நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Sankalp Semiconductor-Offcampus Drive-"Design Engineer"-2010&2011 Batch-"B.E/B.Tech/M.E/M.Tech"-25 January 2012


FRESHERS PLANE


Samsung-Employee Referral-(SISO 2012)-2010-2011 batch-"B.E/B.Tech/M.E/M.Tech/MS"-Across India-Last Date:26/1/2012

Posted: 21 Jan 2012 02:13 AM PST


POSTED DATE:  21/1/2012 COMPANY NAME:   Samsung Software  -India COMPANY PROFILE:                    Samsung India Software Operations is one of Samsung's Research & Development centers among other global R&D hubs. We develop software for Samsung's technology solutions across different products and our engineers are involved in many of Samsung's strategic and important projects.

SVS Mega Job Fair 2K12-Any Graduate-Coimbatore(Tamilnadu)- 28 & 29 January 2012

Posted: 21 Jan 2012 12:29 AM PST


POSTED DATE: 21/1/2012   COMPANY NAMES:     Click on image to enlarge FIELD OF WORKING:  Manufacturing / Textiles /BPO / KPO / White goods / Food & Beverages/ Telecom / Windmill / Others JOB ROLE:  Multiple Roles SALARY OFFERED: Best in Industry JOB LOCATION: Tamilnadu/Others VENUE DATE: 28/1/2012 & 29/1/2012 LAST DATE: 29/1/2012 VENUE LOCATION: 

Sankalp Semiconductor-Offcampus Drive-"Design Engineer"-2010&2011 Batch-"B.E/B.Tech/M.E/M.Tech"-25 January 2012

Posted: 21 Jan 2012 12:02 AM PST


POSTED DATE:  21/1/2012 COMPANY NAME:   SANKALP SEMICONDUCTOR  COMPANY PROFILE:    Sankalp Semiconductor is a one stop shop for Analog Mixed Signal services and solutions specializing in end-to-end solutions for IOs, analog and mixed signal chip design/layout. We facilitate semiconductor companies to deliver cutting edge products. Sankalp provides: 1)Wide range of silicon proven and ESD

Indian Coast Guard-ICG-Assistant Commandant-B.E/B.Tech/B.Sc-Across India- Rs.15600-39100/-Last Date:30/1/2012

Posted: 20 Jan 2012 08:42 PM PST


POSTED DATE:   20/1/2012 COMPANY NAME:    INDIAN COAST GUARD COMPANY PROFILE:                               The Indian Coast Guard(ICG) is a branch of the Indian Armed Forces. Its mission is the protection of India's maritime interests and maritime law enforcement with jurisdiction over both territorial and international waters.ICG was formally established on 18th August 1978 as an

Wipro Employee Referral-2012 Batch-B.Sc/BCM/BCA-Across India-Last Date: 23/2/2012

Posted: 20 Jan 2012 08:49 AM PST


POSTED DATE:   20/1/2012 COMPANY NAME:    Wipro COMPANY PROFILE:                              Wipro Technologies is the No.1 provider of integrated business, technology and process solutions on a global delivery platform.Wipro Technologies is a global services provider delivering technology-driven business solutions that meet the strategic objectives of our clients. Wipro has 40+ '

Green Web Solutions-Walk-in-"Trainee Web Software Developer"-BE/B.Tech/MCA/BCA-2011/2010/2009 Batch-29/30/31 January 2012

Posted: 20 Jan 2012 07:12 AM PST


POSTED DATE:   20/1/2012 COMPANY NAME:  Green Web Solutions COMPANY PROFILE:                                       Green websolutions are considered experts in the SEO World and till date we have worked with some of the leading SEO companies worldwide in our field (Search Engine Optimization) – We have recently launched our SEO services giving you the opportunity to expose your
You are subscribed to email updates from Freshersplane.co.in-24x7 Freshers Updates| Freshers Job updates | Freshers materials ®
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...