நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, November 19, 2011

இலவச பயிற்சி - TAMCO / NFDC - சிறுபான்மையர்களுக்கு மட்டும்


Hi,
This is T.A.Sulaiman (Vidial velli)

fyi 

image file containing the minorities courses details
Since the interview will be on 1st and 2nd December 2011, you may mobilize the candidates for attending the interview on said date.
During the interview the followng certificate is required for selection.

1. COMMUNITY CERTIFICATE

2. 10TH MARK SHEET (Minimum 10th STD Pass)

3. School / College / Diploma - TC (Any One)

4. Income Certificate ( From Tashildar Office) - Income should be less than 1 Lakhs.

5. 2 Pass Port Photo

Thanking you

National Film Developoment Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Co-Optex Complex, Co-Optex Ware House Building

1st Floor, No: 350, Pantheon Road, Egmore, Ch-08

Phone: 044 - 2819 1203, 2819 2407, 2819 2506

Fax: 044 - 2819 2408

Friday, November 18, 2011

JOB VACANCIES-Dubai based group company in KuwaitDear All,

JOB VACANCIES

Dubai based group company in Kuwait looking for a General building cleaners to its organizations. Those interested candidate can apply in below given mail ID and can call the undersigned.

 

Visa Provided ( Transferable visa)

 

Thanks & Regards    

 

A.Rasbudeen

Operations Manager

 

 

                                                                                                         

POWER CLEANING & SECURITY SERVICES
P.O. Box 28503 Safat 13146,Kuwait.
                                                                                                                                                                                                                      Tel: 04-Tel: Tel: +965-22490726 / 22490736| Fax: +965- 22490739

Mob: +965-97748371

Website: http://www.powergroupintl.com

Email:    rasbudeen@powergroupintl.com

 

 

__._,_.___
 

minimum qualification as 10th pass : For KFC RestaurantDear All,

Please find attached following Team member JD for Chennai, as discussed kindly close 35 numbers before this Sunday ( 20th November 2011), looking your support

 

 

                                                                                                                                       

JOB DETAILS

Position : Team Member 

 

At KFC Restaurants we are looking for young & dynamic fresher, with the minimum qualification as 10th pass and between 18-28 yrs of age for the team member position at the restaurant. The training cum probation period is 6 month, where in the trainee under goes on-the job training program in all the section of the restaurant like Kitchen, Supply Base, Cash, Back Sink and lobby. We provide world class training & a fun, supportive work culture.

 

Job responsibilities for TM are:

·         Back of the house is the Kitchen: to prepare Chicken and other items on our menu.

·         Middle of the house is the Supply base: to assemble the order e.g burgers, wraps

·         Front of the house is the selling counter: to serve the customers and responsible for cash transaction.

·         Ensure operational adherence to KFC standards and Values.

·         Maintaining High Levels of Hospitality, Cleanliness, upkeep of the restaurant and Speed in all areas of Operations

 

Compensation & Benefits (For FT Team Members)

1.      Earn Rs. 6838/pm with take home Salary of Rs.5300/-

2.      Full Time – 180 positions available

3.      Free Employee Meal worth Rs.100/- per shift.

4.      Performance based Quarterly Incentives.

5.      Retrial Benefits: Provident Fund, Gratuity

6.      ESI coverage

7.      2 sets of Uniform provided by the restaurant

8.      Quarterly Statutory Bonus payouts

9.      Star certification (salary increase by Rs 300/- for each of 3 certifications).

10.  Annual performance based increase.

 

Please contact Mr.Vinayagam
Mobile Number: 8056236390

Thanks

Sincere Regards

TNTJ- JOB team


Accountant wanted
Assalamu Alikum

Site accountant wanted.

Qualification : BBA/ B.Com

For More details: Please contact . Mr.Ashik @ 8754487025

Sincere Regards

Shameem.S
Quality Assurance

******************************************************************************************************************************************************

Bring Your Buddy! (Job Openings with TCS BPO)
---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>
 
                                                         
Date   22-Nov-11 (Tuesday)
Venue  Tata Consultancy Services
 DLF IT Park, 1/124, 7th Floor, Block-5,
 Mount Poonamallee Road, Next to L&T, Shivaji Garden,
 Nandambakkam Post, Manapakkam,
Chennai - 600 089,Tamilnadu
Registration Time:
Meet:
 10:00 AM to 2:00 PM
 Mavis Donna

            Role                  Experience Requirement (JD)

   
   
     
    Team Member
                   
                   
                   
                    0 to 1 Years
                 (Only Graduate)
            fresher can also apply
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language [Hindi,  Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Oriya]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Shift Timing 7am to 7 pm
 • Knowledge of English language is a must
 • BE/MBA/MCA are not eligible to apply
Date  23-Nov-11, (Wednesday)
Venue  Tata Consultancy Services
Tower A, 3rd Floor, Building No.6,W Block

 DLF Phase 3
 Gurgaon 122 002
Registration Time:
Meet:
 10:00 AM to 2:00 PM
 Surya Grover

           Role                Experience Requirement (JD)

   
   
    Team Member
                   

                   
                    0 to 1 Years
                 (Only Graduate)
            fresher can also apply
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language [Hindi,  Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Oriya]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Shift Timing 7am to 7 pm
 • Knowledge of English language is a must
 • BE/MBA/MCA are not eligible to apply
 Date   22-Nov-11 (Tuesday)

 Venue
 Tata Consultancy Services
Ground, 1st & 2nd Floor, Rameshwar Building,
Om Business Park, Ellora Park,Subhanpura, Baroda
Vadodara - 390023,Gujrat
 Registration Time:
 Meet:
 12:00 am to 3:00pm
 Rahul Shah

          Role                  Experience                                 Requirement (JD)

 
 
    Team Member
                 
                   
                    0 to 1 Years
                 (Only Graduate)
            fresher can also apply
 • Good communication skills
 • Should have speaking & writing knowledge of English
 • In addition, should know 1 more regional language [Hindi,  Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Oriya]
 • Should be willing to make outbound sales calls
 • Prior experience in outbound sales calls will be an advantage
 • Shift Timing 7am to 7 pm
 • Knowledge of English language is a must
 • BE/MBA/MCA are not eligible to apply   

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Only Graduate
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
Excellent opportunities for "SQL Dev cum DBA" @ Chennai


----- Forwarded Message -----
From: Golden Opportunities Pvt Ltd <beenu@gojobs.biz>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Golden Opportunities Pvt Ltd
Experience required for the Job: 3 - 7 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Greetings!

I came across your profile and found it interesting for the position of "SQL Dev cum DBA" with an healthcare IT service provider in Chennai

SHOULD BE AVAILABLE FOR INTERVIEW IN ALWARPET (CHENNAI) ON WEEKDAYS (MONDAY TO FRIDAY) BETWEEN 10.30 AM - 7 PM!

Exp: 3 - 7 yrs

Location: Chennai

Skill set required:

SHOUD HAVE EXP IN SQL SERVER DEVELOPMENT
RICH EXP IN WRITING STORED PROCEDURES, TRIGGERS AND QUERIES
SHOULD HAVE EXP OR EXPOSURE IN DBA ACTIVITIES TOO.

If you feel you are the right candidate, kindly send your updated CV in word format to beenu@gojobs.biz

If you are not very keen in exploring the opportunities, kindly help with suitable references.

Thanks & Regards,
Beenu VV
044 43470144

NOTE: KINDLY IGNORE THE MAIL IF IRRELEVANT
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Golden Opportunities Pvt Ltd (rohin@goelearning.biz, V 6, (Old V 43) 12th Street Anna Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600040) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


Interview Call Letter from Roverco Apparel Company----- Forwarded Message -----
From: Roverco Apparel Company Pvt Ltd <ramhr@ratthaindia.com>
The sender of this email is registered with Naukri.com as Roverco Apparel Company Pvt Ltd
Dear Candidate,
Congratulations. We are pleased to have short listed your candidature for the position of Sr.Executive - Accounts

The Rattha Group ( www.rattha.in )
Rattha Group with interests in Exports, Infrastructure and Hospitality.

Desired Candidate Profile:
Should be Bcom, BCS, Mcom, ICWA Inter, CA Inter.
Should minimum 5 yrs of experience in Accounts.
Should have working experience in VAT, TDS & Central Excise.


Interested candidates may walk-in to below mentioned venue on given date and time.

Dates: 15th to 18th November 2011
Time: 6.00 pm to 7.00 pm
Venue: Rattha Group,
(Opposite to Narada Gana Sabha),
No.37, T.T.K. Road,
Alwarpet, Chennai - 18.

Before coming, please confirm your participation through mail or phone.

Note : Those who already attend the interview, please ignore this mail.


Regards,
Ram,
HR Dept.,
Roverco Apparel Company (P) Ltd.,
Alwarpet, Chennai - 600 018.
Contact : 9841834800
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Roverco Apparel Company Pvt Ltd (ramhr@ratthaindia.com, #37, TTK Road, Alwarpet, CHENNAI, Tamilnadu - 600018) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


Looking for Accounts Professional, if interested kindly send in your resume and expected salary


----- Forwarded Message -----
From: Clara D'Silva <Clara.D'Silva@korcomptenz.com>
Subject: Looking for Accounts Professional, if interested kindly send in your resume and expected salary

Clara D'Silva
Korcomptenz Consultancy Pvt. Ltd.
Door No:146, Greams Road, 3rd Flr, BSNL Greams Road Office.
Near Prist University, Opp. to Greams Road Post Office.
Chennai – 600 006
Direct: +91 -44 -42225617 / 5687
Mobile: +91 988 453 6077
Fax: 91 -44 -42225600

Web: www.korcomptenz.com
                 
 
 
 
Please do not print this email or attachments unless it is absolutely necessary. Save Paper, Save Trees!
 

"Opt-Out" : To opt out of receiving emails, telephone solicitations or other forms of contact from Korcomptenz, send an email to isupport@korcomptenz.com The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. www.korcomptenz.com
Send your friends for walkin in your city for opportunities in TCS KPO, Baroda

Walkins happening at different locations for opportunities in TCS KPO, Baroda!!
Role
Exp./Qualification
Requirement (JD)
Business AnalystSr. Business Analyst
Exp: 0 – 3 yrs

BBA/BBM/BSc- Stats/Maths

OR

Post Grads- M.Sc (Maths/Stats)
§Basic understanding of Market Research and business sense to understand context of results
§Experience / Knowledge of Statistical modeling/analysis
§Curiosity to interrogate results and find answers to business  questions
§Basic proficiency in results interpretation
§Fluency in English and excellent communication and interpersonal skills is a MUST
§Responsible attitude and good attention to detail
§Should be good with use of Excel
§Should be flexible working in shifts

(MCA/ B.E/ B.TECH/ B.PHARM/ M.PHARM/ MSC IT/ MSC COMPUTERS  are NOT eligible)


Walk-in Drive Details
Date  18-Nov-2011 (Friday) & 19-Nov-2011 (Saturday)
Time  10:00 AM to 1:00 PM
Venue  TCS, Gate no. 1, Think Campus, #42, Electronic City. Phase II, Bangalore 560100
Contact Person  Vinay Sadashiva / Sarfaraz
Documents Required  Resume, Photo Id Proof, latest 3 payslips & EPIR Number* (MANDATORY)

Date  16-Nov-2011 (Wednesday); 17-Nov-2011 (Thursday); 18-Nov-2011 (Friday); 19-Nov-2011(Saturday)
Time  12:00 PM to 3:00 PM
Venue  TCS, OM House, Rameshwar Estate, Opposite Balaji Hospital, Subhanpura, Baroda - 390023
Contact Person  Abhilash / Rahul
Documents Required  Resume, Photo Id Proof, latest 3 payslips & EPIR Number* (MANDATORY)

Date  18-Nov-2011 (Friday
Time  10:00 AM and 12:00 PM
Venue  TCS, 2nd Floor, Tower A, W Block, Bldg No. 6, DLF Phase 3, Gurgaon 122002
Contact Person  Surya
Documents Required  Resume, Photo Id Proof, latest 3 payslips & EPIR Number* (MANDATORY)

Date   17-Nov-2011 (Thursday) & 19-Nov-2011(Saturday)
Time  10:00 AM to 1:00 PM
Venue  TCS, Unitech HiTech Structure Ltd.IT/ITES SEZ, Block A,5th,6th & 7th Floor,  Tower AI,AII,AIII,
Plot No. DH1,DH2,DH3 & DH 3/1,Action area 1,New Town,
Kolkata - 700156,West Bengal, India
Contact person  Dipankar
Documents Required  Resume, Photo Id Proof, latest 3 payslips & EPIR Number* (MANDATORY)

Date  17-Nov-2011 (Thursday) & 19-Nov-2011(Saturday)
Time  11:00 AM to 2:00 PM
Venue  TCS, Godrej & Boyce complex, Gate no - 4, Plant No 12, LBS Marg, Vikhroli - (West) Landmark - Petrol Bunk.
Contact Person  Ramniyata
Documents Required  Resume, Photo Id Proof, latest 3 payslips & EPIR Number* (MANDATORY)Selection Procedure:
 • Written test on Statistical Concepts
 • HR Interview
 • Operations/ Technical Interview
 • Management Review
PS: Each round is an elimination round

Requirement Details

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.
 • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)Warm Regards,
Bring Your Buddy Team
=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
VARIOUS VACANCIES --- WORLDWIDE
Assalamu Alaikum..

Kindly go through the following...

http://www.taqa.ae/en/vacancies.html

Vacancies
 
Below you will find details of specific vacancies we have today. If you wish to apply for a post, then please follow the instructions at the end of each listing.  If you need any help at all, then please contact us via email: career@taqaglobal.com
 
Positions Location
U.K. Postings, Please Click Here
Information Security Manager UAE
Project Manager, US – 687609 U.S
Engineering Technologist/Technician 678209 U.S
Buyer/Contract Administrator – RQ495 Canada
Regulatory Compliance Coordinator – RQ464 Canada
Geologist RQ503 Canada
Completions Superintendent RQ439 Canada
Completions Engineer RQ425 Canada
Project Manager RQ410 Canada
Reservoir Engineer – RQ353 Canada
New Ventures Geoscientist RQ242 Canada
Geology, Summer Student Canada
Geophysics, Summer Student Canada
Co-op/Intern Student - Engineer Canada
Planning and Performance, Summer Student Canada
Non-Op Joint Venture Accountant-RQ581 Canada
Senior Geologist 678167 Canada
Senior Mechanic – 683907 Canada
Buyer/Contract Administrator – RQ495 Canada
Operated Joint Venture Accountant-RQ601 Canada
Completions Engineer - 699471 Canada
Legal Counsel Canada
Supervisor, Base Management – 708503 Canada
HSSE Manager Morocco
Contracts & Procurement Administrator The Netherlands
Advisor EU & Regulatory Affairs The Netherlands
Pipeline Engineer The Netherlands
Maintenance Engineer The Netherlands
Facilities Engineer The Netherlands
Process Engineer The Netherlands


Urgent Job Opportunity for SAFETY ENGINEER Saudi Arabian


---------- Forwarded message ----------
From: <executivesearch2@jvi-global.com>Dear  Candidate,

Jerry Varghese is a frontrunner group in professional recruitment solutions. We are consultants who provide integrated, comprehensive and cost effective placements in business, industry and government. Though our major presence is in the Middle East.

Parson is Founded in 1944, it is an engineering, construction, technical, and management services firm with revenues of $2.7 billion in 2010, is 100% owned by the Employee Stock Ownership Trust. Currently, more than 10,500 parsons employees are engaged in more than 4,500 projects in 50 states and 24 countries. 

Location:  SAUDI ARABIA

Qualification / Experience: BTech Engineering  / 6 years Experience.

Department :CONSTRUCTION

Job Responsibilities:

Conducts audits and monitors the safety performance of all construction operations.
Inspects work area, machinery, equipment and working conditions for compliance with OSHA (Occupational safety & Health Administration) regulations.
Assists the Safety Supervisor Construction Department in developing/managing and implementing the job site safety program.
Inspects the construction job sites to detect and directs corrective measures for immediate implementation. 
Initiates and conducts of accident investigations to minimize recurrence and prepares an investigation report of these records.
Documents violations through notes, sketches, photos and videotapes..
Assists Safety Supervisor in identifying and investigating elements of an accident: unsafe conditions and unsafe acts. Record injuries, fatalities and incidence rates. 
Coordinates/Communicates with contractors, RCM s/RCE s to rectify/resolve safety issues. Provides safety training to other engineers/inspectors.
Ensures the availability, readiness and proper use of required accident prevention procedures, safety and fire prevention equipment, PPE and first aid supplies.
Experience and Qualifications:  List the background experience required for the position, number of years experience, in what fields.  Describe the desirable academic background.

Minimum B.S degree, but preferably in Civil or Mech/Elect/Structural Engineering with minimum six (6) year s post-graduate professional experience in the field of Health and Safety...

OSHA 10 is desirable.

Possess computer literacy and capable to operate current computer safety programs.

The ability to communicate effectively in spoken and written English is essential.

Ability to conduct safety, CPR techniques and first aid training program.

Specific technical requirements are:

Min 3 years experience as safety engineer or equivalent, in construction operations.
Must have ability to perform with minimum supervision and work cooperatively with Construction Department staff and contractor personnel.  
Provide professional safety support to Construction Department as necessary during construction phases. 

Interested candidates may sent in their CV at the below mentioned email   id. 

Current Salary:
Expected Salary:
Joining Period:
Current Location:

You are also welcome to forward this opportunity to any colleagues or friends that may be interested in this overseas job opportunity. 

THIS IS MASS MAIL PLEASE IGNORE THE MAIL IF IT S NOT RELEVANT TO YOUR PROFILE.

Sr. Recruitment Executive: Ms. Meena N.
Contact Details:  + 91-22-67241600 Extn   656
Email ID : executivesearch2@jvi-global.com   Urgent!Still waiting for that telephone call ? Recruiters call only candidates with updated resumes. Update your resume now and get your next interview call!

Disclaimer: The sender epc345_tb_jvi of this email is registered with TimesJobs.com as Jerry Varghese International ( mary@jvi-global.com, Powai, Mumbai ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefromBITS, Pilani - Dubai - Vacancies

Subject: BITS, Pilani - Dubai - Vacancies
 

BITS, Pilani - Dubai - Vacancies

14 July 2010, ‏‎04:10:15 | noreply@blogger.com (R.Gopi)
தோழமைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்தியாவின் மிக பிரபலமான BITS, Pilani கல்வி நிறுவனத்தின் துபாய் கிளையில் கீழ்க்கண்ட பணியிடங்கள் காலியாக இருக்கிறது என்று அங்கே பணிபுரியும் என் தோழர் செல்லதுரை என்பவர் மூலமாக அறிந்தேன்..

1. Technical Assistants - Electrical & Electronics Engg. / Electronics & Instrumentation Engg (Male)
2. Senior Lecturer / Lecturer - IT (Male)
3. Executives / Assistants - Finance & Accounts (Male)
4. Executives / Assistants - HR (Male)
5. Senior Secretaries / Secretaries (Male)

மேலும் விரிவான தகவலுக்கு /மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே செல்லுங்கள்..

http://www.bitsdubai.com/vacancies.html
 
 
 
 
 
Regards,
 
Suresh Subramanian
Piping Designer - PDMS
Wood Group – CCC Ltd.
P.O Box 1455 | AL Khuwair – Muscat 113, Sultanate of Oman
 
 
 
 
This email and any attachments to it may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this email, you must neither take any action based upon its contents, nor copy or show it to anyone. Please contact the sender if you believe you have received this email in error. Statements and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of WGCCC unless explicitly so mentioned. FYI, WGCCC deploys regularly anti-virus and malicious software protection, we however cannot accept any liability for any damage caused by any virus / error transmitted by this email.
Wipro Infotech- MS SQL/ SQL ADMIN- Chennai


From: ER Resources <jyotisharma.hresource@gmail.com>

Sent: Tuesday, November 15, 2011 11:13 AM
Subject: Urgent Job Opening- Wipro Infotech- MS SQL/ SQL ADMIN- Chennai

The sender of this email is registered with Naukri.com as ER Resources
Experience required for the Job: 3 - 8 years
Annual Salary of the Job: 2.0 - 10.0 Lacs
Dear Candidate,
Hi,
Trust things are fine at your end.
There is an urgent job opening for Wipro Infotech
Organization-Wipro Infotech
Position1 : MS SQL/SQL Admin
Experience: 4- 6 years
Location: Chennai

Position 2: MS SQL/SQL Admin
Experience: 5 to 7 years
Location : Chennai

EXPERIENCE MANDATE :

1. Experience in clustering

2. Experience in replication

3. Experience in log shipping

4. Experience in database mining(optional)Please provide your details:

Complete Name:
Total Experience:
Relevant Experience:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Location:
Preferred location:
Graduation:
Year of Completion:
Post Graduation:
Year of Completion:
Date of Birth:

Please provide few References for the same skill set:About Wipro:
Organisation: Wipro Infotech is a global Company with presence in 45 countries. It partners with 162 Forbes 2000 clients. It has a diverse talent pool of 53000 employees from 23 nationalities.
Financials: For the year ended March 31st 2007, Wipro Infotech recorded revenues of Rs 24835 Mn, representing a growth of 46% YoY. PBIT grew by 47% YoY to Rs 2139 Mn.
Geography: Wipro Infotech i! s the leading strategic IT partner for companies across India,! the Middle East and Asia-Pacific. It has 9 regional offices in India besides offices in the KSA, UAE, Taiwan, Malaysia, Singapore, Australia, and other regions in Asia-Pacific and the Middle East.

Credentials: World's first Global Software Company to achieve Level 5 SEI-CMM
- World's first IT Company to achieve Six Sigma
-Top Network Integrator for the year 200
-No 2 Network Management Service Providers
-Majestic Partner of the Year 2006 by Sun Microsystems.
- Top SI partner of the Year 2006 by IBM
-Customer Advocacy Partner of the Year 2006 in Asia Pacific by Cisco.
Culture: "The Spirit of Wipro" is represented through the statements:
Intensity to win: Make Customers Successful. Team, Innovate, Excel.
Act with Intensity: Respectful for the individual. Thoughtful and responsible
Unyielding Integrity: Deliver in Commitments. Honesty and fairness in action
Please feel free to mail/call in case of any query. We will be more than glad to provide you the necessary inputs. We will be grateful if you can pass this information to your friends/Colleagues/Peers who would be interested in looking for a job change.
Looking forward to hear from you

Regards,
Jyoti Sharma
HReSource Consultants,
Phone: 09810330483
Email Id: jyotisharma.hresource@gmail.com

'Please, add me on linkedin (jyotisharma.hresource@gmail.com) and join the group 'HReSource Consultants' to know about all the future positions with us'
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as ER Resources (response.hresource1@gmail.com, B-50, Green Field Colony, FARIDABAD, Haryana - 121001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...