நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 16, 2012

B.E/B.Tech (EEE/E&I and ECE) Fresher-களுக்கு பெங்களூரில் வேலை வாய்ப்பு

Dear All,


We are looking for BE EEE/E&I and ECE fresher for the position of Substation Automation application system development, Testing & Commissioning Engineer Trainee. 


Fresh Candidates who secured good academic records and also finished DCS / PLC Automation courses are preferable.

Knowledge about the system Networking & Communication and Industrial Communication protocol is required.

The related experienced candidates can also apply for this job opening.

Interested Candidates can send their profile to  " fahdece@gmail.com
Mention Job Code in the mail Subject as "DCS0112"

Job Location:Bangalore.

Job Position                   :     Substation Automation system development, Testing & Commissioning Engineer Trainee 
Company                      :OASIS Automation Technologies.
Experience                     :     fresher / Exp 
Vacancy Type                :     Full Time
Gender Preference        :     Male / Female
Number Of Vacancy      :     1-6
Industry Area                 :     Technical

Thanks & regards
Mohamed Fahd,

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...