நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 16, 2012

Careernet Technologies Pvt Ltd - Bangalore Location.


---------- Forwarded message ----------
From: Careernet Technologies Pvt Ltd <Gunjan.chaphekar@careernet.co.in>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Careernet Technologies Pvt Ltd

Experience required for the Job: 4 - 8 years
Job Location: Bengaluru/Bangalore

Dear Candidate,

Hi

We came across your profile on one of the job portal and found it interesting and prospective for one of our key clients.

In further to this, we would like to discuss an opening with Mind Tree-Bangalore Location.

Job Description:

Quality Metrics

Experience :- 4 - 8yrs

Job Location:- Bangalore

Job details overview :-
Should have experience Quality and Metrics
Should have experience on Process and performance modelling.
Candidates preferred from statistical background.
Experience on any two tools like Stimulation, Forecasting, Monte Carlo.
Good exposure on Data Modeling and Business Intelligence.

Mandatory skills
· Sound knowledge and hands on experience on inferential statistics and statistical techniques of problem solving
· Strong in forecasting and modeling techniques
· Good knowledge of Rapid problem solving of Defect Prevention & Analysis
· Good reporting skills, e.g. graphical presentation, Microsoft Office techniques, Advanced Microsoft Excel skills (pivot tables, macros...)

Certification:- Preferably if certification is done from outside.

Kindly let us know your views, so that we can discuss further details on this. Meanwhile send across your updated profile and the following details

)Total Experience:
2) Current CTC:
3) Expected CTC:
4) Notice Period:
5) Current Company
6) Working in current company since:
7) Employment (Contract/Permanent) :
8) Pan Card No: (Mandatory)

Note: Looking only for permanent employee.

Would appreciate if you pass this information to your colleagues and friends, who might be interested in this opening.

(Please ignore this mail if it is not matching your profile.)

Looking forward to hear from you soon.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Careernet Technologies Pvt Ltd (response@careernet.co.in, Salarpuria Soft Zone, 4th Floor 80/1, 80/2 Outer, Ring Road, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...