நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 1, 2011

IBM, Wipro, Tcs...................'s continous campus interviews!!!


If You are Interest to Join Mainframe Placement Program, Register here:- http://targetsoft.in/register.php

Note:  If possible please forward it to your friends or relatives, if you feel it will be useful for them.

 


Friday, September 30, 2011

Prepare for Placements by IT Companies like IBM, Wipro, TCS(FREE TEST)iTestiWin.com
Prepare for Placement Exams by IT Companies in India
 • Get free guidance for campus placements
 • Prepare for aptitude tests and interviews
 • Hundred's of tests for daily practice
 • Solve your doubts related to placements
 • Know your areas for improvement
Prepare for placement exams by taking free tests online with detailed solution and feedback. IT companies like TCS, HCL, Infosys, Mphasis, IBM, Wipro will hire more than 2 lakh people in year 2012. Hurry up!
Start Now!
IITians initiative © www.itestiwin.com

Job Opening for Production Engineer (Ethylene)


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 10409810

Dear HABIBUR,Dear Candidate,

Our esteemed client SABIC MANUFACTURING has come up with new openings, please apply with your updated C.V.

COMPANY PROFILE

Saudi Basic Industries Corporation's (SABIC) businesses are grouped into six strategic business units, supported by corporate departments and a Shared Services organization. The SBU's are Basic Chemicals; Intermediates; Polyolefins; PVC and Polyester; Fertilizers and Metals. SABIC's manufacturing network in Saudi Arabia consists of 17 affiliates SABIC is owned by the Saudi Government (70%) and the private sector (30%).
POSITION: Production or Process Engineer (Ethylene)
Qualification: B.Sc degree in Chemical Engineering

Job Description

Saudi Arabia Basic Industrial Corporation, Manufacturing has an opening for position Production or Process Engineer (Ethylene). Candidates should have Minimum 7+ years experience preferably in Ethylene Plants. Strong experience in technical & plant operations. Ability to monitor Ethylene Plant Production, feed stock, capacity utilization, on stream factor, service factor actual versus plan figures. Support Ethylene Plants with process engineering technical studies. Good experience in unit simulation programs & software such as Pro – II. Capable to train fresh/inexperienced Engineers.

SABIC offers excellent and exciting working environment, tax free compensation and attractive benefits

Please apply on email ID hr1atggheewaladotcom

Regards,

Sabic Team

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: G Gheewala Human Resource Consultants) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
System Admin Opening in Chennai
The sender of this email is registered with Naukri.com as Global Consultants

Experience required for the Job: 0 - 1 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 1.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Dear Candidate,
Hi

We have an opening with one of our client for a System Admin. We are ideally looking for candidates that can JOIN ASAP.

Job Title: System Admin

Job Location: Chennai

Job Description:

• Installation, testing, configuration and troubleshooting of hardware software applications and equipment on networked systems.
• Installalling and configuring desktop computer systems and peripheral equipment
• Configuring & troubleshooting MS Outlook
• Conducting system and database back-ups as necessary


Candidates interested can contact me on 9590356735 between 10am to 5pm or send your updated resume to unni@global-consultants.in along with the below mentioned details.
Total Exp:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:

Reference will be highly appreciatedThanks
Unni
Mobile: 0959036735
Email: unni@global-consultants.in
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Global Consultants (shamim@globalconsultant.com, Global Consultants,, BANGALORE, Karnataka - 560078) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

Walk-in drive for Team Member

---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>

____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 09/29/2011 11:17 AM -----
From: Mumbai.bringyourbuddy@tcs.com
To:
Date: 09/28/2011 07:44 PM
Subject: Walk-in drive for Team Member
Sent by: Internal Broadcast

Date: 29th (Thursday) & 30th (Friday) September 2011

Venue:
QUALITY INN CENTURION HOTEL
OPP. AKASHWANI, SHIVAJI NAGAR,
PUNE 411005
Registration Time:
Contact Person:
10:00 AM to 1:00 PM
Pooja Gaikwad / Mehul

          SKILL
EXPERIENCE BAND
REQUIREMENT JD

     

     Graduate (Fresher)     

 0 to 8 Months
 
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language        [Tamil, Telugu,Punjabi, Gujarati]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Should be willing to work in staggered shifts
 • Knowledge of English language is a must.
                                                    ** BE/MBA/MCA are not eligible to apply*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.
 • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
EXCELLENT JOB OPPORTUNITY!!!


The sender of this email is registered with Naukri.com as Paragon Digital Services

Experience required for the Job: 0 - 2 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 1.0 Lacs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Hi,

I am Sathish from Paragon Digital Services Pvt Ltd, we are an online advertising company having clients from UK, US and Europe. We are recruiting both freshers and experience candidates for our urgent requirements

Requirement Details Below

Position : Analyst

Take a look @ the requirement below :

Working with Internal and external teams like Media Analysts,Client services,Media buying and planning. And external parties to ensure the successful setup and delivery of each campaign
Executing , delivering , tracking and reporting on digital campaings
Generating various Weekly/monthly delivery reports of detail campaign status and activity
Processing Client invoices to ensure clients are billed correctly

Eligibility :

Any Graduate degree (except BE csc, Btech IT)
Strong communication skills
Ability to work in UK shifts (1.30pm - 10.30pm) & US Shifts
Strong Excel knowledge
Only Male Candidates

Interested candidates kindly forward your updated CV to sathish.gopi@paragondigitalservices.com or contact at 044- 43403906.

Thanks,
Sathish
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Paragon Digital Services (sunu.thomas@paragondigitalservices.com, 11/6, 2nd floor, North Mada Street, Mylapore, CHENNAI, Tamilnadu - 600004) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

Openings for Chemistry Teachers with Excelsoft in MYSORE


---------- Forwarded message ----------
From: Excel Soft Technologies Pvt Ltd <savithri.e@excelindia.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Excel Soft Technologies Pvt Ltd

Experience required for the Job: 4 - 15 years
Job Location: Mysore

Dear Candidate,

Hi,

To give you a brief introduction about our organization, Excelindia is an e-learning products company.

We are a fully owned subsidiary of Excelsoft group. The group comprises of more than 800 talented individuals specialising in product development, instructional design, content development and support services. Our learning solutions are in use by more than 500 organizations and millions of users worldwide.

Pegasus is one of the largest Assessment Management platforms (e-Learning) in the world, co-owned by Excelsoft Technologies, Mysore and Pearson Publishers of the USA. Pearson publishing house (the largest publisher in the world) provides Pegasus to its customers (colleges and schools) in North America as a hosted model (SaaS). Pegasus, today hosts over 300,000 courses for Pearson customers. It generates a revenue of 300m US$ for Pearson, and boasts of close to 1.5 million registered users. During peak load, the application receives 40 million hits a day, and about 300,000 unique users per month, with concurrent usage going up to 15,000 users per hour.
The platform is in an active state of development, with the total development team size of 350 (including QA, Project Management, Performance, Database, Support) spread across three locations Mysore, NOIDA and Vancouver. Pegasus currently has 3 parallel release branches currently in production one for Higher Education customers, one for School (K-12) customers, and the third one for a niche Language Practice Tests market. A typical release effort comprises of close to 5,000 developer days of effort, with addition of over 100 new features of varying size and complexity.
Pegasus has been built using the latest Microsoft .NET stack ASP.NET 4.0, SQL Server 2008, Windows Server 2008, Visual Studio 2010. The code base is over 2.5 million LOC. The data foot print on production is close to 10 Tera Bytes.
In all sense, Pegasus is the perfect example of a large successful enterprise application. With new demands coming from the growing HED and Schools markets, Pegasus is expected to grow in numbers over the next 2-3 years reaching up to 10 times the peak usage that we are currently achieving. An additional 1.5 million users are expected to come on board Pegasus during Fall 2011 semester in North America.

The current opening is for Learning Designer and the JD is mentioned below as:

Subject : Chemistry

Job Description:

The learning designers will design the learning experiences for schools.

“Designing the learning†involves the following :

• Preparing creative lesson plans
• Sourcing appropriate digital learning objects
• Creating classroom activities & developing resources
• Developing laboratory based activities
• Developing activities beyond the curriculum at a higher level of learning.
• Implementing and testing products

Qualification and Experience:

• A graduate degree in the subject from a reputed institution
• Deep understanding of domain and its integrated significance
• At least 4 years of relevant experience in renowned schools.

Attributes and personal competencies:

• Novel and original ways of thinking and doing
• Fluency in English
• Good interpersonal skills


JOB LOCATION - MYSORE
PLEASE REVERT WITH YOUR RESUME, CURRENT, EXPECTED CTC AND WILLING TO WORK IN MYSORE.

Thanks & Regards
Savithri Ereshime
EXCEL-SOFT TECHNOLOGIES LTD.
2nd floor, GINSERV , No.1, HAL 3rd Stage,
Behind Hotel Leela Palace, Kodihalli, Bangalore â€"560008
Phone : 9342354590 |www.excelindia.com
Is this job relevant to you? Yes No

Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Excel Soft Technologies Pvt Ltd (karthiks@excelindia.com, 1-B,Hootagalli Industrial Area Hunsur Road, MYSORE, Karnataka - 570018) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Employee Referrals Invited for AFS in Noida - Your Chance to Win Increased Referral Bonus


 

From: BPO Talent Scout [mailto:mailer@mailer.accenture.com]
Sent: Wednesday, September 28, 2011 5:30 PM
Cc: Nizar, Alameen
Subject: Employee Referrals Invited for AFS in Noida - Your Chance to Win Increased Referral Bonus

 

 

Referrals invited for BPO Delivery Centers in India

 The Accenture BPO Delivery Centers in India have been growing in the last few years and this would not have been possible without your contribution and active participation in the recruiting process. Talent Scout allows us to attract the best talent in Accenture, making Accenture a great place to work. Refer for the open positions and grab an opportunity to work with your friends!  

Employee referrals invited for AFS

Level D/E – General Accounting in Noida

 Please upload your referral's resume onto the portal https://employeereferrals.accenture.com and send across the Candidate id/CV's to  arleen.k.kochhar@accenture.com

Eligibility Criteria

 

 • Any graduate with at least 4-7 years of experience in General Accounting  domain.
 • Open to night shifts

Mandatory skills

 • Good with people management
 • Excellent communication skills (written and verbal)
 • Managed and delivered on multiple and critical engagements
 • 1-3 years of direct team handling exp.
 • Basic general accounting knowledge
 • Exposure to Closing and Reporting
 • Basic Analytical SkillsEvent Details   

Registration Time: 11:00am-3:00pm
Venue: Accenture Services Pvt Ltd Green Boulevard Tower B 2nd Floor Sec 62 Noida
Contact Person: Harpreet / Hemant
Dates:
29th Sep'11 to 15th Oct'11 (Mon-Sat)

 

How does one Refer?

 • If your friend's profile matches any of the mentioned requirements, log on https://employeereferrals.accenture.com/
 • Search for open demands across the globe by entering "SLL name, location, level" in the search area
 • Select the position you want to refer and upload the profile
 • Once the profile is successfully uploaded – you would get an auto generated mail with a unique CID number for the candidate.
 • You can use the CID number to track the status of the referred candidate. 
 • Share the CID number with arleen.k.kochhar@accenture.com   

Important points to be noted: 

 • Please ensure that your referral has not attended the process in last 3 months
 • Meets all the eligibility criteria in terms of work experience and education
 • Candidate carries the following documents at the venue Resume, Photo ID card – Passport / driving license / PAN card and 1 passport size photograph.
 • Please keep your referral informed that the joining of offered candidates would be contingent on the successful completion of the Employee verification process.

You can now refer ex-colleagues, friends and relatives to open positions in Accenture, across the globe at https://employeereferrals.accenture.com/ and can access the Talent Scout site by opting for positions in India.

 

Regards,

Talent Scout Team

BPO Delivery Centers in India

To preserve the strong professional reputation of the Company, shared by all employees, the Company independently verifies employment qualifications and references for all candidates for employment. We encourage all our employees to reinforce this message with the candidates they refer for opportunities within Accenture. 

For further information on policy for employee referral program, please click on the link below.

https://publishing.accenture.com/Policies/HR/RecruitingHiring/1075.html 

Talent Scout Help Desk is now part of the myRequests online portal. Henceforth, please log on to the tool, upload your query and we will respond to you through myRequests only.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.Excellent Opening with Godrej & Boyce (Chennai), contact us urgently


----- Forwarded Message -----
From: Elite Placements <poornima@eliteplacements.org>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Elite Placements
Dear Candidate,
Dear Candidate,

Greetings from Elite Placements!

This is in reference to an opportunity with well known Company Godrej & Boyce


Position â€" Executive/ Sr Executive -Commercial
Location â€" Chennai
Minimum Experience Required: 2 to 5 yrs
Qualification: B.Com/ BBA/ B.Sc

Salary Range (INR per annum): As per industry standards

Job Profile:

1. Processing of accounting transactions in Baan Finances Treasury & JV Module
2. Availing of Service tax input credit & ensuring proper documentation
3. Regular interaction with banks & ensuring completion of bank reconciliation on time
4. Coordinating with HO treasury section for ensuring better funds management
5. Visiting other branches to carry out accounting activities as & when required
6. Preparing MIS & other statements

Notice: - People having 55-60% from 10th onwards in their academics need to apply only.

Current CTC:
Exp CTC:
Current Location:
Notice Period:
Current Job Profile:
Reason for looking change:

If you are looking for job change revert me with your updated profile urgently or as soon as possible.

With warm Regards,
Poornima
Elite Placements
+911164633389
poornima@eliteplacements.org
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Elite Placements (msinha_ipm0406@yahoo.com, jagdeo path, PATNA, Bihar - 800002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
Requirement For Netapp Professional


The sender of this email is registered with Naukri.com as seventh sense networks

Dear Candidate,

Dear professionals,
Seventh sense networks, a leading IT outsourcing and staffing solution company is looking for candidates with knowledge in Sun solaris or linux to upgrade their career as a storage administrator in NETAPPS.
Selected candidates will be provided with technology knowledge transfer (TKT) for 75 hours in NETAPPS by project managers.
ELIGIBILITY : Graduates with experience of 1 to 5 years in linux or sun solaris.
SALARY : 4 to 8 lakhs/annum
If interested,
Walk in:
SEVENTH SENSE NETWORKS,
NO .5, Dr.Singaravelu Street,
Pondy Bazzar,
T Nagar, Chennai -17.
Call: shalini(hr) 9094787031
.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as seventh sense networks (123a@yahoo.co.in, # 5, Singaravelu Street, Pondy bazar, T. Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

Thursday, September 29, 2011

your Friends for Pro IV Developer Positions


---------- Forwarded message ----------
From: Ahamed Mansoor <amansoor2@csc.com>
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th, Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.

----- Forwarded by Ahamed Mansoor/IND/CSC on 09/28/2011 11:01 AM -----
From: The Employee Referral Team
To: All CSC India Employees
Date: 09/28/2011 08:28 AM
Subject: Refer your Friends for Pro IV Developer Positions

Here is an opportunity to refer your friends ! Rush Profiles !

LOCATION:  Hyderabad


AREAS:  Pro IVEXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ M.E / M.Tech/ MCA/ M.Sc - Full Time
- Good Communication Skills

Pro IV Developer  Job Code No : 1100FL7
 
Experience : 5 - 8 Years

The Candidates should possess the following Requirements:
 •  5-8 years of IT Experience with 3-5 years experience in PRO-IV Programming Language with any Database knowledge.
 • Should have Sound knowledge on PROIV and Database. Experience on C-ISAM File system and Telecom Billing System will be added.
 • Experience in Java/J2ee/ C/ C++/PL/SQL/Shellscript/perlscript will be advantageous as the resource will have to work in applications with these technologies too.
 • Need to work with Service Delivery, Assurance Managers and Operations Team Leads to gather requirements about the new reference data needed in Production for next release
 • Status tracking with testing teams and generating reports about the stability of the new data that would be made available. Identifying the Support tasks that would be needed for each release for various interfaces and impact analysis.
 • Business Analysis and Data Modelling Gathering Business requirements and performing gap analysis for release
 • Performing Defect Management for the trouble tickets raised by Operations Teams and discussing the code fixes which are provided by Development and its impact on the Live Customer and Reference Data.
 • Past working experience in Telecom systems will be an added advantage.PLEASE REFER ALL CVs TO:  link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Job Code No : 1100FL7
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link

Only shortlisted candidates will be called for an interview.Refer CVs ASAP


Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wednesday, September 28, 2011

Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA (24-September -2011)---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 September 2011 16:08
Subject: Fwd: Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA (24-September -2011)
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>

Assalamu Alaikkum Warahmathullahi Wabarakkathuhu...
 
FORWARDING AS RECEIVED....
 
PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THE ADVERTISEMENT!

 

Thanks and regards

 


Mohamed Subuhan Sultan

Instrument Engineer - Maintenance

Al-Jubail Fertilizer Company (Al Bayroni)

A SABIC Affiliate, P.O. Box 31961

Jubail Industrial City 31961, Kingdom of Saudi Arabia

M + 966 5 4462 5733, T +966 [3] 340-6492 (From 7.30 am till 4 pm)

F +966 [3] 340 6121

E sultanms@ALBAYRONI.SABIC.COM, mohdsubuhan@gmail.com

Skype Id: mohdsubuhan, URL: www.mohdsubuhan.blogspot.com

"Rabbi zidnee 'ilmaa"
My Lord! increase me in knowledge. (The Holy Quran-20:114)---------- Forwarded message ----------
From: Darul Marva <darulmarva@gmail.com>
Date: Mon, Sep 26, 2011 at 11:17 AM
Subject: Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA (24-September -2011)
To:


Job In Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA

 

 

Dear All

 

Advertisement Dated 24-September -2011

 

Dear All

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in

Ministry Of Higher Education (Direct Recruitment), SAUDI ARABIA

Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!

JAAZAKALLAH

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

Darulmarva charity Services

India

 

 

Darulmarva,

----------* Serving the people *--------

"If anyone fulfils his brother's needs, Allah will fulfil his needs; if one relieves a Muslim of his troubles, Allah will relieve his troubles on the Day of Resurrection…" [Bukhari and Muslim].

 

*** Unsubscribe this email ,pls inform us ***

 


--
With Regards

Al Ameen.N

TNTJ-STUDENT WING


Excellent opening for one of the HSE Engineer/Manager/Sr. Manager/AGM/DGM into top infrastructure,construction Company

---------- Forwarded message ----------
From: Right Advisors <nj@rightadvisors.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Right Advisors

Experience required for the Job: 3 - 25 years
Job Location: Ahmedabad, Kolkata, Chennai, Delhi/NCR, Hyderabad, Mumbai (All Areas)

Dear Candidate,

Hi,

We have an excellent opening with our one of the prestigious client. Please find below the details of Company and Job Responsibilities. Please find below mentioned details for the same.
Company Profile
Our client is a technology, engineering, construction and manufacturing company. It is one of the largest and most respected companies in India's private sector.

ECC the Engineering Construction and Contracts Division of company is India s largest construction organization with over 60 years of experience and expertise in the field. ECC figures among the World’s Top Contractors and ranks 35th among top global contractors and 60th among international contractors as per the survey conducted by Engineering News Record magazine, USA (August 2008). There Buildings & Factories Operating Company undertakes design & construction of all types of building and factory structures
Large commercial/residential buildings,
Airports,
IT parks,
Hotels,
Large industrial/ commercial Complexes,
Malls and hospitals,
Cement factories, other factories etc.
They have ambitious plans for business in India and abroad. For our current and future projects

Position: HSE Engineer/Manager/Sr. Manager/AGM/DGM/
Qualification: Full time BE/ B. Tech./ M.Tec in Civil, Mechanical, Electrical/B.sc/Diploma
Experience: 7-16 Years
Location: Mumbai/ Chennai / Delhi/ncr /Ahmadabad/Hyderabad
Key Skills
Safety (EHS) Professionals: Graduate Engineers or Diploma Engineers with Diploma in Industrial Safety/ NEBOSH IGC from approved institutes, and 5 to 25 years experience in construction projects size of large organizations, handling EHS Management functions and ensuring safety in mega projects.
Candidate should have experience into construction of Building, Large commercial/residential buildings, Airports, IT parks, Hotels, Large industrial/ commercial Complexes, Malls and hospitals,If interested please revert with your latest resume at (rightadvisors24@gmail.com) and do cc To nj@rightadvisors.com and mentioned your current ctc, expected ctc and notice period to join the company.

Looking forward to hear from you soon.
Thanks and Regards,
Nibha Jaiswal
HR Recruiter
Email- nj@rightadvisors.com
rightadvisors24@gmail.com
Landline- +91- 11- 41130030
A Glasford International® Partner
| Right Advisors Pvt. Ltd. | C-9, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024
=============================================
Build your career thru http:// www.rightadvisors.com
=============================================
A Glasford International® Partner | www.glasford.com
Austria, Belgium, Brazil, Chile, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Latvia, Malaysia, Netherlands, Norway, Poland, Russia, Singapore, Slovakia, Spain, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Ukraine, USA and Vietnam
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Right Advisors (mu@rightadvisors.com, C 9, Lajpat Nagar 3, NEW DELHI, Delhi - 110024) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Work Positions in Middle East


 

Dear All

Please follow the links to view the Jobs details. Apply to email address provided in Jobs detail.

Production Supervisors - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14147


Deputy HR Manager - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14149


Sales Manager - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14151


International Finance Manager - UAE
Dated: Monday, September 26, 2011
http://www.infocoolmix.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14155
For more
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you wish to make your friends to receive such e-mails, Kindly send their e-mail addresses. If you do not wish to receive such e-mails, Kindly let me know. I apologies for the any inconvenience caused in this regard.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Job opportunities for Statistics Modeling. Bring Your Buddy


---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A muhammad.a@tcs.com

Muhammad Riyaz A
____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 09/26/2011 07:52 PM -----
From: Bangalore.BringYourBuddy@tcs.com
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 09/23/2011 09:02 PM
Subject: Job opportunities for Statistics Modeling. Bring Your Buddy
Sent by: Internal Broadcast

Openings with TCS KPO, Bangalore!Requirement Details:
Role
Qualification
Desired Skill SetTeam Member

(Modeling Analyst)

MSc/MTech/BSc/MA  – Stats/Maths/Operation Research/Econometrics with
1-4 years experience in Statistical Modeling

MBA Finance/Computer Science will NOT suit this requirement

*ONLY FULL TIME COURSES CONSIDERED

• Experience in Statistical modeling
• Strong understanding of modeling techniques and applications
• Experience in SAS/SPSS will be an added advantage
• Should be good with use of Excel
• Basic understanding of Market Research
• Excellent communication skills- MUST


Eligibility Criteria:

• Should have completed 15 years of regular education
• Should be flexible working in shifts
• Should NOT have more than 2 yrs of gap in academics/career
• Should NOT have attended any TCS interview in last 6 months

If your Buddy's profile matches the above mentioned criteria, register the profile on Global Recruitment System* and send the resume along with EPIR number, to "bangalore.bringyourbuddy@tcs.com".    Subject: <Name of applicant> Statistical Modeling


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

Warm Regards,
Bangalore Bring Your Buddy Team
Tata Consultancy Services
Mailto: bangalore.bringyourbuddy@tcs.com
Direct Line: +91-80-6724-2000 Extn: 1441
Website:
http://www.tcs.com
____________________________________________
Experience certainty. IT Services
                                         Business Solutions
                                         Outsourcing
____________________________________________


 =====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...