நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 3, 2011

Fwd: !!TOP URGENT!! - office assistant required
From: ahamed.jami@gmail.com


  

    Assalamu Alaikkum,
  
           

               Required office assistant for the union insurance company p.sc ajman with good communication skills...nationality indian(tamil) experienced or fresher anything but within one week..pls send this mail to all our brothers..visa status visit/tourist..


contact me,
A.Ahamed Basha,
050-7783370.
Ajman.


--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "imantimes" group.
To post to this group, send email to imantimes@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
imantimes+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/imantimes?hl=en?hl=en
 
Pl. VISIT www.imandubai.org
__._,_.___
Recent Activity:
Do they not then think deeply in the Qur'an, or are their hearts locked up (from understanding it?) - The Noble Quran 47:24

இந்தக்குழுமத்திற்கு உங்களது கருத்துக்களை  nellaieruvadi@yahoogroups.com என்ற மின்அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

பயனுள்ள தகவல்களையும் ஏர்வாடி சம்பந்தமான தகவல்கள் மற்றும் செய்திகளையும் அனுப்பலாம்.

உங்களுக்குத் தெரிந்த ஏர்வாடி நண்பர்களிடம் இந்தக்குழுமத்தைப் பற்றி தெரிவிக்கவும். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரா
.

__,_._,___


Fwd: Buddy Drive for S Category in TCS BPO Gurgaon
n


Bring Your Buddy to TCS BPO

Walk In Drive for Graduate Fresher for Entire Next Week @ Gurgaon


TCS BPO hiring for Insurance in Pune NOW!!!

Jobs for Quality Assurance Professionals @ leading MNC Software Org's. Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: Covenant Consultants <nivedita@covenantindia.net>The sender of this email is registered with Naukri.com as Covenant Consultants

Experience required for the Job: 4 - 10 years

Dear Candidate,

Greetings from Covenant Consultants!

We are looking for Software professionals for leading MNC Software Org's.
To know more Speak to us at 040 41301305 and write at nivedita@covenantindia.net

Positions Location:
Skill : Quality Assurance(CMMI L5-Implementation is must)
Total 4- 10 Yrs
Job Location: Chennai
Interview Location: Chennai

Innovative, willing to take challenges and aim achieve targets
looking for a good career and grow with the MNC Organisation.
Good Communication and presentation skills.
Willing to learn and having a positive attitude.


Contact Person: Nivedita Mohanty
Dress Code: Formals
If you are interested, kindly forward your updated resume mentioning your current CTC at the earliest.

Wish you all the Best!!! And kindly refer or pass this mail to your friends.

Nivedita
Executive - Talent Acquisition
COVENANT CONSULTANTS

"Fastest Growing Recruitment Company in India accredited by ERA"
Trade Centre, B- Wing, 103, 1st Floor,
North Main Road, (OPP) Pizza Hut,
Koregaon Park, Pune - 411 001
Direct: 020 - 41301305 / 020 41301304 / Mobile :
Fax: 044 4390 3915 / E-Mail: nivedita@covenantindia.net
Web : http://covenantindia.net
Connect with us on Facebook & Follow us on Twitter
Locations : Chennai : Bangalore : Hyderabad : Coimbatore : Pune
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (victor@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)We have opening for Junior Manager Finance
----- Forwarded Message -----
From: Version Technology and Staffing Solutions Pvt Ltd <nagini@vts.in>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Version Technology and Staffing Solutions Pvt Ltd
Experience required for the Job: 4 - 6 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 3.0 Lacs - Best in Industry
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Hi,

Sub: We have opening for ‘Junior Manager â€" Finance’ for an automobile company in Chennai

Location: Chennai

Salary: 3.5L p.a

Qualification: B.Com / M Com / MBA (Finance).

Experience: 4 to 6 Years in Relevant Field

Responsibilities

1) Experience in Handling of Petty Cash.
2) Cash Inflow and outflow.
3) Receiving invoice and arranging payment for Suppliers.
4) Knowledge in Trial Balance
5) Knowledge in computer proficiency is must.
6) Knowledge in Tally, ERP Systems & SAP.
7) Coordinate with Vendors for Payment Receivables

If you are interested kindly comeback to us with the following details along with your updated resume,

Current company:
Current Designation:
Total years of experience:
Relevant experience:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:

Thanks & Regards

Nagini-Sr.Sourcing Associate
||9600565574|| || nagini@vts.in||
|| Version Technology Solutions || VTS ||
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Version Technology and Staffing Solutions Pvt Ltd (revathi@vts.in, New No 3 , TNGO Colony Extension, Adambakkam, KANCHIPURAM, Tamilnadu - 600088) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


JOB IN SAUDI ARABIA

Opening with Wipro for General Accounting Process----- Forwarded Message -----
From: Hasu Technologies <careers@progressions.in>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Hasu Technologies
Experience required for the Job: 2 - 8 years
Dear Candidate,
Greetings!! Progressions.

(About PROGRESSIONS: Progressions, a TOTAL HR Solutions company with deep domain knowledge spanning recruitment consultancy, placements, contract staffing, flexi staffing, permanent staffing, corporate training, competency profiling, performance appraisal design, HR Outsourcing, etc.We are in a very urgent need of accounting experts with General Ledger domain expertise for our precious Client at Chennai.

About our Client â€" Wipro BPO(Wipro BPO Solutions Ltd. is India’s leading third party offshore BPO (Business Process Outsourcing) provider with a full spectrum of BPO services. The Company Headquarters are located in New Delhi, with six state-of-the-art facilities in Mumbai, Pune, Chennai & Kolkata and global offices in US, UK and Canada. Wipro BPO provides a broad range of services from customer relationship management, back office transaction processing to industry specific solutions. The key element of services delivery is an integrated approach towards providing increasing value over the entire course of our client relationships. This involves a phased approach towards process standardization, process optimization and process re-engineering.)JOB DESCRIPTIONLocation: ChennaiDomain/Vertical: General LedgerEducational Qualification: Commerce Grads, Inter CA / CWA preferredSkills ( Must Have)

Retail Business & AR Domain knowledge / GL/General Accounting

Good skills in MS Office, especially MS Excel / Customer Centric / very good Communication

skills / Commitment for excellence / understanding of gift cards processing / Focus

on improvementsSkills( Good to have)

Experience in accounting system/ Problem solving skills /Working knowledge of ERP/Oracle/ good people management skills / understanding of retail store set up & functioningExperience ( Minimum) 2 yrsExperience( Maximum) 8 yrs


Multiple Position for General Ledger


Job Description

1. Review the reconciliation performed by the associates

2. Support associates by guiding for researching and resolving issues

3. Provide reporting as required at various intervals

4. Analyze trends and provide guidance for improvement areas

5. Tracking for consistency, and verifying SOP complianceRoles & Responsibilities

1. Review the reconciliations monthly and forward to Governance for approval

2. Review the journal entries prepared

3. Co-ordinate with internal / external stakeholders to solve the issues within

the TAT agreed uponAny Other Remarks Must be willing to work in Night shift

• We appreciate you to refer a few names of your friends or colleagues who are looking for an Opportunity by sharing their email ids and mobile numbers.

• Salary is not a constraint for the right candidate. This is a wonderful opportunity please do not miss it.

• Your designation and the salary regard are totally performance & presentation related, pl try to be flexible with your expectations!!We look forward to your email confirmation at the earliest.Thanks & Regards,

Talent Acquisition, Team

PROGRESSIONS


Mail: careers@progressions.in
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Hasu Technologies (sam@progressions.in, 39, Anna Salai Near Khivraj Motors, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


: Hiring Account managers for as leading industrial group from Chennai location

----- Forwarded Message -----
From: Pegasus Management Consultants <alagiri@pegasusmanagementconsultants.com>

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 10269095

Dear J.Mabu,

Pegasus Management Consultants (PMC) is hiring Account managers for a leading Manufacturing group from Orgadam, Chennai location. Candidates will be called for an interview by next few days & the joining date will be ASAP.

Interested candidates, pls send your resume to alagiri@pegasusmanagementconsultants.com

Job Description:
1. Must be B.Com, M.Com, ICWA candidates
2. Good experience in costing, accounting & finance principles
3. Good experience in various tax application in Manufacturing/Service industry
4. Good interpersonal & communication skills
5. Attitute for continous learning

Visit us at www.pegasusmanagementconsultants.com
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Pegasus Management Consultants) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com
Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


Monday, August 29, 2011

மாணவர்களுக்காக கல்வி மற்றும் வேலை வழிகாட்டி

துபாய் ஈமான் சங்கத்தை சேர்ந்த நண்பர் முதுவை ஹிதாயத்&அப்துல் ரஹிம் இந்த இணைப்பை மின்னஞ்சலில் அனுப்பி இருந்தார்கள். மாணவர்களுக்கு பயன்படும் என்பதால் இதை இணைத்துள்ளேன். உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் பிறருக்கும் இதை அனுப்புங்கள்.

Talk on Career Awareness and Guidance... By Dr. M.I. Sayed Mohamed Buhari M.E.,Ph.D. (in tamil)
This programme usefull for all students.Please inform those students who has finished X,XII and want to decide about their careers.
Also few more for arts and technician course available at

Fw: JOB IN SATORP is a joint venture between SAUDI ARAMCO of Saudi Arabia----- Forwarded Message -----
From: darul marva <darulmarva@gmail.com>
To:
Sent: Sunday, August 28, 2011 6:42 PM
Subject: JOB IN SATORP is a joint venture between SAUDI ARAMCO of Saudi Arabia


Advertisement  26- AUG-2011
 
Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in ……. SATORP is a joint venture between SAUDI ARAMCO of Saudi Arabia

 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.
HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 
 
 
JOB IN SATORP is a joint venture between SAUDI ARAMCO of Saudi Arabia
 
 
 
 
Darulmarva,Charity Service
----------* Serving the people *--------
 
 
 Fw: JOB IN AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA----- Forwarded Message -----
From: darul marva <darulmarva@gmail.com>
To:
Sent: Sunday, August 28, 2011 6:48 PM
Subject: JOB IN AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA


Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA

 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.
HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 
JOB IN AL FANAR GROUP OF COMPANY , SAUDI ARABIA
 
 
 
 
Darulmarva,Charity Service
----------* Serving the people *--------
 Fwd: accounting and auditing- immediate opening

----- Forwarded Message -----
From: Dreamweb Technologies <raziyah@careercampz.com>
\
For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 22770978      Personal Folder ID: 10241223

,

Hi

Greeting from Career campz!!!!

We are looking out Experienced candidate for our client

Company : Auditing firm

Job Location: Chennai

Experience: 3 to 6 yrs

Salary: best in the industry

Qualification:A Commerce Graduate with relevant experience or ca inter(final discontinued also preffered)

Key skills:Well Versed Knowledge of MS-Office and Tally

Experience of more than 3 years in the field of auditing and accounting.


preference would be given to candidates who can join on Earlier. If you are interested kindly call raziyah-9092093093 or mail-raziyah@careercampz.com

Kindly refer your friends too.

Regards
Raziyah
HR-recruiter
9092093093
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Dreamweb Technologies) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com
Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


Fwd: Looking for 1.5 to 4 yrs LINUX with ASTERISK Open source PBX exprienced candidates (Chennai)From: "Murali-Sent" <murali@sardonyxonline.com>


Hi Friends

We are startup company in India and subsidy of leading Dubai based MNC
company (www.vostok.ae)

We are looking for Linux Engineers with experience range of 1.5 to 4 years
with a salary range of 2 to 3.5 lacs (Depending upon experience & technical
knowledge).

LINUX engineer (Male / Female)

Roles & Responsibilities:

.    Good knowledge in Linux command level, Shell script

.    Should have passed ASTERISK product certification or at least
undergone an advanced course on ASTERISK.

Candidates who good knowledge on VOIP based products, Call center based
operations using Asterisk would have an added advantage.

.    Should be a self starter with ability to do self learning of new
LINUX based open source PBX based products, test, configure & implement the
same according to various client requirements.

.    Experience: 1.5 to 4 years.

Best Regards,

Murali
Mobile: +91-97909 58312 / hr@sardonyxonline.com
 
Regards,
A. Mhd Shaik Abdullah


Job opening in Quality Assurance(API) Department
---------- Forwarded message ----------
From: Navlakha Management Services <nirmalnms@gmail.com>The sender of this email is registered with Naukri.com as Navlakha Management Services

Experience required for the Job: 2 - 15 years

Dear Candidate,

Hi,

We have urgent opening in QUALITY ASSURANCE Department with SYMBIOTEC PHARMALAB LTD, INDORE (M.P) please see mentioned details:

Position: Asst Manager / Manager (API)

Location: Indore (M.P)

Qualification: Post Graduation in any stream & Management Degree

Joining Date: Immediately

Company Profile- www.symbiotec.in

Job Description:

FOR QUALITY ASSURANCE.-MANAGER

To Ensure â€" all products are designed and develop in a way that takes account of GMP and GLP.
To Ensure â€" arrangement are made for the manufacturer, supply and use of the correct starting and packaging materials.
To Ensure â€" all necessary control on starting materials, intermediates products, and bulk product and other in â€" process controls, calibrations, and validations are carried out:
To Ensure â€" the finish product is correctly processed and checked, according to the defined procedures.
To certify that each production batch has been produced and controlled in accordance with the requirements of marketing authorization.
To Ensure â€"satisfactory arrangements exist as far as possible that the products are stored, distributed and handled so that quality is maintained throughout their self-life.
Carry out the self-inspection and quality audits regularly and appraises the effectiveness and applicability.
To ensure evolution of training effectiveness.


If interested please sent your CV on nirmalnms@gmail.com and mention your total experience current CTC and Exp CTC

If not please refer your coulee.

Thanks and Regards
Nirmal Panwar
NMS ConsultantFwd: Opening for Top MNC (BPO) for Supply Chain Management
---------- Forwarded message ----------
From: Maven workforce pvt ltd <lekha.menon@mavenworkforce.com>The sender of this email is registered with Naukri.com as Maven workforce pvt ltd

Experience required for the Job: 1 - 4 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 2.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Dear Candidate,

As per your profile on portal,

we have an opening with Accenture for Operational Buyer in location as Chennai

Please find the Job Description below:

As an Operational Buyer, you will be responsible for General Procurement functions including PO Processing, Expediting Overdue Pos, Invoice Discrepancies and development of KPIs.
You will work in a team focusing on tactical product purchasing.
You will respond to Indirect Material Requisitions and manage delivery of purchase orders using a SAP information system.

Aid Supply Chain Management Supervisor in delegation of overflow work to Operational Buyers.

In case you are interested then please share your profile at lekha.menon@mavenworkforce.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Maven workforce pvt ltd (info@mavenworkforce.com, B-27, Lajpat Nagar-II, NEW DELHI, Delhi - 110024) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
: Freshers Jobs - 30 new items


---------- Forwarded message ----------
From: Freshers Jobs Alert - Thursday, August 25, 2011 - YuvaJobs.com <jobalert@yuvajobs.com>
Date: Thu, Aug 25, 2011 at 12:00 PM
Subject: Freshers Jobs - 30 new items
To: tntjjob@gmail.com


Freshers Jobs - 30 new items

Link to Freshers Jobs Alert - Thursday, August 25, 2011 - YuvaJobs.com

Software Developers - uture Techno System...

Posted:

Fresher Future Techno Systems (P) Ltd. also provides industry integrated corporate training on .Net, Java, ERP etc.... Click Here For More Details


27th August 2011 - Dharani Info Technologies Pvt Ltd

Posted:

Fresher ASP.NET (C#/VB.NET), JavaScript, SQL Server 2005, web services, XML, AJAX, iPhone Android... Click Here For More Details


Junior Php Developer - Xento Systems Pvt. Ltd.

Posted:

Fresher Should be a graduate in computer science/IT. Knowledge of OOPS will be an added advantage. Knowledge on PHP Scripting. Must have 6 Months of Experience. Must have Strong comm... Click Here For More Details


Manual Test Engineer - Clinical Software Pvt. Ltd

Posted:

Fresher Candidate must have completed B.Tech/B.E/MCA with course completed in Manual Testing.Strong knowledge of Testing Concepts.Good Oral and written communication skills.Good Understanding of Sof... Click Here For More Details


Software Testing - Ideavate Solutions Pvt. Ltd.

Posted:

Fresher Must be good in Black Box testing and Bug tracking Experience in testing iPhone/Andriod/Blackberry applications a PLUS Must have fluent written English Must be able to follow quality proces... Click Here For More Details


Software Testing - INSYS INFOCOMM

Posted:

Fresher Education: BCA, B.E/B.Tech, B.ScExperience: 0 1 years... Click Here For More Details


Software Engineer - Ember Technologies Private Limited

Posted:

Fresher 1. Must have development or technical support experience.2. Must have onsite experience3. Exposure to ASP.NET with VB/ C#4. Database Oracle and SQL proficiency5. Must have good communicat... Click Here For More Details


software engineer - Shanti Consultants

Posted:

Fresher Should be a java script experienced person should have knowledge of languages like Ruby, Python, C#, Perl. Should be a candidate from Delhi itself.... Click Here For More Details


Software Programmer - Mother HR Placement Service

Posted:

Fresher Should be able to work and be smart and creative. Develop the programming code* Ability to design and implement software products. * Understand requirement and design specifications. * Abili... Click Here For More Details


Java .Net (ASP,VB,C#) - CANCB

Posted:

Fresher Any Gradudate with Strong Web Developement Background, Confident, Good Communication Skills... Click Here For More Details


WebCommerce Programmer - Customer is King

Posted:

Fresher 2 plus years of experience in using Web Technologies like HTML, DHTML, JavaScript, Ajax, and CSS2 plus years of working experience on IBM Web Commerce Application development (including cust... Click Here For More Details


C Developer - INSYS INFOCOMM

Posted:

Fresher Any B.E or B.Tech can apply.... Click Here For More Details


Senior Web Developer - Personnel Search Services Pvt Ltd

Posted:

Fresher BE Comp Sc./MCA, knowledge of ASP.NETDesired Profile: Minimum 1 to 3 years of relevant experienceFreshers with aggregrate 60% can also apply... Click Here For More Details


Java Developer - INSYS INFOCOMM

Posted:

Fresher Must have strong technical expertise in Java, JSP,XML with sound logic and good communication skills.0 1 yers of development experience on Core Java, JSP.Thorough knowledge of SDLC lifecycle... Click Here For More Details


C#,.Net Programmer - INSYS INFOCOMM

Posted:

Fresher Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science or equivalent and have at least 0 1 years working experience in the related field.... Click Here For More Details


.NET, Open Source - Kiprosh

Posted:

Fresher Experience / Knowledge in developing web applications using either of the technologies like C#.NET, ASP.NET, Ruby on Rails, Java etc.Good hands on experience of SQL Server (or MySQL) and dat... Click Here For More Details


Software Engineer - AdoreInfotech Pvt. Ltd.

Posted:

Fresher Educational Qualification: BE/B tech/MCA/MSc Computers... Click Here For More Details


Senior Executive Marketing - TradeIndia.com

Posted:

Fresher Candidates with 0 to 2 year of exp in Sales, Marketing Business Development. Excellent communication presentation skills. Convincing attitude and passion to chase the revenue targets... Click Here For More Details


HR Executive - Intellecta Consultants

Posted:

Fresher Should have excellent Communication Skills.Can work effectively in a target oriented environment.Min 6 mnths exp into Call Center, Telecom, Insurance or Financial Services recruitmentsPrefer... Click Here For More Details


HR Executive - Mother HR Placement Service

Posted:

Fresher End to end Recruitment for our various openings across IndiaShould be very good in sourcing from job portals, referrals, head hunting.Should create complete HR policies,... Click Here For More Details


Design Engineer - Elixir Web Solutions Pvt. Ltd

Posted:

Fresher Candidtaes should have done degree in Mechanical / Electrical from reputed industry (PEC, Thapar, NIT) Salary is no bar for a suitable candidates.... Click Here For More Details


Mechanical Engineers - Mother HR Placement Service

Posted:

Fresher Candidate Should be a BE / Diploma in Mechanical Engineering. requires QC,PRODUCTION, SUPERVISORS, CAD/CAM, AutoCad, Pro/E, Unigraphics , CNC OPERATOR .If have experience in any processing i... Click Here For More Details


Civil / Architectural Diploma - Advance Informatics

Posted:

Fresher Candidates Job involves designing and estimation of civil projects.It is desk job involving CAD. Software training to be provided by us.... Click Here For More Details


BTS Engineer - SimTech

Posted:

Fresher Entry Eligibility :Only MALE canidatesB.Tech / B.E. / Diploma in E C , Electronics , IT , Computers , Electrical etc. (Only 2010/2011 pass out)( Final year engineering students can also ap... Click Here For More Details


NOC Engineer - Simtech

Posted:

Fresher A. Qualification : B.Tech, B.E. and Diploma holdersB. Specialization: Electronics, Electrical, Telecommunication, Computers or ITC. Year of Passing: 2009,2010 or 2011 pass out candidates ( O... Click Here For More Details


Electronics Engineer - Customer is King

Posted:

Fresher Must have experience with calibration of machinery and validation of equipment, FDA experience is preferred. Will maintain production by redesigning, modifying, repairing, or installing elec... Click Here For More Details


Telecom Engineer - TELEMAN INS. OF WIRELESS TECHNOLOGIES (P) LTD.

Posted:

Fresher Candidate have to fullfill below mentioned criteria: Qualfication:B.E/B.Tech (Electronics / Electronics Communication)OR3 years Diploma (Electronics / Electronics Communication ) From AI... Click Here For More Details


CALL CENTER!BPO!CUSTOMER SUPPORT - JM Global solutions

Posted:

Fresher REQUIREMENTSJob Description: Handling the Queries of Customers/Technical support.Qualification: Under Graduate/ Graduate/ Post Graduate/ DiplomaSkills: Excellent Communication skillsWork Exp... Click Here For More Details


Customer Care Executive - IBM Daksh Business Process Services (P) Ltd.

Posted:

Fresher quirements: Any graduates, except B.E. / B.Tech. Undergraduates (PUC / Dip. Passed) with 6 months of Work Experience Flexibility to Shifts Immediate joinees preferable Age l... Click Here For More Details


Domestic call center - Calls Incorporated

Posted:

Fresher The candidate must be fluent in all the three langauges, ie English, Bengali and Hindi.... Click Here For More Details


You are subscribed to email updates from Freshers Jobs Alert - Thursday, August 25, 2011 - YuvaJobs.com
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...