நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 4, 2011

Emerio Corp Job Opening for Data Center Operator cum Helpdesk Exp 1-3 Yrs location Singapore


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29874258      Personal Folder ID: 10557160

Dear candidates,

Emerio Globe soft Singapore,

We are looking for a position. Data Center Operations and as below.
Contract Duration: 12 Months contract
Please let me know if you are interested for this position.
I came across your CV in one of the job portal (Monster / Naukri) and would like to know if u would be interested and available for an opportunity with Emerio.


Company Profile:

In summary, Emerio, an NTT Communications company, is a technology services and outsourcing company. With deep industry knowledge, business process expertise, global resources and a proven track record, we deploy the right people, skills and technologies to help clients improve their performance. We help organizations achieve consistent quality and operational cost reductions through optimized service delivery models and process improvements. Emerio offers cutting-edge solutions in the areas of Application Services, Infrastructure Services and Business Process Outsourcing.
Since our inception in 1997, some of the world's leading companies across industry verticals have leveraged Emerio's globally networked delivery model to maximize their returns. Our track record of successful deliveries has been the single pivotal factor for our growth – reflected in our customer retention track record. Today, Emerio is supported by over 1,400 employees spread across 14 countries across Asia, UK, Germany and the USA, including delivery centers in Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand and India.
For more information, please visit our website www.emeriocorp.com

Position: Data Center Operations
Job Type: - 12 Months Contract
Client :- NTT Singapore Pte Ltd
Location: - Singapore
Exp: - 1- 3 Yrs Must
Skills: -
Mandatory Skills: Datacenter operations and helpdesk services Basic troubleshooting of LAN/WAN/Server

Job Description: 1.Minimum 1 to 2 years experience in Data Center and Helpdesk environment. 2.Good customer service and communication skills. 3.Able to communicate clearly in English. 4.Experience with using Remote dial-in tools (Putty, Remote Desktop, and PCAnyware) preferred. 5.Basic knowledge and hands-on skill of Windows Server and Unix/Linux 6.Experience with reading server logs and understanding sequences of events 7.Experience with troubleshooting router and ADSL Line problems (if experience with troubleshooting DLC, ELL/MetroEther, preferred). 8.Experience with remote LAN and Desktop support.
Other Pre-requisites:

Skill Rating: LAN/WAN/Server
Data Center Operations
Other Experience: 1.00-2.00 Years
Contract Duration: 12


Candidate Notice period should be only 15 Days Max. (Can join with in 10 Day)
If interested pls mail me a copy of your CV to prashanth.hallur@emeriocorp.com with contact details and I will come back to u ASAP.

Regards
prashanth Hallur
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Emerio Corporation) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


WALK-IN INTERVIEW at Chennai - Flsmidth Pvt Ltd

 

Subject: WALK–IN INTERVIEW at Chennai - Flsmidth Pvt Ltd

 

Dear Colleagues

 

Here is the opportunity for you to refer your friends.  Please note that this reference will not be under Employee Referral Program.

 

 

 

Thanks & Regards
Sujatha Subramaniam
HR -  Operations & Shared Services

FLSmidth Private Ltd |34, Egatoor, Kelambakkam|Chennai, India.

Direct Phone +91 44 47485205

Email:sujatha.subramaniam@flsmidth.com

 

--

Regards

J Felix

M: +91-9940271117 |


Requirement for Manager Internal Audit


---------- Forwarded message ----------
From: Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd <sharada@ikyaglobal.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd

Dear Candidate,

Ikya Human Capital Solutions is a premium integrated HR solutions company, with a focus on Executive Search, Contingency Recruitment, Learning and Temporary Staffing services. Headquartered at Bangalore, Ikya provides value-added services to a broad range of industry sectors through a growing network of company-owned offices across India.

We are currently looking for Manager Internal Audit:

Client: One of the well reputed BPO in India

Location: Bangalore


Responsibilities -
Oversee successful implementation of company"s Internal Audit program.

Manage audit personnel conducting operational, compliance and financial internal audits covering all aspects of the company. This includes reviewing and approving audit plans and programs, reviewing audit work papers, reviewing audit reports and presenting audit results to senior management.

Administer the Company"s Section 404 compliance efforts, including control definition, self-assessment and testing.

Identify any internal control weaknesses in those processes and recommend and implement changes to strengthen internal controls.

In addition to supervision of staff, perform audit activities on complex processes, which require a higher level of judgment and expertise.

Facilitate external audits, SAS 70 reviews, rating agency reviews and customer audits.

This position is for an experienced internal audit leader who enjoys hands-on involvement in planning and executing reviews and in developing a durable internal audit methodology suitable to a fast-paced highly demanding environment.

Key Result Areas:

Identify any internal control weaknesses in processes and recommend and implement changes to strengthen internal controls.

Liaise with representatives from the external audit firm.

Qualification:

The individual should have a minimum of 6 years of experience in the area of public accounting and/or internal auditing. A designation as a CPA or CIA is preferred but not required. A bachelor"s degree in Accounting or Business is preferred but not required. Excellent communication skills, both oral and written, are required.

Regards,
Sharada Rao | Key Account Manager | Recruitment Solutions
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd (vijay@ikyaglobal.com, SV Towers 80 feet road, 6th block Koramangala, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Urgent opening for quality in an FMCG Company


Fyi

---------- Forwarded message ----------
From: "'Kaapro Management Solutions Pvt. Ltd." <anjita.sarmah@kaapro.co.in>

The sender of this email is registered with Naukri.com as 'Kaapro
Management Solutions Pvt. Ltd.

Dear Candidate,
>
> We have an urgent opening for Quality department towards the position of Asst Manager / Executive for an MNC FMCG company.
>
> Location:
> Guwahati(Assam)
>
> Qualification:
>
> Msc in Chemistry with relevant experience.
>
> Interested candidates can send their updated Resume to anjita.sarmah@kaapro.co.in within 10th November 2011with the following details:
>
> Current Company:
> Current CTC:
> Expected CTC:
> Notice Period:
>
> (Kindly ignore if not matching to your profile)
>
>
> Regards
> Anjita Sarmah
> anjita.sarmah@kaapro.co.in
> Kaapro Management Solutions Pvt Ltd

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as 'Kaapro
Management Solutions Pvt. Ltd. (goel_abhishek@sify.com, Indore,
A.B.Road, INDORE - 452001) using Naukri.com services. The
responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence
lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your
resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Opening for Quality in German MNC, Coimbatore---------- Forwarded message ----------
From: E R Consulting <murali@erindia.com>

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 10551334

Dear shameem,

Excellent opportunity is knocking at your door step.

We have an excellent opportunity with German MNC for Coimbatore location.

We would appreciate you if you could pass on this requirement to your friends or colleaques who might interested in this.

BE in Computer Science, EEE, E&I, IT would be preferable.

Qualification BE with /without Post Graduation
Post graduation in Quality related topics desirable

Software SW Development Experience desirable preferably in Embedded systems

Additional Skills Process Definition and Quality Assurance (Process Deployment) experience as per ISO9001:2008 and CMMI V1.2 models in SW Projects. Experience in Statistical Analysis, Process Performance Models.

Good communication and influencing skills.
Remarks Engineering Graduate in E & C, Electrical, Electronics, Instrumentation, CSE to be considered.

Key Expectations · Ensure Quality of deliverables in projects / across dept.
· Facilitate process implementation in projects and handle queries from practitioners
· Review and submit artifacts for process Data Base
· Evaluate the waivers or Alternate Practices, Learning audits, CARs
· Moderate CARs/8Ds
· Manage QA activities in the projects /department with stakeholders
· Defect prevention activities
· Effective reporting to Sr. Mgmt for efficient decision making

Kindly share the below details
Current CTC :
Expected CTC :
Notice Period :
Ready to work in Coimbatore:

Thanks and Regards,

Murali Chickmagalur |
ER Consulting | Bangalore - 560 085 |
Phone: 91-9686431116/9686431118 Ext: 22 |
Mobile: +91 9902711449 |
Email: murali@erindia.com |

Save paper, Save earth - Think before you print

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: E R Consulting) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
Openings for Web Developer - Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: T Mangoes HR Consulting <ishwarya@tmangoes.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 10559207

Dear shameem,

Dear Candidate,

Greetings from Zen HR!!!

We are glad to inform you about an opening with one of our MNC Software client for the position of Web-Developer

Mandatory Skills : PHP, ajax, css, javascript (jquery).
perl, sql, api, phpbb customisation - big plus

Job Position: Web Developer
Experience: 5 to 8 yrs
Job Location : Chennai

Responsibilities :
. Design and implement Applications running in Manta.com
. Build PHP, Ajax, Javascript, and CSS objects.
. Conduct production supports.
. Conduct Unit Testing.
. Manage day to day operational issues by analyzing and finding root causes and solutions for production issues.

If you are interested, kindly send your updated CV to ishwarya@tmangoes.com with the below mentioned information.

Tot.Exp:
Present CTC:
Expected CTC:
Notice period:

For further details contact me @ 044-42927111

Thanks & Regards,
Ishwarya Velliangiri
HR IT Recruiter
Tmangoes HR CONSULTING.,
Kilpauk Garden, Chennai-10
044-42927111
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: T Mangoes HR Consulting) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
Monday, October 31, 2011

Urgent Opening for Technical Support Engineer - chennaiThe sender of this email is registered with Naukri.com as Fortune Marketing Pvt Limited

Dear Candidate,

Dear Candidate,

I have an opportunity for you based in our organization as follows:-

Profile of the company:- Fortune Marketing Private Limited is a national distributor for Seagate,HP,Enter, PNY,Raidstore, Secureye,Nortan etc. It is a company having turnover more than 350 crores and 18 branches all across India . We have more than 500 employees on the roll of the company. We specialize into software, hardware, surveillance, IT storage, networking, peripherals and accessories segment of the industry. We have more than 250 SKUs under the name of our brand name 'Enter'.
We are conducting interviews to expand our team and fulfill the vacant positions with caliber employees. Your CV is short listed for the position of 'Area Sales Manager- Surveillance'.

Designation:- Technical Support Engineer/Techno Commercial Engineer

Location:- Chennai

Job Description:-
* Responsible for achieving target profitability goal for a territory
* Represent channel distribution of assigned distributors.
* To appoint new distributor & dealer for the company
* To coordinate with inventory & account to timely execution of orders.
* Handle the payment collection from Dealers.


Job Profile:-
* Candidate should be confident and well aware of local network of dealers and distributors.
* Candidate should have technical knowledge of CCTV as per the requirements of making deal.
* Candidate should be enthusiastic and aggressive.
* Candidate should be goal oriented

Education:- Graduation
In case you are interested please forward me your updated profile with following information.

Current CTC:-
Expected CTC:-
Notice Period:-

Input on the same would be appreciable.


Regards
Sweta Singh (Asst. HR Manager)
Fortune Marketing Pvt. Ltd
401 Gedore House, 51-52 Nehru Place, ND-110019. India
Mobile: - +91 9711399987. Ph: - +91 11 30823345-47 (Ext. 54)
Email: - hr@fortune-it.com
Web: - www.fortune-it.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Fortune Marketing Pvt Limited (hr@fortune-it.com, 402, Gedore House Nehru Place, NEW DELHI, Delhi - 110019) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

JOB IN AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment/" DON'T MISS IT" Advertisement Dated 28-October -2011
 
Dear All
 
Advertisement Dated 28 -October  -2011
 
Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in AL MARAI CO  ……. Riyadh , K.S.A.

 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.
HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 
 
JOB IN AL MARAI CO ,RIYADH .K.S. A /INTERVIEW IN INDIA / Free Recruitment/" DON'T MISS IT"
 
NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only
 
 
 
 
DAIRY  
 
 
 
 
 
POULTRY DIVISION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanks and  Regards
Darulmarva,Charity Service
----------* Serving the people *--------
"If anyone fulfils his brother's needs, Allah will fulfil his needs; if one relieves a Muslim of his troubles, Allah will relieve his troubles on the Day of Resurrection…" [Bukhari and Muslim].
 
 CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...