நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Careers@ SINGAPORE Gov Job AlertThe following job position(s) is/are found to match your profile:

#Position TitleOrganisationApplication Deadline
1Senior Land Executive Land Transport Authority20 Feb 2012
2Section Head - School of Design and MediaInstitute of Technical Education05 Feb 2012
3Lecturer - School of Design and MediaInstitute of Technical Education05 Feb 2012
4Interactive Media SpecialistInstitute of Technical Education05 Feb 2012
5Management Support Officer - Marketing CommunicationsInstitute of Technical Education 05 Feb 2012
6Senior Executive/Manager, Data Management/Project ManagementHealth Promotion Board19 Feb 2012
7Engineer (GeBiz)Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
8Engineer (GeBiz Portal)Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
9Senior Engineer (Database Administrator and Designer)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
10Senior Engineer (IT Infrastructure Security)Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
11Senior Engineer/Engineer - Infra Project (Building and Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
12Senior Land Surveyor/Land Surveyor (Building and Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
13Senior Engineer/Engineer - Mechanical (Building & Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
14Senior Engineer/Engineer - Civil (Building & Infrastructure / Construction Project Management) Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
15Junior Executive, Health Surveillance & Informatics (Diploma Level with IT background)Health Promotion Board 18 Feb 2012
16SENIOR / PRINCIPAL ENGINEER (ELECTRICITY REGULATION)Energy Market Authority01 Feb 2012
17Manager / Assistant Manager (Branding & Attraction), Careers & AttractionsPublic Service Division 29 Jan 2012
18IT and E-Learning Developer (Medical)Ministry of Defence - DXO28 Jan 2012
19Technical Officer (Buildability Development Dept, Construction Productivity Centre)Building and Construction Authority 05 Feb 2012
20Technical Officer (Green Mark Dept, Existing Buildings)Building and Construction Authority 05 Feb 2012
21Senior Development Officer (Strategic Materials Department, Business Development Division)Building and Construction Authority 05 Feb 2012
22PRINCIPAL ANALYST / SENIOR ANALYST (INDUSTRY DEVELOPMENT - ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT BRANCH) Energy Market Authority01 Feb 2012
23Executive, Lease Management & SalesSingapore Land Authority17 Feb 2012
24Executive, Land Lease PrivateSingapore Land Authority17 Feb 2012
25Executive, Land Lease PublicSingapore Land Authority17 Feb 2012
26Senior Executive, Land Lease PublicSingapore Land Authority17 Feb 2012
27Senior GeoSpatial Executive, GeoSpatial DevelopmentSingapore Land Authority17 Feb 2012
28Senior Officer / Manager (Standards)SPRING Singapore17 Feb 2012
29Senior Engineer/Engineer - Mechanical (Building & Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 16 Feb 2012
30Operations Officer (Laundry)Singapore Corporation Of Rehabilitative Enterprises16 Feb 2012
31Assistant Manager / Manager (Maintenance)Singapore Corporation Of Rehabilitative Enterprises 16 Feb 2012
32Executive/Project Co-ordinator - (01QVB)IDA16 Feb 2012
33Lecturer - Precision EngineeringInstitute of Technical Education05 Feb 2012
34Temporary position (New Media Unit), hourly-rated (Jan 2012 to Jul 2012)Health Promotion Board 15 Feb 2012
35Project Manager (CCTV Projects)MHA - Singapore Police Force (SPF)15 Feb 2012
36Senior Infocomm Officer - Infocomm ApplicationInland Revenue Authority of Singapore15 Feb 2012
37Senior Infocomm Officer - Security [Infocomm Division]Inland Revenue Authority of Singapore 15 Feb 2012
38Tax Officer - Electronic Interface [Accounting & Processing Division]Inland Revenue Authority of Singapore 15 Feb 2012
39Audit Officer (IT Audit)Ministry of Home Affairs15 Feb 2012
40Assistant Executive - Billing - (01QV9)IDA15 Feb 2012
41Manager - IT in Learning - (01QB2)IDA15 Feb 2012


We hope that you find the above information useful.

This message was sent from a notification-only email address. Please do not reply to this message.
Click Here if you wish to unsubscribe.

1 comment:

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...