நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 16, 2012

Refer for Mid/Senior Positions at Wipro BPO


Refer for Mid/Senior
Positions at Wipro BPO
 
……
Follow these easy steps to Refer for Mid/Senior Positions:
 
1.      Email the CV to: WipLinks.WBPO@wipro.com ; please mention the JOB CODE against which you want to refer & your EMP ID in the subject of the email
Or,
2.      Refer Online via My Wipro → Business Applications → Wipro BPO Employee Referral → Refer Now → Refer with JOB CODE → Enter the Job Code & upload your candidate's resume
 
Important: If you have referred online via My Wipro in the past, please DO NOT email the CV again.
This might lead to duplication as your referral CV is already recorded in the system & being processed
 
Job Code
Requirement Detail
Location
Level
11562
F&A Solution Team
Bglr/Pune/Delhi/Chennai
3B/4A
12082
Training Leader - CBS
Chennai
3B/4A
11339
THD Process - Kodak
Delhi
3B
11376
UHG Claims
Belapur
3B
10735
Quality - SCM
Chennai
3B
10901
TED
Pune
3B
12084
Solution Architect - Learning Solution & ID
Any CBS Loc
3A/3B
11916
Finance EFA
Delhi
3A
11972
TED
Delhi
3A
11698
Airtel AES
Gr. Noida
3A
12087
Quality
Pune
3A
12242
Quality Black Belt
Pune
2B/3A
11649
Instructional Designer
Gr. Noida
2B
11926
MS Exchange SGL
Belapur
2B
12088
Quality
Bangalore
2B
12162
UBS CRO
Hyderabad
2B
12390
Quality BB
Hyderabad
2B
12071
UAL
Pune
2B
10891
IS Team - ETL Developer
Delhi
2A
10964
Time Consultant SAP
Delhi
2A
12384
BlackBerry GL
Gr. Noida
2A
11862
Senior Business Analyst - Analytics
Gr. Noida
2A
12039
Alcatel Lucent
Gr. Noida
2A
12163
UBS CRO
Hyderabad
2A
12030
TT SME
Gr. Noida
2A
10891
IS BIMS - OBIEE Lead/ Developer
Delhi
1B/2A
12551
Bloomberg English Language
Gr. Noida
1B
10716
Airtel Telemedia TL
Gr. Noida
1B
12383
BlackBerry TL
Gr. Noida
1B
11338
Sears F&A
Gr. Noida
1B
11684
ALU Wave 2 NAR
Gr. Noida
1B
12434
Functional Tester
Bangalore
1B
12435
Java Developer
Bangalore
1B
12271
UBS CRO
Hyderabad
1B
12392
Transfield Support Engineer
Pune
1B
12493
TA Recruiter
Delhi
1A
12427
TT Voice Coach
Kolkata
1A
……
 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...