நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 21, 2012

Central Marine Fisheries Research Institute, Ernakulam - Field and Technical Assistants
 

Central Marine Fisheries Research Institute, Ernakulam - Field and Technical Assistants

Central Marine Fisheries Research Institute (www.tngovernmentjobs.in)
Central Marine Fisheries Research Institute, ICAR
Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O.,  Ernakulam – 682018, Kerala

Advt No.
Advt date 18.12.2012
Last date 17.01.2013 (Please confirm by phone)

Post : (at HQ, Kochi)
  • Field Assistant (T-1) - 2 UR - PB1 GP 2000 - SSLC with 1 yr Certificate in Fishery - age 30 yrs
  • Technical Assistant (T-3) - 2 UR - PB1 GP 2800 - any UG of Biological Sciences - age 30 yrs
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

Wadia Institute of Himalayan Geology - Various Jobs 

Wadia Institute of Himalayan Geology - Various Jobs

Wadia Institute of Himalayan Geology (www.tngovernmentjobs.in)
Wadia Institute of Himalayan Geology
33 GMS Road, Dehradun - 248 001
Ministry of Science and Technology

Advt No.192/Dec-2012/DST Project(2008) Estt
Advt date 14.12.2012
Last date 18.01.2013

Posts :
  • Scientist 'G' - 1 post - PB4 GP 10000 - PhD Earth Science  with 14 yrs exp - age 52 yrs
  • Scientist 'F' - 2 posts - PB4 GP 8900 - PhD Earth Science  with 12 yrs exp - age 50 yrs
  • Technical Officer - 1 post - PB3 GP 5400 - MSc/BE/BTech with 7 yrs exp - age 40 yrs
  • Junior Technical Officer - 3 posts - PB2 GP 4600 - Diploma / BSc/MSc/BE/BTech with 3 yrs exp - age 35 yrs
  • Senior Technical Assistant - 3 posts - PB2 GP 4200 - Diploma / BSc/MSc/BE/BTech with 5 yrs exp - age 30 yrs

Posted by நாகு

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

Sunday, December 16, 2012

Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates
Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates

Link to Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials

Informatica Corporation hiring "Software Engineer" forB.E/B.Tech/M.E/M.Tech/Ph.D graduate freshers, Bangalore-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:49 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012  COMPANY NAME: Informatica Corporation  COMPANY-PROFILE:                                                      Informatica Corporation is the world's number one independent provider of data integration software. Thousands of enterprises worldwide depend on Informatica data integration, data quality, and big data solutions to access, integrate, and trust

Schmire Business Software hiring "Web Developer" for Any Graduates, Bangalore-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:48 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December  2012 COMPANY NAME: Schmire Business Software Pvt Ltd COMPANY-PROFILE:                     Schmire Business Software is a a team sharing over 15 years of enterprise experience wherein working with and optimizing day to day business processes was an on-going process. Our diversity of handling clientele from across the world viz. the Middle East,

Orange Business Services hiring "Associate NOC Engineer"-Guragon-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:48 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012  COMPANY NAME: Orange  Business ServicesCOMPANY-PROFILE:                                                      Orange-French Telecom is one of the world's leading telecommunications operators with sales of 45.3 billion euros for 2011 and has 170,000 employees worldwide at 30 June 2012, including 105,000 employees in France.Orange Business Services

GlobalEnglish hiring "Associate UI Developer" for B.E/B.Tech/MCA graduate freshers,Chennai-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:47 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012 COMPANY NAME: GlobalEnglish COMPANY-PROFILE:                    Founded in 1997 by Reece Duca, Stephen Patrick and Martin Rice, GlobalEnglish has grown from an idea to serve the English-training needs of the global business world to becoming the leading provider of on-demand technology for improving Business English proficiency and advancing

Bank of Maharashtra hiring "Chartered Accountant- JMGS- I" for Freshers, CA graduates, Pune-Last date 29 December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:39 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December  2012 COMPANY NAME: Bank of Maharashtra COMPANY-PROFILE:                   Bank of Maharashtra, with a network of more than 1600+ branches in India enjoys the presence in 27 states and 2 Union Territories. The total business of the Bank is over 1,50,000 Crores. The Bank is committed to augmenting stakeholder value through concern, care and

Infosys Walk-in drive "Process Executive" for B.Com/BBA graduates, Gurgaon-18th and 19th December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:52 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012 COMPANY NAME: Infosys COMPANY-PROFILE:                             Infosys Limited formally Infosys Technologies  is an Indian global technology services company headquartered in Bangalore, India. Infosys is ranked #27 in the list of top companies of India in Fortune India 500 list in 2011. It has offices in 29 countries and development centers
You are subscribed to email updates from Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...