நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, January 20, 2012

COMPUTER HARDWARE - NETWORK ENGINEER - I T SUPPORT JOB OPENINGS IN INDIA
Get naukri. com on your mobile. Visit m. naukri. com now !
Naukri.com naukri.com
India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.

Get CISCO certified & get ahead - Take a free self-assessment NOW
Jobs matching your Profile in locations preferred by you:
Technical Service Desk (1-4 yrs.)
Net Connect Pvt Ltd (Bengaluru/Bangalore)
Looking for Technical Service Desk
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY UBKN4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Network Inftrastructure Engineer Openings @ Bangalore (2-5 yrs.)
Roland and Associates (Bengaluru/Bangalore)
Engineer work closely with field technicians, ISPs, customers, equipment vendors, and internal
IT Software - Network Administration / Security » Network Admin
SMS APPLY JJGO4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Network Engineer (0-2 yrs.)
Customer is King (Bengaluru/Bangalore, Chennai, Hyderabad / Secunderabad)
Troubleshooting skills-Windows XP, Outlook,Laptop related issues, Internet Issues, Wireless/Bluetooth & Data Card issues.Knowledge of blackberry mail config. Escalation Mana
IT Software - Network Administration / Security » Network Admin
SMS APPLY GHNJ4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Senior Product Apps Engineer (HID Hardware Design) (2-5 yrs.)
Cypress Semiconductor Technology India Pvt. Ltd (Bengaluru/Bangalore)
Cypress Semiconductors' USB Product Apps team is looking for an experienced Apps Engineer who is specialized in creating capacitive sensing based hardware designs fo
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Design Engnr
SMS APPLY Q9FO4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
MNC Software - Female Freshers B.E/B.Tech(IT/CSE/ECE/EEE/E&I,BIO Apply (0-2 yrs.)
SiliconHouse Software Company (Chennai)
Software Multinational Requires female Fresh Engineers to work as a Network Engineer Support -WINDOWSERVER (Asp/.net) LINUXSERVER(Mysql/php) .B.E(CSE/IT)Only.Selected Female
IT Software - Network Administration / Security » Fresher
SMS APPLY ZVTK4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Jobs matching your Profile in other locations:
Computer Hardware Engineer (0-5 yrs.)
Inca Infotech Technologies Pvt. Ltd. (Delhi/NCR, Chandigarh, Gurgaon)
Good Konwledge of Desktop Support ( Installing Operating Systen ,Troubleshooting of PC & Printer, Configuration of outlook, LAN cabling.
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY JBCM4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware & Networking administrator- Pune (0-3 yrs.)
Winsoft Technologies India Pvt. Ltd. (Pune)
*Trouble shooting of Desktop and Laptops *knowledge of Router, Switches, Wireless device *Networking trouble shooting for windows network *Installation Windows OS and relat
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Network Admin
SMS APPLY 2WHO4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware engineer - Printer Engineer (1-6 yrs.)
Inca Infotech Pvt Ltd. (Delhi/NCR)
Good knowledge of repair of Laser printer and Passbook Printers. Assembling of Fuser assembly. Machenical and component level
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY FCRI4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Hardware Engineer (0-2 yrs.)
Intellvisions Software Ltd. (Mumbai, Navi Mumbai)
Implementation/Installation of hardware Troubleshooting for the systems. Assembly of the systems.
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Trainee
SMS APPLY 34XF4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware Networking Engineer (2-3 yrs.)
Satnam Global Infraprojects Ltd. (Delhi/NCR, Delhi)
Installation of computers and new hardware system & software for networks. Install ,configure & maintain network services ,equipments & devices. Support admin of servers & s
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Network Admin
SMS APPLY INHO4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
IT- Help Desk Executive (1-3 yrs.)
Lazzaro Solutions (Gurgaon)
Provides support to end users in maintenance and problem resolution of hardware and equipment by responding to incoming calls, email and employee requests, documents, tracks a
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY R8MM4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Hardware & Networking Faculty / Trainer (1-4 yrs.)
Kaamkaajindia (Delhi/NCR, Ghaziabad)
FACULTY will be responsible for teaching and taking classes on hardware, networking and CCNA as per the syllabus of NIIT The candidate should have specific domain knowledge a
Teaching / Education » Lecturer / Professor
SMS APPLY 6YHO4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Project Engineer - PSS (2-4 yrs.)
Emerson Export Engg. Centre (Mumbai)
Accountability: – System/Application engineering of Process Control Systems – Project delivery –
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 52HO4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Service Desk Analysis (1-2 yrs.)
Net Connect Pvt Ltd (Mumbai)
Call coordinator, call loging, trouble shooting, it is a voice process, installation, configuration, 24/7 rotational shift,
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY EJIO4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Associate Engineer - Technical Support (2-4 yrs.)
CSC India Pvt Ltd. (Noida)
Overall Role purpose: Ensures delivery and management of the end-to-end technical support service. Performs operational support for server hardware and platform software.
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY B3EO4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility and enhance your job search. Call 1800-102-5557 (toll free) now!
 
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
*This link will be functional for 72 hours and can only be used once to login automatically.
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.
This is a system generated email, please do not reply to this message.The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
You have received this mail because you are a member of Naukri.com. You can unsubscribe from this mailer or other mails after logging in to your account.
Report a problem
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...