நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 31, 2009

JOB 4 ENGINEERS

Dear Freshers,

This is HR Executive - Sands Technology Development Centre,
we have opening for Engineering-Project & Development currently,
interested candidates can Walk In to the addresses found below.

Requirement

Position : Engineer - Project & Development

Experience : Freshers

Qualification : B.E (EEE / ECE / E&I)

Walk In Date : 04/01/2010 & 05/01/2010

Timing : 9.30 am., to 5 pm.,

Note : First 6 months training (training fee applicable) will be provided
in embedded field and from seventh month you will be given job in Sands.
Rush immediately limited seats available. Bring this mail copy, your resume,
B.E certificates xerox copy & one passport size photo when you are coming
for the Interview.


Addresses

SANDS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRE
No : 96, 4th Avenue,
Above HDFC Bank, Ashok Nagar,
Chennai - 600 083.
Web Site : www.sandsindia.com
Ph No : 24717456 / 42033656.

Regards
HR Executive

Tuesday, December 29, 2009

Immediate opening in Voice & Non-Voice process.

Cybernet Slash Support, a technology driven organization Head quartered at San Jose California, offers world class, value added technology support solution to clients worldwide, and golden award winner for APAC region contact center world awards, as the best of the best in customer service.

Visit our web www.csscorp.com to know more about us.

Desired Skills are attached for your reference.

Skills Set:

* Excellent communication skills
* Good Writing Skills.
* Profile: Voice - Technical Support Voice, Non-Voice - Technical Email Writing
* Should be flexible to work in rotational night shifts
* Passionate about Technology.
* A job that lets you innovate and turn creative at every instance.
* Both Freshers and Experienced people can apply

Workplace - Chennai.

Qualification : Any Graduate / Diploma

If your profile is matching the above mentioned criteria then ,

Walk in for an interview on 29th, 30th and 31st December 2009 between 11:00 am - 7:00pm

Contact person :Saurabh Bhattacharya
Ph: 9789069103
REFERENCE CODE: 001 (ENSURE YOU MENTION THIS REFERENCE CODE DURING INTERVIEW)
Address :

Cybernet Slashsupport
81, TTK Rd, MBC Towers,
2nd Floor , Alwarpet, ( Old Homecenter Lifestyle building).
Chennai-600018

ENSURE YOU CARRY A COPY OF THIS MAIL WHILE COMING FOR THE INTERVIEW

Kindly circulate the information among your friends and incase their profile is matching the criteria, you may advise them to contact us for our evaluation.

Experience an emerging technical career opportunity with us.

Selected candidates will be offered by the company on the same day of the interview


Thanks & Regards,

Saurabh Bhattacharya
Cybernet SlashSupport

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...