நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 24, 2012

Multiple Positions with EPC Company’s ProjectUrgent Opening for Multiple Positions in Nigeria-Qatar-Kuwait-UAE-Oman-Korea-Saudi Arabia-Libya-Afghanistan- with EPC Company's Project, Send CV's on talent@dss-hr.com

Note:

1. Kindly Mention The Name Of Position In Subject Line.
2. Candidate Must Have Relevant Experience.
3. Should Have Valid Passport.
4. Degree/Diploma/ITI/Certificate In Relevant Field Is Preferred.
5. In Case Of Overseas Experience Candidate Must Have Proper Exit From Deployed Country.
6. Experience: Engineer/Operator/Inspector/Controller (6+ Yrs), Sr Engineer (12+ Yrs), Manager (15+ Yrs),

_____________
Project : Oil/Petrochem/Power/Steel Plant Construction Projects


01. Position: Electrical Test & Commissioning Foreman
02. Position: Electrical Test & Commissioning Electrician or Operator 
03. Position: Utility Engineer (Steel plant)
04. Position: TQM Specialist (Steel plant)
05. Position: Civil Engineer (Steel plant)
06. Position: Furnace Operator (Steel plant)
07. Position: Lifting Supervisor & Rigging Supervisor
08. Position: Architecture Project Control Engineer
09. Position: Civil Earthwork Superintendent
10. Position: Civil Engineer Chinese Language
11. Position: FOC Design Engineer
12. Position: Mechanical Design Engineer
13. Position: Piping Design Engineer
14. Position: Process Design Engineer
15. Position: Civil Structure Design Engineer
16. Position: Scaffholder
17. Position: Crane Operator
18. Position: Fire Fighting Engineer
19. Position: QC Inspector/Supervisor (Mechanical, Civil, Electrical, Instrument, Architectural)
20. Position: Port Captain
21. Position: Chief Engineer
22. Position: Chief Mate
23. Position: Port Engineer
24. Position: Cost & Plan Engineer
25. Position: Project Manager (Mechanical/Civil/Electrical/Architectural/MEP/HVAC)
26. Position: Piping Supervisor
27. Position: Electrical Engineers
28. Position: Safety Engineer
29. Position: Safety Officers
30. Position: Construction Supervisor (Electrical)
31. Position: Planning Engineer (Mechanical/Electrical/Civil)
32. Position: Maintenance Planner (Electrical & Instrument)
33. Position: Staff/Male Nurse
34. Position: Construction Supervisor (Mechanical)
35. Position: Construction Supervisor (Civil)
36. Position: QA Engineer (Mechanical, Civil, Electrical, Architectural)
37. Position: HSE Engineer
38. Position: HSE Inspector
39. Position: Document Controller
40. Position: Engineer (Mechanical, Civil, Electrical, Architectural)
41. Position: Foreman (Mechanical, Civil, Electrical, Architectural)
42. Position: Store Keeper
43. Position: Material Controller
44. Position: Procurement Engineer/Manager
45. Position: Project Engineer
46. Position: Project Controller/Coordinator
47. Position: Engineer(Static/Rotating) Equipments
48. Position: Piping Engineer, Piping Inspector
49. Position: Welding Engineer, Welding Inspector
50. Position: Steel Structure Engineer, Steel Structure Inspector
51. Position: Information Technology Engineer
52. Position: Discipline Engineer
53. Position: CAD Operator
54. Position: Buyer
55. Position: Business Administrator/Coordinator
56. Position: Secretary
57. Position: Clerk
58. Position: Lead Structural Engineer (Civil/Mechanical)
59. Position: Sr Piping Engineer
60. Position: Sr Plant Layout Engineer (Piping)
61. Position: Sr Stress Engineer (Piping)
62. Position: Sr Piping Designer
63. Position: Sr Electrical Engineer
64. Position: Lead Instrument Engineer
65. Position: Control Panel Engineer
66. Position: Field DCS Operator
67. Position: Commissioning Engineer (Civil/Mechanical/Electrical)
68. Position: Civil Engineer (Hotel/Airport)
69. Position: Electromachanical Engineer (Motor Maintenance)
70. Position: Concrete QA-QC Engineer

Note:

If Positions Are Not Matched With Your Profile Or You Are Not Willing To Change Your Job. Then, Kindly Forward This Mail To Someone Who Is In Need Of Job For Similar Position.

Note: For Latest Job Updates Join Our Job Group "Global Jobs For Professionals" On Linked-In.

We Have Many Openings In HVAC/MEP, STEEL, OIL, GAS, POWER, INFRA, PLANT INDUSTRY, Feel Free To Forward Our Contact Detail (E-Mail:- talent@dss-hr.com) To Anyone Who Is Interested In Looking At New Opportunities.


REGARDS,
Mohamed Uwaise.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...