நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, May 21, 2011

Walkins For Electrical Engineers on 27 to 29 May In Delhi &---------- Forwarded message ----------
From: <safina@hrinternational.in>Cordial Greetings! 

We are pleased to announce the following vacancies for SEP CO. (A sister Concern Of ALGIHAZ Co.) well established in Commercial City, RIYADH Saudi Arabia.

Facilities provided by the Company: - 

1- Free accommodation facilities or accommodation allowances shall be providing. 
2- Free medical facilities shall be providing. 
3- Annual leave 30 days paid vacation 
4- Round air trip ticket for him.

Walk-ins Interview on 27th to 29th May 2011 In Delhi on below mentioned Address:-

H.R. Technical Trade Centre
59-A, Zakir Nagar West, Near State Bank of India
Opp. New Friends Colony A-Block, Okhla, New Delhi-110025  
Tel-01126983179

Walk-ins Interview on  6th & 7th June 2011 In Chennai on below mentioned Address:-
TAYSEER CONSULTANTS PVT. LTD.
#241, Rangarajapuram Main Road,
Kodambakkam, Chennai   600 024.
Interview Timing:- 10:30 am to 5:30 pm

Mentioned below are the positions for which we are hiring at present: 

LV senior design engineers/ PLC and Automation Engineers- Able to design, in concept, & detailed schematics distribution panels for high or low currents. 
Protection test engineers- Testing & commissioning electrical protection relays, like differential, distance etc. able to program them, & commission complex control systems.
Procurement engineer- Managing procurement of electrical devices
HV Production supervisor- Ability to lead Protection & Control panels, used in substation automation, production team of 40 to 50 technicians. Familiar with working of relays, PLCs & international standards like IEC, ISO
LV Production supervisor- Ability to lead low voltage switchgear production team of 15 to 20 technicians. Familiar with international standards like IEC,ISO.
HV protection /control senior design engineers- Able to design logic diagrams & schematic for protection and control of HV substations, calculate relay setting, program goose messaging etc. Exp. in CAD design able to supervise other design engineers.

             All the above candidates must be B.E./B.Tech (Electrical)

Electro Mechanical designer- B.E/B.Tech  in Mechanical with 3-4 yrs exp. in Auto Desk Inventor/ Pro-e. able to design LV distribution panels including all sheet metal parts & Bus bar
Safety officer- Specialized certification with exp. in safety monitoring of factory, first aid capability
Cost controller- Diploma in trade and 2/3 yrs exp. Able to prepare and control budget, calculate costs of production
Electrical wireman technicians- 2-3 yrs. exp. in cabling complex, LV distribution panels or protection panels, able to read electrical diagrams.
CNC punching/ bending machine operator- Operation & programming of CNC punching/ bending machine. Preference will be given to people with working exp. in Trumpf machines & software
Powder coating technicians- 5 years exp. in powder coating & operation of automatic powder coating line. Knowledge of wet painting will be an added advantage.

For more info  call on Mobile No. 9311903197 Ms. Safina. 

Thanks & Regards
SAFINA ZAIDI
HR Executive

 H. R. International 
Group Of Companies
An ISO 9001: 2008 (QMS) Certified Co.
Approved by Govt. Of India, Ministry of Overseas Indian Affairs.
Building No 198, 1st Floor, Jeevan Nagar, 
Near Tikona park, Opp. Maharani Bagh, New Delhi-14
Telephone: +91 11 47350210/11/12/13 Ext. 203
Fax:               +91 11 26348131
Mob:              +91 9311903197

Urgent! Have you Updated your resume recently? Only recently updated resumes get Interview calls. Update your resume now and bag that perfect job.

Disclaimer: The sender hrinternational198 of this email is registered with TimesJobs.com as H R INTERNATIONAL ( info@hrinternational.in, 198,1st Floor, Jeevan nagar Maharani Bagh, New Delhi ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefrom
exciting & Immediate Openings Safety Quality and Environmental Coordinator - from (Aarti) Elgiva, Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: Elgiva Business Solutions Pvt Ltd <aarti@elgiva.biz>


We have come across your resume at the jobsite. Your profile fits some of the existing vacancies on hand for our clients in Bangalore and other locations.

We would like to introduce ourselves as one of the reputed executive search companies based at Bangalore. We are being retained by some of the leading organizations both National and MNC's in meeting their critical manpower requirements.

An unique opportunity for Safety Quality and Environmental Coordinator for our prestigious client inâ€" Abu Dhabi.

Why do I Invite You?
The experience you have seems interesting and inspiring. So, I want you to give a better offer where these skills are extensively used. That's why you are invited.

About the Opportunity

Position: Safety Quality and Environmental Coordinator
Experience: 3 years experience
Job Location: Abu Dhabi
Qualification: Bachelor Degree in an Accredited Safety degree,

Job Responsibilities:

The primary focus of this position will be managing the site safety program with quality and environmental being assigned as collateral duty. This position will also assist the site manager with typical operational management responsibilities related to production and employee supervision. The Safety, Quality and Environmental Coordinator will be responsible for supporting all aspects of the, Safety, Quality & Environmental Management activities to ensure the program is followed and corrective actions are implemented for identified deficiencies. The general scope of the position includes conducting employee training, conducting observations, coaching employees, generating reports, maintaining records, incident analysis, developing best practices, writing procedures, developing backups for key personnel, customer relations, and regulatory compliance.

Personnel and Staff Development:
Recommends hiring, terminations, promotions and disciplinary actions.
Administers the attendance and safety incentives for each month.
Counsels personnel on job requirements, recommends and corrective actions.
Supports and enforces company policies, dress codes, work rules, safety rules, and ethics.

Safety and Environmental Management:
Supports the day to day operation of the Company wide EH&S program.
Ensures compliance with applicable local laws and regulations.
Prepares required reports to corporate headquarters, host steel mills and government agencies if required.
Maintains library of safety and environment documentation and revises when necessary.
Oversees training and reporting on accidents and injuries.

Quality Management:
Oversees implementation of the Quality Management System for the jobsite.
Develops and implements procedures for ISO system.
Investigates and initiates corrective action on validated deficiencies.

Why should you join ?

Because it has,

•Best career growth in the industry
•Cares for its employees.
•It is an exciting trading company in Abu Dhabi
•Best offer in the industry.
•Gives the Job satisfaction that you are in the right place.
And what else………

Kindly send us your latest updated CV (in word format) and fill in the following details asked below in the covering mail WITHOUT FAIL , to help us shortlist your profile in time and also your willingness to relocate if required as it will help us position your candidature appropriately.

1) Current Salary (CTC):
2) Expected Salary (CTC):
3) Total Experience in Years:
4) Contact no:
5) Current Organization / Location:
6) Current Designation:
7) Minimum Notice Period:
8) Date of Birth:
9) Willing to relocate to Abu Dhabi:

Since these positions are multiple, I would be keen to have your references of your friends or associates who has the similar JD.

Please feel free to contact the undersigned for any clarifications.

Thanking you with kind regards,
Aarti
Resource Associate
Elgiva Business Solution Pvt Ltd.
New No:36,Old No: 46, 48th street 9th Avenue,
Ashok Nagar, Chennai - 600 083
Mob:8754444658, 044 - 42063954
E-Mail: aarti@elgiva.biz
Website:www.elgiva.biz

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Elgiva Business Solutions Pvt Ltd (elgiva7@elgiva.biz, #402, Carlton Towers No 1 Airport Road, BANGALORE, Karnataka - 560008) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Aptitude Test Economics Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeFwd: Recruitment Drive for B.Sc/BCA freshers-2010 and 2011 passouts at Trivandrum Centre*

 

 

 

NewsFlash

Recruitment Drive for B.Sc/BCA freshers-2010 and 2011 passouts at Trivandrum Centre

Global Campus Relationship Team will be conducting Recruitment Drive for B.Sc/BCA freshers (2010 and 2011 pass-outs) at Trivandrum centre.

Important:

 

            ·         Eligibility criteria: B.Sc-Computer Science, IT, Electronics, Physics, Mathematics, Statistics and BCA

·         Candidates who passed out in 2010, should have 60% in graduation and should produce a copy of the degree certificate at the venue on the day of the recruitment

·         Candidates who will be passing out in 2011 should have an aggregate of 60% in all the semesters till date and need to produce their degree certificate at the time of joining.

·         Candidates should not have any standing back papers

·         Date- 29th May'11, Sunday

·         Venue- Zenith Hall, 6th Floor, Bhavani Building, Technopark, Trivandrum

·         Reporting Time-9:00 AM

·         Mode of selection- Written exam, Group Discussion and Final Interview

·         Candidates would be required to bring a copy of their resume and passport size photograph.

·         Registration number would be issued on the spot.

·         As the first phase of the recruitment process (written test) will be conducted for the whole group and not on individual basis, it is important to reach the venue at the mentioned time.  Latecomers shall not be entertained.

 

Employees can send the resumes of the candidates to Fresher.Referral2011@ust-global.com. Please note no referral bonus is attached to this drive

 

Global Campus Relationship Team

 

Please click here to go to the newsflash portal.


Confidential and Proprietary - Property of UST Global

For Internal Circulation Only

News Flash is brought to you by UST Global Corporate Communications
Your views and contributions may be sent to newsatnoon@ust-global.com

 

 


Information contained and transmitted by this e-mail is confidential and proprietary to iGATE Patni and its affiliates and is intended for use only by the recipient. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this e-mail is strictly prohibited and you are requested to delete this e-mail immediately and notify the originator or netadmin@igatepatni.com. iGATE Patni does not enter into any agreement with any party by e-mail. Any views expressed by an individual do not necessarily reflect the view of iGATE Patni. iGATE Patni is not responsible for the consequences of any actions taken on the basis of information provided, through this email. The contents of an attachment to this e-mail may contain software viruses, which could damage your own computer system. While iGATE Patni has taken every reasonable precaution to minimise this risk, we cannot accept liability for any damage which you sustain as a result of software viruses. You should carry out your own virus checks before opening an attachment. To know more about iGATE Patni please visit www.igatepatni.com.

 


::DISCLAIMER::

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
The contents of this e-mail and any attachment(s) are confidential and intended for the named recipient(s) only.
It shall not attach any liability on the originator or HCL or its affiliates. Any views or opinions presented in
this email are solely those of the author and may not necessarily reflect the opinions of HCL or its affiliates.
Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and / or publication of
this message without the prior written consent of the author of this e-mail is strictly prohibited. If you have
received this email in error please delete it and notify the sender immediately. Before opening any mail and
attachments please check them for viruses and defect.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

 

 
 

JDE / Oracle / OBIEE / Siebel | Experience | Capgemini | Mumbai / Bangalore / Pune [2 Attachments]--- On Tue, 17/5/11, Alim <alimmomin@gmail.com> wrote:

From: Alim <alimmomin@gmail.com>


How to apply
·         Please see the attached ad image for Job details.
·         Fill the attached Excel sheet for candidate details required for Application.
·         Send your CV and completed Excel file to alimmails-may@yahoo.co.in  .
·         Keep the Subject as Job ID No / Your Relevant Exp / Job Location.
(Job ID No and Location from job detail ad image)
·         Apply only if you prefer to join at given location.
·         Emails send without proper Subject, CV, Excel file will be REJECTED.
 
 
Please
·         Do not send mail if you do not fit in given requirement because it will be REJECTED.
·         Fresher, please do not send CV or email.
 
 
 
               
__._,_.___
Attachment(s) from Kaleem Mohamed
1 of 1 Photo(s)
Job
1 of 1 File(s)
Recent Activity:
"...Help you one another in righteousness and piety; but do not help one another in sin and transgression. And fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment" [Qur'an 5:2]
.
__,_._,___


Movik IT Opening

Friends,


We have many job openings in our company, Movik Networks in Bangalore. See the attached list. Please forward to your friends and refer your friends.


Short Intro about Movik Networks:


Movik Networks is Boston,USA based Telecom startup company backed by leading US venture capital firms. The company is developing patented innovative technology for mobile broadband.  The company founders are IIT folks and has Telecom industry veterans as senior management team. Refer to www.movik.com for details. Movik provides excellent remuneration package (Salary + Stock options and etc.,).  


Regards,
-Ravi


1.    Development1.1.DEV-PS-3: Development Engineer, Platform ServicesLocation:                       Bangalore, India
Type:                              Full time, Regular
Experience:                   Junior/Mid-level
Salary:                            Negotiable, experience based
Hiring Timeline:             Immediate
Travel:                            Minimal

Description:

This job involves designing and developing platform services for ATCA-based carrier-grade network appliance for intelligent mobile content delivery, covering Gigabit packet processing, redundancy, load-balancing, system resource control, management frameworks, etc. The candidate would be an individual contributor responsible for delivering platform software services for ATCA based chassis.This position requires a strong engineering background with at least 4 years of relevant experience in software development.

Skills:
·        Strong programming background in C or C++


·        Good in system software development using multi-threaded programming


·        Good understanding of Linux internals and debugging


·        Prior experience with HA middleware frameworks such as OpenSAF or proprietary HA implementations would be a plus.


·        Experience in developing multi-blade distributed applications would be a plus.


·        Hands on experience with Ethernet or ATM drivers and packet processing within Linux kernel is a plus


·        Experience with Management frameworks is desirable.


Additional skills:
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education:
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.


1.2.DEV-MC-7: Development Engineer, Signaling & Packet ProcessingLocation:                          Bangalore, India
Type:                                 Full time, Regular
Experience:                      Junior/Mid-level
Salary:                               Negotiable, experience based
Hiring Timeline:                Immediate
Travel:                               Minimal

Description
This job would include developing signaling applications for wireless network protocols as part of Movik's intelligent mobile content delivery solution.

This position requires a strong engineering background with at least 4 years of relevant experience in product development arms of companies building call control or packet processing applications.

Skills
·        Strong multi-threaded programming in C/C++


·        Hands on with Call-flows or packet processing based application development


·        Excellent debugging and problem solving skills


·        Understanding of wireless network call flows would be a plus


·        Good familiarity with system programming, internals of Linux etc.


Additional skills
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.


1.3.DEV-CDS-1: Development Engineer, Content Delivery Services – HTTPLocation:                      Bangalore, India
Type:                             Full time, Regular
Experience:                  Mid/Senior-level 
Salary:                          Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:           Immediate
Travel:                           Minimal

Description
This job would include developing applications that are associated with http caching/video streaming proxy. This position requires a strong engineering background with 7 years of relevant experience in software development arms of companies building web servers or web proxies. Experience in web call flows for web access, video downloads, or video streaming is required.

Skills:
·        Excellent C/C++ programming and debugging skills


·        Thorough understanding of HTTP protocol is a prerequisite


·        Experience in performance enhancements of applications in a multi-threaded/multi-core linux-based environment


·        Familiarity with event-based architectures


·        Experience with Apache/lighthttpd/Squid caching architectures is highly desirable


·        Experience with Linux kernel would be a plus


·        Experience in debugging throughput issues with disk I/O would be a plus


Additional skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
·        Self starter with a "can do" attitude, good verbal and written communication, and team skills


·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment


·        Should have the passion for success and to make a difference in the workplace


Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.


1.4.DEV-CDS-2: Development Engineer, Content Delivery Services – Media Streaming
Location:                   Bangalore, India
Type:                          Full time, Regular
Experience:               Mid/Senior-level 
Salary:                       Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:        Immediate
Travel:                       Minimal

Description: 
This job involves developing applications for video streaming proxy over HTTP and RTMP for Movik's intelligent mobile content delivery solution.

This position requires a strong engineering background with at least 7 years of relevant experience in software development arms of companies building video streaming proxy.

Skills:
·        Excellent C/C++ programming and debugging skills


·        Experience in high performance TCP/IP or media streaming server development.


·        Understanding of video streaming protocols is a prerequisite


·        Knowledge of media containers such as FLV, MP4, or 3GP is highly desirable


·        Experience with Apache/lighttpd/Squid caching architectures is highly desirable


·        Knowledge of video codecs is a plus


·        Experience with Linux kernel is highly desirable


·        Experience in debugging throughput issues with disk I/O would be a plus


Additional skills:
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education:
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.

1.5.DEV-AUT-3-CDS: Test Automation Engineer – HTTP/Media StreamingLocation:                         Bangalore, India
Type:                                Full time, Regular
Experience:                    Mid/Senior-level 
Salary:                             Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:              Immediate
Travel:                             MinimalDescription:
This job involves working with the development and QA teams to create test tools and perform System Integration Testing for content delivery and media streaming proxy applications as part of Movik's Intelligent Mobile Content Delivery solution.

This position requires a strong engineering background with at least 5 years of relevant experience in system integration testing or test automation development.


Skills:
Excellent skills in python/perl/shell scripting on Linux/Unix environment is a must
Good understanding of HTTP or video streaming protocols
Hands on Network programming using TCP/IP.
Experience in automation frameworks utilizing network test tools is a plus
·        Experience in characterizing HTTP server and browser interoperability or performance is a plus


·        Hands on with tools such as Web Polygraph, HTTP Watch, browser plug-ins such as firebug is highly desiredAdditional skills
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion for success and to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.

1.6.DEV-AUT-4-PS: Test Automation Engineer – Platform ServicesLocation:                         Bangalore, India
Type:                                Full time, Regular
Experience:                     Mid/Senior-level 
Salary:                             Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:              Immediate
Travel:                             MinimalDescription:
This job would include working with the development and QA teams to create test tools and perform System Integration Testing of the base platform for Movik's Intelligent Mobile Content Delivery solution for 3G UMTS/CDMA and LTE based Networks,

This position requires a strong engineering background with at least 5 years of relevant experience in system integration testing and test automation development covering end-to-end network setup and troubleshooting.


Skills:
Excellent in bringing up end-to-end test beds involving networking and troubleshooting.
Very good skills in python/perl/shell scripting on Linux/Unix environment is a must
Hand on experience in working with ATCA or other High-Availability platforms is highly desirable
Experience in automation frameworks utilizing network test tools is a plus
Good understanding of TCP/IP and other internet protocols
Additional skills
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion for success and to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.1.7.DEV-SCM-1: Configuration Management and Release EngineerLocation:                        Bangalore, India
Type:                               Full time, Regular
Experience:                    Mid/Senior-level 
Salary:                            Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:             Immediate
Travel:                            MinimalDescription:
This job involves working with a geographically distributed development team to handle software configuration management and build and patch releases across multiple products as part of Movik's Intelligent Content Delivery solution. Responsibilities would include:
·        Plan, implement, and manage the build environment needs for all current and future projects


·        Create builds and patches with release notes to QA, manufacturing and customer support.


·        Manage versioning with multiple code branches and merging of C/C++ and Java code base.


·        Create and manage Linux kernel patches and ISO distributions for Ubuntu.


·        Manage and customize Bugzilla and review-board for defect tracking and SCM integration requirements.


·        Develop and manage automated builds for continuous integration using in-house and open source toolsThis position requires a strong engineering background with at least 4 years of experience in release engineering for a product development company.

Skills:
·        Good understanding of configuration management systems, preferably perforce.


·        Hands-on experience with build environments using:


o   GNU Make and other build tools on Linux


o   C/C++, Java code base,


o   Kernel modules for Linux distributions


o   Debian packaging and distribution


o   Shell scripting, Perl, Python, Ant, PHP, etc.


·        Experience in implementing and enhancing continuous integration environment with automated builds for efficient patch and build release cycles.


·        Experience in parallel development, including splitting and merging of code branches for various Releases and Version Management


·        Hands on with writing release notes for builds and patches to QA, manufacturing and customer support


·        Hands on with Bugzilla or other defect tracking systems, including customization and integration with SCM


·        Integrating and maintaining static, and dynamic analysis tools (e.g. lint, Coverity) is a plus


 Additional skills
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion for success and to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.

1.8.DEV-EMS-1: Development Engineer, Element ManagementLocation:                          Bangalore, India
Type:                                 Full time, Regular
Experience:                      Junior/Mid-level
Salary:                               Negotiable, experience based
Hiring Timeline:                Immediate
Travel:                               Minimal

Description
This candidate would be a part of the team developing Element Management System for Movik's Intelligent Mobile Content delivery solution.

This position requires a strong engineering background with at least 2 years of relevant experience in product development arms of companies building Element Management Systems for Telecom or Networking equipments.

Skills
·        Strong programming in Java/J2EE


·        Experience in developing Java swing and Web based GUI


·        Hands on with Configuration and Performance and Fault Management aspects of EMS,


·        Good understanding of SQL database and application servers


·        Excellent debugging and problem solving skills


Additional skills
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Team player with good verbal and written communication skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.

2.    Quality Assurance2.1.QA-PS-1:  QA Engineer, Platform Services


Location:                        Bangalore, India
Type:                               Full time, Regular
Experience:                    Mid/Senior-level 
Salary:                            Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:             Immediate
Travel:                            Minimal

Description:
This job involves testing and qualifying ATCA chassis based applications as part of Movik's Intelligent Mobile Content Delivery solution for mobile networks.

This position requires strong testing background with at least 5 years of relevant experience in the specific domain as part of the product quality assurance arms of companies developing carrier-grade high-availability solutions.

Skills:
Thorough understanding of ATCA based architecture
Excellent in Software Quality Testing of platform services
Understanding of wireless network call flows is a plus
Exposure to Linux/Unix is a must.
Knowledge of shell, Perl or Python scripting
·        Good understanding of automation


Additional skills
·        Self starter with a "can do" attitude and the passion to make a difference in the workplace.
·        Work in a flexible, informal, fast paced, startup environment
·        Good verbal and written communication and team skills
·        Prior experience in working with remote teams is a plus
Education
Bachelor's degree in Computer science or associated engineering discipline is required.

2.2.QA-CDS-1: QA Engineer, Content Delivery


Location:                         Bangalore, India
Type:                                Full time, Regular
Experience:                     Mid-level 
Salary:                             Negotiable, experience & talent based
Hiring Timeline:              Immediate
Travel:                             Minimal
Description:
This job involves testing and qualifying content delivery and media streaming proxy applications as part of Movik's Intelligent Mobile Content Delivery solution.

This position requires strong testing background with at least 5 years of relevant experience in the specific domain as part of the product quality assurance arms of companies building web servers, video servers or web proxies.

Skills:
Thorough understanding of HTTP protocol

Alkubra international company in Kuwait


Please find the following requirement for our company in Kuwait.


1.      QC Engineer for painting - B.E (Mechanical/Other) With NACE Level 2 /Bgas Grad 2.
Minimum 3 year Experience, GULF experience an advantage.
2.      QC Inspector for painting - Diploma (Mechanical/other) With NACE Level 2 /Bgas Grad 2.
Minimum 3 year Experience, GULF experience an advantage.
3.      QC Engineer for painting - B.E (Mechanical/Civil/Marine).
Minimum 2 year Experience, GULF experience an advantage.
4.      QC Inspector for painting - Diploma (Mechanical/ Civil/Marine).
 Minimum 2 year Experience, GULF experiences an advantage.
5.      Airless Spray Painters.(5 Nos)
Minimum 3 year Experience, GULF experience an advantage.
All the category salary will be best in the market upon experience.


If you help me out to found some of our tamil people its grate full.
God bless you and your family.
 Have a nice day.


With thanks and regards


Ezhil Mahesh
Operation Manager
Alkubra International Company
Kuwait.
Mobil: 00-965-97171439.
Mail:mahesh@alkubrainternational.com.
Web: alkubrainternational.com.WALK-IN INTERVIEW FOR A LEADING ELECTRONIC RETAILER IN DUBAI, UAE


Friday, May 20, 2011

wanted Service Technician & Engineers

Dear all,

          Wanted Service Technician & Engineers for ACE Associates, Guindy.

Qualification : Diploma in Electrical/ Electronics (Experienced & Freshers)


Call 044-22453147/ 044-22440146/9840930061
Email : atlasace@eth.netwe have immedit opening In "Delphi" inMNC @ chennai---------- Forwarded message ----------
From: Sree Daaya Soft Services <jobs@sreedaaya.com>


Hi,

Have a great day

Refering to your Resume we have immediate openings for
" Delphi system Analyst " in MNC Company @ Chennai.

If you are Interested to work with this software pioneer,

Pls Forward your Updated Resume Immediately.


Company : MNC company
Location : Chennai
Skills : Delphi (System Analyst)
Exp:- : 7- 10 YEARS
Salary : Up to 9.50 LPA
Email Id : jobs@sreedaaya.com

Note : Candidate Should have Good Communication Skills

Selected candidate should join with in 30Days
Please note that the interview process would be happening only in the weekdays and candidates who
can take up interviews in the weekdays alone need to apply.
Interested candidates please reply back to this mail with your updated resume and Please fill in the details below.
Full Name:
Current CTC:
Expected CTC:
Date of Birth:
Lead time required to join:
Willingness to relocate to Chennai:
Relevant years of exp:
Job Description
(please include roles & responsibilities)
1. To understand Functional/Non-Functional Business Requirements and convert into Technical Requirements.
2. Resolve technical inter-dependencies on taking over the development of, Identify all technical risks pertaining to the development of any Business requirement .
3. Should estimate the efforts required in terms of resources, time and Conduct requirement walk through session to ensure the requirement is understood by the team.
4. Split large tasks into measurable sub-tasks and assign to appropriate developers and to define the scope and cross verify shortcomings in Unit and Integration Testing.
5. Technical coordination of overall development activity of assigned tasks. To cross check the Unit Testing getting performed to its entire scope.
6. Do conduct code review, communicate code review comments to appropriate Developer and get it fixed.
7. Do Code integration of solutions from different Developers associated to the immediate deployment plan and conducts Integration testing and verify.
8. Re-generation of all necessary binaries with proper versioning , verification and to take over the deployment of solutions with minimum downtime.
9. To implement Object Oriented Programming concepts in creating friendly business classes with high rate of reusability and adaptability.
10. To understand Design Patterns and effective implement of the same as applicable to the scenario.
11. Coach and help develop team members.
12. Provide status reports of team activities based on the project plan or schedule.
13. Timely escalation of technical issues that cannot be resolved.
14. Preparation of documentation, review documentation done by team members and maintain documentation standards.

Purpose of role To develop applications in Delphi of YourISS Development, Support, Maintenance
Area of Expertise Required (specific key skillsets required to perform the job) 1. Strong knowledge in Object Language and deep exposure in at least any one version of Borland Delphi (preferably 5 & 7).
2. Ability to create Win32 Application and DLL in Delphi and exposure to thread safe programming.
3. Experience in writing classes specific to business functions in Delphi with the strong essence of OOP concepts, creating database application especially using ADO and ISAPI application in Delphi.
4. Exposure in using Object Broker components, Web Broker or Web Snap technology in Delphi.
5. Experience/Exposure in creating COM based application, Web Service application in Delphi. Good Understanding in Type Libraries and usage.
6. Experience/Exposure in Quick Report or any one Delphi specific reporting component (Rave/Report smith) or Crystal Report and 3rd party components and wrapping to make the component friendly and usable with the current code.
7. Strong knowledge in the basics of SQL and internals of RDBMS, database design concepts. Ability to create/understand low level and high level database design. Advanced knowledge and working experience with all kinds of database objects such as View, Stored Procedure/Function, Trigger, etc. Strong working experience in DDL, DML and DCL.
8. Good understanding in Normalization rules.
9. Experience/Exposure in DTS(Data transformation services).
10. Vital Experience/Exposure of SQL programming in any one RDBMS and in SQL optimization techniques.
11. Good Understanding in basic HTML tags and their usage, significance and usage of cookies, basic XML and DHTML. Good knowledge in JavaScript basics. Experience in Document Object Modal, JSON, XSLT.
12. Knowledge in CSS, HTC, HTTP Request / Response architecture, SOAP and WSDL.
13. Experience/Exposure in using Microsoft Office applications such Word, Excel, etc and experience in Team Foundation Server - Share Point and Version control.
Work experience Requirement (in yrs) 7-10 yrs of Work Experience in Delphi or any Object Oriented Programming language.
Educational Qualification Requirement B.E/B. Tech (Computer Science & Engg, Electrical, Electronics), MCA
With Best Rgds
SreeDaaya Soft services
No.3/2,Rajabadar Street,
Ist Floor,
Opp: Rathna Fan House (Behind Naidu Hall),
Pondy Bazaar, T.Nagar,
Chennai- 600 017.
Ph : 42102627


--------------------------------------------------------------
Best openings for†Delphi system analyst" in MNC Company @ Chennai

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Sree Daaya Soft Services (skills_it@yahoo.com, 3, Rajabather Street, I Floor T.Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Customer Service Jobs Work from Home Sales Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeCognizant Hires Technical Support Voice Candidates For IT Infra on May 21,2011!!!


---------- Forwarded message ----------Hi,
Immediate openings at Cognizant for technical support(IT Infra)-voice process
You can drop in to the below mentioned venue at on May 21st , 2011.if you have the below mentioned skills.
Experience:1-4 years

Venue:

Cognizant Technology Solutions India Pvt Ltd.,
5/639 Old Mahabalipuram Road, Kandanchavadi(near the life line hospital)
Chennai.

Time: _10:00AM to 2:00pm____

Mandatory Skills:
-Technical voice support
- L1 voice based support only
-1– 4 years of experience only
-Open for 24/7 shifts
-Voice support experience is mandatory
-International Voice process is mandatory
Education:Any UG/PG regular course is mandatory
Note:
a)Kindly ignore this invite if you had already attended any interview with us in last 6 months time.
b)Your resumes will be screened at the venue before putting you through the rounds.
c)2010 candidates,please ignore this invite

You are requested to carry the following documents for the discussion:
1. One copy of resume
2. Print out of this mail is mandatory.
3. Relieving letters of previous employment
4. Current employer 3 months pay slip and offer letter
5. All education documents including 10th, 12th, UG & PG(if applicable)
6. 1 passport size photo.

Contact Person: _Krithika/Siddharth S/Durga– HR


Thanks & Regards,
Kiruthika
Cognizant Technology Solutions | Human Resources
Direct : 04443494021 | VNET: 464021 |
Refer through Bring Another You (B.A.Y) Program @ https://careers.cognizant.com
Connect @


Opening for Office AsstDear All,

This is with reference to your resumes posted on Naukri.
We have a requirement with one of our clients - Suhner india.

Position: Office Asst
Location: Chennai

Activities / Responsibilities :
"Handling admin activities, such as answering telephone calls with proper greeting and necessary addressing for the enquiries
Proper filing and maintenance of all records relating to admin, sales and any other matter as required, data entry, Payment follow up and collection,
Collection of reports and other documents in time from Sales Engineers and forwarding the same to head office in time
"Safe custody of all stationery items, demo material, office equipment and proper maintenance of the same
Responsibility of opening the office and closing the same and safe custody of keys

Candidate Requirements:

Fast data entry, Ten finger usage of keyboard
EDP use, MS office and Knowledge of internet
Disciplined and Accurate
Interacting Professionally with Customers
Self driven and Self responsible for the tasks of the day
Knowledge of Hindi will be an added advantage

Interested candidates can send your updated CV for consideration.
Or call us for more details.
Contact Person: Mr Sharath Kumar
Contact No: 080 25421432/25428433

*IF not interested please forward this mail to friends or colleagues of similar profile

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Enterprise Hiring Solutions-EHS (prakash.francis@ehirings.com, #301,6th D Cross, 3rd Main OMBR Layout, Banasawadi, BANGALORE, Karnataka - 560043) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
å¥³æ€§å ¥åº· 百度ç½'å €å¤§å…¨


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...