நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 4, 2011

QAT- Interview invite for Amazon.com - @ Chennai on 4th June (Saturday)- Kindly Acknowledge


---------- Forwarded message ----------  Hi,

 Greetings for the Day!!!

 we are happy to invite you to interview with us for Quality assurance technician. The schedule and venue details are
 listed below: Interview Date
                         4th June (Saturday)
 Time
                         9.00 AM
 Venue Details
                         Amazon Development Centre (India) Pvt Ltd


                         Plot No- 40, 3rd Floor, SP Info City MGR Salai (Veeranam Road) Kandanchavadi, Perungudi


                         Landmark: Near RMZ Millennia IT Park


                         Chennai-600096


                         Contact Person: Arun Kumar and Baskar
 Evaluation process
                         Written test followed by 5 rounds of face to face

 We request you to take time off from your busy schedule to prepare for the interview.

 Written Test – ( Will cover the following competencies: Test Cases/Test Data/Scripting/Debugging).


 5 Rounds consists of Test cases, Scripting, Debugging, QA Process, Team and Project fit, Problem Solving and Manager
 Round.

 It is important for us to start process on time so request you to reach the venue on time. This would be a daylong
 event and hence, request you to block your calendar for the entire day for the interview event.

 Note: Please acknowledge this mail, as a confirmation for the interview

 About Amazon.com:


 Amazon's Development Center in India is all about innovation. Everything we are involved in is focused on innovating  in the space we are in. We are focused on building products in some of the most interesting and challenging areas of
 technology right now.


 We have just one way to describe what it is to be at Amazon - Work hard. Have fun. Make history . Work and Fun are
 not different experiences here - it is a singular way of life at Amazon!


 Whether it is , creative pursuits or a challenging technology problem that we have resolved to solve, life at Amazon
 inspires us to make history!


 Here are some more interesting reading materials for you from the internet, about various technologies Amazon is
 working on. These will give you some ideas about the kind of innovations that happen in Amazon:


 Amazon does work on cutting edge new technologies. Here are a few links that provides an insight into our technology
 space:

 http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dynamo.html - Has information on Dynamo, a highly available
 key-value storage system that some of Amazon's core services use to provide an "always-on" experience. To achieve
 this level of availability, Dynamo sacrifices consistency under certain failure scenarios. It makes extensive use of
 object versioning and application-assisted conflict resolution in a manner that provides a novel interface for
 developers to use.

 http://www.readwriteweb.com/archives/amazon_dynamo.php - More information on Amazon Dynamo: The Next Generation Of
 Virtual Distributed Storage

 http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle - The Amazon Kindle is a hand held electronic reading gizmo, the size of
 an average paperback. It's used to download, store and read books, magazines, periodicals, newspapers and even blogs.

 http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9006439 - Article on EC2 - Elastic
 Compute Cloud

 http://aws.typepad.com/aws/2008/07/white-paper-on.html - White Paper on 'Cloud Architectures' and Best Practices of
 Amazon S3, EC2, SimpleDB, SQS
 All the best. Look forward to see you.


 Regards,


 Arun Kumar | Talent Acquisition - India | Amazon


 (Embedded image moved to file: pic17668.jpg)Description: Description: Description: Description: Description:
 Description: cid:image004.jpg@01CAAF0B.95FBD210     +91-44-30883239, 9962061551, 9176940310 (Embedded image moved to
 file: pic00119.jpg)Description: Description: Description: Description: Description: Description: phone


 Work hard. Have fun. Make history.


 (Embedded image moved to file: pic29857.jpg)Description: Description: Description: Description: Description:
 Description: cid:image003.jpg@01CAAF0B.3D615350


 The world's brightest technology minds come to Amazon.com to research and develop technology that improves the lives  of shoppers and sellers around the world. If any of your friends or acquaintances are  looking for challenging career
 options, here's your opportunity to inform them that Amazon India has over 200+ open positions in Engineering &
 Operations across Hyderabad, Chennai and Bangalore centers. Position details are available at
 http://india.amazon.com/Careers.html or write to careers-india@amazon.com to contact our recruiting team.


Friday, June 3, 2011

JOB IN Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL) Abu Dhabi , Walk in Inteview Mumbai India----- Forwarded Message ----
From: "Ashraf (NSC Logistics, Kingdom)" <ashraf@nahil.com.sa>
Sent: Mon, May 23, 2011 7:54:09 PM
Subject: JOB IN Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL) Abu Dhabi , Walk in Inteview Mumbai India

 

Dear All

 

Note: Kindly please don't forward resumes to my EMAIL . Forward it only if you fit the eligibility criteria and to the specified Email id only.

 

 

Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL), a member of ADNOC Group of companies was established in October 1980 as a joint venture between Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and TOTAL, with a shareholding ratio of 2:1 respectively. Construction of a processing plant began in 1980 and production started in December 1983.

                                                        Final Walkin Client Interview for Fertil (Ruwais Fertilizer) , Abu Dhabi to be held in Mumbai from 9th June to 13th June 2011. To register please call on 022 66665367 / 335 **** (Employment Application Attached) ………

Name of Position

INTERVIEW DATE

 

 INTERVIEW FOR FERTIL (ONLY FOR BELOW POSITION)

Urea Operator
Ammonia Operator
Urea Senior Operator
Ammonia Senior Operator

09th June 2011

Urea Senior Operator
Ammonia Senior Operator

10th June 2011

Urea Supervisor
Ammonia Supervisor

11th June 2011

Utility Operator

12th June 2011

Urea Operator
Ammonia Operator
Urea Senior Operator
Ammonia Senior Operator

13th June 2011


:: JOB ORDER-GG248

INTERVIEW

POSITION

JOB ID

UREA SUPERVISOR

GG24801

AMMONIA SUPERVISOR

GG24802

UREA SENIOR OPERATOR

GG24803

AMMONIA SENIOR OPERATOR

GG24804

UREA OPERATOR

GG24805

UTILITY OPERATOR

GG24806

AMMONIA OPERATOR

GG24807

 

 

Below Position only Apply Online

 

 

 

 

ONLY FOR ONLINE APPLY

POSITION

JOB ID

 ONLY FOR ONLINE APPLY

SAFETY ENGINEER

GG24808

  ONLY FOR ONLINE APPLY

MECHANICAL ENGINEER

GG24809

  ONLY FOR ONLINE APPLY

MECHANICAL SUPERVISOR

GG24810

  ONLY FOR ONLINE APPLY

DCS ENGINEER

GG24811

  ONLY FOR ONLINE APPLY

INSTRUMENT ENGINEER

GG24812

  ONLY FOR ONLINE APPLY

INSTRUMENT SUPERVISOR

GG24813

  ONLY FOR ONLINE APPLY

ELECTRICAL ENGINEER

GG24814

  ONLY FOR ONLINE APPLY

ELECTRICAL SUPERVISOR

GG24815

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNING ENGINEER (MECH)

GG24816

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNING ENGINEER (CIVIL)

GG24817

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNING ENGINEER (E&I)

GG24818

  ONLY FOR ONLINE APPLY

RELIABILITY ENGINEER ROTATING EQUIPMENT

GG24819

  ONLY FOR ONLINE APPLY

DEVELOPMENT ENGINEER

GG24820

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PROCESS ENGINEER

GG24821

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - INSTRUMENTS

GG24822

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - CIVIL

GG24823

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - MECHANICAL

GG24824

  ONLY FOR ONLINE APPLY

PLANNER - ELECTRICAL

GG24825

 

 

 

HOW TO APPLY?

 

 • You can apply online to our website mentioning post applied in the subject matter.

OR

Send your application with following enclosure:

1.       A4 Size Bio-Data in 2 sets mentioning Job Title and Reference Number on envelope / letter.

2.       A detailed typed career history sheet giving complete details about your responsiblities adn job handled from day one to current date of employment.

3.       Copy of your degree certificates / post gradute / diploma or other educational certificates (if any).

4.       Copies of experience certificates till date - India / Overseas.

5.       Latest 2 passport sized coloured photographs.

6.       Copies of passport.

7.       Please mention job code in your application eg.. GG24801.

8.       Please mention your email address and mobile number (if any)

9.       Please do not fold your applications.

10.   Incomplete applications will not be considered

 

G. Gheewala Human Resources Consultants

 

Head Office: Mumbai

202, Bombay Market, Tardeo Road , Mumbai 400 034. Maharashtra , India .
Phone: +91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Email:
For Clients: hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online

Branch Office: Bangalore

40/1, Bellary Road , Ganga Nagar, Bangalore , 560 032. Karnataka , India .
Phone: +91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780

 

 

Best regards,

 

ASHRAF KHAN

hp -Service Center| Nahil Computer Co.,| Riyadh | K.S.A

Tel :+966 -1-4645373 Ext 380 |Fax: +966-1-2176990  

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

 

Thursday, June 2, 2011

CIGMA - Career & Employment -various openings.. dont miss it

CIGMA - Career & Employment Bulletin
Volume 1 :: Issue 17 :: 16-31 May 2011
Published by CIGMA Foundation Trust (R), Bangalore.


 1. BOSCH Apprenticeship Training - 2011 for SSLC / 10th Pass  with Stipend
  Who can apply ?
  Students who have completed SSLC / 10th std with minimum 60% in Maths, Science & English.
  Trades offered:
  3 years (Fitter, Turner, Machinist, Electrician & Electronic Mechanic)
  4 year
  (MMTC, Tool & Die Making)

  Application forms are available at
  BOSCH Limited, Gate No.1, Adugodi, Bangalore
  Phone No : 080-22992393


  LAST DATE TO APPLY: 30.05.2011

 2. 750 Posts - Assistant Central Intelligence Officer - Ministry of Home, GOI
  Who can apply ?
  Graduates from recognized University.
  Age Limits: Not more than 27 years as on 30 May 2011.
  Conditions: English & Computer Proficiency.
  PayScale: Rs.9300-34,800/- plus Government allowances.
  Postings are All Over India
  Click here to download Notification
  For more details visit www.mha.nic.in

  LAST DATE TO APPLY: 30.05.2011


 3. 475 Posts - Recruitment of Artisans 2011 - BHEL, Tiruchirappalli
  Who can apply ?
  Candidates who have completed ITI Courses & have National Trade Certificate (NTC)
  Posts Available:
  • Fitter
  • Welder
  • Crane Operator cum Rigger
  • Electrician
  • Furnace Operator
  • Plumber
  Click here to Apply ONLINE
  For more details visit www.careers.bhel.in

  LAST DATE TO APPLY: 01-06-2011


 4. 1148 Posts - Management Trainees @ Coal India Limited (CIL)
  Who can apply:
  Engineering (Mining, EL, ME, Civil, Che/Min, EC, IE), Finance, HR, Sales & Marketing Graduates
  Age Limits: as on 31.03.2011
  Gen-30 yrs; OBC-33 yrs, SC/ST-35 yrs.
  Conditions: Minimum Marks - 60% or CGPA 6.0 on scale of 10.0
  Click here to Apply ONLINE
  For more details visit www.coalindia.in

   LAST DATE TO APPLY: 04-06-2011

  • 522 Posts - Combined Defense Services Examinations (II) - 2011
   Who can apply?
   Graduates from recognized Univ. Kindly see notification for complete eligibility conditions
   Vacancies to be filled at
   • Indian Military Academy, Dehradun
   • Indian Naval Academy, Ezhimala
   • Air Force Academy, Hyderabad
   • Officers Training,Chennai
   Click here to Apply ONLINE
   For more details visit www.upsconline.nic.in

   LAST DATE TO APPLY: 06.06.2011

  • Indian Air Force - Recruitment of AIRMAN for PUC/12th/Diploma Pass
   Who can apply?
   PUC / 12th (any branch) with 50% or 3 year Diploma (any branch) with minimum 50% marks.
   Age Limits :
   Born Between  01 January1991 & 28 February 1995
   Group 'Y' (Non-Technical) Trades
   SELECTION TEST in September 2011
   Click here to view Notification
   Click here to download Application Form
   For more details visit www.indianairforce.nic.in

   LAST DATE TO APPLY: 10.06.2011

  • 1103 Group 'B' & 'C' Technical Posts - Karnataka Public Service Commission
   Who can apply?
   Diploma & Engineering degree holders. Kindly see notification for complete details.
   Age Limits:Min-18yrs, Max-35 years
   Reservation & age limit relaxation for SC/ST/Cat-1,2A,2B,3A & 3B.
   Vacancies to be filled at government departments across Karnataka.
   Click here to view Notification and Apply ONLINE
   For more details & application, visit www.kpsc.kar.nic.in
   LAST DATE TO APPLY: 06.06.2011

  • FREE Professional Certificate in Effective Communication Course for Minorities
   Who can apply?
   Minority Community Graduates - Muslims, Jains,  Christians, Buddhists & Sikhs.
   Training offered by NIIT at its centers in Bangalore, Belgaum & Hubli. Monthly Stipend of Rs.500/- per candidate.
   Age Limits: below 28 years
   Click here to know more
   Click here to download Application Form
   For more details visit www.gokdom.com

   NO LAST DATE Specified Selection will be done on First-cum-First Serve basis


   This issue is sponsored by

   TALENT RESEARCH FOUNDATION (R)
   "VISHWAS CROWN", Near Cochin Bakery, Kankanady,
   Mangalore-575002
   Phone: 0824-4267883, 3257264
   Mobile: 9844773906, 9972283365, 9901628758
   Website: www.trfmangalore.com
   E-mail:
   trfmangalore@gmail.com

  1. Be a PARTNER NGO. Help us reach the OFFLINE community.

   Dear Friend,

   The CIGMA Bulletin you are reading is the e-copy of the Fortnightly CIGMA - Education, Career and Employment Bulletin published by CIGMA Foundation, Bangalore. The printed bulletin is sent to NGOs/Educational Institutions across Karnataka and Tamil Nadu.

   We at CIGMA Foundation believe that there is a very large section of the society which still does not have access to Internet and they can be reached only by putting up the PRINTED copy of the Bulletin at places like - Educational Institutions, Libraries, Community Centers, Places of Worship, Business Centers,etc... 

   Hence CIGMA Foundation is looking for dedicated individuals/organizations/NGOs from taluks/districts All over India who can PARTNER with us and help the people of that region benefit.

   If you are part of an NGO interested in doing grass root level work, we welcome you to be our PARTNERs in bullding a stronger India.

   Kindly call 98455 67687 (Ameen-e-Mudassar) or 080-41554225 (CIGMA Foundation) or Email to info@cigma.in for the complete details.


   Issue 17


   If you are unable to view the above image, Click here

   Click here to Subscribe for eCopy of CIGMA - Education, Career & Employment Bulletin every fortnight.

   Click here to view all the issues of CIGMA - Education, Career & Employment Bulletin till date.

   Websites for information on Careers, Courses and Jobs after School & College

   www.after10thwhat.com :: www.after12thwhat.com :: www.cigmainfotech.com


    
  BAPCO VACANCIES / Al Mansoor [2 Attachments]
  ---------- Forwarded message ----------
  PLS FIND THE ATTACHMENT:

   

  __,_._,___
  விமானப் படை பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு


  ---------- Forwarded message ----------  கடலூர் : இந்திய விமானப் படையில் பணியாற்ற விருப்பம் உள்ளவர்கள் வரும் 10ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய விமானப்படைக்கு வீரர்கள் தேர்வு முகாம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ளது. இப்பணியில் சேர விருப்பம் உள்ள தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களை சேர்ந்த இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பிளஸ் 2 , இன்டர் மீடியேட் அல்லது அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பாலிடெக்னிக் படித்து 50 சதவீத மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் விவரம் மற்றும் விண்ணப்பம் வேண்டுவோர் ( www.indianairforce.nic.in  ) என்ற இணையதளத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை வரும் ஜூன் 10ம் தேதிக்குள், சென்ட்ரல் ஏர்மென் செலக்சன் போர்டு, தபால் பெட்டி எண் 11807, புதுடில்லி 110 010 என்ற முகவரிக்கு வரும் 10ம் தேதிக்குள் சாதாரண தபாலில் அனுப்ப வேண்டும். இதுகுறித்த விவரம் வேண்டுவோர் "ஏர்மென் செலக்சன் சென்டர், ஏர்போர்ஸ் ஸ்டேஷன், தாம்பரம், சென்னை 600 046 என்ற முகவரியிலோ அல்லது 044-22791853, 044-22396565 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். 

   

  http://www.dinamalar.com/district_detail.asp?id=248735

   

     108 இலவச ஆம்புலன்சில் பணியாற்ற விருப்பமா?


  ----- Forwarded Message -----

  Subject:
   108 இலவச ஆம்புலன்சில் பணியாற்ற விருப்பமா?

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,,,

   

   
  108 இலவச ஆம்புலன்சில் பணியாற்ற விருப்பமா
   
   
  தமிழக அரசின் சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் 108 இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை நிறுவனத்தில் மருத்துவ உதவியாளர், டிரைவர்கள் பணிக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாம் சென்னையில் ஜூன் 9ம் தேதி நடக்கிறது. இதுகுறித்து, '108' ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கான தலைமை அலுவலகம் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் ஜிவிகே, இஎம்ஆர்ஐ நிறுவனத்துடன் அவசரகால சேவைகளுக்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இணைந்து செயலாற்றுகிறது.
   
  தமிழகத்தில் 32 மாவட்டங்களில் 426 ஆம்புலன்சுகளுடன் '108' சேவை மக்களுக்கு பயனளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஜிவிகே, இஎம்ஆர்ஐ நிறுவனம் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்கள் மற்றும் மருத்துவ உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாமை நடத்த இருக்கிறது. அதன்படி, ஓட்டுனர் பணியில் சேர விரும்புபவர்கள் 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 25 வயதுக்கு மேல் 38 வயதுக்கு மிகாமல், 162.5 செ.மீ. உயரம் குறையாமல் இருக்க வேண்டும். இலகுரக வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் எடுத்து குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்க வேண்டும். மாத ஊதியம் ரூ.6,489 வழங்கப்படும்.
   
  மருத்துவ உதவியாளர் பணியில் சேர விரும்புபவர்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங் அல்லது ஜிஎன்எம் (12ம் வகுப்புக்கு பிறகு 3 ஆண்டுகள்) படித்திருக்க வேண்டும். 21 வயது முதல் 30 வயதுள்ள ஆண் மற்றும் பெண்கள் பங்கேற்கலாம். மாத சம்பளம் ரூ.7,500 கிடைக்கும்.
   
  ஓட்டுனர் மற்றும் மருத்துவ உதவியாளர்களுக்கான நேர்முகத் தேர்வு, வரும் 9ம் தேதி, சென்னை திருவல்லிக்கேணி, 15 பெல்ஸ் சாலை, கஸ்தூரிபாகாந்தி தாய் சேய் நல மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள 108 அவசரகால சேவை மைய தலைமை அலுவலகத்தில் காலை 9.30 மணி முதல் நடைபெறும். பணி நேரம் 12 மணி நேரம் ஷிப்ட் முறையில் இரவு மற்றும் பகல் என மாறும். தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை அதேநாளில் வழங்கப்படும்.
   
  வெளியூர்களில் இருந்து வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் போக்குவரத்துக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் விவரம் அறிய 044&2888 8060 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
   
   
   
  --
  இவ்வுலக வாழ்க்கை விளையாட்டும், வீணும் தவிர வேறில்லை. (இறைவனை) அஞ்சுவோருக்கு மறுமை வாழ்வே சிறந்தது. விளங்க மாட்டீர்களா?

  CAREER JET JOB SEARCH

  Jobs by Careerjet
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...