நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 9, 2011

Excellant Oppurtunity -chennaiHi,

Greetings from Covenant Consultants!!!

Covenant is one of the leading manpower consultancies based �in Chennai having offices in Chennai (Ambattur and Annanagar) , Coimbatore (Race Course Road), Hyderabad (Banjara Hills � Sagar Society) and Bangalore (Koramangala). We do have opportunities in various IT and Non IT BPOs, KPOs and Multinational Companies.

We currently have opportunities with various leading MNC in Chennai for the following position

Customer Support Executive- Voice (UK Shift/ US Shift)
Min.3 months exp in International process
Graduates/Undergraduates.
Technical Support Executive- Voice (US shift)
Min.3 months exp in International Tech/Customer support.
Experienced Graduates with arrears can be considered.
Customer Support Executive-Semi Voice (Team Handling role) (Rotational shifts)
Min 1yr exp in International Tech/Customer support.
Graduation is mandatory.

Need your concurrence to process your profile for the above mentioned position.

Salary would be excellent!!

We do understand that your profile suits the clients requirement so it would be great if you could forward you updated resume mentioning your current CTC, Designation etc., to divya@covenantindia.net or Contact: Divya - 04042204139

If you are not Interested please refer any of your friends.

Thank you very much for the support and please ignore this mail if it is a repetition.

God Bless,


Thanks and Regards,
Divya Ruth
Executive - Talent Acquisition
COVENANT CONSULTANTS

"Fastest Growing Recruitment Company in India accredited by ERA"
6th Floor,Astral Heights
No.6-3-352/2/3, Above Reliance communications
Road # 1 Banjara Hills, Hyderabad - 500 034.
Direct: 040 42204139 / 040 44113317
Fax: 044 4390 3915 / E-Mail: divya@covenantindia.net
Web : http://covenantindia.net
Locations : Chennai : Bangalore: Coimbatore : Pune : Hyderabad

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (srinath@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...