நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, July 8, 2011

Fwd: B.Com : 5- 8 years---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 7 July 2011 08:42
Subject: B.Com : 5- 8 years
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


La Carrera Consultancy Pvt.Ltd

preethi@lacarrera.in 


Experience required for the Job: 5 - 8 years
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

OPENING FOR QUALITY TEAM LEADER- PAYROLL !!!!
GREETINGS FROM LA CARRERA CONSULTANCY!!!!
JOB DESCRIPTION:
Manage a team of Quality Associates.
• Perform audit on client process and deliverables.
• Should able to manage high level of accuracy.
• Monitor closely the team and operational activities.
• Work on continuous improvement.
• Ability to deploy and use suitable quality tools.
• Experience in Indian Payroll.
• Should able to prepare, manage documents.
• Independently build audit procedures, checklists etc.
• Capability to arrive solutions on problems
• Awareness on ISO 9001 & 27001 and Six Sigma
• Knowledge on Salary Taxation, Statutory compliance and JV accounting.
• Hands on experience in MS-Office, especially in MS Excel
• Possess good communications skill.
• EXP:5+ YRS

Educational Qualification: Minimum - Graduation in commerce.
Designation: Team Lead â€" Quality

Interested Candidates can call preethi 9677040801 or send ur updated resume to

 preethi@lacarrera.in

Thanks & regards,
PreethiFwd: NEYVELI LIGNITE CORPORATION LIMITED---------- Forwarded message ----------
From


 

NEYVELI LIGNITE CORPORATION LIMITED

"NAVRATNA" - Government of India Enterprise)

(Regd. Off: "NEYVELI HOUSE", 135, E.V.R Periyar High Road, 

Kilpauk, Chennai – 600 010)

EMPLOYEE DEVELOPMENT CENTRE :

BLOCK 20: NEYVELI 607 803

 


AN OPPORTUNITY TO UNDERGO GRADUATE / TECHNICIAN APPRENTICESHIP TRAINING IN NLC

 


http://www.nlcindia.com/careers/gat_tat_advt_2011.pdf

 
 
Rajaghiri Gazzali
04/07/2011

__._,_.___


Thursday, July 7, 2011

Fwd: HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA / TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10---------- Forwarded message ----------
From: <ajitha@freshersjobs24hrs.com>
Date: 6 July 2011 11:43
Subject: HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA / TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10
To:HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA
HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA HCL Technologies Limited is Recruiting Freshers.Apply Now Here
TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10
TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10 Tata Consultancy Services is Recruiting Freshers. Apply Now Here
Freshers Jobs in Sybase 10/2011
Freshers Jobs in Sybase 10/2011Sybase Software India Pvt. Ltd is Recruiting Freshers. Apply Now He

Nor­tel Recruit­ing freshers-Bangalore
Nor­tel Recruit­ing freshers-Bangalore Nortel is Recruiting Freshers. Apply Now Here
Fresher Jobs in Perot Systems Chennai
Fresher Jobs in Perot Systems ChennaiPerot Systems is Recruiting Freshers.Apply Now Here
Freshers Jobs in Unisys - 2010/11(Java)
Freshers Jobs in Unisys - 2010/11(Java) Unisys India Pvt Ltd is Recruiting Freshers. Apply Now Here

Fwd: Fw: MAINFRAME PROFESSIONAL - Opening at STERIA for Chennai location---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 7 July 2011 08:51
Subject: Re: Fw: MAINFRAME PROFESSIONAL - Opening at STERIA for Chennai location
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>----- Forwarded Message -----
From: Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd <anandm@ikyaglobal.com>

Job Location: Chennai
 
Dear Candidate,
 
Greetings!
 
This is Anand from IKYA Gobal Consultancy
 
There is an immediate Opening with Steria for Mainframe at Chennai 
location
 
Experience: 2 to 5 yrs
 
Skills: Mainframe (JCL, COBOL, DB2, VSAM)
 
Job Location: Chennai
 
If you are Interested, Please send your updated profile with the below details.
 
Total Exp :
 
Current ctc :
 
Expected ctc :
 
Notice period
 
:DOB (must)
 
:Employment mode (Permanent / Contract) :
 
Also refer any of your friends / Colleagues for this equirement.
 
 
Regards
 
,Anand
 
IKYA Human Capital Solutions Pvt. Ltd.
 
,Direct: +9144 6662 3019


IBM India Development Lab's is Hiring - 9th july ChennaiIBM India Development Lab's is Hiring - 9th july Chennai

http://www.siliconindia.com/events/event_detail.php?id=IBMEJF090711

IBM India Systems & Technology Lab is Hiring - 9th july Chennai


Date: 09 July, 2011 
Venue: St.Ebbas Girls, Hr Secondary School, RK Salai, Mylapore Chennai 
Time: 10:00 AM to 05:00 PM


IBM India Development Lab's vision of continuing technological progress depends on its excellent and highly skilled people that include Distinguished Engineers(DEs), Chief Technical Officer (CTO), Senior Technical Staff members(STSMs), Senior IT Architects,IBM Fellows and members of the Academy of Technology (AoT).

This is your chance to be part of the phenomenal growth that IBM is experiencing in key growth markets with a special focus on next generation product strategy- specifically in the Power Systems software area. The Power Systems market position has grown from a small fraction of the engineering workstation market to the market leader of the $16 billion enterprise UNIX server market.

India Systems & Technology Lab (ISTL) is a premier systems lab with a large product development center in India working on cutting edge technologies. The Systems Software team develops products and solutions across entire portfolio including Firmware, AIX, Linux, Platform Management and High Performance Computing. The lab teams work on some of the core development areas such as AIX Base Operating System, High Availability, Virtualization, Security, Device Drivers, Flexible Service Processor Firmware, Hardware Management Console, Systems Director Management Console, Platform & I/O Simulation, Linux Kernel Development, Energy Management and software RAS.

For exciting careers in IBM India Lab, send your resumes to taindias@in.ibm.com. We are looking for experienced professionals in the following Domain areas:

 • Device Drivers
 • Kernel programming
 • Virtualization
 • High Availability
 • System Security
 • Networking
 • Hypervisor
 • Firmware
 • Processor Architecture

We are looking for technical architects, technical leads, senior engineers and engineering managers who will be an integral part of the global team developing next generation products.

Qualifications required:

 • Candidates with global exposure are preferred
 • Strong technical background in their respective area
 • Leadership in guiding and/or mentoring junior engineers
 • Team oriented working style
 • Excellent communication skills in a global environment
Degrees Needed: MS/MTECH/BE/BTECH/MCA 
Majors Considered: Computer Science, Electronics and Communication Engineering 
Location: Bangalore and Hyderabad, India 

For Any Details Call : 080 - 43402014Vacancies for KSA---------- Forwarded message ----------
From: People World Wide Consultant <majid@peopleworldwide.co.in>For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 10011552

Dear ,

Greetings from People Worldwide, Mumbai

We are into HR firm and our consultancy is running up since last 5 years. We are providing best services for gulf recruitment. We are having opening in Middle East like Saudi Arabia, Qatar, Oman, Libya and UAE etc. kindly check the following details we are having opening with our esteemed clients in KSA.

Reference your CV from Job Portals we are having very urgent opening for one of our reputed client "ITAL CONSULTANT"; it's a construction company in Kingdom of Saudi Arabia (KSA).

We have the following vacancy for KSA.

1) Senior Resident Engineer Minimum 18 year's exp.
2) Resident Engineer Minimum 15 year's exp.
3) Senior Civil Engineer Minimum 12 year's exp.
4) Civil Engineer Minimum 8 year's exp.
5) Senior Material Engineer / Inspector Minimum 12 year's exp.
6) Material Engineer / / Inspector Minimum 8 year's exp.
7) Senior Bridge Engineer Minimum 12 year's exp.
8) Bridge Engineer Minimum 8 year's exp.
9) Senior Tunnel Engineers Minimum 12 year's exp.
10) Tunnel Engineer Minimum 8 year's exp.
11) Architect Minimum 8 year's exp.
12) Senior Geological Engineer Minimum 12 year's exp.
13) Geological Engineer Minimum 8 year's exp.
14) Electrical Engineer Minimum 8 year's exp.
15) Senior Site Inspector Minimum 5 year's exp.
16) Site Inspector Minimum 3 year's exp.
17) Senior Surveyor Minimum 3 year's exp.
18) Surveyor Minimum 3 year's exp.
19) Senior Quantity Surveyor Minimum 5 year's exp.
20) Quantity Surveyor Minimum 3 year's exp.
21) Building Inspector Minimum 5 year's exp.
22) Administrative Assistant Minimum 5 year's exp.

Job Description:-

 B.E / B.Tech in civil engineering.
 Candidate should have 8 – 12 years relevant experienced.
 Candidate should have minimum 5 - 7 years exp in Roads & Bridges.
 Supervision & Execution of civil works.
 Good command over English both spoken & written.

Benefits & Employment Condition by Company:-

 Basic salary, Transportation and Accommodation.
 21 Days paid vacation after 12 months of services.
 Air tickets at beginning and end of contract and at vacation time.

For more details kindly go through the website of the company…….

If your profile matches with the above mention profile & if u interested please send across your profile at the earliest below mention email id with the following details:
(majid@peopleworldwide.co.in)

Current CTC:-
Expected CTC:-
Notice period:

Note:-
If your profile doesn't suit please send this to your friend who is looking out for the similar opening.

With warm regards

Majid Mirza Baig
Sr. HR Recruiter
Email:- majid@peopleworldwide.co.in
URL:- www.peopleworldwide.net
Contact:- 022 65509111

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: People World Wide Consultant) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
Looking for experienced PHP developersFrom: Hameed <shaahulhameed@gmail.com>


Hi Friends

  We are a start up based in Chennai and are looking for experienced PHP
developers who understand MVC architecture, are comfortable with
CodeIgniter, have a good command over HTML & CSS and who just love to spend
their time coding & experimenting with new technologies.

  If you know someone, please ask them to contact me *off the list* at
shaahulhameed[at]gmail[dot]com.


Thanks a lot!

Hameedஎண்ணூர் துறைமுகத்தில் வேலை 

ENNORE PORT LIMITED
(A Mini-Ratna Government of India Undertaking)
23, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

 
 
 
Name of the Post : Deputy Manager(Civil)

No. of Vacancy : 02(UR-01 & OBC-01)

Maximum Age : 40 yrs

Qualification : BE(Civil) with Knowledge of STADPRO & AUTOCADD

Experience : Post qualification experience of 9 years.Experience in infrastructure projects would be desirable.

Scale of Pay : 24,000-50,500/-

 

Name of the Post : Assistant Manager(Civil)

No. of Vacancy : 02(UR)

Maximum Age : 40 yrs

Qualification : BE(Civil) with Knowledge of STADPRO & AUTOCADD

Experience : Post qualification experience of 5 years.Experience in infrastructure projects would be desirable.

Scale of Pay : 20,600-46,500/-

 

Name of the Post : Executive(Civil)

No. of Vacancy : 01(UR)

Maximum Age : 38 yrs

Qualification : BE(Civil) with Knowledge of STADPRO & AUTOCADD

Experience : Post qualification experience of 2 years.Experience in infrastructure projects would be desirable.

Scale of Pay : 16,400-40,500/-

 

Name of the Post : Junior Executive(Civil)

No. of Vacancy : 02(UR-01 & OBC-01)

Maximum Age : 28 yrs

Qualification : Diploma in Civil Engineering.

Experience : Post qualification experience of 8 years.Experience in infrastructure projects would be desirable.

Scale of Pay : 12,600-32,500/-

 

Click here to download the Application Form.

 • Age Relaxation in case of OBC/SC/ST would be given as per the rules of Govt. of India.

 • Those who are working in Central/State Govt./Autonomous Bodies/PSUs should apply
  through proper channel.

 • Incomplete applications would be summarily rejected.

 

Last date of receipt of applications:- 15th July 2011.

 
 
Name of the Post : Junior Assistant

No. of Vacancy : 05(UR-4 SC-1)

Maximum Age : 35 yrs.

Qualification : Degree in any discipline. Typing knowledge is preferred.

Scale of Pay : 10,000 - 20,000/-

 

Name of the Post : Field Assistant

No. of Vacancy : 3 (UR -2 & UR-1 reserved for orthopedically
handicapped (locomotor or cerebral palsy) with not less than 40% disability).

Maximum Age : 38 yrs.

Qualification : 8th Pass

Scale of Pay : 8,500 - 17,000/-

 

Click here to download the Application Form.

 • Age Relaxation in case of OBC/SC/ST/PWD would be given as per the rules of Govt. of India.

 • Those who are working in Central/State Govt./Autonomous Bodies/PSUs should apply
  through proper channel.

 • Incomplete applications would be summarily rejected.

 

Last date of receipt of applications:- 8th July 2011.

 Thanks
Rajaghiri Gazzali
04/07/2011

__._,_.___


Fwd: B.E . EEE


 Assalamu Alikum

 

Wanted a B.E . EEE – fresher in 35MW power plant .

No interview – Directly can join

Basic Salary  - 6000Rs.

Location – Bangalore

Please contact : 9787751133

 

 Employee Referral Drive - Mainframes System Programmer [ WAS/CICS/DB2/MQ ]


Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW

Umar F Mohamed Yacoob <umohamedyaco@csc.com>
AREAS: Mainframes - System Programmer  [ WAS/CICS/DB2/MQ ]                       Here is an opportunity to refer your friends!


WORK LOCATION:   Hyderabad/Chennai                                                Refer the CVs asap!!                                        


EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Relevant Exp.: 3 -8 years

Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ MCA/ Diploma/B.Sc.

Excellent troubleshooting and Communication skills  are mandatory.

Relevant IBM / vendor Certification(s) is an added advantage.  

Willingness to work in shifts including Night Shifts.

Requirement 1.

WAS System Support on Z/OS

1. Installation, upgrade and maintenance of WAS on z/OS and related products
2. Sound knowledge in SMPE
3. Installation and maintenance of WAS products
4. Proficiency in OMVS, Java configuration, WMQ, WMB
5. Good knowledge of WAS interfaces.
6. Good Knowledge & Experience in SYSPLEX
7. Standalone profile creation,Deployment manager creation
8. Experience in migration, upgrade, testing of WAS, Stress testing & Restart recovery testing

Requirement 2.


DB2 - System Support on Z/OS

1. Installation, customization and maintenance of DB2 for z/OS and related products.
2. Sound knowledge in SMPE
3. Excellent knowledge of relational database concepts of DB2 in z/OS.
4. Proficiency in using DB2 tools from IBM and other vendors.
5. Good knowledge in performance & tuning, database sizing, system support, security and documentation.
6. Good experience with software maintenance.
7. Knowledge in planning and designing databases
8. Good Knowledge in Disaster Recovery

Requirement 3.


CICS - System support

1. Installation, upgrade and maintenance of CICS and related products.
2. Sound knowledge in SMPE
3. Experience in problem determination, performance tuning, setting security and web enabling CICS.
4. Setup and maintain CICS regions.
5. Technical guidance to the team.
6. Good Knowledge in Disaster Recovery
7. Experience in migration, upgrade activities.

Requirement 4

Mqseries System support on Z/OS

1. Installation, upgrade and maintenance of MQseries on z/OS and related products
2. Sound knowledge in SMPE
3. Interface with operations, logs and automation jobs.
4. Good knowledge of related software and tools.
5. Good experience with software maintenance.
6. Experience in backup and recovery processes for Mqseries subsystems.
7. Knowledge in resource definition, security and other administration tasks.PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en

                                   Job Code No : 1100DYY
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link
Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum

Cheers,
The Employee Referral Team
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Computer Hardwear Technician Job in Kuwait


 

We are seeking a Computer Hardwear Technician to Computer Shop ,Any Recydency will Requarable -Recydency 20 we will change to Shoon..

Duty 12 Hr : Salary 120-150 with Food and Accomadation-Arabic & And Hindi Perferable -Interstable candi call to 99743500


Urgent opening in leading Infra. Company for safety engineers


---------- Forwarded message ----------
From: Phenom Educational Consultants Private Limited <career@phenomplacement.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 9988278

Dear ,

One of the leading Infra. Co. urgently requires the experienced engineers for the below profile:

1. Role: Safety Engineer

2. Location: Jammu

3. Qualification: (a) Diploma in construction safety management. (Civil Engineers with Diploma in construction safety management preferred)

(b) Knowledge of OHSAS 18001 and other international safety standards.

4. Experience: 3 to 5 years (The candidate's work background should be from tunnel
project only.)

Forward your updated resume on career@phenomplacement.com

Thanks and Regards,

Anoop

Team Phenom

+91-7737520439
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Phenom Educational Consultants Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
Government Jobs in India
NCERT recruitment 2011 -2012 for Faculty at www.ncert.nic.in

Posted: 29 Jun 2011 12:27 AM PDT

NCERT recruitment 2011 -2012 for Faculty posts at www.ncert.nic.in. The National Council of Educational Research and Training is looking for the result oriented well educated candidates for the 23 Faculty posts of the Assistant Professor for different subjects as mentioned below:-
Read more »

GMCH Chandigarh recruitment 2011 – 2012 for Medical Faculty at www.gmch.gov.in

Posted: 29 Jun 2011 12:11 AM PDT

GMCH Chandigarh recruitment 2011 – 2012 for Medical Faculty at www.gmch.gov.in. The well known Government Medical College & Hospital announced the vacancy opening for the posts of the readers and Senior Lecturer in the different subjects. All eligible candidates can send their applications if they full fill the instructions given in the notice available at the below given link.
Read more »

BSSC Patna recruitment 2011 – 2012 for Sub Inspector at www.bssc.bih.nic.in

Posted: 28 Jun 2011 11:44 PM PDT

BSSC Patna recruitment 2011 – 2012 for Sub Inspector at www.bssc.bih.nic.in. the department is going to conduct the official competitive examination for the above said 299 posts. All the candidates having required educational qualification can send their applications before the closing date. Please check all the detailed in the below given advertisement.
Read more »

RGUKT recruitment 2011 -2012 for Faculty at www.rgukt.in

Posted: 28 Jun 2011 11:25 PM PDT

Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies issued RGUKT recruitment 2011 -2012 for Faculty posts at www.rgukt.in. The advertisement can be downloaded from the link given below. As per the notice the faculty posts are required for the Lecturer, Assistant Professors, Associate Professors and Professors designates. The all candidates having required education as mentioned below for different subjects can send their applications before closing date.
Read more »

OMDC recruitment 2011 – 2012 for Managers at www.birdgroup.gov.in

Posted: 28 Jun 2011 05:02 AM PDT

Please check the advertisement no. BGC/P/R/OMDC/1/2011/(2) for OMDC recruitment 2011 – 2012 at www.birdgroup.gov.in. As per the notification various posts of the managers are opened for the eligible Indian candidates in the latest career opportunity. All the candidates having required educational qualification and can produce the greater results can send their resumes.
Read more »

DSWC Punjab recruitment 2011 – 2012 for WDT at www.dswcpunjab.gov.in

Posted: 28 Jun 2011 04:58 AM PDT

Candidates can apply for DSWC Punjab recruitment 2011 – 2012 as per the details issued in the latest notice for posts of the WDT. The application forms can be downloaded from the www.dswcpunjab.gov.in. All eligible candidates can send the resumes if they have required educational qualification along with the attested copied of the all documents demanded in the notice.
Read more »

Baitarani Gramya Bank recruitment 2011 – 2012 for Officer, Office Assistant at www.baitaranigramyabank.com

Posted: 28 Jun 2011 04:55 AM PDT

Banking sector job opportunity is waiting for you in Baitarani Gramya Bank recruitment 2011 – 2012. The candidates of India can send their applications as per notice issued at www.baitaranigramyabank.com for posts of the Officer and Office Assistant on different levels.
Read more »

NIPER Hyderabad recruitment 2011 - 2012 for teaching staff at www.niperhyd.ac.in

Posted: 28 Jun 2011 04:51 AM PDT

NIPER Hyderabad recruitment 2011 – 2012 is looking for the teaching staff and official staff. AS per the notice uploaded on the www.niperhyd.ac.in the candidates from all over India can send their resumes as per the requirement of the posts.
Read more »
You are subscribed to email updates from Government Jobs in India - Recruitment 2011 - 2012
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610


INTERVIEW-CHENNAI-04/07/2011 

INTERVIEW FOR THE FOLLOWING CATEGORIES ON 04.07.2011 AT 9 AM FOR DUBAI
 1. FACILITIES ENGINEER
 2. FACILITIES SUPERVISOR
 3. SENIOR SUPERVISOR - MEP
 4. SUPERVISOR - HVAC
 5. SUPERVISOR - MECHANICAL
 6. SUPERVISOR - PLUMBING
 7. SUPERVISOR - ELECTRICAL
 8. SUPERVISOR - ELECTRONICS
 9. BMS OPERATOR
 10. SENIOR HVAC TECHNICIAN
 11. HVAC TECHNICIAN
 12. AC TECHNICIAN
 13. ASST. AC TECHNICIAN
 14. SR. TECHNICIAN - MECHANICAL
 15. TECHNICIAN - MECHANICAL
 16. TECHNICIAN - ELECTRONICS
 17. TECHNICIAN - APPLIANCE
 18. SENIOR TECHNICIAN - ELECTRICAL
 19. TECHNICIAN - ELECTRICAL
 20. ELECTRICIAN
 21. ASST. TECHNICIAN - ELECTRICAL
 22. PLUMBING SUPERVISOR
 23. SR. PLUMBER
 24. PLUMBER
 25. MASON TEAM LEADER
 26. MASON
 27. CARPENTER
 28. PAINTER
 29. BMS HELPER
 30. SENIOR CHEMICAL TECHNICIANS
 31. ITI HOLDERS (FRESHERS IN ELECT & A/C) - TECHNICAL TRAINEES


OVERSEAS MANPOWER CORPORATION LTD.,
48, DR. MUTHULAKSHMI SALAI,
ADYAR, CHENNAI 600020.

Phone numbers: 044-24464267/8/9.

__._,_.___


Service Engineer-Certificate Course (ITI) /Diploma : Chennai


Service Engineer
Eligibility: Certificate Course (ITI)
Diploma
Location: Chennai
Job Category: Service Engineer
Last Date: 8 July 11

Job Type: Full Time
Hiring Process: Face to Face Interview.
Job Details

logo

Qualification : Diploma / ITI

Job Description :
Working as a Service Engineer

Desired Profile :
Servicing experience in Consumer Electronics, Home appliances, Kitchen products (working experince like viveks, vasanth&co,samsung, sony,LG,.... service centres)How to apply

Interested candidates can send your resumes at sundevhr.chennai@gmail.com with the subject line as " FreshersWorld - Service Engineer ".Company Profile
Sundev Group of Companies are into full spectrum of Product cycle. We have Industry Experienced Experts in Product Sourcing, Quality Inspection, Logistics, Warehousing, Distribution, Marketing & Services of Household Electricals, Appliances, Electronics, Mobile, Telecommunication, Security & IT products. We are having pan India presence at 12 Major States throughout the Length and Breadth of the Country.Openings for Mainframe Developer - Steria

--- On Tue, 28/6/11, Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd <indumathi@ikyaglobal.com> wrote:Experience required for the Job: 2 - 6 years
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

We have an openings for Steria for the position of Mainframe Developer

Note : Can Apply only Permanent Employee.

Job Description :

Skill :
Mainframe(COBOL,JCL,DB2)

Exp : 2- 6 yrs

Job Location : Chennai

Interview Date : 9 -July-11

Total and Relevant Exp :
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Date of Birth :

Availability for F2F interview on 9th July in chennai : Yes / No


If you interested kindly provide your updated profile.

Regards,

Indumathi
Ikya Human Capital Solutions Pvt. Ltd.,

Direct: +9144 6662 3056 | www.ikyaglobal.com


"Software Quality Assurance" in a leading IT giant

---------- Forwarded message ----------
From: Paridhy Staffing and Consulting Pvt Ltd <paridhy13@paridhyglobal.com>Experience required for the Job: 4 - 10 years
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

Hi

We are Delhi based Staffing company, looking for the candidates for one of our top clients, a leading IT giant for Chennai location.
I came across your resume on Naukri/monster.com, for “Software Quality Assurance†which I thought you might be interested in. So below is the detail description for your reference

Position : Software Quality Assurance
Experience : 4 â€" 10 Years
Location : Chennai

Desired Profile:
•Must have good exp in SQA (Software Quality Assurance)
•Must have exp in CMMI L5/ CMMI SVC L3 /CMM (Capability Maturity Model Integration/ Capability Maturity Model)
•Should have exp in ITIL(IT Infrastructure Library)
•Should have exposer in Agile (With CMMI Preferable)
•Should have exposer in ISO
•Should have knowledge of Responsible for facilitation and audit of projects against OMS (Organizational Management System)and CMMI L5/ CMMI SVC L3 Model
•Responsible for making status report of projects with respect to CMMI compliance
•Working in Organizational initiatives
•Should have good communication skill.

Candidates should be prepared for an in-person interview at a very short notice, If you find the above mentioned requirement matches to your profile then kindly forward your resume in Ms Word format ASAP, with the following information:

FOLLOWING QUESTIONS ARE MANDATORY FOR SHORTLISTING
•Total Experience (in yrs )?
•Total Experience SQA (in yrs )?
•Total Experience in CMMIL5 (in yrs )?
•Total Experience in CMMI SVC L3 (in yrs )?
•Total Experience in ITIL (in yrs )?
•Do you have exposer in ISO(mention version)?
•Do you have exposer in Agile (Y/N)?
•Have facilitated and audited any of projects against OMS and CMMI L5/ CMMI SVC L3 Model (mention)?.
•Current CTC:-.
•Expected CTC:-.
•Notice period:-
•Current Location:-


Warm Wishes
Jyoti Gupta
Associate Fulfillment
Paridhy Staffing and Consulting Pvt. Ltd
New Delhi Voice +43063661/62, +45671664 Ext-404
Handphone: 9560830462 Email ID : paridhy13@paridhyglobal.com
www.paridhyglobal.com

"HR solutions for the Knowledge Economy..."

This message is intended to generate interest in opportunities currently open in our firm. Given the nature of certain agreements we have with our clients, our ability to approach you further as a viable candidate may be limited by any affiliation you have with those clients. You will be asked to disclose the nature of any such affiliation should we proceed with your candidatureEngineer Trainee-Automobile Engineering, Mechanical EngineeringEngineer TraineeEligibility: BE/B.Tech(Automobile Engineering, Mechanical Engineering)

Diploma(Automobile, Mechanical Engineering)

Location: Mumbai

Job Category: Core Technical, Diploma

Last Date: 5 July 11

Job Type: Full Time

Hiring Process: Written-test.

Job Details

Job Description :

 • Actively carry out outdoor services of Construction equipment in order to achieve or exceed service targets, customer satisfaction standards and support the loyalty of customers. Visit potential customers, generate enquiries, follow up, convert into orders and complete service procedures & documentation. Attract and retain current customers, build & maintain good relationship with customers.

Qualification : BE/ B.Tech/ Diploma (Automobile/ Mechanical) from 2009/ 2010 batches.

Salary : Rs. 4500.00 to Rs. 5500.00 (Stipend)How to apply

If you are eligible please send your resume at lissy.raut@prodigyinfomatics.in . Kindly mention subject line as "Freshersworld_Engineer Trainee (Diploma/ Graduate)"Company Profile

ADITYAS – a company that has always strived to deliver the best and keep abreast with the latest in the industry. A name that has been synonymous with the transportation of the bulk and packed bitumen for a decade. The company is the outcome of the academics as well as practical experience and considerable hard work in Bitumen Transportation by the well-known personality "VRB KRISHNAMURTHY" – an Ex- Serviceman from the Indian Air Force. Innovating through continuous up gradation of his fleets, employees' welfare and charting new frontiers in business, ADITYAS is becoming the flag bearer of India's march towards the modernization of the transport industry.
20+ openings in Philips Healthcare, BangaloreHi All

Hi J
can you please post the below job openings in your blog.

We have around 20+ openings in Philips Healthcare, Bangalore.
following are the roles we are looking for...
Developer : 2-4yrs : .NET, C#, C++ ,healthcare background preferred

Senior Developer : 4-6 yrs : .NET, C#, C++,healthcare background 
preferred
Test Automation Engineer : 2-6 yrs - Test scripts using Microsoft tools.
Testers : 2-6 years.
Project Manager : 12+ years , PMP certified(preferred)
you can send resume to my id : mlsmohan@gmail.com

Thanks
Mohan.S
Assistant Executive Job in Kuwait


A leading market research company is urgently looking for "Assistant Executive" MALE / FEMALE to work as a Part / Full time.

Please send in your resumes to:
research.kuwait@gmail.com

Requirements:-

-Fresh graduate or college students
-Fluent in English
-Able to work from home
-Good knowledge in PowerPoint
-Good knowledge in Microsoft Office

We shall provide experience certificate at the end of term with basic salary.

-


CSC Invites Referrals for Network Monitoring


Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


umohamedyaco@csc.com

LOCATION:   Noida and Hyderabad


AREAS: RIO - Network Monitoring Centre


EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Relevant Exp.: 2yrs min - 5 yrs max.
Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/  Diploma/B.Sc.
Excellent Communication skills
Willingness to work in shifts including Night Shifts.
Should be CCNA certifiedRequirement Specification:

Network Monitoring
- Minimum 2 years of experience in core networking.
-Should be atleast CCNA qualified
-Should have understanding on both LAN & WAN technologies
-Strong in vendor management.
-Knowledge of TCP/IP, GRE, IPSec, PPP, HSRP, and SNMP protocols
-Knowledge of transport technologies like MPLS,Should be well versed with the routing protocols like BGP, EIGRP etc.
-Expert in using tools like IBM Tivoli Netview, Visual Pulse 3.0c, Solarwinds(Orion) Network Performance Monitor, Tivoli TEC     Event Viewer

PLEASE REFER ALL CVs TO:  link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Job Code No : 11007I0
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job


Please refer the profiles till 15th July 2011.

Candidates who have appeared for an interview in last 6 months are not eligible for this drive.
Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum


Cheers,
The Employee Referral Team-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...