நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 18, 2012

Wipro Fresher Recruitment Drive For BE/B.Tech/M.E/M.Tech/MCA Freshers 2011 Passouts Read more: http://www.jntunews.com/jobs/wipro-drive-for-beb-techm-em-techmca-freshers-2011-passouts/#ixzz1jsaOqSEZ


Company Name : Wipro
Job Designation :  IT
Salary Offered: Best In Market
 Job Location : All Locations In India
 Desired Candidate Profile:
Candiates should be BE/B.Tech/M.E/M.Tech/MCA students only (not for M.Sc students)
50% in 10th & 12th ; 60% in UG & PG
Maximum gap of 2 years between Academics
No standing arrears
Students should not have appeared in the Wipro recruitment drive in the last 6 months.
Education :  BE/B.Tech/M.E/M.Tech/MCA
Qualification : 50% in 10th & 12th ; 60% in UG & PG
Company Profile :
In the year of 1945, in pre–independent India, a vision was born, which would eventually stand out as a brand name synonymous with innovation and integrity. Starting off with consumer products business, Wipro then diversified into newer areas including IT hardware and IT services. Such has been the dynamic power of the organization that over the past 50 years, Wipro has evolved into a leading global IT company, a company which has pioneered many an innovation in the IT services, BPO and R&D services space.
Headquartered at Bangalore, India, we at Wipro implement the philosophy of ‘Applying Thought’, thereby helping clients to “Do Business Better”. Our path breaking innovations and ideas have culminated into the `Wipro Way’ – a process which directly impacts customer benefits by improving time-to-market, enhancing predictability and reliability, and cutting costs.
Wipro’s Global IT business caters to more than 150 global Fortune 500 clients across financial services, retail, transportation, manufacturing, healthcare services, energy and utilities, technology, telecom and media. We employ over 120,000 people from over 70 nationalities and 72 plus global delivery centers across 5 continents.
Company Website : http://www.wipro.com/
 Job Code: 137


Read more: http://www.jntunews.com/jobs/wipro-drive-for-beb-techm-em-techmca-freshers-2011-passouts/#ixzz1jsaLYq59

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...