நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 30, 2011

An Exciting Opportunity For Delphi


---------- Forwarded message ----------
From: Helios Matheson It (Bangalore) Ltd. <geetha.s@heliosmatheson.com>

HI,
Greetings from Helios & Matheson IT Ltd.,

We are a leading healthcare focused IT services company. We are a public limited company listed in NASDAQ, NASCOM, and BSE. We provide consulting and IT services to clients globally.

This is regarding an urgent opening with one of our esteemed Global CMMI Level 5 clients. They are looking for skill set in Delphi .Please let me know if you are available and looking for the job opportunity at this time.

Job Description as follows:

Skill set : Delphi

Job Location : Bangalore

The opening is extremely urgent. If selected should join within a week to 15Days.(pls don't respond If you can't join within 15days)

If you are interested in the above position pls send your updated profile with the below information.

Total Exp:
Relevant exp:
Current Employer:
Mode of employment (permanent / contract):
Contact No:
Current CTC:
Expected CTC:
Can join within 7-15 days (y /n):
Current Location:
Willing to relocate:
Highest Qualification:

thanks & regards,
Geetha S| executive - client services
helios and matheson information technology ltd.
ganga griha,|9-d, nungambakkam high road|chennai-34.
phone: +91-44-4391 0014|
geetha.s@heliosmatheson.com
www.heliosmatheson.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Helios Matheson It (Bangalore) Ltd. (career@heliosmatheson.com, Cybervale, NO.02-01, Mahindra World City, CHENNAI, Tamilnadu - 600302) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Part Time Jobs Accounting Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeBCA or BSc graduate in 2011 passed out
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

JOB vacancy in Infosys .


BCA or BSc graduate in 2011 passed out 

 

If you are meeting the requirement, then only call to Mr. Basheer : 9894658355 before 6th may 2011

 

Otherwise please dont Call. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW

 


800 Vacacies in Dar Al Riyadh, Saudi ArabiaDear all

Good day. I hope that this email finds you fit and well.

Currently 800 Vacacies in Dar Al Riyadh , Saudi Arabia.
If you think it would be useful for any other friend of yours kindly forward.

Please find the attachment for more details.
Company website http://www.daralriyadh.com/
Kindly apply directly.

http://www.daralriyadh.com/Careers/CurrentOpenings.aspx?pid=1bb1d14b-a1b0-4e70-a917-c7d3b50c465d&sid=fa276aa2-547c-444f-a04c-11212335f669


Job Opening at Chennai for US MNC


---------- Forwarded message ----------
From: Contactx Resource Management Pvt. Ltd. <abhaya@contactxindia.com>

Dear candidate

This is with reference to your resume on naukri we have an opening for the post TBM this we are looking for US MNC MSD for chennai location they are looking for person who is having experience in vaccines or in Gynecology.

If you are interested please get back to me

it very urgent they are very good pay master in terms of CTC

for any other information please feel free to contact me

Warm Regards,
Abhaya Patil| SR. Consultant
 (D)+91 22 4096 0129
Email: abhaya@contactxindia.com | URL: www.contactxindia.com

Contactx Resource Management Pvt. Ltd.
HO:403 Monarch Chambers, Marol Maroshi Rd, Andheri (East) Mumbai â€" 400 059
Delhi : 1305-1305A, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi 110019
Pune : Metro House, 222 Second Floor, Mangaldas Road, Pune 411 001

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Contactx Resource Management Pvt. Ltd. (nishag@contactxindia.com, 403-404 Monarch Chambers, Off Marol Maroshi Road,, Opp Cafe Marol,Andheri (East), MUMBAI, Maharashtra - 400059) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Tests


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeVacancy for JGC - Barzan Project.


As received..

 

Dear All,

 

Please see the attached files and send your CV to him.

Please circulate this message to our entire colleague, who need job.

 

Best Regards,

 

Sunilkumar K.S.

Chief Administrator

Chiyoda Technip JV RGX6/AKG2 Project

RasLaffan Industrial City

Post Box 22740

Doha, Qatar

________________________

È: Mob. : 55835136

(Tel. 44921282/44921100

7: Fax. 44921222

*email : skumar@ctjv.com

 by.,

M.B.Sithiq munavvar.,

Project Engineer-QA/QC

Abudhabi


Friday, April 29, 2011

Immediate opening - Service manegement and Domain analystDear Aspirant,

We are looking for SME AND DOMAIN ANALYST for our reputed client.
FOR CHENNAI LOCATION.

Job description:
Need to visit pharma industry, analyse the
pharma market and understand their
business needs.
Pharma domain knowledge is preferred.

"BASICS EXPERIENCE IN PHARMA INDUSTRY IS PREFERABLE
AND MUST"

Exp:5 TO 10
Location:Chennai
Compensation:Negotiable

If interested kindly forward your resume to me
With the following details

Current CTC
Expected CTC
Notice period:

You can reach me at asha@vibgyorvisuals.com

Regards
Asha
Phone:044 - 24744941
Vibgyor visuals

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Vibgyor Visuals (alexp@vibgyorvisuals.com, No 50/50 2nd floor, Murty street extn, West Mambalam, CHENNAI, Tamilnadu - 600033) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Stellenangebote Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeThursday, April 28, 2011

Fwd: Linux/Unix System Admin - Chennai.

Hi All,

A company in chennai is looking for Linux/Unix System Admin with 5 to
6 years experience.
This job is based on chennai and the candidate should be able to
handle production systems individually.
The candidate should have scripting skills to automate job and
familiar with one or more RDBMS.

Please forward your resume if you are interested in the opening.
--
Vijai Ganapathy
Mailto: Vijai.Ganapathy@gmail.com


------------------------------


Regards,
A. Mhd Shaik Abdullah
What's on at ADNEC?
 

 
  Want to know more about Abu Dhabi? Visit our Abu Dhabi section
 

Arab Market 2011
28 April- 7 May
World Robot Olympiad UAE
4 May
Global Space & Satellite Forum
9-11 May
Show Updates
   
Interiors UAE 2011
9-11 May: Visit Interiors UAE 2011 and check out fabulous new designers, the hottest design trends and timeless design classics from some of the world's most inspirational suppliers. Interiors UAE is the Middle East's only event dedicated to delivering luxury living and design-led interior products from across the world.
Middle East Communications 2011
16-18 May: Middle East Communications Exhibition & Conference is the leading dedicated business-to-business communications networking platforms of the Middle East. The event is an ideal showcase of the latest industry technology, products and innovations to some of the most influential decision makers from the Middle East telecommunications sector.
Cards Middle East 2011
17-18 May: Cards Middle East is the region's largest cards and payment exhibition. The event brings together local leaders from retail banks, telecom operators and government officials to discover maximizing revenues from card portfolios, capitalizing on new payment infrastructure and implementing countermeasures to combat fraud.
 
 
What's On
April 2011
Arab Market 2011
May 2011
2011 World Robot Olympiad UAE
Global Space & Satellite Forum 2011
Interiors UAE 2011
Middle East Communications 2011
Cards Middle East 2011
The Financial Technology Market (MEFTEC 2011)
Shams Festival 2011
ICICI Bank Home UTSAV, Abu Dhabi 2011
 
For a full listing of What's On at ADNEC Click Here
 
 
 
 

Looking for a Hotel? Click Here

Please do not reply to this email, if you need to contact us regarding this email or any information contained on the ADNEC website please use: feedback@adnec.ae.

To unsubscribe from this email, please send a blank email to leave-66842-248927.6d69998d4c1b438c6f01f511ff0acf4b@adneconline.ae

All information correct at time of publication


Your friends are awaiting your response

facebook
Hi Senthilkumar,
You haven't been back to Facebook recently.You have received notifications while you were gone.
Thanks,
The Facebook Team
Sign in to Facebook and start connecting
Sign in

To log in to Facebook, follow the link below:
http://www.facebook.com/n/?find-friends%2F&mid=423554fG5af36f1bf8ecG0G2b&bcode=oaucrdib&n_m=nagore51.jobs%40blogger.com
The message was sent to nagore51.jobs@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, you can unsubscribe. Facebook, Inc. P.O. Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Go ahead and apply for a Credit Card

 
Go Ahead And Apply for a Credit Card

Choose from a variety of credit card, each customized according to your lifestyle

Apply NOW

To stop receiving these mails from us, unsubscribe.

Wednesday, April 27, 2011

2 days left to Pre-register for the Al Ain Education & Career Fair -uae


Diamond Sponsor Gold Sponsors Official Education Partners

Supported by Official Emiratisation Partner Online Education Partner

Media Partners Organised by Follow us on

Please add us to your safe senders list to keep receiving these emails. Find out how to do so here

If you do not wish to receive further information about Al Ain Education and Career Fair  please click here. Alternatively, to contact our customer service department to have your details updated or removed entirely from our database please phone +971(0)4 407 2461. Please note that it can take up to 3 days to have your details amended and to cease to receive communications from us.

This email was sent to you by IIR Holding Ltd – Dubai Branch, P.O. Box 21743, Dubai, UAE


Fwd: Finance Executives


From: Team Lease <kavita@teamlease.com>


We have 1 positions vacant in Chennai for one of our reputed client, its the leading cement company..
We need M.COM graduates with Tally knowledge, general accounting who have 2 to 5yrs of experience in accounts payable and receivable
who are willing to join immediately at a package of 20K CTC can be considered.
Candidate with BPO experience are not eligible.

Those who are interested please forward your updated profile on the above mail id or can call on 040-40313318.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Team Lease (abc@abc.com, #10, Island Pearl, 2nd Floor Sholapur Road, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Stellenangebote Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free


Fwd: Urgent Opening for Account Officer


Dear Candidate,

Greetings of the Day!!!!


We considering you for the role of "Account Officer" for our Chennai Plant.

Spinks India is one of the leaders amongst suppliers and exporters of printing machines in collaboration with Tampoprint AG,Germany.. In due course of time, the company has developed a specialized niche process of decoration of car cockpit switches, printing and decoration automations and laser solutions.


Position : Account Officer

Job Location: Chennai

Job Description:

1. Prepare profit and loss statements and monthly closing and cost accounting reports.
2. Compile and analyze financial information to prepare entries to accounts, such as general ledger accounts, and document business transactions.
3. Establish, maintain, and coordinate the implementation of accounting and accounting control procedures.
4. Analyze and review budgets and expenditures for local, state, federal, and private funding, contracts, and grants.
5. Monitor and review accounting and related system reports for accuracy and completeness
6. Prepare and review budget, revenue, expense, payroll entries, invoices, and other accounting documents.
7. Analyze revenue and expenditure trends and recommend appropriate budget levels, and ensure expenditure control.
8. Explain billing invoices and accounting policies to staff, vendors and clients.
9. Resolve accounting discrepancies
10. Recommend, develop and maintain financial data bases, computer software systems and manual filing systems.
11. Supervise the input and handling of financial data and reports for the company's automated financial systems.
12. Interact with internal and external auditors in completing audits.
13. Other duties as assigned.

Desirables:
Candidate Should have 3 + years experience.
Qualification must be B.Com/M.Com


CTC: Negotiable as per your current package


Kindly mention the following:
Current CTC:
Net salary:
Expected CTC:
Notice period:
Current location:

If interested then please send your update resume at career@spinksworld.com or you can call on 124 4770500/9999902442.You can also go through our website www.spinksworld.com.

Please mention job code AOC01 in your subject line.
Thanks & Regards
RINA
SPINKS INDIA

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Spinks India Private limited (sales1@spinksworld.com, 88, pace city-1, sector-37 , Gurgaon, 122001, Haryana, GURGAON, Haryana - 121104) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Training Job Opportunities


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free


உடனடி வேலைவாய்ப்பு

Assalamu Alaikum(varah)

Dear Brothers,

The HR Executives of  Popular Mega Motors(India) Ltd a Subsidiary of TATA Motors Ltd Came to our Tamilnadu Towheed Jamath(TNTJ) Head Office and have an interaction with me about the Recruitment process going on in his company.

Below I furnish the details.

Popuar Mega Motors(India) Ltd a Subsidiary of TATA Motors Ltd. Wants candidate for following postings.

1.SERVICE ENGINEERS.

Qualification : Diploma in Automobile Engineering and Diploma in Diesel Engineering or ITI in Diesel mechanic and Automobile

Experience : Freshers or Experienced

2.Sales Executives.

Qualification : HSC, Any Degree & Diploma
Experience : Freshers or Experienced

Anybody in need of jobs please contact TNTJ Student Wing as soon as possible.

And See the attachment for more details...

Contact T.H.Khaleelur Rahman.,MBA (8925365525 / 9600613630)

சமுதாய பணியில் என்றும் அன்புடன்...

T.H.கலீல்லூர் ரஹ்மான்., (TNTJ மாநில மாணவர் அணி ஒருங்கினைபாளர்)Urgently Requirement For Tasnee Petochemical Co. K S A.

                               
 

 


 

 


This is to inform you that we have some vacancy for our prestigious client M/s TASNEE PETROCHEMICAL, Al - Jubail Ksa,

If you have any friends related to attached categories and requisite experience,

Kindly tell them to send their Cv's immediately to < hr3@yusho.in >


Regards


M/s Yusho RecruitmentFresh Engineers- recruitment


Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


Thamim <thamim-ansari@hochtiefindia.in>


 

 

Dears

 

We would like to recruit Fresh Civil Engineers with good understanding skills. (Degree/Diploma)


Your support will be helpful in getting the Bio data of the candidates. Please spread the message

 

Kindly note it is an immediate requirement for 4-5 people.

 Very Urgent Opening for Environment / Safety Engineers – Saudi Arabia (yanbu)


Senior Safety Specialist / Safety Engineer / EHS Specialist / EHS Engineer – Yanbu Saudi Arabia

Greetings from DAR Al Riyadh – Saudi Arabia ! Prospect for Candidates who are interested to work in Saudi Arabia .Others please ignore this mail .
About DAR Al Riyadh:
Dar Al Riyadh, was established in 1975. We have successfully extended professional service capabilities from Engineering or Architecture into Procurement & Construction Management.
Candidates who are selected by us will be a permanent employee of DAR Al Riyadh & placed in our client location, Our client a leading Petrochemical Company in Saudi Arabia .
Positions : Senior Safety Specialist / Safety Engineer / EHS Specialist / EHS Engineer
Qualifications/Requirements:
Bachelors Engineering Degree in Chemical, minimum 10 years' experience in Petrochemical /Oil& gas
To carry out engineering design reviews of different systems from safety point of view. Coordinate various activities for implementation of Safety Health & Environment Systems SHEM. Develop, review, implement and update SHEM procedures and carry out S & H studies / audits. Perform contractors SHE evaluation for Projects and Maintenance Jobs. Carry out Incident Investigation. Evaluate, develop and conduct S & H training program for all employees and related contractors to minimize risk of accident, injury or damage to equipment
If you are interested of the above mentioned requirement please reply to this mail with your updated profile in word format .
Note: If you are not interested please forward this mail to your friends or groups or try to refer your friends for this hot requirement.

Also furnish the following details:

1) Current CTC.
2) Expected CTC.
3) Notice Period
4) Marital status.
Regards
Human Resource Department,
Dar Al Riyadh,
Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia,
Web : www.daralriyadh.comThe sender of this mail is registered with naukrigulf.com as Dar Al Riyadh (pukhraj@darcssd.com; Ref Id: 373; P.O. Box 20753, Alkhobar, Eastern Province - , Saudi Arabia) using Naukrigulf.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you can report abuse by forwarding this email to abuse@naukrigulf.com

Please note that Naukrigulf.com:

 • does NOT endorse any requests for money payments,
 • does NOT advice sharing of bank account details,
 • does NOT act as labour consultants to any party.

 
Ads by Google 
 
Distance Education  Online Education  Education PHD Degree  
 
Secondary Education  Advanced Education  Teacher Education  
 
Primary Education!     Opening for Smart Class Co-ordinator in Villupuram,TN
Greetings from Educomp Solutions Limited

About Company:

Educomp Solutions Limited, founded in 1994 is a globally diversified education solutions provider and the largest education company in India. We have 27 offices worldwide including an office in Canada, 20 in India, 2 in Singapore, 1 in Sri Lanka, and 3 in the United States.

We are now India’s number one education company.

Our Vision: To apply innovative solutions to solve critical problems relating to "Quality of Education" and "Access to Education" for all.


Educomp Smartclass:

Educomp Smart class is a digital initiative pioneered and invented by Educomp and has already been adopted by over 2500 progressive schools in India. Smart class is transforming the way teachers teach and students learn in schools. It’s a new age technology movement that is fast becoming an imperative for schools.SMARTCLASS

ï ¶ Improves teacher effectiveness and productivity in class.
ï ¶ It brings abstract and difficult curriculum concepts to life inside classrooms.
ï ¶ Makes learning an enjoyable experience for students.
ï ¶ Improves academic performance of students.
ï ¶ Enables instant formative assessment of learning outcomes in class.
ï ¶ It also enables teachers to instantly assess and evaluate the learning achieved by their students in class.

Job Designation: Smart Class Coordinator

Job Location: Various Locations in Villupuram(Dt.) in TN

Job Description:

ï ¶ Smart Class Coordinator deals with coordinating teachers to use the Smart Class effectively.
ï ¶ Provide technical and academic support.
ï ¶ Coordinate on tracking status, providing updates & resolution confirmation.
ï ¶ Maintain and Monitor Reports.
ï ¶ Escalating issues to specialized support groups for complex technical issues.
ï ¶ Report to the Academic Support Group Manager.
ï ¶ Understanding problems & providing end user solution.

Eligibility Criteria:

ï ¶ Must be a Graduate.
ï ¶ Best knowledge in MS Office.
ï ¶ Comfortable with computer operations.
ï ¶ Excellent communication and interpersonal skills.
ï ¶ Flexible and adaptable persons who can come up with innovative ideas.
ï ¶ Knowledge in Hardware and Networking will be an added advantage.

Salary: Begins from 96000 per annum (depends upon the experience and skill set)

If you are interested send across your updated CV along with following details:

1. Current CTC:
2. Expected CTC:
3. Notice period:
4. DOB:
5. Contact No:
6. Alternative No:

Kindly forward this mail to any of your friends or colleagues if anybody is looking for change. Please feel free to revert back to me if you have any further clarifications.

Looking forward to hearing from you.

For further details Logon to www.educomp.com.


Thanks & Regards,
Raji
Email: m.rajeshwari@educomp.com
URL: http://www.educomp.com/Products/SmartClass.aspx

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Educomp Solutions Ltd. (jyotsna.kakkar@educomp.com, 514, Udyog Vihar -III, GURGAON, Haryana - 122002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free
We are hiring Freshers graduating in the year 2011!! Infosys

                                   
 

 


 

 
Description: cid:image001.jpg@01CBF45A.7F503CF0
Dear Infoscion,
We are hiring Freshers for the role of Systems Engineer who have a passion to work and excel in a dynamic environment.
Eligibility Criteria:
 • BE / B.Tech / ME / M.Tech/ MCA / MSc (Computer Science/ Electronics/ Mathematics/ Physics/ Statistics / Information Technology / Information Science) only.
 • Candidates must have a consistently excellent academic track record.
 • Only Candidates who are graduating in the year 2011 are eligible to apply.
 • Candidates should not have participated in the Infosys selection process in the last 9 months.
Please note that the resume should mandatorily carry date of birth, e-mail id, complete academic details starting from std. 10 / 12 / Graduation / Post graduation along with Year of passing, simple average aggregate Percentages/CGPA, Board / University.  Also, mention the preferred location of test center in the subject line (Bangalore/Chennai/Delhi/ Hyderabad/ Kolkata/Mumbai/Pune/Trivandrum).
You can mail the resumes to freshers2011@infosys.com on or before April 15, 2011. Only short listed candidates will be directly informed via e-mail about the selection process.  
 
Thanks & Regards,
HRD – Talent Acquisition
Disclaimer: The above mentioned role is not eligible for ConnectInfy rewards. Status of profiles submitted for this role will not be updated on ConnectInfy. Please note that responses to this mailbox are not monitored. Kindly send the resumes to the above mentioned ID only.
Description: cid:image002.gif@01CBF45A.7F503CF0
 


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...