நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 13, 2013

Fw: Oil & Gas Projects - EPIC 11/1/1013--

Subject: Oil & Gas Projects - EPIC 11/1/1013

KIRPALANEY & ASSOCIATES (ENGINEERS) PRIVATE LIMITED
 
 
We are looking for the following engineers to work with our clients overseas on project work:

1. Procurement Engineers (6-8 Yrs)
2. Mechanical Package Engineers (18 to 20 Yrs) - Package Equipment for offshore application with ability to perform as Lead Engineer
3. Static & Rotating Engineers - Senior Engineers (18 to 20 Yrs) and Senior Engineers (10+ Yrs)

We are urgently seeking for interested candidates for permanet positions in BRUNEI to undertake the following positions below:

No. Position Vacant
1 Lead Process Engineer 2 posts
2 Lead Structural Engineer 1 post
3 Lead Electrical Engineer 1 post
4 Lead Control & Automation Engineer 1 post
5 Lead Mechanical Engineer 1 post
6 Senior Process Engineer 2 posts
7 Senior Mechanical Rotating Engineer 1 post
8 Senior Control & Automation Engineer 1 post
9 Senior Pipeline Engineer 1 post
10 Project Engineer 2 posts
11 Control & Automation Engineer 2 posts
12 Planning Engineer 1 post
13 Mechanical Engineer (Specialized in Stress Analysist) 1 post
14 Process Engineer 1 post
15 Construction Engineer 1 post
16 Assistant Planning 1 post
17 Lead Pipeline Designer 1 post
18 Lead Structural Designer 1 post
19 Senior Structural Designer 1 post
20 Pipeline Designer 1 post
21 Mechanical Designer 1 post
22 Civil Designer 1 post

Appreciate if you could forward suitable CVs not later than 15th February 2013 and provide us with the following information:

1. Current All-In Salary
2. Expected All-In Salary (In Brunei $)
3. Earliest Availability
4. Required Notice Period
5. Married or Single Status
6. Able to write Technical Report? (If Yes, please provide copy of previous written report)
7. Copy of Qualification Certificates
8. Copy of Working Testimonials

Your soonest response is highly appreciated.

Kindly acknowledge receipt of this email.All the above positions are overseas with large EPIC companies involved with engineering design.

Please contact immediately.
 

Hemlata / MitaDelstar, Fleet Office - 1st Floor
9-9A N S Patkar Marg
Kemps Corner
Mumbai 400 036

Closest Station: Grant Road
+91-22-23805558/9  +91-22-23806100 

--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...