நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 23, 2011

Okoego Francois sent you a message on Facebook...

facebook
Okoego sent you a message.
Okoego Francois
Okoego Francois23 April 17:59
Subject: Dear.... Senthilkumar Kolandasamy
Dear Senthilkumar Kolandasamy,

I have an important msg for you about late Mr.A.J.Kolandasamy ,about some deposit claim of $10.5 mil he left behind here in this country. Mail me with ur telephone number and private email so i can give you full details.

Mr Okoego Francois.

Email:okoegofrancois1906@hotmail.fr

Tele:00228-046-98-15
You have 1 new notification. Visit Facebook now to see what's happening with your friends.

To reply to this message, follow the link below:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=10150215411044085&mid=41cd883G5af36f1bf8ecG360647G0&bcode=YDFwRF7e&n_m=nagore51.jobs%40blogger.com
The message was sent to nagore51.jobs@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please follow the link below to unsubscribe. http://www.facebook.com/o.php?k=2644e1&u=100001587656940&mid=41cd883G5af36f1bf8ecG360647G0 Facebook, Inc. P.O. Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Friday, April 22, 2011

Awaiting for a part time dayshift the wait is over


There is an immediate requirement for the executive posting at scope international.
Are u an aspiring candidate without standing arrears and a graduate with excellent communication
Then the scope international ( tnagar) is shortlisting aspiring candidates for the post of executive the job profile includes outbound telesales job with standard chatered bank with a alternative shift of 10 am -4pm else 4pm-10pm with a pay package that is unbelieveable… its an immediate requirement so hurry .For direct placement cal


With regards
Dharshini
9176615019,
HR Recruiter,
Lider Consultancy Services
Chennai.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Lider Consultancy Services (P) Ltd (lokesh.lider@gmail.com, Old 31, New 22A, Bhoosana Vilas Saravana Street,, T-Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Thursday, April 21, 2011

Is your's

Attention,
Be informed your email id have just won 750,000 GBP
in our Microsoft online promo 2011 for your claim.
===========
Full Name
Address
Country
Mobile
Occupation
Age
Personality
===========
Public Relation Officer
Tell, +44-701-423-8394
www.microsoft.com

Wednesday, April 20, 2011

Urgent Openings in chennai

Hi ,

Greetings!!!

We are Adecco India, a leading end-to-end HR solutions company with a focus on Executive Search, Recruitment, Learning and Temporary Staffing services to client organizations. With a national presence in 80 branches across India, Adecco is the fastest growing HR Company in India.

A corporate partner to clients, we source professionals with high intellectual capabilities to help enhance the client’s human capital on one hand, and on the other, we help individuals optimize their career choices.

We have 300 Urgent openings for Various Positions (Voice (Customer Care Officer, Customer Relationship Manager, Tele Calling & Telemarketing Executive) Secretary, Business Development Executive, Front Office & Data Entry

Education Qualification: Any graduate /Diploma Holders

Other Qualification: Good communication,

Salary : 8k to 20kCTC Per Month

Timings : General shift(Only day shift)

Male / Female both are preferred.

Interested candidate contact me or Walk in to our office(Can Refer your friends also)

For right job opportunities kindly walk in as counselling is given free of cost

For better response walkin our office directly, Kindly avoid sending resume through E mail

Please ignore the mail if it's not suitable.

Contact : Sathish Kumar.S

Ph. no : 9941074003

Adecco Flexi one ,
158/4 Praksam Street;
Hubbibullah road;
Land Mark: Near Bharathirajaa Hospital, Near nadigar sangam & Next to German Hall
T. Nagar ; Chennai - 6000017

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Adecco India (adecco_n112@adecco.co.in, Plot No.17,S T Bed 80 Ft ,Koramangala, No. 2, NAL Wind Tunnel Road,Murugeshpalya, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Opening for Animator in Content Dep.,Hi,

Warm Greetings from Edserv,

Department : Content
Position : Animator
No. of Openings : 5
Location : T.Nagar

Experience : Minimum 1 Year experience in Animator.
Qualification : Any Degree with Computer Knowledge.

Good Communication and interpersonal skills and Grasping Power with creative thoughts.
Adaptable and dedicated towards work, willing to take up targets and Challenges.

Job Description :

Animator has to do Character animation, audio synchronisation, editing and rendering. Basic scripting to be done in the template design. Presenting the ID inputs in the Flash with basic creativity to bring the outcome in an excellent manner.

Interested Candidates WALK-IN to the below given Address with your Latest CV on
21- 04- 2011 (Thursday) between 10:30 AM to 12:30PM :

Edserv SoftSystems Ltd.,
No. 58 / 14, 1st Floor, Sri Venkateshwara Tower, Rajabadhar Street,
T.Nagar, Chennai-600017.
Phone : 6453 7217

About Company:

Edserv Softsystems Limited is India's first fourth generation Education Management Company. We do the process of Web-casted E-Learning method to impart training for the students. We also use technologies in order to efficiently synchronize the man power demand and supply. To know more about our company please review the company website www.edserv.in.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Edserv Softsystems Limited (pavithra.r@edserv.in, New No.139, I Floor, Panna Plaza, Arcot Road, Kodambakkam, CHENNAI, Tamilnadu - 600024) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Customer Care Executive for UK Shift and Australian Shift


Hi

Happened to see your profile in Naukri and would like to discuss about a job opportunity with one of our clients Customer Care Executive for UK Shift and Australian Shift. Following this, I am furnishing job profile and company profile. Please find below details about the same:


We need 75 numbers Outbound Call Centre Agents for Australian Tele Marketing Process and UK Processâ€"with following qualification and terms & conditions.

Education:
*Higher Secondary to any graduates.

Experience:
*Australian Process 6 months â€" 1yr Experience in Marketing.
*UK Process 6 months â€" 1yr exp in international BPO.

Skill:
*Good command over in English Communication, good Attitude
*Willing to work in Long Terms.

Salary:
*Based on their experience and Skill set.


Work timings:
*Australian process: 8.00am to 5.00pm â€" Saturday: 5.00am to 1.30.pm
*UK Process: 5.30pm to 1.30am â€" Saturday: 1.30pm to 7.30pm.
*Cab facilities available

If interested in exploring this opportunity, kindly email updated profile in word format with the following details:

Total years of experience :
Relevant years of experience :
Current Employer :
Designation :
Reporting to :
Reportees under you, if any :
Current CTC :
Expected CTC :
Notice period :
Current location :
Relocation constraints if any :
With Warm Regards,

R.Shanmuga Sundaram
ECHO GLOBAL ENTERPRISE PVT LTD
YASS TOWER, 3rd FLOOR | NEW NO.283 | T.T.K. ROAD | ALWARPET | CHENNAI | PIN 600018 | Phone: +91 8939196030 or 9941404000

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as HAPPYJOBZ.COM(HR Divn. of ECHO GLOBAL ENT P LTD) (rv@happyjobz.com, Ground Floor, Type II, No 19,, Dr Vikram Sarabhai Industrial Estate,, Thiruvanmayur,, CHENNAI, Tamilnadu - 600041) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Tuesday, April 19, 2011

Microsoft online

Attention,
Your email id have just won 750,000 GBP in our
Microsoft online promo 2011 for your claim.
===========
Full Name
Address
Country
Mobile
Occupation
Age
Personality
===========
Public Relation Officer
Tell, +44-701-423-8394
www.microsoft.com

Urgent Attention,Urgent Attention,Are you ready to pick up this $5,000.00 sent today? We have concluded to effect your payment through western union $5,000.00 daily until the $1.5million, is completely transferred.Meanwhile, Mr. Mike Evans has western union $5,000.00 in your name today. So contact Western union Agent to pick up this $5000 now:Contact person: Mr. Mike Evans

TEL: +233542018958

E-mail (mr.mikeevans2@hotmail.com)Ask him to give you the mtcn, sender name, question and answer to pick the $5,000.00.

Also you should send to him your information's,YOUR FULL NAME:

YOUR ADDRESS:

YOUR DIRECT PHONE NUMBER:Finally try to call him on phone immediately you forward your information to him so as to enable him know you are the one.Thank you,

Regards,

Mr. Mark Williams

JOB OPPORTUNITY.....

Hello Dear,

I am Mr. Benjamin Gardner Dickson, Native of Scotland . I am residing in Rome
for about Three months now working, but my family is in London,
I will love to hire a caring male or female house keeper directly who is
willing to work in my house in London as a house keeper.I will like you to know
that I have 2 daughters 10 and 8 years old, I can afford to be paying you (2000
pounds every four weeks )and an up keep money every week as 200 Pounds per week
and this is outside your 2000 pounds, your responsibility in my house is just to
take care of the house.Kindly get back to me if you are interested in this
offer.

Thanks and best regards
Mr. Benjamin Gardner Dickson
Mobile No:00 44 70240 6977
150 School Lane
Kenilworth
Warwickshire
UK
CV8 2GR

Sunday, April 17, 2011

Electrical Engineer / Technician Freshers (For Oil & Gas Projects) Final Interview at Chennai on 20th April 2011

Assalamu Alaikkum,

In the Name of God most Gracious most Merciful,
 
 
 
 
 
As Received ....
Please send your resume to apply@agpindia.com

Greetings from AGP International Services.

Sub : Recruitment for Fresher's (Good Opportunity to enter in to Oil & Gas Projects)

About us : A leading 25 years old government recognized overseas recruitment consultant, plays key role for recruiting the Professionals for the projects like Construction, EPC, Hospitality, Healthcare, Telecom, FMGC, MEP etc, to know more further, visit www.agpindia.com

About our Client : A Leading group of company in Saudi Arabia involved in Oil & Gas Project for their operation in Kuwait

Salient features of the Project:

Job Location               :  Kuwait

Candidate's profile     :  Details listed below

Salary                                    :  Very Best in the Industry  

Interview                            :  On 20th  April 2011 at Chennai


Contact us for further information and guidance.

Assuring you always best of our services and looking forward to receive your valuable resume. Also we will be highly thankful if you refer your friends or known circle, as per our requirements given below:

Vacancies in Large Numbers


ELECTRICAL ENGINEERS - 18 Nos


BE / B.TECH IN ELECTRICAL ENGINEERING WITH 70 % MARKS. MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS


ELECTRICAL TECHNICIANS - 15 Nos


DIPLOMA / ITI IN ELECTRICAL ENGINEERING WITH 65% MARK. GOOD COMMUNICATION SKILLS


Please refer your friends or known circle interested for Overseas Job
,
Thanks & Regards

Ms. Anitha

EXECUTIVE- RECRUITMENT 


AGP INTERNATIONAL SERVICES
10 CRESCENT COURT, 963 EVR HIGH ROAD, BEHIND EGMORE RAILWAY STATION CHENNAI 84


DIRECT : +91-44-4445 0015 OFF : TEL : +91 44 4445 0000     |FAX: +91 44 26424514


Mumbai Off : 204 Express Chmabers, (Opp Nataraj Studio) 72 Andheri Kurla Road Andheri (E) Mumbai 69 Tel – 022

E-MAIL: apply@agpindia.com | www.agpindia.com
--

--
Best Regards, 
Sithiq munavvar..
Quality Engineer


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...