நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, April 13, 2012

Job openings | Airports Authority India-Recruitment Drive for-"Junior Executive"-"B.E/B.Tech/M.Sc"- Rs.16,400-62,000/month-Last Date: 30 April 2012


Airports Authority India-Recruitment Drive for-"Junior Executive"-"B.E/B.Tech/M.Sc"- Rs.16,400-62,000/month-Last Date: 30 April 2012

JOB POSTED DATE:   3/4/2012
COMPANY NAME:   Airports Authority India 
COMPANY-PROFILE:   
                             Airports Authority of India (AAI) was constituted by an Act of Parliament and came into being on 1st April 1995 by merging erstwhile National Airports Authority and International Airports Authority of India. The merger brought into existence a single Organization entrusted with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and air space in the country.

                           AAI manages 125 airports, which include 11 International Airport, 08 Customs Airports, 81 Domestic Airports and 27 Civil Enclaves at Defense airfields. AAI provides air navigation services over 2.8 million square nautical miles of air space. During the year 2008- 09, AAI handled aircraft movement of 1306532 Nos. [International 270345 & Domestic 1036187], Passengers handled 44262137 Nos. [International 1047614 & Domestic 33785990] and the cargo handled 499418 tons [International 318242 & Domestic 181176].


JOB FIELD :  Core/Technical/Govt/Others

JOB ROLE/PROFILE: Junior Executive  

OFFERED SALARY: Rs.16,400-62,000/month

JOB-LOCATION: Anywhere in india

LAST DATE: 30/4/2012
  
REQUIRED QUALIFICATION: B.E/B.Tech/M.Sc

EXPERIENCE REQUIRED: Freshers

CANDIDATE PROFILE:

Post Name: 1:  Junior Executive  (28/2/2012 job Post)-Application Process Extended

1)Full time regular Bachelor's Degree in Engineering/Technology in the disciplines of   Electronics/Telecommunications/Information Technology  (OR )graduates from M.Sc. in Physics/Mathematics/Computer Science/ElectronicsPost Name: 2:  Junior Executive  (Electronics) (28/2/2012 job Post)-Application Process Extended 


1)Graduates from Full time regular Bachelor's degree in Engineering/Technology  in Electronics/Telecommunications / Electrical with spialization in Electronics


Post Name 3 :Junior Executive(New Update)
            
                           Department: Corporate Affairs, Engineering Civil, Engineering Electrical, Fire Services, Finance,Technical, Cargo, Human Resources, Information Technology, Airport Operation,APPLY-MODE:  Online

HOW TO APPLY:  www.freshersvoice.com

Interested and eligible candidates apply these positions in online before 30/4/2012


Note: According to the Advertisement No 02/2012 which last date for filling of application form was 01 April 2012 is extended up to 30 April 2012.

For more details: Click here  (28 Feb Job Post)

To apply online :  Click here

--
 
Irfan Aslam Shaikh

-- please visit 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...