நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 16, 2012

various jobs @ singapore..


Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
Applicant HighlightGood Things Must Share

You are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SAA Global Education Master of Business Administration (MBA) Send Enquiry


Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
RV Manpower Pte Ltd Java Developer. (4K & Above)Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
2
Adecco Personnel Pte Ltd Sales Engineer Exp. (Perm)Apply
Now!
3
CrimsonLogic Pte LtdLead Software Engineer (eTrade) Exp. (Perm)Apply
Now!
4
KEPPEL FMOTechnical Officer (AFL) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
Recruit Express Pte Ltd **PHP Developer Wanted!!** Contract renewable Convertible to Perm! Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
6
NubeeJunior Desktop Administrator Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
7
Shell Infotech Pte LtdData Centre Operator Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
8
eCASC Pte LtdRegional Project Managers (APAC Region) Exp. (Perm)Apply
Now!
9
Centre for Strategic Infocomm Technologies (CSIT)Infocomm Engineer Exp. (Perm)Apply
Now!
10
KTC Civil Enginering & Construction Pte Ltd Senior System AdministratorEntry, Exp. (Perm)Apply
Now!
11
Makino Asia Pte LtdCustomer Support Engineer (Engineering) Exp. (Perm)Apply
Now!
12
EPS Consultants Pte LtdDatabase Administrators Exp., Manager (Perm, Contract)Apply
Now!
13
P'nnacle Pte LtdSystem Developer (Transmitter System) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
14
Stafflink Services Pte LtdIT Administrator (3k - 4k) Exp. (Perm)Apply
Now!
15
Target Recruitment, a member of WMS GroupIT Technical Support Specialist Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
16
WeSourze Pte LtdSenior PHP Web Programmer Exp. (Perm)Apply
Now!
17
Propell Integrated Pte LtdFacilities Manager Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
18
Singapore-MIT Alliance for Research and Technology Centre Researcher - Radio Frequency Integrated Circuit (RFIC) Design(IRG_LEES_2012_001Exp. (Perm) Apply
Now!
19
Bizhub Asia Pte LtdNetwork Analyst (MNC / Deg / Attr Benefits) Exp., Manager (Perm, Contract)Apply
Now!
20
Ventus Global Pte LtdSystem Engineers Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...