நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 18, 2011

நாகூர் பள்ளிகளுக்கு அரசு விதித்த பள்ளி கட்டண விபரம்.
முழுமையான அரசு அங்கிகாரம் பெற்ற பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே அரசு கட்டண விபரம் பொருந்தும். 

நன்றி : பள்ளிகல்வி.காம் 

Friday, June 17, 2011

சட்டப்படிப்பு படிக்க ஒரு அரிய வாய்ப்பு..

சட்டப்படிப்பு படிக்க ஒரு அரிய வாய்ப்பு..

முஸ்லிம் மாணவர்களே.!

இதோ உங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு..

நீங்கள் சட்டப்படிப்பு(B.L.) படிக்க விருப்பமாக இருக்கிறீர்களா.?

நீங்கள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லது கல்லூரி படிப்பு முடித்தவரா.?

உங்களுக்காக,
நீங்கள் சட்டப்படிப்பு படிப்பதற்குண்டான  முழு உதவியையும் SIO வழங்க உள்ளது.

ஆர்வமும் , கல்வித்தகுதியும் உள்ள மாணவர்கள் உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள்..

கடைசி நாள் : 17/06/2011
கல்வித்தகுதி : +2 or Any Degree..
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் : 99656 31860   & 87544 22843

Thursday, June 16, 2011

Immediate requirment for saudiarabia..interview on 21.06.2011----- Forwarded Message ----
From: afsar hussain <afsal_hussain62@yahoo.co.in>
To: nagoreflash@ymail.com
Sent: Wed, June 15, 2011 5:30:04 PM
Subject: Fwd: Immediate requirment for saudiarabia..interview on 21.06.20011

*Assalamu alaikum**As received

*

WANTED MUSLIMS ONLY

  HYPER MARKETS & SUPERMARKETS

       *JEDDAH & MAKKAH. SAUDI ARABIA*

*SL.NO <http://sl.no/>***

*         DESIGNATION***

*QUALIFICATION/EXPERIENCE***

* REQ                 ***

*01***

MARKETING MANAGER

MBA.& BIG SUPERMARKET

04

*02***

MANAGER.H.R & ADMIN

MBA.& BIG SUPERMARKET

04

*03***

INVENTORY CONTROLLER

DEG.& BIG SUPERMARKET

04

*04***

IT ASST N.W.MANAGER

NET WORKING DEG.&.SUP

04

*05***

WEB DESIGNER CREATIVE

DEG IN.WEB DESIGNING

04

*06***

BRANCH ACCOUNTANT

M,COM+BIG SUPERMARKET

08

*07***

HEAD CASHIER/CASHIER

B,COM+BIG SUPERMARKET

08

*08***

WARE HOUSE SUPERVISR

DEG+ANY BIG WARE HOUSE

10

*09***

STORES SUPERVISOR

DEG+BIG SUPERMARKET

10

*10***

BUYERS

DEG+ BIG SUPERMARKET

05

*11***

MERCHANDISER

DEG.OR.+2.SUPERMARKET

80

*12***

SALES MAN

DEG.OR.+2.SUPERMARKET

60

*13***

PHYSICAL RECIEVER

DEG.OR.+2.SUPERMARKET

20

*14***

A/C.CARPENTERS.WELDER

ITI.OR DIP.ANY COMPANY

5+5+4

*15***

ELECTRICIANS

ITI.OR.DIP.ANY COMPANY

10

*16***

LABOURS

10.TH <http://10.th/>. EXP IN WARE HOUSE

20

*17***

CLEANERS

10.TH <http://10.th.an/>.ANY SUPERMARKETS

20CLIENT INTERVIEW IN CHENNAI ON.      21.06.2011 at 9.00 AMALL ARE MUST BE EXPERIENCE IN SUPERMARKET OR BIG RETAIL STORES AND GOOD
COMMANDING ENGISH AGE BELOW 35.

*Please attend the interview on 21.06.2011 along with follows,**1.  Two set of Bio data copies*

*2.  Experience Certificate*

*3.  Education / Technical certificates*

*4.  10 nos. Passport size (6cm x 4cm) Photos (white background)*

*5.  orginal passport*

*6.  Clean and Good look**By**Arul.G  & Faiz Ahmed*

*contact: **+91 9840775480, 9444751757*

Wednesday, June 15, 2011

Óportunity for freshers..


Assalamu alaikum Brother,
                                           FYI..
 
 
Barakallah Feek,
Ashik

---------- Forwarded message ----------
From: Mohamed Udhuman <usman.moum@gmail.com>
Date: Tue, Jun 14, 2011 at 2:02 PM
Subject: Óportunity for freshers..
To:cid:image001.png@01CC25D6.9AAD75F0

 

 

REFER YOUR BUDDIES!!!

(INTERNAL REFERAL DRIVE)

 

 

ELIGIBILITY CRITERIA

·         B.Sc. (Statistics, Physics, Chemistry, Maths, Electronics, Computers, Information Technology) and BCA

·         Correspondence / Distance education programs are not being considered

·         Consistent academic performance of Minimum 60% & above at X, XII & Graduation(relaxation upto 55%  at any one of the levels)

·         2011 batch pass-out only

·         Only 1 year gap is allowed in between courses

 

 

CANDIDATES CAN DIRECTLY WALK IN WITH

·         Two copies of resume

·         Two copies of passport size photograph

·         Originals & Photocopies of Mark sheets and Certificates of 10th ,12th and Graduation

·         Photocopy of Passport  or  acknowledgement copy of  Passport application

 

 

Venue:                                                                             Date: 18th June'11

Chennai Tek Towers,                                                     Time: 09:00 am( Registration closes at 10 am)
Mahindrasatyam,                                                          

#11, Rajiv Gandhi Salai,  

IT. Highway Road,

Chennai – 600 096.


--

Regards

Mohamed Udhuman

Mobile:09176871238

Chennai.JOB IN The Oberoi, Madina,K.S.A, Interview in INDIA 17 June 2011.
 

JOB IN The Oberoi Madina,K.S.A, Interview in INDIA   17 June 2011

 

Please forward to needy community brothers.
  
 HELP OTHERS FOR THE SAKE OF
 ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

Best regards,

 

ASHRAF

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

Watch. Practice. Learn almost anything—for free. Visit http://www.khanacademy.org/

 

BYB Walk-In Drive - TCS - 18-06-2011 (Saturday)


Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue  Delta Park Eden, Plot B-1, Block EP & GP, Sector 5, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata 700 091 (Eden Building)
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java/J2EE with STRUTS knowledge 3-5 years Strong knowledge on Struts framework is desired. Secondary Knowedge : JQuery,JMS.  Early joiners preferred.
Java/J2EE with SPRINGS knowledge 4-8 years
Primary knowledge : Spring (DI, AOP, Transaction), Web Services, ORM(hibernate,JPA). Secondary Knowledge : Websphere, PL/SQL, ANT, Naven, Core Java. Early joiners preferred.
Abinitio 3-5 years
i) Ab Initio architecture, fundamental and run-time behavior. ii) Conversant with advanced Ab Initio features like parallel execution, continuous flow etc.iii) Data warehousing and Data Modeling basics iv) Unix basic commands and shell scripting v) PL/SQL
Webshpere Portal 3- 7 years
Expertise in Portal Development (Preferably Webshere Portal), Indepth knowledge in JSR 158 / JSR 258, Expertise in Interportlet communication.
Tibco BW(Businessworks) 3-7 years BusinessWorks 5.4 and above-Should have project experience in  SOAP,Webservice using Service Pallette (Important). Implementation of webservice using SOAP over JMS. Creation and usage of xsd and xml's. Creation of WSDL's.(Concrete and Abstract). All the Database related activities invocation of stored procedures of different databases(PL/SQL,,Oracle). Knowledge in Parsers like XML parsers, Data Parsers and Mapper Activity, Tibco RV 7.1-  Basic Knowledge in RV. Creation of subject and message passing using Distributed Queue,Certified Messaging. TIBCO EMS 4.4 - Knowledge about Queue,Topic,Bridges and Routers project experience in  all  three. TIBCO Administrator- Creation of EAR, Knowledge of Tibco Database adapters and Hawk  are preferred.
Documentum Developer 3-6 years Should have experience in documentum for more than 3 years
Documentum Architect 6-10 years
Expert knowledge in understanding on the different solution components, how they interact, and how they are optimally deployed. Designing and implementing custom components, including Lifecycles, Workflows, TBOs, SBOs, and Web interfaces. Understanding on the pros and cons of UNIX/Linux/Windows/Other OS and SQL Server/Oracle/Other databases for different scenarios and platform standards.Designing of optimal solutions or create alternate approaches to fit within licensing restrictions including sizing servers and storage.
Cognos Architect and Designers 5-10 years
Experience in cognos tools,  Frame work Manager,  Query Studio, Report Studio, Analysis Studio,  Metrics Studio,  Alert Studio, Power play is desired
Oracle Apps Techno-Functional Consultant 3-6 yrs (1) Good Overall knowledge on Oracle eBS
(2) Expertise on PL/SQL, Oracle Forms, Reports, Workflows, XML Publishers, Unix and Shell Programming
(3) Knowledge on Interface and conversion
(4) Must have at least one end-to-end implementation experience in Oracle Apps 11i/R12 as a Techno-functional consultant.
Oracle Apps O2C Functional Consultant 4 - 7 yrs (1) Functional Expertise on Oracle application modules: OM, Advance Pricing, AR
(2) Functional Knowledge on Oracle Application modules: PO, INV, BOM, WIP
(3) Should be comfortable in Microsoft products like Visio, PowerPoint, Word, Excel
(4) Must have at least one end-to-end implementation experience in Oracle Apps 11i/R12 as a functional consultant.
Oracle Apps P2P Functional Consultant 4-7 yrs (1) Functional Expertise on Oracle application modules: PO, iProc, INV, AP
(2) Functional Knowledge on Oracle Application modules: OM, BOM, WIP
(3) Should be comfortable in Microsoft products like Visio, PowerPoint, Word, Excel
(4) Must have at least one end-to-end implementation experience in Oracle Apps 11i/R12 as a functional consultant.
Oracle Apps Finance Functional Consultant 4-7 yrs (1) Functional Expertise on Oracle application modules: Oracle Project Accounting
(2) Functional Knowledge on Oracle Application modules: AP, AR, GL
(3) Must have at least one end-to-end implementation experience in Oracle Apps 11i/R12 as a functional consultant
Oracle Apps Project Accounting Functional Consultant 4-7 yrs (1) Functional Expertise on Oracle application modules: Oracle Project Accounting
(2) Functional Knowledge on Oracle Application modules: AP, AR, GL
(3) Must have at least one end-to-end implementation experience in Oracle Apps 11i/R12 as a functional consultant

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Akruti Business Port, Gateway Park,  Road NO. 13, MIDC, Andheri Mumbai 400 093
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc

Date 1-06-2011 (Saturday)
Venue Yantra Park, Opp Voltas HRD Trg Center, Subhash Nagar, Pokhran Road No. 2, Thane (West),  400 601
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Siebel 3 to 8 yrs Hands on experience in Siebel CRM Technical, Configuration, EAI, Scripting
ASP. NET 3 to 6 yrs Hands on Experience in ASP. Net
Datastage 3 to 6 yrs Hands on Experience in Datastage
SAS 3 to 6 yrs Hands on Experience in SAS
Informatica 3 to 6 yrs Hands on Experience in Informatica
SAP 3 to 8 yrs Hands on Experience in SAP CRM Middleware / SRM / MM / PP / QM / SD / APO / BI / PS
Mainframe 3 to 6 yrs Hands on Experience in Cobol, JCL, Mainframe
Testing 3 to 8 yrs Hands on Experience in Performance & Automation Testing
Java 3 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc
Oracle Apps technical consultant - Finance Modules 3 to 8 yrs
Experienced in rolling out Oracle AP/OIE in a muti-org environment.
Experienced in producing MD070's.
Experienced in PL/SQL.
Experienced in FNDLOAD and iSetup
Experienced in Oracle GL, AP and OIE
Forms/Reports would be beneficial. Workflow/OAF would be beneficial
Experience with autosys, clearcase would be great - not very important
DISCO skills would be beneficial - in designing EUL - DISCO reports
Good communication skills
Architect/Tech Lead/Senior J2EE Developer 4-10 yrs Java, J2EE, XML, WebSphere Oracle. Spring, Hibernate
Candidates with knowledge of Unix/Linux, MQ Series or any other EAI tools or Content Mgmt. tools will be preferred
Production Support Personnel/Engineer  
(Java/J2EE, Unix knowledge)
3+ yrs Java, J2EE, Oracle, Autosys, Jira along with deployment knowledge & production support knowledge
Knowledge of Unix/Linux, J2EE/Java application trouble shooting knowledge and banking domain knowledge would be preferred
Candidates with BE, BCA, BSC & Diploma could apply for this role
Business Objects Developer 4-6 yrs A person who is well versed & experienced in Universe design and report development by both Desktop Intelligence and Infoview. Should have experience in BO administration and performance optimization
Database:  Microsoft SQL S
IBM Mainframe 3 to 5 yrs  - Good experience on IBM Mainframe
Should possess skills on Cobol, DB2, VSAM, CICS.
Should have 3-4 yrs experience in development/maintenance area
IBM Mainframe - Natural 3 to 5 yrs  - Good experience on IBM Mainframe
Should possess skills on Natural, Adabas ,Cobol, DB2, VSAM.
Should have 3-4 yrs experience in development/maintenance/Support area
IBM Mainframe - Production Support 3 to 5 yrs Need an associate on IBM Mainframe, Cobol, JCL, CA7 scheduler with Production Monitoring experience. Should be 3-4 yrs experienced. It is a Production Monitoring position with Shifts involved.
Application Developer  (.Net, VC++, C#, SQL, VB) 3 to 12 yrs - Should have experience in Microsoft .NET (ASP.NET, C#.NET), VC++ and SQL Server 2005.
- Capable to handle modifications in .NET as well as in SQL Server (queries, stored procedure, view)
- Capable of handling projects independently with direct client interaction at client location.
- Capable to complete client deliverables on time.
- Good communication skill.
- Should have minimum 2 years of experience on VBA development along with .NET & SQL Server.
- Candidates with experience in migrating 16 bit OS to 64 bit OS will be preferred
Application Developer (Visual Basic) 4 to 5 yrs • Should have experience in developing MS-Excel based macros using VBA.
• Should have experience in developing MS-Access based databases using VBA.
• Capable of handling projects independently with direct client interaction.
• Should have 2 years of experience on VBA developement.
Automated Testing Tool Expert (QTP) 4 to 7 yrs Should have been involved in automating functional testing using testing tools
Knowledge of Unix/Linux including shell scripting etc
Knowledge of QC
Performance Testing Tool Expert
(LoadRunner)
3 to 7 yrs Should have been involved in doing non-functional testing like performance for handling high volumes etc.
Knowledge of Unix/Linux including shell scripting etc
 Instructional Designer/Content Writer 3 to 5 yrs • Experience in creating, authoring, storyboarding content for e-Learning courses - WBT, Classroom-training
• Experience in working with Subject Matter Experts and Graphic Designers for queries, clarifications, and suggestions
• Understands the concepts of Instructional Designing, Content Outline or Course Curriculum creation
• Experience of editing and reviewing content in US, UK, Universal English
• Hands-on knowledge of Adobe Captivate, MS Office Suite- Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint and Ms VSS
Graphic Designer 3 to 5 yrs • Good experience in e-learning courseware rendering and course shell creation
• Experience in GUI Design, Template creation for e-learning courseware, Flash-based icons, XML-creation and updation
• Graphic designing and multimedia programming
• Proficient in Adobe Flash, Photoshop
• Intermediate level knowledge of Flash ActionScript 2/3
• Hands-on knowledge of Adobe Captivate 3, MS Office Suite- Ms Word, Ms Excel & Ms PowerPoint
• Knowledge of WBT packaging standards - SCORM 1.2
• Experience of working with Sound Forge for voice-over integration
Actuate BIRT Lead/
Actuate BIRT Senior Developers/
Actuate BIRT Junior Developers
3 to 12 yrs - Experience with Actuate BIRT
- Hands on software development experience of 2-5 yrs with strong data warehousing skills
- Database concepts: PL/SQL, Oracle, SQL Server
- Large volume data handling / data warehouse experience
- Proven track record in Application / Data Warehouse implementation, deployment and support
- Strong HTML skills, including multi-browser support, JavaScript, AJAX
- Programming language: Solid OO Design (Java/J2EE, JSP, Javascript, VBScript, HTML, XML, C#, .Net)
- Web Technologies & Application server: WebSphere, JBoss, BEA Weblogic etc
Unix/Solaris Administrators 3 to 8 yrs Should have extensive experience in Solaris 8 and 10 version, Veritas Volume Manager & Veritas Cluster experience is a must
Production support environment.
- System setup and customization
- OS installation and configuration
- System monitoring - CPU, Disk, Memory utilization etc.
- Capacity planning inputs, Periodical reporting
- OS/Patches upgrade.
- Scripting for automating tasks
- Backup / Restore.
- Responsibilities include hardware, OS, level troubleshooting.
- Ability to write scripts and procedures to automate administration tasks
Should have worked in L3 assignments earlier.
Veritas Netbackup Administrator 4 to 8 Yrs Provide 3rd level technical support, guidance and direction for products supported. Analyse and resolve or escalated problems. Audit application backup policies and environments to ensure integrity of backup and recovery activities. Participate in the recovery of application environments where required. Ensure integrity of supported environment. Actively and pre-emptively determine possible faults and causes by the execution of pre-determined health and operational checks

Desired Candidate Profile • 3 + years of experience required • Has applied knowledge in the administration of windows NT/2000 or Linux systems ,Has applied knowledge of Veritas Net backup • Provide recommendations to improve the backup/recovery infrastructure, and address/lead critical issues and root cause analysis
Veritas Volume Manager 4 to 8 Yrs Require Exp:- 3 yrs of exp in Solaris and total 4 & above yrs IT - Veritas Volume Manager , Veritas clustering Mandatory
-Should have experience in L3 / L4 Support
Desired Candidate Profile: 3 yrs of exp in Solaris and total 6 & above yrs IT - Veritas Volume Manager , Veritas clustering Mandatory
WebSphere/WebLogic/Web Server  Administrators 3 to 8 yrs Installation, Configuration and management of various WebSphere 5.x, 6.x & 7.x /weblogic 8.x, 9.x, 10.x & 11.x enviroments.
Troubleshooting/Debugging application server environment and related issues.
Performance monitoring /Fine tuning
Check DB & app server space consumption and plan capacity
Writing scripts to automate standard tasks
Develop procedures for daily maintenance tasks.
Debug application deployment issues.
Maintaining app server Licenses
Handling app server security issues
Manage and maintain IBM MQ series queues for business application use.
Experience with the SunOne (iPlanet), Apache web servers.
Proficient in Solaris or Linux or other unix variants.
Experience with scripting (shell, Jython, JACL)
J2EE Framework knowledge.
Experience with troubleshooting production applications
IIS Administrator 3 to 8 yrs Readiness to work in 24x7 environment
Excellent communication skills
Knowledge on Content Replication tools Knowledge on Load Balancer Configuration. Knowledge on scripting
Desired Candidate Profile : Installation and configuration of IIS 6.0/7.0/7.5 Remote administration of IIS 6.0 & 7.0 on Windows 2003/2008 servers Troubleshooting all types of server related issues and web application nstalling .Net framework and registering Analyzing IIS
Webmethods Administrator 3 to 8 yrs webMethods Administrator needed to support implementation/integration efforts in both Unix and Windows environments.
The qualified candidate must have the following background:
* Experience in supporting a webMethods implementation, including expertise with installation and administration of webMethods 7.1/8.0 Integration Server, Broker Server, MyWebmethods Server, and Trading Networks
* Experience with SAP Adapter, JDBC Adapter, JMS and Web Services
* Experience supporting developers to debug issues related to webMethods environment, escalate issues with software, apply patches and service packs
* Experience with Version Control Systems and webMethods Deployer
* EDI/Trading networks, development a plus
* Ability to do 24/7 on call support covering various regions across globe
Siteminder Administrator 3 to 8 yrs The SiteMinder support personnel will be responsible to support SiteMinder infrastructure and maintenance activities such as policy server and web agent troubleshooting / upgrades , deployment of new capabilities / enhancements , and capacity / performance tuning initiatives.
-In addition , the support personnel will be responsible to support applications integrated with SSO.
-Position requires participation in 24 / 7 on-call support rotation.
-CA siteminder, siteminder, CA siteminder webagent, CA siteminder federation,
-Able to work independently on SiteMinder Integrations with different web-servers and a good understanding of the product )
-O.S ( Windows , UNIX , Solaris-Any One )
-Web-Server Technologies ( Microsoft IIS , SunOne , Apache-Any One )
-Understanding of Oracle DB , LDAP and their use as data stores with SiteMinder
-Troubleshooting Skills
-Add-On Skills ( Optional ) :Web sphere / Weblogic Portal , Web-Server ( mentioned above ) installations and knowledge on WebSite Designing
Wintel System Administration 3 to 8 yrs Wintel Administration & Level 3 support exp
Candidates with Microsoft certification will be preferred
DBA - Oracle 3 to 8 yrs -Proven Oracle Database Administration experience.
-Experience of managing multiple RDBMS on large systems
-Experience of working in a team that delivers a high availability service.
-Practical experience in monitoring and tuning a database to provide a high availability service.
-Experience of other database systems, preferably SQL Server  
-Practical experience in managing the internal and external MS SQL database security
-Oracle Certification, preferably OCP in 10g

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services Plot No. 362-363, Phase IV, Udyog Vihar, Gurgaon
Registration Time 10.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Windows Admin 3+ Yrs Experinece in Messaging MS Exchange 2007
Linux Engineers 4+ Yrs Experience in Linux, Unix, OS.
Service Desk 2+ Yrs L1 and L2 support for trouble shooting with good communication skill. Should be comfortable with 24X7 shifts.
WebSphere/PEGA Administrator 4+ yrs WebSphere Application Server ND 7.x / PEGA / IBM I.H.S. Web Server Administration
Datastage Developer 3+ yrs Relevant 3+ yrs of development in datastage is must.
Oracle DBA 5 + yrs 5+ experience in Oracle 9i/10g/11i database administration on UNIX/LINUX/WINDOWS platform, Oracle environment set-up (Software installations, database creation and configuration), RMAN backup, Netbackup and disaster recovery, Management of database software lifecycle (including upgrades), Database monitoring & restoration, Storage management & capacity planning, Misc support/reporting scripts (KSH, Perl, SQL scripts & shell scripting)
Java 3+ Yrs Candidate should have total exp of 4-6 yrs. Core Java should be very strong along with Struts & Hibernate. Good communication skills & willingness to work in production support & shifts.
PL/SQL 3+ yrs 3+ yrs of experience on PL/SQL is must
MOSS 4+ yrs Minimum 4+ years of working experience on MOSS 2007 preferred MOSS 2010 developer.
Ab Initio 3+ yrs 3+ years of relevant experience in Abinitio
Informatica Developer 3+ yrs 3+ yrs of Informatica development experience
Mainframe Developer 3+ yrs 3+ Years of relevant experience in Cobol, CICS is must. DB 2 experience will be an added advantage.

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue TCS Rajashree Business Park,Tadiwalla Road Pune
Registration Time 10.00 am to 01:00 pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java with Telecom 3-7years Should have experience on minimum 3 years of experience in Java Struts/EJB/JSP in telecom domain.
ASP.NET + SQL 3- 8years Strong hold in ASP.NET 3.5, =SQL Server 2008/2005,  Web Application Development, Windows Jobs and Services Development, Should have Proficiency in SQL Queries (Stored procedures, Functions, Views, etc.),experience in UML, Messaging.  Silverlight, WCF
SDET 3-6 years 1. Strong programming skills in C#, good debugging & Testing knowledge. 2. Ability to write automation systems. 3. Ability to author test plans & cases, conduct security, stress tests & debug at source level after identifying, investigating & prioritizing bugs.
MS BI SQL 3-7 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
Perl Programmer/Testing 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in Perl development/programming with database knowledge.
Informatica 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in Informatica development.
QTP Testing 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in QA & Automation Testing
PL/SQL Developer 3-7 years Candidate with minimum 3 years experience in PL SQL development.
Java /J2EE 3-6 years Candidate with minimum 3 years of experience in Java,J2EE,EJBs,Hibernate.
Abinitio 3-6 years Candidate with minimum 3 years of experience in Abinitio
WMB/WAS/MQ Series 3-6 years Delivery of the design of the messaging solution using MQ/Message Broker component
Development/Test environments
Troubleshooting/defect fixing.• MQ
• Message Broker
• Omegamon/ITM6
• Bladelogic
• Security (SSL)

Date 19-06-2011 (Sunday)
Venue Raja Shree Business Park, 8 Tadiwala Road, Pune 411 001
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Siebel 3 to 8 yrs Hands on experience in Siebel CRM Technical, Configuration, EAI, Scripting
Oracle Apps technical - Finance Modules 4 to 6 yrs Hands on Experience in Oracle Apps technical - Finance - AP, GL, AR
Oracle SOA / ADF 4 to 6 yrs Hands on Experience in Oracle SOA / ADF
Java 3 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc
Datastage 3 to 6 yrs Hands on Experience in Datastage
Informatica 3 to 8 yrs Hands on Experience in Informatica
Mainframe 3 to 6 yrs Hands on Experience in Cobol, JCL, Mainframe
SAP 3 to 8 yrs Hands on Experience in SAP CRM Middleware / SRM / MM / PP / QM / SD / APO / BI / PS
Documentum Developer 3 to 5 Yrs Hands on Experience as Documentum Developer

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Kohinoor Park (e Park), Kondapur, Near. Kothaguda X Road, Hyderabad-500 081.
Registration Time  9:30 AM-12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Technical Writing 1-4 years Excellent command over English, with good oral and written communication skills
Experience in any of the following areas:  Product Documentation, Technical Writing/Editing/Training,  SDLC Documentation, Content Writing/Knowledge Management, Instructional Design
Proficiency in documentation tools like Frame Maker, Adobe Professional, WebWorks, RoboHelp, MS Office, SnagIt
Good editing and reviewing skills
Oracle Apps Technical 4-8 years Must-Have:
1. Techno-Functional knowledge on SCM/OM/Finance Modules
2. PL/SQL
3. UNIX
4. Should have good working knowledge in R12 application
5. Should have experience in any one of the below Tools
.NET  Silver Light 3-8 years Microsoft C# 3.5/4.0
·         ASP.net 3.5/4.0, Silverlight 4.0,
·         Very good and proven experience on Microsoft WPF, the MVVM design pattern, views, controls, XAML
·         Experience working on Microsoft Visual Studio 2008/VSTS
·         Good experience ADO.NET
·         Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Compact Database
SDET 3-6 years 1. Strong programming skills in C#, good debugging & Testing knowledge. 2. Ability to write automation systems.                                                                                                     3. Ability to author test plans & cases, conduct security, stress tests & debug at source level after identifying, investigating & prioritizing bugs.
SQL server 2008 developer 3-8 years 3-8 years experience as SQL server Developer 2008

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Kohinoor Park, Plot No.1, Jubilee Gardens, Cyberabad, Hyderabad 500 081
Registration Time 9:30 AM-12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Siebel 3 to 8 yrs Hands on experience in Siebel CRM Technical, Configuration, EAI, Scripting
Oracle Apps technical - Finance Modules 4 to 6 yrs Hands on Experience in Oracle Apps technical - Finance - AP, GL, AR
Oracle SOA / ADF 4 to 6 yrs Hands on Experience in Oracle SOA / ADF
Java 3 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc
SAP 3 to 8 yrs Hands on Experience in SAP CRM Middleware / SRM / MM / PP / QM / SD / APO / BI / PS
Documentum Developer 3 to 5 Yrs Hands on Experience as Documentum Developer
Performance Testing 3 to 8 yrs Hands on Experience in Performance Testing
Peoplesoft HRMS 3 to 5 yrs Hands on Experience in Peoplesoft HRMS
Cognos 3 to 8 yrs Hands on Experience in Cognos
SAS 3 to 5 yrs Hands on Experience in SAS

Date 15-06-2011 (Wednesday)
Venue Siruseri Special Economic Zone, Plot No. 1/G1, SIPCOT IT Park, Siruseri, Navalur Post, Kancheepuram Dist., Tamilnadu 603013
Registration Time 9.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
VB. NET 3 - 8 years Hands on experience in .NET, C# and SQL Server
Java 3 - 8 years Hands on experience in Java
Unix Shell Scripting 3 - 8 years Hands on experience in Unix Shell Scripting

Date 16-06-2011 (Thursday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
BI - Informatica 5 - 7 yrs Hands on expeirence in Informatica
BI - Datastage 3 - 8 yrs Hands on expeirence in Datastage
BI - Business Objects 3 - 8 yrs Hands on experience in Business Objects
BI - SAS 3 - 8 yrs Hands on experience in SAS (Windows / Mainframe)
BI - Abinito 3 - 8 yrs Hands on experience in SAS (Windows / Mainframe)

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
Oracle Apps-SCM - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps SCM - Techno functional
Oracle Apps - Finance - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps Finance - Techno functional
BI - Informatica 3 - 7 yrs Hands on expeirence in Informatica
BI - Datastage 3 - 8 yrs Hands on expeirence in Datastage
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
PL/SQL (with Unix) 3 - 7 years Hands on experience in PL/SQL + Unix
AS 400 3 - 7 years Hands on experience in AS 400
Mainframe 3 - 7 years Hands on experience in Mainframe
SQL Server 2005 & 2008 3 - 7 years Hands on experience in SQL Server 2005 & 2008
Performance Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - Load Runner
PLM - Teamcenter 3-8 years · 3 – 8 years of hands on experience in Teamcenter product development / customization.
· Expertise in ITK, C++ development is required.
· Experience with Java Swing and Core Java
· Must have experience in an Object-Oriented programming language
BI - Business Objects 3 - 8 yrs Hands on experience in Business Objects
BI - SAS 3 - 8 yrs Hands on experience in SAS (Windows / Mainframe)
Oracle DBA 3-7 years Hands on experience in Oracle DBA - L2
Unigraphics 3 - 7  years Hands on experience in unigraphics

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu, India
Registration Time 9.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Websphere 3-8 years Hands on experience in Websphere administration
Vmware 3-8 years Hands on experience in Vmware
Veritas Netbackup 3-8 years Hands on experience in Veritas Net backup
Network Security 3-7 years Hands on experience in Network Security
Data Networking 3-7 years Hands on experience in Data Networking

Date 19-06-2011 (Sunday)
Venue SJM Towers, 18, Sheshadri Road, Gandhinagar, Bangalore 560 009
Registration Time 9.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
BI - Informatica 3 - 7 yrs Hands on expeirence in Informatica
BI - Datastage 3 - 8 yrs Hands on expeirence in Datastage
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
Mainframe 3 - 7 years Hands on experience in Mainframe
PL/SQL (with Unix) 3 - 7 years Hands on experience in PL/SQL + Unix
MOSS 2007 / Share point 3 - 7 years Hands on experience in MOSS 2007 / Share point
EMC Storage 3-8 years Hands on experience in EMC Storage Administration
Solaris Admin 3-8 years Hands on experience in Solaris Administration
AIX 3-8 years Hands on experience in AIX administration
Oracle DBA 3-8 years Hands on experience in Oracle DBA
SQL DBA 3-8 years Hands on experience in SQL DBA

Date 19-06-2011 (Sunday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu, India
Registration Time 9.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
EMC Storage 3-8 years Hands on experience in EMC Storage Administration
Tivoli Storage Manager 3-8 years Hands on experience in Tivoli Storage Manager
AIX 3-8 years Hands on experience in AIX administration
Oracle DBA 3-8 years Hands on experience in Oracle DBA
SQL DBA 3-8 years Hands on experience in SQL DBA

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00am -12:00Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 4+yrs Java Developement experience
Java Websphere portal 4+yrs Java Websphere Portal Development experience
Java  with Webservices 4+yrs java with webservices experience
Java Technical lead 7+yrs Java Development experience
JBOSS / Hadoop Servers 4+yrs Java with Jboss and Hadoop Server Experience
WPF with .NET 4+yrs WPF with.net Development experience
SQL SERVER with .NET & WCF 4+yrs SQL Server Developer with .net Experience
MOSS 2007 4+yrs MOSS Development Experience
BOxi/Admin 4+yrs BOXI Admin Experience
Informatica Developer 4+yrs Informatica Developement Experience
BA Ecommerce 4+ years Business Analyst in ecommerce Domain .IT industry experience is mandatory

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100
Registration Time 9:00am -12:00Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Tibco –Hypermesh 4-6yrs • Strong experience in the Tibco product suite for SOA (3+ years)
o iProcess & BusinessWorks experience required
• Experience of work in Production Support role (3+ years)
• Experience of working in a production change control environment
• Experience in complex server based environments
• Exposure to enterprise systems - clustering, DR, security
• Effective written and verbal communication skills
Siteminder( 4-6yrs Identity/Access Management infrastructure, including the following:
• PRIMARY TECHNICAL SKILLS:
o Siteminder. Hands-on experience in integrating application with Siteminder, Installing agent, Troubleshooting Siteminder issues, Advanced Siteminder Administration
•  Hands-on knowledge of Java, JavaScripts, HTTPS, SSL, as well as good understanding of agent-less and agent-based integration are required.
Security Assessment and Remediation 4+yrs Security Assessment and Remediation (Vulnerability Management)(SAR)
Experience into Nessus,Nmap,Rapid7
SIM technical Analyst 4-6yrs Wireshark.TCP Dump,Snort,LinuxOS,RSA Envision, MaC afee epolicy,Mac afee
Tibco Admin 3+yrs Tibco Admin Experience
Informatica Admin 4+yrs Informatica Admin experience
Cisco Wireless Admin 4+yrs Cisco Wireless Admin experience
Oracle DBA 4+yrs Oracle DBA Experience

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services Innovator 10th Floor,ITPL,Whitefield,Bangalore
Registration Time 9:00am -12:00Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP ABAP 4+yrs Minimum 3+yrs in SAP ABAP
SAP CRM 5+yrs Minimum 4+yrs in SAP CRM
SAP FICO/CO 4+yrs Minimum 3+yrs in SAP FICO
SAP SD 4+yrs Minmimum 4+yrs in SAP SD
SAP MM 4+yrs Minimum 3+yrs in SAP MM

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services, InfoTower I., Infocity, Airport Road, Gandhinagar - 382009,Gujarat.
Registration Time 9.30 AM to 12.30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
JAVA/J2EE 3-7years Core Java, J2EE, Oracle PL/SQL, JSP, Servlet, Eclipse IDE.
SAP FICO 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP ABAP 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP PS 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP HCM 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP EP(ESS/MSS) 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP MM 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.

Date 18-06-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services Vismaya building,6th floor,Infopark Kochi
Registration Time 9:00am -12:00Noon
Joining Bangalore

Skills Experience Band Requirement (JD)
Informatica Developer 4+yrs Informatica Developemnt experience
Oracle DBA 4+yrs Oracle DBA Experience
Netezza DBA 4+yrs Netezza DBA Experience
Mainframe DB2 DBA 4+yrs Mainframe DB2DBA Experience
SQL DBA 4+yrs SQL DBA Experience* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • PAN Card #

Eligibility Criteria
  • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
  • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or
write to us at  tcs.budzee@tcs.com   or
Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum


 =====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...