நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 27, 2011

Thousands more jobs at JobsCentral
Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
How to ace your interviewsGood Things Must Share

Hello,

You are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SIM Global Education Master of Science in Engineering Business Management - The University of Warwick, UK Send Enquiry


Be a priority jobseeker!

Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Xilinx Asia Pacific Pte Ltd Senior Product Engineer - IRC76314Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
2
Gaelic Inns Pte LtdIT Manager Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
3
Seacare Manpower Services Pte LtdICT Executive required for School Exp. (Contract)Apply
Now!
4
THERMAL PTE LTDACMV SUPERVISOR (Mechanical & Electrical) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
Contingency PartnersCosting Executive. IT Industry. Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
6
The AdvertiserProcurement ExecutiveEntry, Exp. (Perm) Apply
Now!
7
CEI Contract Manufacturing LimitedProcurement Manager (Mechanical) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
8
MHE-Demag (S) Pte LtdSales Engineers Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
9
CEI Contract Manufacturing LimitedSoftware and Hardware Manager Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
10
CEI Contract Manufacturing LimitedSales & Marketing Manager (Proprietary Equipment) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
11
CEI Contract Manufacturing LimitedSenior / NPI Test Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
12
PMET Strategy Resources Pte LtdSYSTEM ENGINEER (Information Technology) Exp. (Perm)Apply
Now!
13
LANXESSTechnician (Fresh Graduate) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
14
LANXESSPlant Supervisor (Shift) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
15
LANXESSAutomation Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
16
Randstad Pte LtdContract Expense Analyst Exp. (Contract)Apply
Now!
17
Tanglin Trust School LtdCommunications (Technical) Executive Exp. (Perm)Apply
Now!
18
Institute of Mental Health/Woodbridge Hospital e-HR Senior Executive/ExecutiveEntry, Exp. (Perm)Apply
Now!
19
Infineon Technologies Asia Pacific Pte LtdManager/Staff Engineer, Process Development Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
20
Infineon Technologies Asia Pacific Pte LtdStaff / Senior Engineer, Loadboard & Contact Technology Exp. (Perm)Apply
Now!

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


naukri.com ...openings in indiaNaukri.com naukri.com
India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.
Dear candidates,
Please find below the jobs that match your current profile
Please note that more accurate the information (such as Keyskills, Salary, Location etc) you provide in your profile, the more precise your job alerts will become.
You last updated your profile on 05th Apr, 2011.
Jobs matching your Profile in locations preferred by you:
Hardware & Networking Engg (0-2 yrs.)
Mother HR Placement Service (Chennai, Tamilnadu )
1) Network support 2) Server administration 3) Desktop support 4) Troubleshooting
IT Software - Network Administration / Security » System Admin
SMS APPLY NOYG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Product sales specialist (1-4 yrs.)
Valuepoint Systems Pvt.Ltd (Bengaluru/Bangalore)
shall be responsible for an internal and external sales team driven to a common goal within a set of customers. 2 years of experience in handling any Hardware Imagin
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Tech Lead -Hardware Design
SMS APPLY KVLC4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Technical Support Representative (0-5 yrs.)
Unisys India Pvt. Ltd. (Bengaluru/Bangalore)
Role Purpose: Technical Support Representative Key Responsibilities/Outcomes: • Applies basic diagnostic techniques to identify problems, investigate
ITES / BPO / KPO / Customer Service / Operations » Associate / Sr. Associate -(Technical)
SMS APPLY 43NG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Hardware Design Engineer (2-6 yrs.)
MINDTECK (Bengaluru/Bangalore)
Mindteck is looking for Hardware Design Engineers / Senior Hardware Design Engineers for Bangalore location
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Design Engnr
SMS APPLY VULF4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
IT Support Analyst, position open at ICON, Trivandrum (2-3 yrs.)
Icon Clinical Research India Private Limited (Trivandrum)
Description: Role Responsibility   As the IT Support Analyst you will provide support to end-users. You will leads or will be involved in IT proje
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » System Admin
SMS APPLY 5HNE4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Jobs matching your Profile in other locations:
Computer Hardware & Networking Engineer (1-3 yrs.)
Sinclus (Mumbai, Mumbai Suburbs)
1. Troubleshoot and resolve incidents (Hardware and Software) related to Desktop, Laptop and associated peripherals 2. Troubleshoot Network connectivity (LAN) issu
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 9B2G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
IT Engineers Hardware & Networking (1-3 yrs.)
Rockland Hospital (Delhi, Gurgaon)
More than or Equal to 1 Years
IT Software - Application Programming / Maintenance » Software Developer
SMS APPLY K13G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Urgent openings for Hardware Engineer for Pune location (2-7 yrs.)
iQuest Consultants (Pune)
    Job Details :   1. BE in Electronics/Electronics & Communication/Industrial Electronics / MSC (Electr
Engineering Design / R&D » Sr. Design Engineer
SMS APPLY 5Y1G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Network Engineer (1-2 yrs.)
Blue Planet Infosolutions India Pvt. Ltd (Pune)
Exposure in Trouble shooting of Desktop / Hardware systemsHandson exposure in computer maintainence Willing to work in rotational shifts Can join in 15 days Good communicat
IT Software - Network Administration / Security » System Admin
SMS APPLY C5UG4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
IT Service Executives (Entry Level) (0-2 yrs.)
Agmatel (Delhi)
Installation of Win/ Linux OS, drivers & utilities, Anti-virus, MS Outlook; Troubleshooting of Desktops, Laptops & Peripherals; Basic understanding of Applications
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY UQZG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Embedded Hardware Engineer - Automotive (2-7 yrs.)
MSM CONSULTANCY SERVICES (Pune)
2-7 years experience in Hardware development for automotive electronics. Good working knowledge of Microcontrollers, Analog & Digital Electronics Hands on experience with
IT Software - Embedded / EDA / VLSI / ASIC / Chip Design » Software Developer
SMS APPLY IQ3G4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware Engineer (2-7 yrs.)
iQuest Consultants (Pune)
Opening for Hardware Engineer Job location Pune 1. BE in Electronics/Electronics & Communication/Industrial Electronics / MSC (Electronics)
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Design Engnr
SMS APPLY 4Y1G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
CCM/OCM @ Pune (2-4 yrs.)
iQuest Consultants (Pune)
Opening for CCM/OCM Job location Pune   B.E./ M.Sc. (Electronics) experience 2 to 4 years 2. Knowledge on Micro controllers
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY JZ1G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Desktop L2 (2-3 yrs.)
Sysnet Global Technologies (P) Ltd (Delhi/NCR)
* Any Graduates; Response & closure of calls within committed norms & reduce repeated calls. * Provide L2 support to the users, handle Remote support, taki
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY A13G4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Customer Service Engineers (2-5 yrs.)
Agmatel (Delhi)
Installation of Windows/ Linux OS, drivers, utilities, antivirus; Troubleshooting of Desktops, Laptops, Peripherals and Servers; MS Outlook installation, configuration and
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY ZQZG4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility and enhance your job search. Call 1800-102-5557 (toll free) now!
 
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
*This link will be functional for 72 hours and can only be used once to login automatically.
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.
This is a system generated email, please do not reply to this message.The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
You have received this mail because you are a member of Naukri.com. You can unsubscribe from this mailer or other mails after logging in to your account.
Report a problem
various job openings
If you want to view these offers click on the link below:
http://www.careerjet.ae/a/1108262fe4d259bad75670e508eeda1a963c95

6 new job offers match the following search criteria:
desktop support engineer - Malaysia - Permanent

If you want to view these offers click on the link below:
http://www.careerjet.ae/a/110826cd5abafc6d900503fdec31d07322e25c

To modify your alerts, add new ones or delete existing ones:
http://www.careerjet.ae/ma/82e5fdc47978fa72227bba326ec3827d

To modify your email address click on the following link:
http://www.careerjet.ae/me/82e5fdc47978fa72227bba326ec3827d

To delete your account click on the following link:
http://www.careerjet.ae/da/82e5fdc47978fa72227bba326ec3827d

Download the Careerjet Job Search iPhone app
http://www.careerjet.ae/mobile/app/ios.html

Download the Careerjet Job Search Android app
http://www.careerjet.ae/mobile/app/android.html

Please note that email alerts may only be valid for the day you receive
them. After that time we cannot guarantee that the job listing still
exists or is still open because some sites do frequent updates.

Thank you for using Careerjet.

The Careerjet Team
http://www.careerjet.ae


Monday, August 22, 2011

IIMஇல் MBA படிக்க CAT நுழைவுத் தேர்வு

IIMஇல்  MBA படிக்க CAT நுழைவுத் தேர்வு
இந்தியாவில் படித்து முடித்தவுடன் மிக அதிகச் சம்பளம் பெற்றுத் தரும் படிப்பு IIM (Indian Institute of Management)இல் பயிற்றுவிக்கப்படும் MBA படிப்புதான். அதிக பட்சமாக ஒரு வருடத்திற்கு ஒருகோடி (மாதம் 8 லட்சம்) வரை சம்பளம் IIM-ல் MBA படித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. இப்படி அதிகச் சம்பளம் தரும் இந்தப் படிப்புகளில் சேர CAT என்ற நுழைவு தேர்வை எழுதி தேர்ச்சி பெறவேண்டும்.  இதில் முஸ்லிம்களையும் சேர்த்து, பிற்படுத்தபட்ட வகுப்பினருக்காக 27% இட ஒதுக்கீடு உள்ளது.

மேலாண்மைப் படிப்புகள் (MBA) படிக்க மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட கல்வி நிறுவனம்தான் IIM (Indian Institute of Management). தமிழகத்தின் திருச்சி உட்பட இந்தியாவில் 13 இடங்களில் IIM இயங்கி வருகிறது. உலக அளவில் பொருளாதாரம் மற்றும் மேலாண்மைத் துறையில் மிகப் பெரிய பொறுப்புகள் வகிப்பவர்கள் இந்த IIMஇல் படித்தவர்கள்தாம். மிகப் பெரிய நிறுவங்களை நிர்வகிக்ககூடிய அளவிற்கு உலகத் தரத்தில் இங்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றது. இதுவே உலகின் முன்னணி நிறுவங்களை இங்கு ஈர்க்க காரணமாகின்றது.

CAT நுழைவுத் தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண் மத்திய அரசின் IIMமுக்கு மட்டுமல்லாமல் மாநில அரசுகள் நடத்தும் மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்களிலும் தனியார் மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்களிலும் MBA சேர்வதற்குப் பயன்படுகின்றது.

CAT-2011 நுழைவு தேர்வைப் பற்றிய விபரம்
விண்ணப்பிக்கும் முறை :
குறிபிட்ட Axis வங்கிக் கிளைகளில் CAT-2011 வவுச்சரை வாங்கி, www.catiim.in  எனும் இந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்யவேண்டும். வவுச்சர் கிடைக்கும் Axis வங்கிக் கிளைகளின் முகவரி www.catiim.in/axisbank_branch.html   எனும் இணைய தளத்தில் உள்ளது.

விண்ணப்பம் பதிவு செய்ய கடைசி தேதி : செப்டம்பர் 28

விண்ணப்பத்தின் விலை : ரூ.1,600

தேர்வு நடைபெறும் தேதி :
இந்தத் தேர்வு அக்டோபர் 22 முதல் நவம்பர் 18 வரை தொடர்ந்து நடைபெறும், விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு நாளில் தேர்வு எழுதுவார்கள்.

தேர்வு எழுதத் தகுதியான மாணவர்கள் :
  1. ஏதாவது ஒரு பட்டப் படிப்பு படித்தவர்கள் மற்றும் இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள்.
  2. குறைந்தது 50% மதிப்பெண் எடுத்து இருக்க வேண்டும்.

இட ஒதுக்கீடு : முஸ்லிம்களையும் சேர்த்து, பிற்படுத்தபட்ட வகுப்பினருக்காக 27% இட ஒதுக்கீடு உள்ளது.

தேர்வு நடைபெறும் இடங்கள் : சென்னை மற்றும் கோவை உட்பட இந்தியாவில் 36 நகரங்களில் தேர்வு நடைபெறும்

இந்தத் தேர்வை பற்றி : இது கணினியில் எழுதும் தேர்வாகும்.  CAT தேர்வு இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது.  முதல் பகுதி Quantitative Ability & Data Interpretation.  இரண்டாம் பகுதி Verbal Ability & Logical Reasoning. ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் 70 நிமிடங்கள் எழுத ஒதுக்கப்படும், மொத்தம் 140 நிமிடங்கள். தேர்வு எழுதும் முன் 15 நிமிடம் தேர்வைப் பற்றி விளக்கப்படும்.

இந்த தேர்வுக்கு தயாராவது எப்படி?

இது வருடா வருடம் நடக்கும் தேர்வாகும். எனவே கடந்த 5 ஆண்டுகளின் கேள்வித்தாள்களைப் பார்த்தால் பொதுவாக இத்தேர்வில் எப்படிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன என அறிந்து கொள்ளலாம். அந்தப் பகுதிகளை நன்றாக ஆராய்ந்து படித்தாலே போதும். இந்தக் கேள்விதாள்களும் புத்தகங்களும் முக்கியப் புத்தகக் கடைகளில் கிடைக்கும்.   இதற்காகப் பல்வேறு பயிற்சி மையங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளன. அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் சேர்ந்தும் பயிற்சி பெறலாம்.  பொதுவாக,  'தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி?' என்ற கட்டுரை www.tntj.net/8622.html  இல் உள்ளது.

இந்தத் தேர்வை எழுதும் முஸ்லிம் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிகக் குறைவு. காரணம், இந்த மாதிரி நுழைவுத் தேர்வுகளைப் பற்றி முஸ்லிம் சமுதாயம் அறியாமல் இருப்பதும், அறிந்திருந்தாலும் இதெல்லாம் மிகக் கடினம் என்று ஒதுக்கி விடுவதாலும்தான், உண்மையில் நன்றாகப் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்தத் தேர்வுகள் கடினமில்லை.

மாணவர்களே!  'தேர்வுகள் கடினம்' என்ற தவறான சிந்தனையைக் குப்பையில் போடுங்கள். எந்தத் தேர்வையும் சந்தித்துச் சாதிக்க நம்மோடு அல்லாஹ் இருகின்றான். அல்லாஹ்வின்மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்; அவனிடம் வலியுத்திக் கேளுங்கள்; கடினமாக உழைத்துப் படியுங்கள்; நிச்சயம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தருவான் இன்ஷா அல்லாஹ்.

CAT-2011 எனும் இத்தேர்வைப் பற்றிய முழு விபரங்களும் www.catiim.in எனும் இணையதளத்தில் உள்ளது. மேலும் விபரங்கள் அறிய எனது sithiqu.mtech@gmail.com எனும் ஈ-மெயில் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

S.சித்தீக்.M.Tech

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...