நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 4, 2010

Labourers Construction project in Riyadh Airport Road

Dt. 30/10/2010
 
Dear All,
 
"Assalamu Alaikum."
 
Please be informed that Labourers are urgently required for Construction project in Riyadh Airport Road. (25 persons)
 
Salary SR. 1900.00
 
Free Food
 
Free Accommodation
 
Free Medical
 
Working hours : 10 hours daily
 
Project completion : 3 years
 
Nationality : Indian, Pakistani, Bangladeshi
 
But, employee should bring with their original Iqama only. No need any other copies of docs.
 
All the best!!!
 
 
SUPER IBRAHIM S.H.
LOGISTICS MANAGER
IMO GROUP.
0504173482
 

EMAILS OF MUMBAI JOB RECRUITMENT CONSULTANTS

Assalaamu Alaikkum brothers…

Herewith find below, I’ve listed some of the CONTACT EMAILS OF MUMBAI JOB RECRUITMENT CONSULTANTS which I found from http://www.assignmentsabroadtimes.com/
You can also log on to http://www.assignmentsabroadtimes.com/global-jobs/index.php to see the list of all vacancies displayed.Monday, November 1, 2010

HEEWALA HUMAN RESOURCES CONSULTANTS - various job openings-hurry!!

Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (Borouge) is a leading provider of innovative plastics solutions. Established in 1998, Borouge is a joint venture between two well-established leaders in the industry - the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and Borealis A/S, one of Europe's largest polyolefin producers. The partnership brings together combined strengths, superior technology and deep market knowledge that make Borouge a market leader in high-performance polyolefins. The company is now set to embark on a major expansion of its capacity and needs to recruit a number of key positions in its plants located in Ruwais, Abu Dhabi, U.A.E.
Borouge is in search of qualified and experienced personnel for the following vacancies: 
HOW TO APPLY?

 • You can apply online to our website mentioning post applied in the subject matter.
OR
Send your application with following enclosure:
 1. A4 Size Bio-Data in 2 sets mentioning Job Title and Reference Number on envelope / letter. 
 2. A detailed typed career history sheet giving complete details about your responsiblities adn job handled from day one to current date of employment. 
 3. Copy of your degree certificates / post gradute / diploma or other educational certificates (if any). 
 4. Copies of experience certificates till date - India / Overseas. 
 5. Latest 2 passport sized coloured photographs. 
 6. Copies of passport.
 7. Please mention job code in your application eg.. GG11401
 8. Please mention your email address and mobile number (if any) 
 9. Please do not fold your applications.
 10. Incomplete applications will not be considered

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...