நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, October 29, 2011

Urgent Jobs Required in Middle East


---------- Forwarded message ----------
From: Esnadteam <resources@esnadteam.com>


 

We have listed the following job vacancies below that might interest you.

Please send an email to resources@esnadteam.com 

Please indicate the Job Position you are applying for. If you don't indicate the position you are applying for, your CV will not be considered.

_________________________________________________________________________

 

NW Design & Optimization Engineer, MV Huawei Radio

Job Description:

Performs design and performance activities in customer projects independently, according to project plan and in project managers guidance

• Provides support to clients and/or customers (typically on-site) in his field of expertise

• Operates in compliance with the processes, methods and tools linked to the job and possesses service excellence awareness

• Reports the progress of his/her work to project management / line management

Typical tasks

• Works typically on one or alternatively in two technology areas

• Efficient utilization of design and measurement tools, including internal and external troubleshooting tools

• Network Dimensioning for sales

• Network design

• Field Measurements and laboratory tests

• Network and/or service optimization

Multivendor GSM/EDGE Radio Network (Huawei)            

                           

Main skills / competence requirements / network element:

Multi Vendor GSM/EDGE Radio Network Optimization (Huawei)                                              


Location: Dubai, Abu Dhabi – UAE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NW Design & Optimization Engineer, MV Huawei Radio

Job Description:

Performs design and performance activities in customer projects independently, according to project plan and in project managers guidance

• Provides support to clients and/or customers (typically on-site) in his field of expertise

• Operates in compliance with the processes, methods and tools linked to the job and possesses service excellence awareness

• Reports the progress of his/her work to project management / line management

Typical tasks

• Works typically on one or alternatively in two technology areas

• Efficient utilization of design and measurement tools, including internal and external troubleshooting tools

• Network Dimensioning for sales

• Network design

• Field Measurements and laboratory tests

• Network and/or service optimization.

Multivendor GSM/EDGE Radio Network (Huawei)            

               

Main skills / competence requirements / network element:

Multi Vendor UMTS Radio Network Optimization (Huawei)                                                       

Location: Dubai, Abu Dhabi – UAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NW Design & Optimization Engineer, Radio GSM/EDGE

Job Description:

Performs design and performance activities in customer projects independently, according to project plan and in project managers guidance

• Provides support to clients and/or customers (typically on-site) in his field of expertise

• Operates in compliance with the processes, methods and tools linked to the job and possesses service excellence awareness

• Reports the progress of his/her work to project management / line management

Typical tasks

• Works typically on one or alternatively in two technology areas

• Efficient utilization of design and measurement tools, including internal and external troubleshooting tools

• Network Dimensioning for sales

• Network design

• Field Measurements and laboratory tests

• Network and/or service optimization

 

Radio Network Design and Optimization (Pre-launch) GSM/EDGE            

               

Main skills / competence requirements / network element:

Radio Design and Network Optimization (GSM/EDGE)

Competency and experience on pre-launch optimization           

                                                       

Location: Dubai, Abu Dhabi – UAE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Customer Support Engineer WCDMA/RAN - RNC

Preference: Religion must be Islam

Job Description:

Commissioning of Nokia RNC with RU20 SW level

Integration of Nokia RNC with RU20 SW level

Acceptance of Nokia RNC with RU20 SW level             

                                             

Main skills / competence requirements / network element:

Nokia RNC (Commissioning / Integration / Acceptance) SW Level RU20                                                                            

Location: Deployment field work - Across Saudi Arabia           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Network Engineer

Preference: Pakistani and Local
Main skills / competence requirements / network element:

IP network experience; Juniper Network certification(s)        

               

Location: Pakistan, Islamabad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IBS Design & Optimization Engineer
Languages: English is a must (spoken and written) and Arabic will be a plus
point.

Job Description:
IBS Optimization and design engineer for Etisalat UAE-IBS project to work
on Abu Dhabi region. The scope includes building survey, antenna locations
preparations, link budget calculation, coverage estimation, building BOQ,
schematic diagrams and full design document in addition to walk test of the
site and tune the parameters to resolve optimization related issues and
meeting KPIs


Main skills / competence requirements / network element:
IBS design and optimization, customer interface skills, IBWave professional
user

Location: Abu Dhabi and Dubai - UAE / Qatar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motorola GSM Radio Network Optimizer
Network Planning & Optimization
1. Daily Monitoring of BSC, BTS, Cell level KPI for Motorola 2G Network

2. Highlighting issues & provide solutions
3. KPI improvement via Database trials
4. Handling Customer related technical queries
5. Customer Interaction at peer level
6. Able to analyze the TEMS Drive Test logs and provide recommendations

4-6 years relevant experience, fully competent. Uses functionally specific knowledge. Degree holder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALU GSM Radio Network Optimizer
Network Planning & Optimization
1. Daily Monitoring of BSC, BTS, Cell level KPI for Alcatel Lucent 2G Network

2. Highlighting issues & provide solutions
3. KPI improvement via Database trials
4. Handling Customer related technical queries
5. Customer Interaction at peer level
6. Able to analyze the TEMS Drive Test logs and provide recommendations

4-6 years relevant experience, fully competent. Uses functionally specific knowledge. Degree holder.

__________________________________________________________________________________

 

I apologize if you find this email doesn't concern you. Please refer these job vacancies to qualified applicants.

To remove yourself from future mailings of this nature, send an email to: outsourcing@esnadteam.com. Our Privacy Statement.

This email was sent to you by Esnadteam - Staffing Group. 
SINGAPORE Careers@Gov Job AlertYou are receiving this Careers@Gov Job Alert as a registered user of the Careers@Gov public service job portal. You may now choose to receive job alerts for jobs in 3 selected categories of your choice. Just login to your Careers@Gov account anytime to do the selection.

The following job position(s) is/are found to match your profile:

#Position TitleOrganisationApplication Deadline
1Contracts Engineer, Contracts (E&M) Land Transport Authority28 Nov 2011
2Engineering Officer (Architecture), Marina Coastal ExpresswayLand Transport Authority28 Nov 2011
3Engineering Officer (Contracts), Rail ProjectsLand Transport Authority28 Nov 2011
4Engineering Officer (Electrical), Traffic Lights ManagementLand Transport Authority28 Nov 2011
5Engineering Officer, Intelligent Transport Systems Centre - OperationsLand Transport Authority 28 Nov 2011
6Engineering Officer, ITSC Field EquipmentLand Transport Authority28 Nov 2011
7Engineering Officer, Rail (E&M)Land Transport Authority28 Nov 2011
8Engineering Officers (Civil), Rail ProjectsLand Transport Authority28 Nov 2011
9Office of Information Services - Manager/Assistant Manager (Learning Management Services)Republic Polytechnic 28 Nov 2011
10School of Engineering - Research EngineerRepublic Polytechnic28 Nov 2011
11School of Information and Communications Technology - Senior ExecutiveRepublic Polytechnic 28 Nov 2011
12Senior Executive, HRISLand Transport Authority28 Nov 2011
13Executive, Health Surveillance & InformaticsHealth Promotion Board27 Nov 2011
14Manager (Accreditation) – Certification BodiesSPRING Singapore27 Nov 2011
15ASSISTANT DIRECTOR (NEW MEDIA), CORPORATE & MARCOMM DIVISIONPeople's Association 18 Nov 2011
16Executive (Data Fusion)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
17Executive (Information Communication and Training)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
18Executive (Information Systems)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
19Executive (Network Infrastructure)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
20Executive (Planning and Management)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
21Executive (Simulation Systems & Training)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
22Executive (Systems Support)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
23Executive ProducerMinistry of Defence - DXO27 Nov 2011
24Manager (Systems Policy)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
25Senior Manager (Online Engagement)Ministry of Defence - DXO27 Nov 2011
26Technical Support Officer [Ref: BA/TSO]Ngee Ann Polytechnic17 Nov 2011
27PeopleSoft System & Oracle Database Administrator [Ref: CC/PAX]Ngee Ann Polytechnic 17 Nov 2011
28Manager (Gaming Technology)Casino Regulatory Authority26 Nov 2011
29Manager - FRONTIER - (01QQC)IDA25 Nov 2011
30Engineer (Admin Excellence)Defence Science and Technology Agency24 Nov 2011
31Engineer (Information Systems)Defence Science and Technology Agency24 Nov 2011
32Web Manager and Multimedia EditorMinistry of Home Affairs24 Nov 2011
33Senior Engineer (Infocomm Infrastructure)Defence Science and Technology Agency24 Nov 2011
34Engineer (Server Farm and Data Centre)Defence Science and Technology Agency24 Nov 2011
35Consultant - eProcurement - (01QQA)IDA24 Nov 2011
36Consultant - eProcurement - (01QQA)IDA24 Nov 2011
37Assistant Manager/Manager (IT) - Infrastructure ServicesAgri-Food and Veterinary Authority of Singapore 23 Nov 2011
38Assistant Manager - Talent Dev (MDEV) - (01QMZ)IDA23 Nov 2011
39Manager - Industry Development Group - (01QMV)IDA23 Nov 2011
40Manager - Land Management & Transport Cluster - (01QNT)IDA23 Nov 2011
41Manager / Assistant Manager - Data Centre Park - (01QNW)IDA23 Nov 2011


We hope that you find the above information useful.

This message was sent from a notification-only email address. Please do not reply to this message.
Click Here if you wish to unsubscribe.

Various job openings in malaysiaThis is a computer-generated email. Please do not reply to this email address. To make sure that our mails always reaches your inbox, please add or whitelist customerservice@jenjobs.net.
JenJobs
Menu
div
Dear job seekers,
Check out your latest job opportunities here!


No
Position
Company
Location
1
Oleocomm Global Sdn Bhd
Kuala Lumpur
2
Agensi Pekerjaan Galeri Pekerja Sdn.Bhd.
Selangor
3
PACIFIC ASIAWIDE CORPORATION SDN BHD
Kuala Lumpur
4
Jen ExecSearch
Selangor
5
Agensi Pekerjaan JAC Sdn Bhd
Kuala Lumpur
6
Agensi Pekerjaan JAC Sdn Bhd
Kuala Lumpur
7
Agensi Pekerjaan JAC Sdn Bhd
Selangor
8
Kzen Solutions Berhad
Kuala Lumpur
9
Sphinx Times Sdn Bhd
Selangor
10
Titans Asia Wide
Kuala Lumpur
11
Optical Communication Engineering Sdn Bhd
Selangor

We've taken the liberty to identify jobs which may be related to your area of specialisation.

No
Position
Company
Location
1
D'One Pacific Sdn. Bhd.
Selangor
2
PACIFIC ASIAWIDE CORPORATION SDN BHD
Selangor
3
Agensi Pekerjaan Matchlink Sdn Bhd
Kuala Lumpur
4
MST Golf Sdn Bhd
Selangor
5
MST Golf Sdn Bhd
Selangor
6
Tropics Gallery Sdn Bhd
Kuala Lumpur
7
Adecco Personnel Sdn Bhd (Shah Alam)
Selangor
8
ALSTOM Asia Pacific Sdn Bhd
Kuala Lumpur
9
ALSTOM Asia Pacific Sdn Bhd
Kuala Lumpur
10
ALSTOM Asia Pacific Sdn Bhd
Kuala Lumpur
11
Agensi Pekerjaan JAC Sdn Bhd
Selangor
12
Agensi Pekerjaan Millennium Consultants (M) Sdn. Bhd.
Kuala Lumpur
13
Pilot Multimedia (M) Sdn Bhd
Kuala Lumpur
14
Robert Bosch Sdn Bhd
Selangor
15
Agensi Pekerjaan Millennium Consultants (M) Sdn. Bhd.
Selangor
16
Agensi Pekerjaan Allstaff Outsourcing Sdn Bhd
Selangor
17
RHB Bank Bhd
Kuala Lumpur
18
Agensi Pekerjaan Galeri Pekerja Sdn.Bhd.
Selangor
19
Wanjun Engineering Sdn Bhd
Penang
20
Your Part Time Sdn. Bhd.
Selangor
21
HostE Solutions Sdn Bhd
Macau
22
Acmar International
Selangor
23
Agensi Pekerjaan Galeri Pekerja Sdn.Bhd.
Kuala Lumpur
24
Soulas Recruitment S/B
Selangor


 Your Information at a Glancediv
Please do not reply to this auto-generated mail. If you require additional information, kindly refer to our FAQ section. For other matters not addressed by our FAQ section, click here.

Jobseekers Career Tips Contact Us Employers Recruitment Packages

Friday, October 28, 2011

Job Opening for freshers - KLAUS IT SOLUTIONS For Remote Infrastructure Support in Chennai ! - Pl contact Directly !


 
Assalamu allaikum brother.....
pls update this job details to  your nagore flash on facebook.regarding
m.sheik


Excellent  openings  For Freshers in KLAUS IT SOLUTIONS For Remote Infrastructure Support in Chennai !
 
The details are as below : Interested Candidates can contact Rajashree Sampath directly at the address given below this mail :
 
 
Candidates have to Write test in Technical/Aptitude/Analytical.  Shortlisted candidates will have to undergo Nasscom English Communication test. Shortlisted from this lot
will have to attend Written test and interview  in Chennai.
 
Salary :
Rs. 4000/- Stipend during the evaluation project period for 1month.
Rs. 10500/ CTC per month which includes ESI, PF and leave benefits from 2nd month onwards.
 
Note: Work will be on shift basis and they will be paid shift allowance also.
 
Job description
Roles:
·         Consistently deliver quality customer support
·         Understand and document customer needs
·         Manage customer expectations (in accordance with the Service Level Agreement (SLA))
·         Resolve (or assist in the resolution of) customer incidents or requests
·         Take ownership (as appropriate) of the customer's incident or request
·         Enhance the customer's relationship with the organization
 
Responsibilities:
·         Receiving calls monitor mailbox/automated alerts and provide technical and operational support or customer liaison
·         Register and prioritize incidents and service request as per defined metrics and service level requirements
·         Update and monitor incident details, including the configuration items affected as per the norms and service level requirements
·         Make an initial assessment of incidents/requests, attempting to resolve them or escalate /refer them to the right stake holders who can resolve it, based on defined metric and agreed service levels
·         Keep the right stake holders informed on incident/request status and progress as per defined norm or service level requirements.
·         Maintaining and enhancing customer satisfaction
 
Skills: Communication / Soft Skills
·         Good interpersonal and communication skills
·         Customer service orientation and ability to work in a team
·         Excellent Soft skill, Communications skills (Voice & Email) to handle global customers
·         Strong computer handling skills
·         Ability to perform in adverse situations
·         Should be willing to work in 24x7 shift environment.
·         Should be able to support Global customers
 
Technical Skills
·         Following System Administrator Certifications are recommended – MCSA/ MCSE/ CCNA / CCNP/ SUN Certified professional
·         Working Knowledge on the following technology areas is a must :
o   End User Computing :
§  Basics of Computer Hardware and Portables
§  Desktop and Peripherals Troubleshooting
§  Windows XP and Windows 7
§  Desktop Security
o   Networking Basics
o   Windows Platform Administration
§  Windows Server Administration
§  Active Directory Administration & Tools
§  Introduction to MS-Exchange Server, VMware and Citrix
o   Unix
§  Solaris Administration
§  Linux Basics & Administration
o   Production Operations
§  Storage Fundamentals
§  Backup Monitoring & Administration
§  Batch Monitoring & Administration
o   Remote Infrastructure Management Overview & ITIL Awareness
§  Troubleshooting skills on desktop and shrink-wrapped applications (MS office, Adobe Etc.)
§  Exposure to password reset/ User Access Management tools Remote Infrastructure monitoring & troubleshooting tools like Remedy/HP NNM...Etc
 
 
Contact Person:
Rajashree Sampath
 
Klaus IT Solutions
#47, Wellington Street | Richmond Town | Bangalore - 560 025
Ph: +91 08 4901 6111  Extn: 6040 | Cell: 9980065847
 
 Let this festival of lights brighten up your buddy's career!

____________________________________________
----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 10/27/2011 11:01 AM -----
From: tcsbpo.byb@tcs.com
To:  
Date: 10/26/2011 01:49 AM
Subject: Let this festival of lights brighten up your buddy's career!
Sent by: DominoAdministrator

Presales Transformation Transition Process Excellence Admin

Role
 Band
Location
Requirement (JD)
Pre Sales Insurance
Manager
Mumbai
Create Insurance solutions as per the client requirements, Participate in Demand creation , Collaborate with the Delivery team create innovative offerings.                                  
Pre Sales Capital Market
Manager
Mumbai
Create Capital Market solutions as per the client requirements, Participate in Demand creation , Collaborate with the Delivery team create innovative offerings.        
KPO Presales
Manager
Bangalore
Experience in KPO Presales. Should have worked in Research and Analytics. Should be able to conceptualize ideas on new domains. Any academic background.*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward


Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume  
 • A photo ID proof  
 • All original mark sheets and certificates  
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 
 • Only Full Time courses would be considered.  
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.  
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.  
 • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

*Select BPO option for referring your Buddies for BPO


Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


To Know more about BYB

Log on to
 UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)

Log on to
Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


Regards,
Bring Your Buddy Team
TATA Consultancy Services=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
Senior Network Engineer &Specialist opening in chennai
----- Forwarded Message -----
From: Covenant Consultants <rupali@covenantindia.net>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Covenant Consultants
Experience required for the Job: 2 - 6 years
Annual Salary of the Job: upto 5.5lakhs
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Greetings from Covenant Consultants !
We have an opening for Network specialist and Senior Network Engineer with a leadindg MNC.Work location woul be in chennai.Intrested candidate reach rupali@8880007641/080 41659913 or rupali@covenantindia.net.Find below the requirement for Network specialist and Senior Network engineer.


LOCATION:-
Chennai, India

Job Description

Networking

Job Description

Primary Skill:

Good understanding of OSI Model, TCP/IP protocol suite (IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, SNMP, FTP, TFTP).
Bridging and switching concepts, LAN technologies such as Ethernet-CSMA/CD.
STP - IEEE 802.1d/ IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
VLANS, Tagging - IEEE 802.1q, 802.3ad.
HSRP and VRRP.
IP addressing and sub netting, Routing concepts, VLSM/CIDR.
Working knowledge with routing protocols - RIP V1/V2, OSPF
IS-IS, VRRP, MPLS, RSVP, LDP
Excellent Communication Skills

Secondary Skill:

Should have experience in configuration and troubleshooting high-end networks
The ideal candidate will be an Engineer, who is a self-starter, with excellent interpersonal, communication, documentation, problem solving and troubleshooting skills.
Quality focus, result & goal orientation in a group situation and commitment to customer delight are a must.
Sound fundamentals and in-depth knowledge of Networking Concepts
Should relocate to Chennai & work on 24/7 environment.Certification such as CCNA, CCNP, CCIE will be added value.
enior Network Engineer / Network Specialist

LOCATION:-
Chennai, India

Job Description

Networking

Job Description

Primary Skill:

Good understanding of OSI Model, TCP/IP protocol suite (IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, SNMP, FTP, TFTP).
Bridging and switching concepts, LAN technologies such as Ethernet-CSMA/CD.
STP - IEEE 802.1d/ IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
VLANS, Tagging - IEEE 802.1q, 802.3ad.
HSRP and VRRP.
IP addressing and sub netting, Routing concepts, VLSM/CIDR.
Working knowledge with routing protocols - RIP V1/V2, OSPF
IS-IS, VRRP, MPLS, RSVP, LDP
Excellent Communication Skills

Secondary Skill:

Should have experience in configuration and troubleshooting high-end networks
The ideal candidate will be an Engineer, who is a self-starter, with excellent interpersonal, communication, documentation, problem solving and troubleshooting skills.
Quality focus, result & goal orientation in a group situation and commitment to customer delight are a must.
Sound fundamentals and in-depth knowledge of Networking Concepts
Should relocate to Chennai & work on 24/7 environment.Certification such as CCNA, CCNP, CCIE will be added value.
Additional Information for both the positions.

* Work Location: Chennai
* Work Timing: 24/7 shift
* Process: Voice process
* Communication Skill: Excellent communication skill

* Yrs of Experience: 2 to 6 yrs
* Salary grid: 3 to 5.5 Lpa
* Notice Period: 15 - 20 days only


PLZ IGNORE THE MAIL IF THE REQUIRMENTS ARE NOT MATCHING WITH YOUR PROFILE.

Warm Regards ,
Rupali
08880007641 / 080 41659913 / rupali@covenantindia.net
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (sweety@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...