நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 9, 2010

Training in Ethical Hacking, Embedded & Nanotechnology


Company: Larsen & Toubro Infotech Ltd.

Company: Larsen & Toubro Infotech Ltd.

Designation: Technical Helpdesk Executive

Expereince: Minimum 2yrs - 8yrs

Educational Qualification: Any Graduate

Job Location: Bangalore

Job Description:

Graduate with 2+ years of experience in managing Servicedesk function based on voice and E-mail calls providing L1 technical support to US based customers.
• Must have hands-on experience on at least one ticketing system tool like Remedy Service desk

• Should have neutral accent and good communication skill. should possess ability to create grammatically correct responses
• Ability to comprehend, capture as well as interpret basic customer information and the problem faced
• Must have good knowledge of Local area network, TCP/IP protocol and internet connectivity.
• Ability to work well as part of a team

If your profile matches the requirement, please forward us your updated resume along with the following details:

Name
Contact No.
Email ID
D.O.B.
Educational Qualification
Year of Passing
University / Board
Whether Fulltime / Partime
%
Gaps if Any in Qualification
Reason for gap in Qualification
Total Experience
Relevant Experience
Certification
Current Company
Bond with the Current Company
Current Team Size
Interested to work in 24/7 support
Current ctc
Expected ctc
Notice Period
Reason for change
Actual Resident
Current Location

Please refer this job to your friends and colleagues whose profile matches the requirement.


Regards,

Sneha More
Talent Acquisition Team
L & T Infotech

join them on a permanent residential basis on a refinery project in Abu Dhabi, UAE.

Mechanical Supervisor

A major Operator requires a Mechanical Supervisor to join them on a permanent residential basis on a refinery project in Abu Dhabi, UAE.

The main responsibilities are to supervise the installation, maintenance, repair and testing of a wide range of mechanical stationary and rotating equipment in the plant, such as turbo machinery, gas and steam turbines, pumps, compressors, furnaces, heat exchangers, marine loading arms, steam generators, desalinators, reclaimer, pumps, reactors, conveyors, hydraulic equipments etc.

Includes monitoring of work execution and providing guidance and technical advice to ensure conformity to statutory and company regulations and adopting practices commensurate with the company HSE manual, dealing personally with more complex maintenance, and participating in shutdown and turnaround maintenance planning and execution activities


Suitable candidates will have a diploma in Mechanical Engineering with at least 8 years experience in the installation, commissioning, maintenance and repair or major rotating and mechanical equipment in an oil / gas. Petrochemical or Power plants.

On offer is a total package worth circa 18k AED per month.

If you are interested please send your CV to Graham Poll at gpoll@airenergi. com quoting reference 5519.

Tuesday, January 26, 2010
Instrument Supervisor
A Major operator requires an Instrument Supervisor to join them on permanent residential basis on a refinery project in Abu Dhabi, UAE.

The main responsibilities are to supervise the installation, maintenance, troubleshooting, repair and testing of a wide range of electric, electronics, pneumatic and microprocessor based analytical instruments and process analyzers, lab analyzers, instrument equipment and associated control systems, protections with associated Programming Logic Control (PLC) with ESD Systems, fire & gas systems, telecommunication system, Burner Management System (BMS), GE Gas Turbine Control and Protection System, distribution control systems (DCS), turbine machinery, steam generators, thermal control system and pipelines instrument equipment in the plant.

Includes monitoring of work execution and providing guidance to ensure conformity to statutory and company regulations, deals personally with more complex maintenance, supervises shutdown and turnaround maintenance activities, executes modifications and commissioning of expansions for new plant activities. Prepares turnaround and modular shutdown plan and material requirement for instrumentation and control systems.

Suitable candidates will have completed technical secondary education followed by a 3 year diploma in instrumentation / Electronics Engineering with 8 years experience in the installation, maintenance and repair of electronic, pneumatic and microprocessor- based instruments and control systems in an oil / gas or petrochemical industry.

If you are interested please send your CV to Graham Poll at gpoll@airenergi. com quoting reference 5518.
Tuesday, January 26, 2010
Electrical Supervisor
A Major operator requires an Electrical Supervisor to join them on a permanent residential basis on a refinery project in Abu Dhabi, UAE.

The main responsibilities are to supervise the installation, maintenance, repair and testing of a wide range or electrical equipment (including LV, MV and EHV) generators, motors, transformers, cables, control panels, power distribution system including modern microprocessor based protection relays, Integrated protection and control systems and associated switchgear in the plant. Monitors work execution and provide guidance to ensure conformity to statutory and company regulations. Deals personally with more complex maintenance and participates in shutdown and turnaround maintenance and planning activities.


Suitable candidates will have completed technical secondary education followed by 3 years higher diploma in Electrical Engineering with 8 years experience in the installation, repair, testing and maintenance of a wide range of electrical equipment, preferably in an oil/gas or petrochemical industry.

If you are interested please send your CV to Graham Poll at gpoll@airenergi. com quoting reference 5517.

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...