நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 25, 2011

Refer Your Friends - Lead Dot Net Developer (ASP.Net, C#, SQL Server)
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


From: Ahamed Mansoor <amansoor2@csc.com>
----- Forwarded by Ahamed Mansoor/IND/CSC on 03/22/2011 02:32 PM -----
From: The Employee Referral Team
To: All CSC India employees
Date: 03/22/2011 09:10 AM
Subject: Refer Your Friends - Lead Dot Net Developer (ASP.Net, C#, SQL Server)JOB LOCATION:  Noida

AREAS:  Microsoft Technologies - ASP.NET, C#, SQL Server

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Total Relevant Experience:6-8 years

Educational Qualification: BE/BTech./MCA - Full Time Only (Must have 60% and above in academics)

Candidates possessing below mentioned skills & criteria would only be considered.

MUST Have:
 • Working and design experience on Window based application (Primary) and Web based application (Secondary). but candidate should be proficient in both technologies
 • Working and design experience on Web Services (primary ) and WCF service (secondary), knowledge of WPF is additional advantage
 • Architecture experience of atleast one project (if not full project ,atleast one module , or framework design exp of one project)
 • Database design and development experience is required. (sql server 2005/2008)
 • Visio, TFS, VSS experience is must .
 • C# 2.0/3.5, ASP.net 2.0/3.5, ASP.net MVC 2.0/3.0 (additional), Windows service (must).
 • Experience of using any MS application block  (Ent Lib/MEF/CAB).
 • Expert in MVC and MVP design pattern and how to implement it using .Net technologies.
 • Experience on any build tool and project estimations
ONLY SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR INTERVIEW(S). PLEASE UPLOAD THE PROFILES AGAINST THE LINK GIVEN BELOW.

PLEASE REFER ALL CVs TO:  link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en&alt=1
                                   Job Code No :  1000LG8
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link

Referral Bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Freshers Off Campus Recruitment Drive for Freshers @ Hexaware
From: Nazar Muhammed
Sent: Monday, March 07, 2011 5:06 PM
To: Chennai Employees
Subject: 2010 Freshers Off Campus Recruitment Drive
Importance: High

 

Dear All,

 

We are planning to recruit fresher passed out in year 2010 in the following  streams with a consistent academic performance of  60% or more, for joining in  Q1 and Q2 of 2011.

 

1.       MCA

2.        BE/BTech degree holders in the following branches.

CSE,IT,ECE,EEE,EIE/ICE

 

You may please ask candidates to send mails to the following email address as per the following format. Mails must be sent from the candidate's email ids.

 

Mail id to which mails must sent: freshers2010mar11@hexaware.com

 

Subject : Degree (Branch ): Avg marks in degree: Avg marks in Higher Secondary Course:  Avg marks in Secondary School course

 

Mail content to contain the following:

Candidate's name:

Date of birth :

Mobile phone no. :

Email id:

 

Venue details will be communicated to the shortlisted candidates directly.

 

Please note that these referrals will not be entitled for any Buddy Incentives.

 

 

Regards,

 

Nazar

Human Resources

Extn - 51732

 

 


Please do not print this email unless it is absolutely necessary.

 


Please do not print this email unless it is absolutely necessary.

This e-mail communication and any attachments to it are confidential and privileged to Hexaware and are strictly intended only for the personal and confidential use of the designated recipient(s) named above. If you are not the intended recipient of this message, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and may be unlawful.

Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message along with all attachments thereto.

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

 

 

 Thursday, March 24, 2011

Opening in CMM Level 5 company -Coimature(Quality)

Hi

I am Sathya from ER Consulting Bangalore. I saw your profile in Jobportal. We are looking for Quality Professionals Coimbatore for our Client ( CMM Level 5 Company).


About The Company :


A Top Global CMM Level 5 MNC based in Germany ,Bangalore and Coimbatore,

The CMMI Level 5 provide solutions for businesses in primarily three areas:

Engineering Services
IT services
Business services
To know the company name pls get in touch with us .


CMM Level 5 Company is looking for Quality Professionals Coimbatore with 4+yrs years of experience.

Location: CoimbatoreExperience (years)
4 to 10yrs Mainly in IT domain


Post graduation in Quality related topics desirable

Software
SW Development Experience desirable preferably in Embedded systems

Additional Skills
Process Definition and Quality Assurance (Process Deployment) experience as per ISO9001:2008 and CMMI V1.2 models in SW Projects. Experience in Statistical Analysis, Process Performance Models. Good communication and influencing skills.Key Expectations
Ensure Quality of deliverables in projects / across dept.

Facilitate process implementation in projects and handle queries from practitioners

Review and submit artifacts for process Data Base

Evaluate the waivers or Alternate Practices, Learning audits, CARs

Moderate CARs/8Ds

Manage QA activities in the projects /department with stakeholders

Defect prevention activities

Effective reporting to Sr. Mgmt for efficient decision making.

If you are interested please send your updated CV in .doc format ASAP to expidate the process.

Pls send the below details :

Current CTC(Earlier)
Expected CTC
Negotiable(Yes/No)
Date of Joining


If any clarification required please get back me on the below numbers.

With Warm Regards,

Sathya
ER Consulting,Shree Simha,No-990/A,
1st Floor, 3rd Main,BSK 3rd Stage, Bangalore - 85
Phone: 91-80-32945093
Email: sathya@erindia.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as E R Consulting (hsr@erindia.com, 885, 7th Block, 2nd Phase, 2nd C Cross, BSK 3rd, Stage, BANGALORE, Karnataka - 560085) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Full Time Jobs Sales Jobs in New York


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeJOB : Accounts Exe
--- On Tue, 3/22/11, Right Cons <beetelhrd@gmail.com> wrote:

From: Right Cons <beetelhrd@gmail.com>

Date: Tuesday, March 22, 2011, 1:41 PM

Hi,

Opportunity for Jr.Exe Accounts: Qly: B.com with 2 yrs Experience with SAP knowledge.Pls send u r Profile with current CTC to beetelhrd@gmail.com

Regards,
Bee

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Right Cons (engg.rightcons@gmail.com, New No.9 Nathamuni Street, II floor, T-Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Quality Consultant - Openings at German MNC Coimbatore

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9508283

Dear ,

Dear All,
We have openings with our client German MNC based in Bangalore and Coimbatore.

Shortlisted candidates will have both technical and HR interview on Mar 26th Saturday in Bangalore.

Exp - Minimum 5 - 8 yrs Exp in Software Quality Applications.
Work Location: Coimbatore - TN
Mode: Permanent Employee.

Process consultant :
Min 5 years experience in Process Definition and Quality in Software Product Development
Brief Programming Experience is preferable
Usage of latest Configuration Management Tools and Process Modelling tools.
Advanced competency in MS-Office
Self-motivated, excellent communication and problem solving skills
Good Team player
Capable of Working with International & Geographically Distributed Teams

Company: CMM Level 5 Firm Based in Bangalore and Coimbatore and Head office in Germany.


Pls send the below details along with your updated profile :
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period Time :


Thanks & Regards

Girish H S
E R Consulting - Coimbatore - 641045
Ph : 0422 6552206
girish@erindia.com
------------------------------------
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: E R Consulting) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
CSC Invites Referrals for Project Managers with Airlines/Airport Operations Domain


Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

Ahamed Mansoor <amansoor2@csc.com>

----


LOCATION: Dubai,UAE

AREAS: Manager Projects

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Qualification:

 1. Degree (BS,BSc,BE or Equivalent) in Engineering, Science, Computing or other numerate faculty from a recognized institute.
 2. Should have experience in professional courses covering all elements of the system Development Life cycle.

Experience & Professional skill:
 1. Minimum 10 years of specialist technical experience, ideally within a project based IT environment, during which it should include IT project management (minimum 4 years), with a good experience to industry standard Project management and Development life cycle.
 2. Change implementation planning and management, Systems Development Management, Project Management tools, Application support & Business analysis, People management
 3. Experience in IT project management in a CMMI environment would be an added advantage.
 4. Excellent and assertive communication and influencing / negotiating skills would be a pre-requisite.
 
QUALIFYING CRITERIA
 1. Willing to travel to Dubai immediately upon joining CSC [18-24 Months]
 2. Applications will not be accepted after 31-March-2011 COB hours IST.
 3. Must have Valid Passport
       

PLEASE REFER ALL CVs TO:  link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Job Code No : 11004TE
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Job Opportunity in dubai for Tamil Speaking people


Dear haja nizamudeen,

Hope this mail finds you well.

Urgent Requirements for Tamil Speaking worker - Hotel Industry
Hotel Industry - Classic Catering Services.
Location - Dubai (Al Qusais) near Zulekha Hospital
Helper / Vegetable Cutter / Kitchen Support (Total 4 Vacancies)
Salary - Dhs. 1,250/- + Accommodation + Food + Transport
Shift Basis
Please contact Mr. Gopinath (055-9396919)

------------------------------------------------------------
Urgent Requirements for Tamil Speaking "STORE INCHARGE"

Company - Leading Engineering in Dubai (Al Qusais)
Offshore Services, Principally engaged in diving and ROV support
services including offshore inspection, repair and maintenance of
existing structures such as pipelines, flow lines, cables, fixed
platforms, drilling rigs, SBM and FPSO Systems in the many parts of
world.
Position : STORE INCHARGE
Education : Any Graduate
Qualification : 2 to 3 years experience in Stores
Salary : 3,000 to 3,500 based on your experience + Accommodation + Medical
NOC : Must
Send CV to : ramesh_vip@hotmail.com

If you think it would be useful for any other friend of yours kindly forward.

Thanks and Regards
Ramesh Viswanathan
+971 50 5865375

--
Warm regards,

 
Imran Ali

__._,_.___

Attachment(s) from Imran Ali

1 of 1 Photo(s)

Recent Activity:
  Do they not then think deeply in the Qur'an, or are their hearts locked up (from understanding it?) - The Noble Quran 47:24

  To send message, email to nellaieruvadi@yahoogroups.com

  Please post news related to Eruvadi or helpful to Eruvadi Brothers and Sisters.
  .

  __,_._,___  Opening for QA with cognizant

  Hi
  We have an opening for QA,Chennai
  Sound Knowledge in Quality assurance,Quality Plan
  Exp in CMMM,ISO
  Should not be in testing

  if interested send me your CTC
  EXP CTC
  NP
  Texy


  Thanks & Regards,
  Kiruba.C.I|Cognizant - Human Resources
  ph:044-43491202
  A Fortune 1000 Company|www.cognizant.com
  Refer through Bring Another You (B.A.Y) Program @ https://careers.cognizant.com
  Connect @

  Disclaimer:
  The sender of this email is registered with naukri.com as Cognizant Technology Solutions India Ltd (Venkateswaran.R@cognizant.com, Techno Complex 5/535, Old Mahabalipuram Road, Okkiyam, Thoraipakkam, CHENNAI, Tamilnadu - 600096) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

  If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

  Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

  To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

  Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
  Call 1800-102-5557 (toll free) now!

  Ads by Google
  Full Time Jobs Sales Jobs in New York


  Partner Sites
  Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

  Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


  Sponsored Links
  Try visual studio 2008. It's Free  Staff Selection Commission

  Assalaamu Alaikum,

  STAFF SELECTION COMMISSION has released notification for the following examination

  " COMBINED GRADUATE LEVEL (tier-1) EXAMINATION-2011". 
  Date of exam - June 19th & 26th.  Those who qualify in this test, are required to appear for another exam (tier-2).

  Successful candidates will be selected for the posts as mentioned below;

  1. Inspectors of Income Tax, Central Excise, Preventive Officer, Examiner (custom houses).
  2. Assistants (Central Government Departments)
  3. Assistants in Central Ministries/Departments
  4. Inspector of Posts & Telegraphs
  5. Sub-Inspectors (CBI / ITBP / CRPF / SSB / BSF / CISF etc.)
  6. Asst.Enforcement Officers (Directorate of Enforcement)
  7. Divisional Accountants (CAG offices)
  8. Statistical Investigators
  9. Auditors/Jr.Accountants/Accountants (CAG offices)
  10. Compilers (RGI)
  11. UDCs (Central Govt. Offices)
  12. Tax Assistants (CBDT / CBEC ETC.)

  Age - 18 to 27 years depending on the post.
  Qualifications - Any Degree 
  For Statistical Investigators - Degree with any of these subjects Statistics/Mathematics/Economics/Commerce.

  For complete details, please log on to - http://ssc.nic.in/SSC.html
  You can also see Employment News of 19th March 2011.
  Last date - 15 April 2011.

  grab the opportunity and become Central Government Officers/Staff. all the best.

  --
  with regards,

  Ibnu Jeenath  Tuesday, March 22, 2011

  Urgent Opening For Finance Consultant
  Hi,

  Greetings!!!

  We are Adecco India, a leading end-to-end HR solutions company with a focus on Executive Search, Recruitment, Learning and Temporary Staffing services to client organizations. With a national presence in 80 branches across India, Adecco is the fastest growing HR Company in India.

  A corporate partner to clients, we source professionals with high intellectual capabilities to help enhance the client’s human capital on one hand, and on the other, we help individuals optimize their career choices.

  We have vacancy:

  Position: Consultant â€" Finance

  Work Location : Chennai

  Experience : 1 â€" 2 Years

  Qualification : CA / ICWAI(Articleship) (Or) B.Com / M.Com


  Required Skills:

  1, Should have be really strong & has experience in accounts like (accounting & finance concepts)

  2, Must have good presentation & communication skills

  3, Should be willing to work ERP product in project management

  4, Must be willing to travel as per business requests

  Male / Female both are preferred.

  Interested candidate contact me or Walk in to our office (Can Refer your friends also)

  Please ignore the mail if it's not suitable.

  Contact : Sathish Kumar.S

  Ph. no: 9941074003

  Adecco Flexi one ,
  158/4 Praksam Street;
  Hubbibullah road;
  Land Mark: Near Bharathirajaa Hospital, Near nadigar sangam & Next to German Hall
  T. Nagar ; Chennai - 6000017

  Disclaimer:
  The sender of this email is registered with naukri.com as Adecco India (adecco_n112@adecco.co.in, Plot No.17,S T Bed 80 Ft ,Koramangala, No. 2, NAL Wind Tunnel Road,Murugeshpalya, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

  If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

  Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

  To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

  Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
  Call 1800-102-5557 (toll free) now!

  Ads by Google
  Full Time Jobs Sales Jobs in New York


  Partner Sites
  Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

  Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


  Sponsored Links
  Try visual studio 2008. It's Free

  (( Contact Dr. Jim Ovia for your Bank Draft ))  United Nations Compensation Unit, In Affiliation with World Bank.


  Congratulations Beneficiary,


  We wish to inform you that the UN / WORLD BANK ORGANIZATION facilitated around-table meetings which just ended some days ago, and it has been agreed upon that compensation payment of US$5,000,000.00 should be paid to scammed individuals whose Name and E-mail have been chosen through an open E-mail ballot system. Your email was included and that is why we have contacted you.

  These also includes every foreign contractors that may have not received their contract sum and people that have had an unfinished transaction or international businesses that failed due to Government problems or the other etc. Also, we have been receiving complains from beneficiaries informing us that they are yet to receive the payment due scams emanating from Africa as well.

  However, it is my pleasure to inform your Bank Draft No: 158545*90*3365*99940333 have been reserved for you which contain your certified amount. So you are hereby advised to contact our payment representative in Africa affiliated with ZENITH PAYMENT CENTER with your payment code: 82509.

  You are advised to contact Dr. Jim Ovia of our paying center in Africa, as he is our representative in Africa, contact him immediately for your Cheque/ International Bank Draft of USD$5,000,000.00. This fund is in a Bank Draft for security purpose ok? So he will send it to you and you can clear it in any bank of your choice there in your country.

  You are to contact Dr. Jim Ovia at the address below:
  Contact Person: Dr. Jim Ovia
  E-MAIL: jimovia54@gmail.com
  PHONE: +2348067414454

  You are required to contact the above person and furnish him with the following of your information that will be required to avoid any mistakes:-

  1. Your Full name:
  2. Your Country:
  3. Contact Address:
  4. Telephone Number:
  5. Fax Number:
  6. Marital Status:
  7. Occupation:
  8. Sex:
  9. Age:

  Congratulations, and I look forward to hear from you as soon as you confirm your payment making the world a better place.


  Regards,

  Anthony Moore
  UN-ENVOY

  ENGINEERS INDIA நிறுவனத்தில் அதிகாரி பணி

  அணுசக்தி நிறுவனத்தில் வேலை

  Monday, March 21, 2011

  ESD Job Vacancy in Abu Dhabi-Oracle Projects Functional Consultant  -
   

  Asalamu Alaykum Wa Rahmatulahi Wa Barakatu,
   
  Dear Brothers,
   
  If your profile matches with below requirement then please send you cv in word format to hseefan@gmail.com , with the subject line as "Oracle Projects Functional Consultant". Excellent growth, pay package. Please don't send CV to me. Only to the mentioned id.

   Profile of an Oracle Projects functional consultant

  1.        Experience in full scale implementation of Projects Costing module in a multi-org environment

  2.        Deeper understanding of the auto accounting rules and mapping of GL codes to variety of project types and project classes and their impacts 

  3.        Understanding of other Oracle E-Business Suite Applications and their integration with the Oracle Projects applications, like Inventory, AP, HR and other customized applications

  4.        Ability to guide and train the users (Finance and non-Finance)in day to-day operations and month end closing process which involves running various concurrent requests, interfaces and trouble shooting the exceptions

  5.        Able to help users to reconcile the Projects figures with corresponding GL balances

  6.        Ability to co-ordinate with technical team to provide requirements to develop and/or enhance reports

  7.        Ability to understand and support customized functionalities and workflows

  8.        Technical knowledge & Understanding of Oracle tables will be an added qualification
   
  Jazak Allah Khair
  Wa-asalamu-alaykum

  Our goal is to seek the pleasure of Allah (swt) through the struggle of Iqamat-ud-Deen (establishment of the Islamic system of life) as spelled out in the Qur'an and the Sunnah of Prophet Muhammad (pbuh).

  Narrated Anas (r.a.):
  Allah's Apostle (s.a.w.s.) said, "Whoever possesses the (following)three qualities will have the sweetness of faith (1): The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else; (2) Who loves a person and he loves him only for Allah's Sake; (3) who hates to revert to atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the Fire."
  (Bukhari & Muslim)
  __._,_.___
  Recent Activity:
   "...Help you one another in righteousness and piety; but do not help one another in sin and transgression. And fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment" [Qur'an 5:2]
   .

   __,_._,___   Immediate opening @ Vestas for Test Engineer


   Hi,

   Greetings from Adecco,

   We do have immediate openings with one of our esteemed clients, “Vestas” Vestas is into Wind Turbines Manufacturing and it’s a Denmark based company. They have their Manufacturing facility as well as R&D Centre in Chennai. Their R&D Centre is in sholinganallur. It’s a product design centre and they have a separate IT division which works on the captive projects only. (www.vestas.com ).

   SKILLS Required:
   Position Name: Engineer : Integration & Test Engineer
   Job Description
   •Ensuring the product quality is according to requirements
   •Integration of Software Components
   •Understanding and making of Integration & System Test specifications
   •Review of Integration & System Test Specifications
   •Maintenance of automated test systems
   •Execution of Integration & System Tests
   •Producing SW releases.

   Years of Exp: 1 - 4 years

   Job Location: CHENNAI

   If Interested Kindly revert me back with your updated CV along with the below mentioned details,

   Total Years of Exp:
   Relevant Years of Exp in SW integration:
   Relevant Years of Exp in structured test development:
   Current Employer:
   Current Designation:
   Current CTC:
   Expected CTC:
   Notice Period:
   Highest Education:
   Father's Full Name:

   Pl. share this mail with your friends who would be interested.

   Regards,
   L.Karthick
   Recruitment Consultant - IT
   ADECCO Recruitment Solutions, Chennai
   Email: karthick.lakshmanan@adecco.co.in
   www.adecco.co.in

   Disclaimer:
   The sender of this email is registered with naukri.com as Adecco India (adecco_n147@adecco.co.in, Plot No.17,S T Bed 80 Ft ,Koramangala, No. 2, NAL Wind Tunnel Road,Murugeshpalya, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

   If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
   1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
   2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

   Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

   To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

   Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
   Call 1800-102-5557 (toll free) now!

   Ads by Google
   财经 汽车招聘


   Partner Sites
   Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

   Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


   Sponsored Links
   Try visual studio 2008. It's Free
   Off Campus 2009 & 2010 for Tech Mahindra    

    

    

   Rounded Rectangle: Dear All, We are initiating Off Campus recruitment of BE / B.Tech / MCA graduates of 2009 & 2010.  We look forward to your support in recommending suitable candidates as per details given here under. Eligibility Criterion  Candidates should have graduated in the year 2009 or 2010 with a consistent academic performance of 60% & above, SSC onwards till end of graduation/Post-graduation. Only 1 year gap is allowed in between courses.  Courses 1.	BE / B.Tech  •	Computer Science Engineering •	Information Science Engineering •	Information Technology •	Electronics & Communication •	Electronics & Electrical Engineering •	Telecommunication Engineering •	Electronics & Instrumentation Engineering •	Electronics •	Electrical   2.	MCA  Compensation Selected Candidates will be offered salary of Rs.2.9L pa. They will be put through initial training of 3 months and will be confirmed only after successful completion of the training. They will be required to sign a bond of Rs. 1 Lakh for 2 years on joining. Please note that we will not be considering any other discipline or pass outs from any other batch apart from the ones mentioned above. Selection Process:  1.	CVs are to be forwarded to offcampus@techmahindra.com along with the spread sheet format attached. Incomplete entries & resumes sent directly to recruitment team or anyone else will not be considered. 2.	Last date for receiving the resume is COB (6pm) IST Friday 25th March, 2011. Application received after stipulated date / time will not be accepted. 3.	CV's will be shortlisted based on the criterion & intimation will be forwarded to candidates directly at least 1 week in advance, to appear for Aptitude tests / Interviews which are likely to be conducted within the next 2 months at various centers in India. 4.	Candidates will be called to join from a merit list which will be prepared based on Academic, Aptitude Test & Interview performance of candidates. Communication to this effect will be sent to candidates by e-mail directly.  5.	Those offered will be required to join within 2 – 8 weeks of selection at any of the TechM centers in India for training & subsequent posting. Not joining on given date and location will be considered as rejection. 6.	No queries with members of the Recruitment team regarding any of the referred case(s) during the selection process will be entertained. 7.	Candidates need to carry following documents (Original + 1 Xerox copy) at the time of Test / interview. 8.	There will be no reward for this referral. Mandatory Documents A.	Hard copy of Resume. B.	Mark sheets and Certificates of 10th and 12th. (Original + 1 Xerox copy) C.	Mark Sheets (All Semester) and Degree certificates of Graduation and Post Graduation. (Original + 1 Xerox copy) D.	Passport or Receipt of Passport application. E.	3 Photographs.      Regards,    Resource Management Group 

    

    

    


   DISCLAIMER:
   This email (including any attachments) is intended for the sole use of the intended recipient/s and may contain material that is CONFIDENTIAL AND PRIVATE COMPANY INFORMATION. Any review or reliance by others or copying or distribution or forwarding of any or all of the contents in this message is STRICTLY PROHIBITED. If you are not the intended recipient, please contact the sender by email and delete all copies; your cooperation in this regard is appreciated.


   DISCLAIMER:
   Information contained and transmitted by this E-MAIL including any attachment is proprietary to PRoV International and is intended solely for the addressee/s, and may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. Access to this e-mail and/or to the attachment by anyone else is unauthorized. If this is a forwarded message, the content and the views expressed in this E-MAIL may not reflect those of PRoV International or its affiliates.
   If you are not the intended recipient of this mail kindly delete this email from your system and inform the sender.
   There is no guarantee that the integrity of this communication has been maintained and nor is this communication free of viruses, interceptions or interference.
   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
   --
   Thanks
   sk premnawin
   --
   Thanks
   sk premnawin

    

       CAREER JET JOB SEARCH

   Jobs by Careerjet
   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...