நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 19, 2012

சிங்கப்பூரில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் - முயற்சி செய்யுங்கள்.Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
Applicant HighlightGood Things Must Share

       You are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SAA Global Education Master of Business Administration (MBA) Send Enquiry


Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Arvato Digital Services Pte Ltd Volume Licensing SupervisorExp., Manager (Perm)Apply
Now!
2
Gagner Products Private LimitedSales Executive Entry, Exp. (Perm, Project)Apply
Now!
3
Tigerspike Pte LtdDeveloper - Android Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
4
Singapore Manufacturers' FederationTechnical Executive (Standards) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
GlaxoSmithKline - Global Manufacturing and Supply (Jurong, Singapore)User Support Consultant Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
6
Recruit Express Pte Ltd Contract Engineers/Asst Engineers x 30! (Urgent!/ Fresh Nitec or Dip are welcome!) Entry, Student (Contract)Apply
Now!
7
KatalystM Pte LtdSales Development Representative Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
8
PAVE System Pte LtdSystem Engineer (AV/IT System) Exp. (Perm)Apply
Now!
9
Manfield Employment Services Pte LtdSales Accounts Manager Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
10
Success Human Resource Centre Pte LtdPerm IT Executive Exp. (Perm)Apply
Now!
11
Search Network Pte. Ltd.Asst. Manager (Network) - Ayer Rajah - $4800 to $6000 - Start Immediately Exp., Manager (Perm, Contract)Apply
Now!
12
TroyTech International Consulting Pte LtdAdministrators for IBM WebSphere App Server / MQ (1 Year Contract) Exp. (Contract)Apply
Now!
13
Jason Electronics Pte LtdSales Engineer Entry (Perm)Apply
Now!
14
P-Serv Pte LtdInspired to be an engineer? Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
15
Wizlearn TechnologiesICT Executive (Infocomm Technology Executive) Exp. (Perm)Apply
Now!
16
ServLink Technology Resources Pte LtdAdmin cum Technical Assistant Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
17
SingTel Senior IT Analyst Exp. (Contract)Apply
Now!
18
MavenTree Technology Pte LtdSAP Functional Consultant Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
19
EdValue Pte LtdWeb Programmer Entry, Exp. (Perm, Project)Apply
Now!
20
eCASC Pte LtdAssistant Manager(Strategy Marketing) - APAC Exp. (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...