நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, March 28, 2012

Cisco Recruitment drive for "Software Development Engineer"- 7-10.5 LPA-B.E/B.Tech-2009,2010,2011 Batch-31 March 2012

Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates

Link to Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials ®

Cisco Recruitment drive for "Software Development Engineer"- 7-10.5 LPA-B.E/B.Tech-2009,2010,2011 Batch-31 March 2012

Posted: 25 Mar 2012 03:53 AM PDT


JOB POSTED DATE: 25 March 2012 COMPANY NAME: Cisco Systems COMPANY-PROFILE:                                     Cisco is the worldwide leader in networking that transforms how people connect, communicate and collaborate. At Cisco  customers come first and an integral part of our DNA is creating long-lasting customer partnerships and working with them to identify
You are subscribed to email updates from Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials ®
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Tuesday, March 27, 2012

Required a candidates for the post of HEAD DOCUMENTATION for Company in manufacturin
The sender of this email is registered with Naukri.com as Nijjaa Executive Search India
Experience required for the Job: 5 - 20 years
Annual Salary of the Job: 1.0 - 24.0 Lacs
Job Location: Saudi Arabia

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

Required a candidates for the post of HEAD DOCUMENTATION for Company in manufacturing of API

Location Saudi Arabia
kindly send your cv to nilimmakamdar@gmail.com
www.nilimajobs.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Nijjaa Executive Search India (nilimmakamdar@gmail.com, 7, Laxmi Palace, 161, R.B. Mehta Marg,, Ghatkopar(East)., MUMBAI, Maharashtra - 400077) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Chief Engineer - Process/ Process Engineer O&G


The sender of this email is registered with Naukri.com as Global Talent Explorers

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

EMAIL: talentassetsgroup@gmail.com; globaltalentexplorers@gmail.com
1-Chief Engineer - Process O&G
Qualification - Minimum 1st class degree in Chemical Engineering or equivalent.
Experience - Around 20 yrs. in Designing in Oil & Gas industry
Job Location- Thane Mumbai
Essential Skills
Knowledge level in Oil & Gas / Refinery / Related Area
Experience in Simulation
Knowledge of Statutory and Regulatory Norms
Knowledge of Geo-Science principles
Knowledge of Environmental Risk Management (HAZOP)
Proficiency in English language (verbal & written) a must.

Essential Tasks
Design and Development of CFD, PFD, P & ID
Simulation
HAZOP

Desirable Orientation / Systems Training
HYSYS, ASPEN
2- Engineer - Process O&G
Qualification - Minimum 1st class degree in Chemical Engineering or equivalent.
Experience - Around 1 to 5 yrs. in Designing in Oil & Gas industry
Job Location- Thane Mumbai
Essential Skills
Knowledge level in Oil & Gas / Refinery / Related Area
Experience in Simulation
Knowledge of Statutory and Regulatory Norms
Knowledge of Geo-Science principles
Knowledge of Environmental Risk Management (HAZOP)
Proficiency in English language (verbal & written) a must.

Essential Tasks
Design and Development of CFD, PFD, P & ID
Simulation
HAZOP

Desirable Orientation / Systems Training
HYSYS, ASPEN

Founded in 1995, today our client is a multicultural, global company having the core competence of delivering high quality process engineering solutions for Oil, Gas and Hydrocarbon industry. They have a significant knowledge pool of process engineering know how and have also aligned itself with technology licensors to deliver cutting edge solutions with single point responsibility.
They endeavor to work with customers in all stages of project, commencing from feasibility evaluation through engineering and project management to construction and commissioning of process plants. The group is flexible in its approach and works in different models e.g. EPC, LSTK, EPCM, EPF or only Engineering contractor.
The Group"s key strengths include in-house resources and facilities for process design, detailed engineering, project management, procurement, fabrication and construction. With ready availability of all such facilities, they are capable of delivering complex projects at low cost, high quality and quicker deliveries.
They also specialize in modularizing the process plants and are organized to deliver process modules for remote locations and offshore Oil & Gas installations e.g. Platforms, FPSOs and MOPUs from its port based fabrication yard in western India.

They have core competence in following businesses: Oil & Gas, Refinery & Petrochemicals, Floating Production, Hydrocarbon Storage solutions and Biofuels.
CTC being offered up to 10 lacs per annum but flexible for the right candidate.
To be a team member of such a challenging project please send you updated CV in word format to talentassetsgroup@gmail.com; globaltalentexplorers@gmail.com

Incase this opportunity is of no interest to you we shall be grateful if you could it forward it to your friends.

Please feel free to call Karan 9967538731
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Global Talent Explorers (karan.dutt@gmail.com, 11, Ramesh Mahal,, A. B. Nair Road, juhu, MUMBAI, Maharashtra - 400049) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)L & T Limited – Recruitment for Hydrocarbon Construction and Pipeline Projects in UAE.


Subject: L & T Limited Ц Recruitment for Hydrocarbon Construction and Pipeline Projects in UAE.
------------------- Recruitment for ongoing Cross-country Pipeline and Process Plant Projects in UAE -------------------
Larsen &ToubroLimited is India's leading technology, engineering, construction and manufacturing company, with a track record of projects in India and overseas. With a group turnover exceeding US$ 11.7 billion, the company enjoys leadership position in several sectors: Hydrocarbon Construction & Pipeline, Buildings & Factories, Industrial Projects & Utilities, Infrastructural Projects, Power, Nuclear, Defence, Electrical and Fabrication of Equipment & SystemsЕ
Expanding its horizons to meet the challenges of the global market, the Company is establishing its presence strongly in GCC (Gulf Cooperation Council) countries - UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain and is currently executing projects in oil & gas in EPC Process Plant and Pipelines.
For our ongoing Hydrocarbon Construction & Pipeline projects in UAE, we need key professionals to take up challenging assignments and build a career through achievement and empowerment.
For all positions :-
 • Relevant experience in medium to large EPC/composite construction projects (Cross-country Pipeline / Process Plant) within GCC is essential.
 • Bachelor / Single status postings preferred. Family status may be considered for senior positions.
 • Compensation package will not be a constraint for deserving candidates.
Interested candidates meeting our above requirements are requested to mail their CV's along with proof of education, experience & present salary to recruit@lntenc.ae with position applied in the subject line on or before 25th March 2012. Applications will be kept confidential.
 1. Construction Manager - Mechanical (Pipeline / Plant) - Degree / Diploma in Engineering with 12-20 yrs experience (with 4-10 yrs in Gulf region).
 2. Design & Engineering - Manager / Engineer (Pipeline & Plant) - Degree in Mechanical Engineering with at least 8-15 yrs of relevant experience
 3. Manager / Engineer (Estimation & Proposal) - (Pipeline / Plant) - Degree in Mechanical Engineering with at least 8-15 yrs of relevant experience
 4. Planning Manager/Project Control/Engineer-(Pipeline / Plant)-Degree in Mechanical Engineering, Primavera with 4-15 yrs or, Diploma Engineer with 8-20 yrs of relevant experience
 5. Contract Administrator / Engineer - (Pipeline / Plant) - Degree in Mechanical Engineering with 8-15 yrs of relevant experience
 6. Mechanical Engineer (Piping / Pipeline / Structural / Equipment ) - Degree in Mechanical Engineering with 4-8 yrs or, Diploma Engineer with 6-12 yrs of relevant experience
 7. Civil Engineer - (Pipeline / Plant) - Degree in Civil Engineering with 4-8 yrs or, Diploma Engineer with 6-12 yrs of relevant experience. Knowledge in Structural work execution would be an added advantage.
 8. Welding Engineer - Degree in Metallurgical / Mechanical / Welding engineering with 4-10 yrs or, Diploma with 6-15 yrs of relevant experience
 9. Quantity Surveyor / Billing Engineer (Client / Sub-contractor billing) - Degree / Diploma in Mechanical / Civil Engineering with 4-15 yrs of relevant experience
 10. QA/QC Manager / Engineer / Inspector / Supervisor (Mechanical / Civil) - Relevant Degree in Engineering with 4-15 yrs or, Diploma Engineer with 6-15 yrs experience
 11. Welding / Coating Inspector (CSWIP 3.1 / AWS / NACE / BGAS) - Degree in Mechanical Engineering with 4-8 yrs or, Diploma Engineer with 6-12 yrs of relevant experience
 12. HSE Manager / Engineer / Supervisor - Degree / Diploma in Engineering. Must have recognized Diploma in Industrial Safety with 2-20 yrs relevant experience

To remove yourself from this mailing list, please click here to unsubscribe newsletter from your mail account

--
Thanks & Regards,
A Mohidheen Ershath.__._,_.___
Recent Activity:
Do they not then think deeply in the Qur'an, or are their hearts locked up (from understanding it?) - The Noble Quran 47:24

роЗроирпНродроХрпНроХрпБро┤рпБроородрпНродро┐ро▒рпНроХрпБ роЙроЩрпНроХро│родрпБ роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХро│рпИ  nellaieruvadi@yahoogroups.com роОройрпНро▒ рооро┐ройрпНроЕроЮрпНроЪро▓рпН роорпБроХро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роЕройрпБрокрпНрокро╡рпБроорпН.

рокропройрпБро│рпНро│ родроХро╡ро▓рпНроХро│рпИропрпБроорпН роПро░рпНро╡ро╛роЯро┐ роЪроорпНрокроирпНродрооро╛рой родроХро╡ро▓рпНроХро│рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роЪрпЖропрпНродро┐роХро│рпИропрпБроорпН роЕройрпБрокрпНрокро▓ро╛роорпН.

роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБродрпН родрпЖро░ро┐роирпНрод роПро░рпНро╡ро╛роЯро┐ роирогрпНрокро░рпНроХро│ро┐роЯроорпН роЗроирпНродроХрпНроХрпБро┤рпБроородрпНродрпИрокрпН рокро▒рпНро▒ро┐ родрпЖро░ро┐ро╡ро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН. роЬро╕ро╛роХрпНроХро▓рпНро▓ро╛ро╣рпН ро╣рпИро░ро╛
.

__,_._,___


Job | Dy. Manager - Instrumentation  The sender of this email is registered with Naukri.com as Top Rankers Management Consultants  
  Dear Candidate,

You are receiving this mail because the recruiter considers your profile to be suitable for the following job opportunity posted on Naukri.com, and would like you to apply for the job.

The details of the job are the following:
 
  Apply Now  
  Job Title  
 
Dy. Manager â€" Instrumentation
 
  Job Description  
 

(1) Position : Dy. Manager – Instrumentation

CTC would be : 7 to 9 LPA.

• Exp. : 8 to to 12yrs.( Experience of API / Pharmaceutical industry preferred.)

Qualification : B.E / B.Tech – Instrumentation / I&C/ Electronics with 8 - 10 years of experience.

Position
Dy. Manager - Instrumentation (Chemicals)
Grade - 10
Business Unit / Function Department –Instrumentation
Location Gajraula,

Reports to HOD – Instrumentation

Summary of Job
(Purpose/ objective of the job Department organogram to be enclosed) • Execution of Instrumentation maintenance as well projects as per planning and in alignment with standards of TPM, Six Sigma and maintaining IMS records.
Key Responsibilities
(Performance Indicators) • Responsible for creating key performance indicators for his team, in line with the company goals and achieving them with initiative and motivation.

• Mapping of critical Instrumentation v/s spares.

• Compliance to preventive maintenance & calibration.

• Responsible for review of existing IMS for increased effectively.

• Preparation of SOP for quick revival & trouble shooting of DCS/PLC/SCADA system.

• Standardization of Identified field instruments.

• Responsible for raising purchase indent for various spares parts required by their department for maintenance work.

• To maintain all records related to instrumentation.
No. of Reportees 4 – 6.
Qualification & Experience • B.E / B.Tech – Instrumentation / I&C/ Electronics with 8 - 10 years of experience.
Key
Competencies ( Technical, Functional & Behavioral) Technical:
• Knowledge of calibration & maintenance practices for DCS/PLC/SCADA & SIS., SMART, FF & pneumatic field instruments.
• Hands on experience with Emerson Delta V and/or Yokogawa CS 3000 and/or ABB Freelance DCS, preferably with Field bus instrumentation.
• Knowledge of Instrumentation engineering functions related to plant process and operations.
• Knowledge of ERP (SAP/ Maximo etc.).
• Experience of API / Pharmaceutical industry preferred.
Soft Skills:
• Team player.
• Leading by demonstration.
Approval HoD / CoD Unit HRRole:   Service/Maintenance Engineer
Industry Type:   Pharma/Biotech/Clinical Research
Functional Area:   Production / Manufacturing / Maintenance
Keywords:   Instrumentation, maintenance, preventive, DCS, PLC, SCADA, calibration, Yokogawa, API,
 
  Desired Candidate Profile  
 
Education:   UG - B.Tech/B.E. - Electronics/Telecomunication, Instrumentation, PG - Other
 
  Company Profile  
  Top Rankers Management Consultants  
  http://www.thetoprankers.com  
  fortune 500 pharma company located in U.P. Gajraula,  
     
 
Regards,

Uma Shankar Mishra
8750040425
Top Rankers Management Consultants
http://www.thetoprankers.com

Apply Now
 
  Is this job relevant to you?  Yes  No  
 
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
 
  Disclaimer:  
  The sender of this email is registered with naukri.com as Top Rankers Management Consultants (info@thetoprankers.com, C-7 / 188, Safdarjung Development Area, NEW DELHI, Delhi - 110016) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advice.
 Walk-in Drive for Graduates for TCS KPO Baroda!
*Any candidate appearing for interview should have an active EPIR no. or BYB Form to be considered as a buddy
*EPIR number is mandatory for experienced professionals and BYB form is mandatory for fresher to be eligible for the reward


Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #
 • EPIR No(For experienced professionals)
 • BYB Form(For freshers)

Eligibility Criteria
 • 15 years of regular education is a must.
 • Graduation through correspondence is not eligible
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.
 • Willingness to work in any shifts including night shifts

Now share the link with your Buddies on your Social networking sites


Follow the path below for the sharing the link :

careers.tcs.com -->Experienced Professional --> Current jobs @ TCS BPO --> Share


3 Simple Steps to Refer your buddy and create EPIR No.


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

*Select BPO option for referring your Buddies for BPO


Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


To Know more about BYB

Log on to
 UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank youOPPORTUNITY WITH ONE OF THE BEST CORPORATE COMPANY IN SAUDI ARABIA 
 
    "URGENT OPENINGS"
 
 
S:NO
DESCRIPTION
Positions Required
Job Reference No.
1
Project Manager/Administrator Personnel
2
CTC/IT/PM/Oracle-032012 - 1
2
Senior Technical Support Specialist
2
CTC/IT/STSP- 032012 - 2
3
Technical Support Specialist
14
CTC/IT/TSS 032012 - 3
4
Hardware Support Specialist
2
CTC/IT/HSS- 032012 - 4
5
Help Desk Specialist
3
CTC/IT/HDS- 032012 - 5
6
Help Desk Analyst
3
CTC/IT/HDASP- 032012 - 6
7
Senior Oracle APPS DBA
1
CTC/IT/SOADAB- 032012 - 7
8
Senior Oracle Application Developer
4
CTC/IT/SOAD- 032012 - 8
9
Senior Linux Administrator
1
CTC/IT/SLA- 032012 - 9
10
Senior Database Administrator
2
CTC/IT/SDA- 032012 - 10
11
Senior System Administrator
3
CTC/IT/SSA- 032012 - 11
12
Senior Hardware Engineer
1
CTC/IT/SHE- 032012 - 12
13
Senior Network Engineer
5
CTC/IT/SNE- 032012 - 13
14
Senior Wireless Engineer
2
CTC/IT/SWE- 032012 - 14
15
Network Cable Technician
3
CTC/IT/NCT- 032012 - 15
16
Senior Web Developer
6
CTC/IT/SWD- 032012 - 16
17
Web Designer
1
CTC/IT/WD- 032012 - 17
18
IT Project Management Coordinator
1
CTC/IT/ITPM CO- 032012 - 18
19
IT Document & Library Clerk
2
CTC/IT/IT D&LC- 032012 - 19
20
Senior GIS Specialist
1
CTC/IT/SGISSPL- 032012 - 20
21
Banner Oracle Functional &Technical Analyst
1
CTC/IT/BOF&TA- 032012 - 21
    22
Banner Oracle Student Information System Analyst
         1
CTC/IT/BOSISA- 032012 - 22
23
Banner Oracle Student Information System Analyst Finance Analyst
1
CTC/IT/BOSISAFIN- 032012 - 23
24
Oracle ERP /e-Business HR  Analyst
1
CTC/IT/OERP HRA- 032012 - 24
25
Oracle ERP /e-Business Project  Analyst
1
CTC/IT/OERP PRA- 032012 - 25
26
Oracle ERP /e-Business Reports  Analyst
1
CTC/IT/OERP REA- 032012 - 26
27
Help Desk Supervisor
1
CTC/IT/HDS- 032012 - 27
28
Software Application Developer
2
CTC/IT/SAD- 032012 - 28
29
Senior PC Support Technician
2
CTC/IT/SPCST- 032012 - 29
30
PC Support Technician
4
CTC/IT/PCST- 032012 - 30
31
Computer Hardware Technician  
2
CTC/IT/CHT- 032012 - 31
32
Cable Technician
1
CTC/IT/CT- 032012 - 32
 
NOTE:
    Candidates can apply from INDIA ,For the specilaized ORACLE Based JOBS in the above table.
 
Post Your Valuable CV's to the following ID's
 and
 
Contact Person:
Mr. Arifulla (0546254042)
 CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...