நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, February 4, 2013

URGENTLY REQUIRED

URGENTLY REQUIRED 
FOR SALEH AL GHONIAM CO., SAUDI ARABIA

BLOCK VISA READY IMMEDIATE DEPARTURE

S # Category Qty. Salary-SR Qualification
1. Secretary 05 No's 2000 Degree with 3-Yrs. Exp. In the related Field.
2. Data Entry Operator 05 No's 1600 Degree with 3-Yrs. Exp. In the related Field.
3. Stock Controller 05 No's Negotiable 3-Yrs. Exp. In Warehouse with Knowledge of Data Entry.
4. Store Keeper 05 No's 1600 3-Yrs. Exp. In Warehouse with Knowledge of Data Entry.
5. Baker 05 No's 1200 5-Yrs. Exp. In Star Hotel in Western Style
6. Pastryman 05 No's 1200 5-Yrs. Exp. In Star Hotel in Western Style
7. Butcher 05 No's 1500 3-Yrs. Exp. In Western Cutting Method
8. Uniform Tailor 03 No's Negotiable 
9. Bakery Equip. Tech. 03 No's Negotiable 5-Yrs. In Gulf
10. Electronic Games Tech. 03 No's Negotiable 5-Yrs. Exp. In related Field
11. Cold Room Tech. 03 No's Negotiable 5-Yrs. Exp. In related Field
12. Central A/C Tech. 03 No's Negotiable 5-Yrs. Exp. In related Field
13. Electrician 03 No's 1500 5-Yrs. Exp. In Gulf
14. Arabic Cook 03 No's Negotiable 
15. Computer Programmer 
16. Heavy Drivers (Valid GCC Lic.) 
17. Barbeque (Grill Cook) 

URGENTLY REQUIRED
FOR AL RYAN INTERNATIONAL PLOYCLINIC CO.,
SAUDI ARABIA

S # Category Qty. Salary - SR

1. DOCTORS (VARIOUS CATEGORIES) 50 No's 10000 – 20000

2. NURSES – FEMALE 25 No's 2000 – 2500 
3. LAB TECHNICIAN 15 No's 2000 – 2500 
4. X-RAY TECHNICIAN 10 No's 2000 – 2500 
5. PHYSIOTHERAPIST 05 No's 2000 – 2500 
6. MALE NURSES 05 No's 2000 – 2500


--
Success Joblink Consultancy.
Ph: 0091-9677477586.

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...