நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 20, 2010

saudi Accountants vacancies

Qualified Accountants

3-5 years experience (good command in English is a plus)Office Secretary (Saudi male & women are welcome).

Software Programmers

Systems Analyst

Network Engineer

ERP Specialist

Data-entry Operators

Please send your resumes to HR Manager at e-mail: SAUDIHRM@gmail. com


Saudi Leading Telecommunication Company have the following vacancies in Riyadh

Administrative Assistant.

University degree in BA & 5 year's experienceIT Administrator

University degree in IT & 4 years experience.

Executive secretary.

University degree in BA & 3 year's experience.

Project controller.

B.sc in accountancy & 4 years experience.

Accountant (2)

- for Riyadh /Jeddah branch.
B.sc in accountancy and 3 years experience.

General Conditions:

• Priority for Saudi Citizen.

• Non Saudis must have transferable Iqama.

• Fluency in English language for all posts is required.

Interested candidate are requested to send their CV (only) to the Email: alsayed51@gmail. com

Not later than 15/5/2010.


URGENTLY REQUIRED


A reputed travel and tourism company in Jeddah KSA has the following vacancies.

ACCOUNTANT

Qualification:

• B. Com graduate.

• Proficiency in English language.

• Computer literate (very good in Excel).

• Good experience in accounts reconciliation specially bank reconciliation.
• Age not exceeding 35 years

• Saudi driving license preferable

. Must have transferable IQAMA

Candidate satisfying the above conditions may send their CVs within 10 days from the publishing date to:

E-mail: essamissa@itc- Lcc.com

Fax: (+9662) 2830098 (Jeddah)

************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

Pioneer company in Riyadh working in Banqueting and exhibitions searching talents for the following positions:-

Electric Engineer

Electric Technician

AC Technician (package unit up 150 ton)

Banqueting Sales Representative

Human Resource Specialist

Accountant

All CVs should be sent to Fax No.: 01- 4820050 (Riyadh)

A well-established company needs qualified Electrical, Mechanical Engineers & Technicians for its electrical power rental division.


• Electrical & Mechanical Engineers

• Electrical & Mechanical technicians

Qualifications:

• 3 years experience in diesel generators over 500kw power rating.

• Transferable Iqama

applicants having these qualifications should send their CVs to: fax: 02 6685019 (western province)

E-mail: powerrent@hotmail. comFOR MEDICAL CENTER REQUIRED THE FOLLOWING• Accountant (Filipino - Indian)

Please send CV to Fax: 01 2173879 (RIYADH)A national establishment is in need of the following position

• ADMINISTRATOR OFFICER

• SALES REPRESENTATIVE

. ACCOUNTANT

With transferable Iqama Experience in same field

Please send your CVs to e-mail: aljinan@hotmail. com

Good Opporunities for Singapore!!!

Greetings from Perfect Manpower Consultancy!!!

We are a Leading Overseas Manpower consultancy and work for core industries in the market. We are looking Maintenance Technician in Chemical Industry for our Client concern situated at Singapore.


Basic Salary: $1,800

Accomdation: By the candidate

Type of Pass: S Pass

Qualification: Diploma in any category or B.E

Minimum Experience: 5 Years

Industry: Chemical

Nature of Work:

• Repair & Trouble shooting of Chemical Plant

Interested Kindly contact or Walk-in to the below mentioned address with updated CV:

Perfect Manpower Consultancy.
11/A, Ist Floor, Mahalakshmi St,
T.Nagar,Chennai - 600 017.
Email:gpperfect@gmail.com
Contact: 044-42024225

If the above requirements is not suitable your Profile. Kindly ignore this mail.


Thanks and Regards
Geetha/Radha

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...