நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Windows/UNIX/AIX/CITRIX Admin!!!Sent: Saturday, January 14, 2012 6:13 PM
Subject: Excellent Opportunity - Windows/UNIX/AIX/CITRIX Admin!!!

Dear  (SRN - 1543260 ),
This is Ashok Choubey from Sampoorna Computer People, with reference to your profile in the Sampoorna Database, we have an excellent opportunity with our Cmmi-5 Co.
Client Company Profile: Leading MNC.
Interview Location:-Bangalore/Chennai
Job Location:  Bangalore/Chennai
Candidate Skill Requirements: windows(Active Directory)/unix/aix/solaris/hp-unix(admin Perfossional)
Imp. Notes:-For windows admin windows active directory exp. is must
Qualification: BE/Btech/MCA/Msc/Diploma/Bsc/BCA(Full Time)
Experience: 5-10 Yrs
You are interested to take it ahead please send me your latest profile in word format furnishing the following details:
1. Current CTC:
2. Expected CTC:
3. Notice Period:
4. Reason for Change:
5.Total Exp.:-
6.Exp. in Admin:-
7. Willingness to attend interview on 21st jan 2012:
 
   
If you find the job profile as per your needs then apply to ashok.choubey.del@sampoorna.com. If you feel that this job opening is unsuitable for your skill set or experience level please update your profile in the Sampoorna Database to prevent such mismatches in the future. The profile can be updated by logging on to the sampoorna site at http://www.sampoorna.com/ites/ASPWRAPstatic/canoverview.asp.
Please feel free to forward this mail to any of your friends or colleagues who may be interested in this position.
Looking forward to hearing from you.
Best Regards,
Thanks & Regards
Ashok Choubey
011-45392211
===========================
Sampoorna Computer People
E-21, Lajpat Nagar-III
New Delhi - 110024
URL:www.sampoorna.com

Need IT People. Think Sampoorna
India's first ISO 9001:2008 IT-ITES-Telecom Specialist Recruitment Company certified by Bureo Veritas, India.
Offices: Mumbai (HO), Bangalore, Chennai, Delhi ,Hyderabad & Pune

Note : To check the feedback of your interview please login to your account on www.sampoorna.com and visit the Interview section.This will tell you whether you are shortlisted for the next round / offer.
 
Disclaimer:

This email is sent to you because you are a registered user of Sampoorna Computer People.
In case if you don't want to receive mails from us in the future you can send an email to webmaster@sampoorna.com with "Deactivate Permanently" and SRN in the subject.
In case if you are currently not looking for a job change but are likely to use our services in the future then you can be deactivated for 6 months by sending a mail to webmaster@sampoorna.com with the words "Deactivate for 6 months" and SRN in the subject line.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...