Mysore


REC, NCERT, Mysore - Professors (walk in)


Regional Institute of Education, NCERT, Mysore - 570006
                               Phone :  0821 - 2514095 0821 - 2514515 , Fax : 0821 - 2515665

Advt No.F9-1/2012/Estt/RIEM/2
Advt date 18.07.2012
Walk in Interview date & time (ref the advt below)

Posts :

 • Assistant Professor (Mathematics) - 2 posts - Interview on 25.07.2012
 • Assistant Professor (Chemistry) - 2 posts - Interview on 25.07.2012
 • Assistant Professor (Zoology) - 1 post - Interview on 25.07.2012
 • Assistant Professor (English) - 1 post - Interview on 25.07.2012
 • Assistant Professor (Geography) - 1 post - Interview on 25.07.2012
 • WET in Computer Science - 1 post - Interview on 26.07.2012
 • PGT in Physics - 1 post - Interview on 26.07.2012
 • Laboratory Assistant - 1 post - Interview on 26.07.2012
 • TGT in Social Science - 2 posts - Interview on 26.07.2012
 • Medical Officer (part-time) - 1 post - Interview on 26.07.2012
Qly for Professors as per UGC norms. Pay : as per NCERT norms.


Govt Jobs- National Aerospace Laboratories, Bengaluru, KANAL, Bangalore - Executive Level Post

National Aerospace Laboratories, Bengaluru, KA

Advt No.1/2012
Advt date 22.07.2012
Last date 10.08.2012

Posts :

 • Public Relation & Business Development Officer - 1UR - PB3 GP 5400 - age 35 yrs
 • Human Resource Development Officer - 1UR - PB3 GP 5400 - age 35 yrs

Govt Job - Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi -
CERI, Karaikudi, TN - JRF (walk in)


Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi, TN

Advt No.PS-24/2012
Advt date 21.07.2012
Walk in Interview date 27.07.2012 at 9.00 am

Posts :

 • Junior Research Fellow ( GAP 22/10 Project) - 1 post - Pay 16000 - MSc Chemistry with NET/SLET - age 28 yrs
 • Junior Research Fellow (CLP 16/11 Project) - 2 posts - Pay 16000 - MSc Chemistry with NET/SLET - age 28 yrs
Notification and Application Form http://www.cecri.res.in/jobs/jobs_2012/walk_in_interview_ps24_20

Application invited from Women Candidates of Tamil Nadu to undergo free coaching for UPSC (civil service exam).


DCE, Chennai - Civil Services - Free Training

Directorate of Collegiate Education, Chennai - 600 006, TN

Advt No.
Advt date 22.07.2012
Last date 06.08.2012

Application invited from Women Candidates of Tamil Nadu to undergo free coaching for UPSC (civil service exam).

Training Centres :

 • Queen Mary's College, Chennai 600 004
 • Sri Meenakshi Govt College for Women, Madurai 625 002
Eligibility :
 • any UG
 • age 30 yrs for OC; 33 yrs for BC/MBC; SC/ST 35 yrs
 • Selection made by entrance exam followed by interview
 • Entrance exam sub: Indian History, Geography, Public Administration, Economics, Current Affairs, General English, General Science
 • Exam date 24.08.2012 Friday 10.30 to 12.30 : result date 29.08.2012
 • Send your application in A4 size plain paper in stipulated format.
 • No exam fees.
Notification And Application Format :

Ref: The New Indian Express Chennai edition dated 22.07.2012 pp.11

India Job Openings - Weekly Mailer - 17th July 2012
  
From: S, Arul (A) [mailto:Aruls@dow.com]
Sent:
Thursday, July 19, 2012 10:58 AM
Subject:
FW: India Job Openings - Weekly Mailer - 17th July 2012

 
Dear All,
 
Trailing mail is for your info. If you come across any suitable candidate for the below openings ask them to send me the updated CV.
 

Best Regards,

Arul.S

 
 
 
 
From: WFPIND
Sent:
17 July 2012 18:03
To:
Subramanian, Ravi; Bhatt, Keyur (KN); Saidi, Zahra (Z)
Subject:
India Job Openings - Weekly Mailer - 17th July 2012

 
Dear Colleagues,
 
With the objective of helping you plan your career, we would like to provide visibility on the internal career opportunities available to you within Dow.   Every week, we will send you emails that highlight job openings in India that have been posted on JAS.
 

What is JAS:
 

As the name suggests, the Job Announcement System (JAS) is a dynamic internal job board used to announce job vacancies or opportunities around the globe that are open to Dow employees. You may self-nominate for any role that is of interest to you and for which you meet the qualifications and competencies required.
 
NEW FEATURE: Link to Regional / Global Jobs added. Scroll down for more details.
 
Please see below list of job opportunities that opened in Month Year.  However, please note that these jobs have a 7 to 14-days shelf life on JAS:
               
India Job Openings – 17th  July 2012:

BUSINESSES
Sr. No
 
Job Title
Job Number
Location
Hiring Manager
HR Business Partner
WFP Focal Point
Health & Agricultural Sciences
1
Supply Chain Planning Specialist
1206994
Mumbai - Vikhroli
Rajendra Jog
Cyrus Jalnawala
Thammappa, Kavery
Advanced Materials Division
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
Performance Materials Division
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
Performance Plastics Division
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
Basics
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
GLOBAL CENTERS OF EXCELLENCE
ADTC
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
India Engineering Centre
2
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Civil Design engineer
1206204
Chennai
Arun Singh
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
3
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Instrument Engineer
1206466
Chennai
Kala Smile Ross
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
4
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Instrument Designer
1206472
Chennai
Kala Smile Ross
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
5
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Senior Civil Design engineer
1206574
Chennai
Arun Singh
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
6
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Electrical Designer (2012 Growth)
1206598
Chennai
Balamurugan Paranjothi
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
7
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
PCE Engineer
1206811
Chennai
Bhalchandra N Thatte
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
8
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Senior Mechanical Engineer
1206812
Chennai
Bhalchandra N Thatte
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
9
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Designer- PCE & Mechancial Equipments
1206824
Chennai
Bhalchandra N Thatte
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
10
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Piping Engineer
1206810
Chennai
Joseph Thomas
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
11
Hurry this job
will be off JAS soon!!  
Process Automation Engineer
1206462
Chennai
Kala Smile Ross
K Venkatasubramanian
Keyur Bhatt
BPSC
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
Corporate Division
No Jobs  JASed - Watch out for this space in our weekly mailers
FUNCTIONS
Customer Service
12
Receivable Specialist
1206835
Mumbai - Vikhroli
Puntipa, Puntakerngamorn
Jessica Li
Zahra Saidi

 

Guidelines for applying through JAS:
 
·         This is open to regular full-time and reduced work schedule Dow employees and wholly owned subsidiaries unless specific agreements prohibit.
·         Employees should remain on a job for at least two years before applying for a different job (may be waived at discretion of supervisor).
·         An employee should first review and update their Employee Development Plan (EDP) and discuss the following with their manager:
o    Their desire to be considered, and how this fits into their Employee Development Plan;
o    Their possible availability dates;
o    What they hope to gain by moving to a new position

How to Apply for India Positions:
 
Step 1: Click on the link http://jas.intranet.dow.com/en/default.htm
 
Step 2: Click on the "Start JAS" (You will reach on your personalised JAS log-in)
 
Step 3: You can enter the job number mentioned above and click "SEARCH FOR JOBS"
 
Step 4: As your relevant job appears, you can apply for the same.
 
How to Apply for Regional / Global Positions:
 
Step 1: Click on the link http://jas.intranet.dow.com/en/default.htm
 
Step 2: Click on the "Start JAS" (You will reach on your personalised JAS log-in)
 
Step 3: Click on "Location field" and select Region from dropdown list.
 

 
Step 4: Click on "Search for Jobs". All the relevant job will appear for you to apply for the same.
 
Employee Referral Program:
 
In case you know of friends or family who may be interested in roles with Dow and have the relevant qualifications, you can refer them via the employee referral program.  The link is provided below:
 
http://eeinfo.intranet.dow.com/policy/india/ee_referral.htm#Objectives
 

For any further queries, kindly get in touch with your HR Site/Business Partner or WFP Focal point.
 
We hope the effort provides the desired longevity and growth that you aspire in your career with Dow.
 
Regards,
WFPIND
 
 
 

******************************************************************************************************************************************************************************
The mail is intended for the use of the recipient to whom it is addressed. The mail shall not be acted upon and destroyed promptly if a person, to whom it is not intended, receives it. Opinions, conclusions and other information in the message that do not relate to the official role of the sender shall be understood as neither given nor endorsed by SPL
**********************************************************************************************************************************************************************
Requirement of MECHANICAL ELECTRICAL HVAC DRAUGHTSMAN 

Required 50 Numbers of below resources for a leading company in UAE

1. MECHANICAL - 10 No
2. ELECTRICAL - 40 No
3. HVAC DRAUGHTSMAN - 10 No

Location : Dubai

All candidates should be in UAE and should be able to join immediately.


With regards
Shajahan

Pl. send your resumes to 
Openings for QA chemist @ Hyderabad
  

Ideal Proposes an Ideal Job For You!

Company:  Reputed Manufacturing Pharma Company

Position: QA Chemist @ Hyderabad

Forward CV to:  ideal2@idealconsultants.com or speak to Ms Lavanya @ 09989047750.

Qualification  M. Sc (Organic Chemistry) 

Experience  Male candidates with 1 year in Bulk Drug Pharma Company only

Salary: 10,000 CTC PM

 Note: By any chance, if the above does not match to you, we request you to ignore and further request you to pass it on to your friends or relatives whom you deem fit for nbsp;us to do the needful.

With Best wishes,
Lavanya
Team associate
IDEAL Placement & Consultants (P) Ltd.
1-8-495, Vikarnagar
Water Tank Lane
Opp: Begumpet Airport
Secunderabad 500 003, A.P.
Phone no:9989047750
Fax # +91 40 2776 7691
E-mail: ideal2@idealconsultants.comDubai Islamic Bank Requires Oracle Apps DBA


 

Salam Brothers,

Dubai Islamic Bank Requires Oracle Apps DBA, suitable candidate can forward ur Cv to Mr.Shiek Arish in the below mail id 


-- 


REQUIRED GARDENER IN SAUDI ARBAIA, RIYADH 

Assalamu alaikkum.
Required to one VIP (Hight class family ) in Riyadh, KSA.
1. GARDENER (Age 35 & Qualification 8th std)
                                (02 Nos.)
Basic 1500 Riyals + Free food accommodation.
Experience: 03 Years in his previous same field.
Candidate should be MUSLIM only.
Flight from Mumbai only.
Interested candidates can apply soon.
CV with PP size photo & Full size Photo must.
Note: IMMEDIATE DEPARTURE.
ABDUL SALAM
KUWAIT
Mob: +965 670 96 257.
Sms text only from India:- 88 705 44 801


Group Leader - Analytical Development


The sender of this email is registered with Naukri.com as VISION MANAGEMNET SERVICES
Experience required for the Job: 8 - 12 years
Annual Salary of the Job: No constrain for the right candidate.
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

We are looking for a potential candidate for the position of Group Leader-Analytical method Development, with a US based Pharmaceutical MNC . A world leader in the research and development of products to protect and improve health and well-being. The company is committed to focus on research and development to bring innovative new products to the communities. Best in class organization, offers a stimulating work environment where talent is nurtured & rewarded. is looking for competent energetic & career minded professional. For a person seeking challenging career opportunity, the company offers an invigorating environment conducive to high levels of performance, besides a competitive remuneration package


You are receiving this e-mail because your profile contained one or more of the following words that the recruiter searched on: " analytical chemistry "

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as VISION MANAGEMNET SERVICES (jobs@visims.com, 105,B-2,EKATA SOCIETY,SAIANAND PLAZA, AGRA RAOD,, NEXT TO BUS STOP ON AGRA ROAD. CASTLE, MILL,THANE-W - 400001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Urgent Position--Manager Admin (Facilities,Security,EHS, Space Management)--ChennaiThe sender of this email is registered with Naukri.com as ManpowerGroup Services India Private Limited
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

We are having an urgent position with our client Aricent (www.aricent.com) for Chennai location.

Position - Manager Admin (Security, EHS, Space Management & Transport Leader)

Primary Responsibility:

* Candidate would be responsible for Security, Environment, Health & Safety, Space Management & Transport.
* Ensure compliance to Global Standards for Security, EHS & Transport.
* Conduct Audits to identify deviations from standards and drive implementation of corrective actions.
* Design solutions to meet business needs without compromising on standards
* Establish a robust Emergency Response Team structure and mechanism.
* Map processes across SBUs and Support functions to identify potential risks and ensure implementation of adequate controls
* Create and implement operational checklists to ensure mitigation of operational risks
* Ensure strong monitoring and governance of Permanent Supervision to manage operational risks proactively

Skills -

* 8-12 years experience in IT / ITES services in the Banking/Financial Services Domain.
* At least 3+ years should be in a managerial capacity
* Professional Certification in Security and /or Transport.
* Experience in designing and implementing IS policies and processes
* Preferably, hands on experience of ISO:27001 & BS 25999
* Deep understanding of information security, risk and compliance in the IT/ITES services context
* Demonstrated capability in defining and implementing Security policies
* Ability to define and implement appropriate governance for driving policies and plans
* Outstanding presentation skills using power point.
* Must demonstrate effective situational leadership, quick and continuous learning style, and high impact project management skills.
* Demonstrated ability to establish cross-organizational relationships
* Exhibit strong analytical thinking; strong verbal and written communication skills
* Ability to work dynamically with a variety of internal business partners
* Capable of coordinating and handling multiple tasks simultaneously and efficiently under deadline pressure.


Location - Chennai

If you are interested please send us your updated profile ASAP

Regards
Amit Ujjwal
Sr. Consultant
Information Technology

Experis
Manpower Services India Pvt. Ltd.
6th Floor, Global Business Park, Tower A
M G Road,Gurgaon-122002
Haryan,India

T : +91 1246795400
D : +91 1246795410
F : +91 1246795528
amit.chaudhary@in.experis.com
www.experis.in
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as ManpowerGroup Services India Private Limited (hyderabadwfs@manpower.co.in, Unit 3, Tower A, Global Business Park, Gurgaon, Mehrauli Road,, GURGAON, Haryana - 122002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)KUWAIT (KNPC)JOBS HEREA leading Oil & Refinery company (KNPC) in Kuwait requires the following vacancies urgently 
Position Experience 

Contract Managing Engineer •Graduate in Electrical or Electronics Engineering
•Minimum 12 years experience in maintenance of instrumentation & control system in refineries with minimum 5 years experience in a similar capacity.
 
Engineer - Process Controls (Instrument) •Graduate in Instrumentation Electronic or Electrical Engineering.
•Minimum 7 years experience in maintenance of instrumentation & Control System in Oil Refinery / Petrochemical Plant.
•Good working knowledge of Process Control System
 
Supervisor - Process Controls (Instrument) •Diploma in Instrumentation / Electronic
•Minimum 5 years practical experience in maintenance of Process Control System in Oil Refinery / Petrochemical Plant.
•Ability to read & understand various P&IDs schematic, logic, wiring diagrams.
 
Supervisor – Analyser •3 years Diploma in Electrical / Electronics & Communication / Instrumentation Engineering.
•Minimum 7 years experience in maintenance of Process Analyzers in refineries
 
Technician - Process Controls (Instrument) •Secondary School graduate and at least two (2) years formal trade course in Instrumentation / Electronics.
•Minimum 5 years experience in maintenance of pneumatic and electronic instruments related to refinery / Petrochemical Plant.
•Skilled in checking, calibrating and repairing process instrument and capable of reading and understand technical drawings and manuals.
 
Technician – Analyser •Secondary School graduate and at least two (2) years formal trade course in Instrumentation / Electronics.
•Minimum 5 years experience in maintenance of various gas detectors related to refinery / Petrochemical Plants.
•Capable to carry out calibration & routine checks for various gas detections.
 
Instrument Mechanic •ITI in Instrumentation / Electronics.
•Minimum 3 years experience in refinery / Petrochemical Plants
 
Safety Engineer •Graduate in (Electrical / Electronics / Chemical / Safety.
•Minimum 5 years experience in Industrial Safety in a Chemical Petroleum, Petrochemical Plants
•Able to read, write and converse fluently in English language.
 
Safety Supervisor •Diploma holder in an Engineering Discipline or Graduate in Science.
•Minimum 5 years experience in Industrial Safety in a Chemical Petroleum, Petrochemical Plants.
•Able to read, write and converse fluently in English language
 
 
 
 
Salary and Other :- 
Age : From 22Yrs to 45Yrs
Periofd of contract : 5 Years 
Take Home Salary
1.Engineers : 700- 900 KD (INR 1,40,000 - 1,80,000) Approx
2.Supervisor : 350-500 KD (INR 70,000 - 1,00,000) Approx
3.Inst Technician : 200-300 KD (INR 40,000 - 60,000) Approx
4.Instrucment Mech : 125-175 KD (INR 25,000 - 35,000) Approx
5.Senior Data Entry : 200-300 KD (INR 40,000 - 60,000) Approx
6.Safety Engineer : 650-700 KD (INR 1,30,000 - 1,40,000) Approx
7.Safety Supervisor : 200-300 KD (INR 40,000 - 60,000) Approx
 
Food and Accommodation : Included in take home Salary
Air ticket : Joining Airticket will be provided
 
Medical Insurance Coverable : Not applicable
Overtime facilities : As per Kuwait Law
 
All candidates must have previous refinery experience in maintenance / construction activities related to Instrumentation and Control System.
 
Interested candidates may send their detaied resume, copies of qualification, experience and passport along with one photograph by email to omcresum@gmail.com / by Post to our office immediately. For further details contact us: 044-24464267 / 68
 


Job | Proof ReadersThe sender of this email is registered with Naukri.com as FNS Resources Pvt Ltd
Experience required for the Job: 1 - 3 years
Annual Salary of the Job: 2.0 - 3.0 Lacs
Job Location: Chennai, Pondicherry


Dear Candidate,

FNS Resources P Limited is a Business placement consulting company based in Chennai. Our client is a leading E-Publishing industry in chennai with branches all over India & Overseas.

Position : Proof Readers

Experience : 1 - 3 yrs

Job Description:

Proofing and editing text.

Compiling proof reading reports.

Correcting grammatical errors, spelling mistakes and factual inaccuracies.

Removing types and editing reports, white papers, articles and other content materials.

Organizing text into proper paragraphs and sentence formations.

Interested please mail to contact@fnsresources.com else please refer some people you know who would be suitable for this opening.


Please call 91-44-24402222 for further clarifications.

Contact : Shiva / Senior HR Consultant. mobile no 9444194278


You are receiving this e-mail because your profile contained one or more of the following words that the recruiter searched on: " proof reader "

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as FNS Resources Pvt Ltd (vijay@fnsresources.com, Old.No.21 New No.63, Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Adyar, CHENNAI, Tamilnadu - 600020) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...