நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 4, 2012

: Walk-in for Die Maintenance @ FIPLOn Mon, Jul 30, 2012 at 12:08 PM, shahul hameed <shahulhameed_net@yahoo.co.in> wrote:


Employee Referral Program
 
 
We thank you for your continuous support through Employee Referral program. Here is another opportunity for you to refer your friends and relatives to be part of the Ford family.
                                           
Opportunity to Grow with Ford
Walk-in at FIPL Plant from 30th July 2012 to 31st August 2012
Registration Time (9 to 11 AM) - Monday to Friday
Position Details
 
Die Maintenance Associate: Diploma in tool and die with 2 to 7 yrs of experience in Stamping Press Tool Maintenance/Manufacturing.
 
Maintenance Associate: Diploma in Electrical/Mechanical with 2 to 7 yrs of experience in Siemens PLC Maintenance, Robot Maintenance and CNC Machine Maintenance.
Referral Bonus
Rs.2000/-
 Guideline
 Ensure that your Emp No, Name & Mobile no is written on top of the resume of the candidate referred by you.
 
Please ensure that you attach the referral resume along with the E-referral form (Click the link given below)  duly filled and Drop it in the Drop box opposite to canteen. Also Ensure that you are referring the relevant candidates as per the position details given above.
 
ADMIN ASST: Pls display this announcement on your dept notice board
 


elecom jobs-OSP Fttx Project Managers/Engineers,-KSA post yoru cvs to mitra@pems.co,telecomjobksaa@gmail.com

 

 


Dear Mr. Syed,

 

As discussed Local hiring  ( transferable Iqama ) please provide us with the following:

 

a.       OSP Fttx Project Managers/Engineers, with a few years experience of hands on FTTx Contracting field experience inside Saudi Arabia.  Ideally this person will have recent work experience with a major and/or well known Fttx contractor. 

b.      Optic Fiber splicers, with few years field experience

 

Thanks and regards,

 

Mitra

 

 

post yoru cvs to mitra@pems.co,telecomjobksaa@gmail.com
Urgent!!! - IP Strategy Industry Principal / Lead Consultant - Infosys, BNG


The sender of this email is registered with Naukri.com as ManpowerGroup Services India Private Limited


Dear Candidate,

Hi,

This is with reference to your profile, we have immediate opening with our client Infosys, Bangalore for Lead Consultant / Industry Principal - IP Strategy position.

Let me know your interest along with your updated profile with following details;

Note : Candidate should have 60% across Education (MUST). If not, then pls don"t send your profile.


Current CTC :
Expected CTC :
Notice Period :
Notice Buy-out available (Yes/not) :
DOB:
Education Details :
1) 10th std- year- board- percentage:
2) 12th std- year- board- percentage :
3) Graduation- yr- university- percentage/CGPA:
4) Post Graduation- yr- university- percentage/CGPA:

Please find below JD for more details;

Responsibility: Assist in crafting firm wide IP Strategy, Grow various IP exploitation channels, Provide guidance in IP valuation, Develop and Institutionalize processes to implement IP strategy, Develop approach to maximize IP utilization and Assist IP cross commercialization

Background
1. Experience in IP Strategy development and evangelization
2. Knowledge on IP exploitation possibilities and having developed monetization channels
3. Know-how on IP Valuation and cross commercialization possibilities
4. Sound background on various IP management processes
5. Exposure to IP related legal issues
6. Excellent communication, leadership and mentoring skills
Worked in large corporations driving org wide programs

Domain: Software, Pharmaceuticals, Manufacturing, Mergers and acquisitions.

Thanks & Regards

M. Srinivasa Prasad
Associate Consultant - IT Practice,
Manpower Services India Pvt Ltd.,
Hyderabad.

Email : srinivasa.prasad@manpower.co.in / srinivasa.prasad@in.experis.com
URL : www.manpower.co.in
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as ManpowerGroup Services India Private Limited (bharti.negi@manpower.co.in, Unit 3, Tower A, Global Business Park, Gurgaon, Mehrauli Road,, GURGAON, Haryana - 122002) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
 1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
 2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.

Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)Govt Job - CRME, Madurai - Scientist, Tech. Officer & Asst.CRME, Madurai - Scientist, Tech. Officer & Asst.


Centre for Research in Medical Entomology,
4, Sarojini Street, Chokkikulam, Madurai 625 002 TN

Advt No.CRME/AO/Rectt/2012
Advt Date 27.07.2012
Last date 27.08.2012

Posts :
 • Research Scientist - 1 UR - Pay Rs.33306 pm - 1st class PG in Life Sc. / Entomology / Zoology or 2nd Class PG with PhD - age 35 yrs
 • Technical Officer 'A' - 2 UR - PB2 GP 4600 - UG in Life Sc. or Zoology with 3 yrs exp - age 35 yrs
 • Technical Assistant - 1 UR - PB2 GP 4200 - UG in Life Sc. or Zoology with DMLT - age 30 yrs
More details may get from www.icmr.nic.in

For Notification please ref. The Daily Thanthi (pp.9) and The Hindu Chennai edition of 29.07.2012

Fresher recruitment drive on 04th August, 2012 (Saturday)


Assalamau alaikkum
 
Insha allah , it will be helpful
 
Hi All,

We are planning to conduct a Fresher recruitment drive on 04th August, 2012 (Saturday). If you have your friends/references who are BE/B.Tech/B.Sc/MCA 2011-2012 pass outs, e-mail their resumes to gm.rajkumar123@gmail.com with the subject line "ASP-FRSH-B2-2012".
Please be informed of the following:

• Talent Acquisition (TA) team will review the resumes and shortlist candidates for Written Test.
• TA Team will mail the admit card for the Written Test to the individuals and candidates without admit cards will not be allowed to take the Written Test.
• We will have only the Written Test on Saturday and candidates shortlisted from the Written Tests will have interviews on Sunday (5th August, 2012).
• Aspirians who had sent resumes earlier are requested to forward the resumes again, provided the candidates had not appeared in Aspire's interview process during the last 6 months.

sent on or before 2nd August 2012. Profiles sent after 2nd August 2012, will not be considered for 4th August 2012 drive.

It is not a walk in and only candidates with admit cards will be allowed to take the test.

Regards,
Rajkumar M.
+919884612925Urgently Required KSA Project
 

Golden Opportunity! Urgently Required KSA Project -
Immediate

Requirements: Indian Nationals Preferred

1. MECHANICAL AUTOCAD OPERATOR


With 5-7 years experience in mechanical building
services.


2. ELECTRICAL AUTOCAD OPERATOR

With 5-7 years experience in electrical building
services.


3. MECHANICAL ENGINEER (MEP DRAWINGS COORDINATOR)


With 5-7 years experience in MEP building services.


4. QUANTITY SURVEYOR (MECHANICAL ENGINEER)


With 5-7 years experience in mechanical building
services.


5. QUANTITY SURVEYOR (ELECTRICAL ENGINEER)

With 5-7 years experience in electrical building
services.


6. MAINTENANCE ENGINEER


With 5-7 years experience in the fi eld of E/M
systems.


7. REFRIGERATION ENGINEER


With 7-10 years experience in the field of estimation
(cold stores 100 HP to 134 HP), installation &
maintenance of cold
stores and supermarkets refrigeration equipment.


8. REFRIGERATION SUPERVISOR


With 7-10 years experience in the maintenance of cold
stores, ammonia plants and supermarkets refrigeration
equipment.


9. REFRIGERATION TECHNICIANS


With 5-7 years experience in the following fields:

Class A+++
Experience in centralized refrigeration system.
Experience in cold room installation and
troubleshooting.
Experience in commercial refrigeration maintenance.
Strong analytical skills in troubleshooting and BMS
background.
Good command of English.


10. STAINLESS STEEL WELDER


With 4-6 years experience in the fi eld of stainless
steel, aluminum, carbon cutting and fi tting, and the
ability to read drawings.
Pass a 6G welding pipe test.

Rush your CV / Biodata immediately.

CVs / resumes should be forwarded to:
info@soundlinesgroup.comU&I Open Position Details - Start Referring Now !!!Dear IBMer

Recruiting great Employees is vital to our success. So tell your friends and colleagues about IBM job opportunities. With your support we can make the Employee Referral channel a very strong source of hiring at IBM. We will reward you for successful referrals, So start Referring now !

Please refer to the U&I Open Position Details tab  for updates on U&I openings.

Please respond to this email with updated resumes of  your friends and family to Gts Careers/India/Contr/IBM and do mention the following details in the subject line - Skill/Rel Exp/Loc

Regards
GTS - SD Employee Referral Program Office
     
   

 • Valid Govt Approved ID Proof(Original & Photo Copy of the same)
 • Hard copy of this Interview Invite mail
 • Hard copy of your resume
 • Photocopy of current organization offer letter / increment letter & Last company Relieving letter.
 • Photo ID and one photocopy of the same
 • Photocopy of 2 recent payslip's
 • 2 Passport size photo's
 • Highest qualification Marksheets & Convocation CertificateNote : Referral Bonus is not applicable for any fresher hiring (candidates with less than 24 months experience)


Please Note
 • Please ask your referral to mention your Name & ID clearly in the form given at the venue or attached in this email. Candidates should also mention "Employee Referral" on top of their resume
 • Due to security concerns candidates are not allowed to carry any bags inside the IBM Premises. Please inform your candidates regarding the same.

 • Please respond back  with the updated resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with the format of Subject line with (Skill/Rel Exp/Loc)
Source Credit based on Pay-the-scheduler Program
 • The source credit for IBM INDIA is based on a special program, "Pay-the-scheduler "

In the likelihood that the candidate has been contacted by multiple channels for the same position, it is important to identify the RIGHT SOURCE through which the candidate appears for the interview.
"Pay the scheduler" program helps IBM to provide the credit to the correct source in all such events.

In case the candidate does not mention any of the two details required, i.e.. Referrers Name and Employee ID , the referrer will not be eligible to receive the ERBP-bonusWe are happy to extend the referral eligibility to all People Managers (Band 10 and below).
   
People Managers will be eligible to receive a referral incentive only if
1. They are not involved in the candidate selection process (as interview panelists)
2. They are not their referrals' hiring manager.
3. The candidate is not the Direct reportee of the referrer.
Regards
Employee Referral Program Office
India Recruitment team--
Assalaamu alaikum,

Al Ameen.N

TNTJ-STUDENT WINGMonday, July 30, 2012

Walikn @ Flextronics 4th Aug.2012 : Freshers & Experienced - Buyer Profile (PSS Department)
 

 

Walk in @ FLEXTRONICS for an interview between 9.00 a.m. & 1.00 p.m. on Saturday, 4th August 2012

 

Hello All,

 

We are looking out for young energetic people to join us at our Chennai location for the below mentioned position. If you do meet the below requirement,then Walk in for an interview between 9.00 a.m. & 1.00 p.m. on Saturday, 4th August 2012 at our RMZ facility (6th Floor).

 

Address :

RMZ Millennia Business Park, Campus II No. 143, 6th Floor,  

Dr. MGR Road, Kandanchavadi, Chennai, India 600096

 

 

Job Title

 

 

Sr. Analyst – Buyer(PSS)

 

Specialist – Buyer(PSS)

 

Team Leader – Buyer(PSS)

 

 

Education Level

 

 

Sr. Analyst – Buyer(Fresher's) – Fresh B.E/B.Tech graduates - Mechanical / E.C.E / E.E.E Stream Only. Candidates from others stream would not be considered.

 

Specialist & Team Leader – Any graduation

 

 

Job Description

 

 

Sr. Analyst / Specialist – Buyer :

·         Timely issuance of POs to Vendors & co-ordination for payment.

·         Coordinating with vendors.

·         Report Generation.

·         Sourcing and Developing suppliers for new projects.

·         Managing supplier's database.

·         Perform root cause analysis to expedite the resolution of service issues.

·         Coordinate with Internal Business Partner (requestor) and Supplier for Purchase Order Changes.

·         Work on Material shortage management, resolve Accounts Payable, warehouse and RTV challenges.

·         Place PO's on time, ensure no past due orders and Production line down situations

·         Work on POAN action items.

Team Leader – Buyer:

·         Handle a team of Buyers.

·         Perform Quarterly / Annual performance appraisals for the team members.

·         Ensure adherence to targets set for all Process Metrics

·         Ensure timely generation and circulation of reports / dashboards.

·         Train & Mentor the team and guide them towards effective discharge of functions.

·         Handle escalations if any, and escalate matters requiring the senior management's attention on a timely basis.

·         Prepare Customized reports for analyzing and incorporating improvements in processes.

 

 

Candidate Profile

 

 

Sr. Analyst – Buyer - Fresher's who would want take up a career in Supply Chain Management.

 

Specialist – Buyer - Any graduate with 2-4 years experience in Buying / Procurement / Supply Chain Domain preferably in a BPO or Manufacturing industry.

 

Team Leader – Buyer - Any graduate with 5 – 7 years experience in Buying / Procurement Process in a BPO or Manufacturing set up with at least 2 years exp. in managing a team between 10 - 20 members.

For all the above positions, candidate must possess excellent written and oral communication skills.

 

 

 

Shift

 

 

Candidate should be open to all shifts.

 

 

 

 

 

 

 

Additional Comments

 

 

·         Kindly do not send the referral profiles to this id. Please call the candidates directly for the walk in, who match the above specification.

 

 

·         Please ensure that the candidates write My Name Shuaib Ahmed.I and Emp.No.584913 on top of their resume.

         You can also reach me @ 9789855787

 

 

 

 

cid:image006.jpg@01CD2781.5B29E870

 

Design. Build. Ship. Service.

 

Warm Regards,

Shuaib Ahmed.I  


Opening for B.E / B.Tech graduates — Chennai
 

Company Name: Pantech Solutions Position Type: Full-time

Dear Candidate

Greetings from Pantech Solutions!!!

We have an openings for the following positions.

Qualification                Department               Specilization                     Experience
1 B.E / B.Tech                      CSE / IT                   Dotnet                             6 months -1 year
2 B.E / B.Tech                      CSE / IT            C and C                               fresher
3 B.E / B.Tech                      EEE                   Matlab simultaion                      1 year
4 B.E / B.Tech                      ECE                  VLSI and FPGA                          1 year
5 B.E / B.Tech                      ECE                 Embedded C & ARM                   1 year
6 B.E / B.Tech                      ECE                        Labview                           6 months -1 year
7 B.E / B.Tech                      CSE / IT                                                             fresher
8 B.E / B.Tech                      ECE                                                                    Fresher
9 B.E / B.Tech                      EEE                                                                    fresher

Eligible candidates please forward your resume to hr@pantechmail.com.
Contact: 9600066689 / 044-42606470.

- Abdul Salam  
--------------------
Parangi Pettai
Khaleel Baaqavee
Kuwait


__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

JOB OPENINGS FOR JUNIOR ENGINEER PROFILE - Chennai
 


Company Name: Teddy management Services Position Type: Full-time

Greetings from Teddy Management services:

Dear candidate:
We have an openings in software company for the designation of junior engineer profile if you are really interested means kindly walkin to the below mentioned adress or please refer your friends.

Eligibility Criteria:
Good communication skills.
should have good system knowledge.
Qualification:

should complete DIPLOMO IN eee or ITI-Electricals
 
 
Location: Chennai, Tamil Nadu, India Street Address: Thanigaivel-Executive Teddy Management Services Srivari Ellam,No:16/38,96th Street, 15th Sector,KK Nagar Chennai-600078 Neighborhood: Thyagaraya Nagar Date Posted: July 28 Phone: 04465661445
 

-Abdul Salam
----------------
Parangi Pettai
Khaleel Baaqavee
Kuwait 
 


__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

Govt Job -NLC, Neyveli, TN - Finance Trainee (walk-in)
NLC, Neyveli, TN - Finance Trainee (walk-in)


Neyveli Lignite Corporation Ltd, Neyveli - 607 801, TN

Advt No. 06/2012
Advt Date 25.07.2012

Walk-in-Interview Date 04.08.2012 time 10.00 hrs.
Place of Interview : Neyveli House, 135, Periyar EVR High Road, Kilpauk, Chennai 600 010


Post : 
 • Industrial Trainee (Finance) - 50 posts -  Pass in intermediate exam of ICAI / ICWAI - Pay Rs.7500 pm - age 28 yrs
Notification and Application Form http://www.nlcindia.com/index.php?file_name=careers

Govt Job - MFL, Chennai - General Manager
MFL, Chennai - General Manager


Madras Fertilizers Ltd, Manali, Chennai 600 068, TN

Advt No. Nil
Advt Date 25.07.2012
Last Date 17.08.2012

Posts :

 • General Manager Plant - 1UR - BE/BTech (ME/EE/IE/Che/PE) - 20 yrs exp
 • General Manager P&A - 1SC - MBA with 20 yrs exp
 • General Manager M&D - 1OBC - BSc/MSc (Agri/Horti/botany)/MBA with 20 yrs exp
Notification and Application Form http://madrasfert.nic.in/T120724gm.pdf

Govt Job - AAI, Chennai - SA (electronics)
AAI, Chennai - SA (electronics)


Airport Authority of India, Chennai

Advt No.
Advt date 24.07.2012
Last date 10.09.2012

Post :

 • Senior Assistant (Electronics) - SC2; ST2; OBC4; UR14 (total 22) - BSc or DECE / DEE / DTE / DRE - 2 yrs exp - Pay  14500-33500 - age 30 yrs

Notification and Application Form http://www.aai.aero/employment_news/DIRECTRECRUITMENT_SENIOR_ASSISTANT_ELECTRONICS_21jul2012.pdf

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...