நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 5, 2012

Recruitment at Qatar ElectricityREGARDS,
Mohamed Uwaise.


--

Subject: Recruitment at Qatar Electricity
 
salaam alaikum to brothers,

kindly forward to your relatives & friends...

Qatar General Electricity and Water Corporation "KAHRAMAA",

URGENTLY REQUIRES TO FILL THE FOLLOWING VACANCIES:
ELECTRICITY NETWORK PLANNING (EP)1. Engineer (Service Coordinator) A-001 2. Inspector Planning A-002 3. Senior Engineer (Material planning) A-003 4. GIS Technician(Quality Control) A-004 5. Engineer (Transmission Planning) A-005 6. Engineer (Performance & Quality) A-006QUALITY & CONTINUAL IMPROVEMENT (QI)1. Senior Quality Assurance Engineer B-001 2. Senior Quality Control Engineer (Electrical) B-002 3. Senior Quality Control Engineer (Water) B-003 4. Senior Quality Control Engineer (TA) B-004 5. Senior Quality Control Engineer (TA) B-005 6. Head of Operational continual Improvement B-006 7. Coordinator Continual Improvement (Elect) B-007 8. Senior Specialist continual Improvement (Water) B-008INTERNAL AUDIT (IA)1. Senior Internal Auditor C-001 2. Lead Internal Auditor C-002HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT (HS)1. Safety Engineer C-003 2. Head Health & Environment C-004CUSTOMER SERVICES (CS)1. Electrician C-005 2. Engineer C-006 3. Engineer (Service Permit) C-007 4. Supervisor (customer billing) C-008 5. Supervisor (Smart Grid Application) C-009 6. Telecom Technician C-010 7. Operator (Metering System) C-011 8. Senior Engineer (Meter Installation) C-012 9. Technician (Elect & Mech) C-013 10. Quality Assurance Agent C-014 11. Performance Analyst & Planner C-015CORPORATE BUSINESS PLANNING AND DEVELOPMENT (CP)1. Corporate Data Analyst C-016 2. Senior Econometrician C-017 3. Risk Management Officer C-018 4. Senior Business Planner (Electricity) C-019 5. Senior Business Planner (Water) C-020 6. Senior Business Planner (Support Services) C-021 7. Senior Strategist (Electricity) C-022 8. Senior P & T Engineer (Water) C-023 9. Senior Production Planning Engineer (Water) C-024 10. Senior Production Planning Engineer (Electricity) C-025GENERAL SERVICES (GS)1. Technical Assistant (Transport) C-026 2. Assistant Transport Coordinator C-027 3. Inspector (General Maintenance) C-028 4. Inspector (Electrical) C-029 5. Inspector (HVAC) C-030 6. Engineer ( Electro Mechanical) C-031 7. Engineer ( Civil Maintenance) C-032 8. Inspector (Civil Maintenance) C-033 9. Senior Foreman (Civil Maintenance) C-034 10. Control Room Operator C-035 11. Technical Assistant (Security) C-036 12. Engineer (Fire & Safety) C-037 13. Fire & Safety Officer C-038 14. Head of Fire & Safety C-039 15. Inspector (Fire & Safety) C-040INFORMATION TECHNOLOGY (IT)1. Specialist ( ERP) C-041 2. Application Administrator C-042 3. Head of Systems Support C-043 4. Sr. Database Administrator C-044 5. Clients Support Technician C-045HUMAN RESOURCES (HR)1. Training & Development Counselors (Mechanical) C-046 2. Training & Development Counselors (Electrical) C-047WORKING WITH KAHRAMAA BENEFITS:All positions offer salaries free of local taxes, full family status with generous Accommodation and other allowances, long-term contracts with free medical treatment in Government hospitals, generous annualleave and paid airfares to the country of origin. Please email your CV stating the position title as subject to:hrrjobsA@km.com.qa – for position codes A-001 to A-006hrrjobsB@km.com.qa – for position codes B-001 to B-008hrrjobsC@km.com.qa – for position codes C-001 to C-048Please attach your resume by clicking this link: Apply Online.http://www.km.com.qa/en/corporate/Careers/Pages/default.aspxwebsite http://www.km.com.qa/

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


Job Opening-Network Engineer-Abu Dhabi


,


.


<a target="_blank" href="http://MonsterIndia.com">MonsterIndia.com</a>
To respond back directly to the Employer, please click on Reply button, or send an email to saravana@ibmcindia.in (Please don't delete or modify while replying to this email)
 
For Internal Use of Employer - Monster Resume ID: 18621156      Personal Folder ID: 12397615

Dear N.A.MOHAMED,

Hi,

We are looking for Network engineers for our client Isyxtech , Abu Dhabi. This position is for long term contract period.kindly send your updated profile with below details.

Total Experience
Routers/Switches Experience
Current CTC
Joining time
Passport / VISA Details.

Regards
SaravanaThis mail has been sent by one of the employers (Employer name: Integrated Business Management Consultants) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com or mark it Spam
Click here to disable your account if you are not the intended recipient.

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume nowSunday, November 4, 2012

Job | Proof Readers - chennai
The sender of this email is registered with Naukri.com as FNS Resources Pvt Ltd
Experience required for the Job: 1 - 3 years
Annual Salary of the Job: 2.0 - 3.0 Lacs
Job Location: Chennai, Pondicherry

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

FNS Resources P Limited is a Business placement consulting company based in Chennai. Our client is a leading E-Publishing industry in chennai with branches all over India & Overseas.

Position : Proof Readers

Experience : 1 - 3 yrs

Job Description:

Proofing and editing text.

Compiling proof reading reports.

Correcting grammatical errors, spelling mistakes and factual inaccuracies.

Removing types and editing reports, white papers, articles and other content materials.

Organizing text into proper paragraphs and sentence formations.

Interested please mail to contact@fnsresources.com else please refer some people you know who would be suitable for this opening.


Please call 91-44-24402222 for further clarifications.

Contact : Shiva / Senior HR Consultant. mobile no 9444194278


You are receiving this e-mail because your profile contained one or more of the following words that the recruiter searched on: " Proof Reader "

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as FNS Resources Pvt Ltd (vijay@fnsresources.com, Old.No.21 New No.63, Canal Bank Road, Gandhi Nagar, Adyar, CHENNAI, Tamilnadu - 600020) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

Requirement for SATORP Saudi Arabia

l

Dear Candidate,

GREETINGS FROM ALYOUSUF ENTERPRISES !!!

We would like to introduce our self as one on the leading Overseas Manpower consultancy in India, Approved by Government of India and ISO 9001-2008 Certified Consultancy.

 URGENTLY REQUIRED FOR ONE OF THE LEADING REFINERY SATORP IN SAUDI
ARABIA  SATORP (SAUDI ARABIAN TOTAL REFINERY & PETROCHEMICAL COMPANY) 
Thru one of the leading Contractor SRACO. INTERVIEWS IN NOVEMBER 2012.

About Satorp
In May 2006, Saudi Arabian Oil Company and TOTAL S.A. signed a Memorandum of Understanding to develop the Jubail Refinery and Petrochemical Project in the Kingdom of Saudi Arabia. The Project entails the development of 400,000 barrels per day (bpd), and will be the first plant built in Jubail Industrial City 2, located in the east coast of the Kingdom of Saudi Arabia.

On June 22, 2008, with a share of (62.5%) for Saudi Aramco and (37.5%) for TOTAL, the Shareholders signed an Agreement in order to form SAUDI ARAMCO TOTAL Refining and Petrochemical Company (SATORP), which was officially established on September 21, 2008. 


During 2009 when the main Project Agreements were executed, and while the in kingdom Project Team was building the refinery's foundation and infrastructures; the out of kingdom Project Management Team, based in Rome Italy, mobilized their teams to Korea, Japan, and Spain for project execution's preparations. In the beginning of the 3rd quarter 2010, these out of kingdom teams began remobilization to Saudi Arabia, to join the in-kingdom Project Team and continue creating SATORP REQUIREMENTS    :
1) Process Engineering -
2) Process Engineering -
3) Process control Engineer
4) Inspection Engineer
5) Project Mechanical Engineer
6) Lead Operator / Engineer ISBL
7) Asst . Super indent
8) Operation Engineer
9) Boardman
10 ) Operator
11) Instrument Supervisor
12 ) Rotating Equipment Supervisor
14 ) Contract Engineer
15 ) Cost Engineer
 
 
EXPERIENCE        :  From Oil and Gas, Petrochemical, fertilizers field.
Scheduled : NOVEMBER
 
Other Details: Qualified candidates may send their updated MS Word format Resumes and the information given below.
Total Experience:
Gulf Experience (if any):
Current Salary:
Expected Salary:
Current Location:
Contact Nos:
Skype ID:
Passport Validity:

With Best Regards,
Imran Khan 
Recruitment Coordinator
Al Yousuf Enterprises (India/Saudi Arabia)
 
H.R. Department (Mumbai) - Building no. 215, Topiwala Mansion,  S.V.P. Road, Mumbai - 9 (Near. Sandhust Rd. / Masjid Bunder Station)
 
Tel -022 66685556/(022) 23466044 / 66


Thanking You,


A.Rahim Basha


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...