நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, October 1, 2010

Accounts Officer: By transfer on deputation -Two posts

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
BABA GANG NATH MARG, MUNIRKA, NEW DELHI – 110067
Phone: 26165959, 26166441, 26188485, 26107773
Gram: Swasth Parivar Fax: 91-11-26714381
Web site: www.nihfw.org

No. A.12024/4/2010-Admn.I
Accounts Officer: By transfer on deputation -Two posts
Scale of pay: Rs.9300-34800+4800 (GP)
Age limit: Not exceeding 56 years
i. Transfer on deputation from SAS qualified officers with 10 years service from Audit
and Accounts Offices. (period of deputation shall not o rdinarily exceed 3 years)
GENERAL
· Age limit as on 1.7.10. Relaxation admissible for SC / ST/ OBC / Physically
handicapped /Candidates in Govt. Service etc. as per Central Govt. Rules.
· Candidates working in Govt. / Semi Govt. Organizations must apply through proper
channel.
· Unfurnished accommodation may be provided subject to availability on payment of
prescribed rent.
· Mere fulfilling the essential qualifications does not entitle a candidate to be called for
interview.
· Late applications / incomplete applications / interim enquiries will not be entertained.
· Canvassing in any form by or on behalf of any candidate will disqualify the candidate.
· No correspondence will be entertained from the applicant either before or after the
selection. The decision of the Institute would be final.
· NIHFW reserves the right to either fill up all the posts, or some of the posts or none of
them without assigning any reason.
HOW TO APPLY:
1. Applications may be sent through proper channel in the proforma given in Annexure-I
alongwith the complete and upto-date bio-data and attested copies of confidential reports
(for last 5 years).
2. Completed applications alongwith photocopies of educational qualifications, proof of
belonging to OBC/Physical Handicapped and experience certificates (attested copies of
ACR for the last 5 years and vigilance clearance) should reach to the
Director,
National Institute of Health & Family Welfare,
Baba Gang Nath Marg,
Munirka,
New Delhi-110067.
On or before 8.10.2010.

urgent : Mechanical Rotating Equipment Enginee

Qualifications

BSc Degree in an appropriate Engineering discipline
Experience

10 years experience, 6 of which should be within the field of Mechanical Engineering in the field of rotating equipment
Main Duties


§ Analysis of existing or proposed process for utilities, process plant, storage and other support systems for the offshore production facilities and onshore plant.

§ Preparation or reviews of design work concerned with multi-disciplinary projects, Inspection, modifications and alternations to existing systems, or the installation of new rotating equipments and systems.



§ Studies and analysis of complex or recurring problems relating to process, utilities, storage and other systems, and recommends appropriate solutions.



§ Review and /or update of Vendor list proposed by bidders based on Proven Track Records)



§ Work with other specialist discipline engineers in the maintenance and updating of engineering drawings, standards, and specifications, manuals, and data books.



§ Provide expert technical advice to management and other departments/divisions as required, particularly on the subjects of rotating equipment.



§ Maintain and update list of suppliers for equipment/materials to assist the customers



§ Obtain drawings/documents, manufacturing schedule and bar chart from suppliers



§ Coordinate with all groups, review, supplement the inputs to EPC tenders, feasibility reports/ study reports and finalize the same



§ Technical Clarification Meetings, Man-hours Budget and Monitoring reports,



§ Conduct Bid evaluation meetings with EPC Bidders



§ Preparation of FEED, Design Basis & Technical Requirements / Review of PFD and PID for Technical Evaluation of Bids / Vendor Drawing / Data Review Approval of Purchase



Specifications/Preparation of Purchase Requisition / Defining Contractor’s Scope of supply & work

§ Assistance in trouble-shooting to LNG & LPG plants and maintenance, inspection, testing procurement supervision rotating equipments. Development of standards and


Follow up the work site of the new installations of the rotary equipments, static equipments, valves fittings and piping.

Preparing technical documents for implementing tenders. Technical discussions with bidders for the technical alignments.

Make sure work procedures and all safety precaution are taken before issuing the work permit for the contractor

Must be familiar with the following equipment:
Turbo machinery, gas and steam turbines, pumps, compressors, furnaces, exchangers, marine loading arms, vessels etc.

Good knowledge of international codes and standards (ASTM, API, ASME, ANSI, NFPA, NACE, etc.

About the Project :-

We are currently seeking to fill on a long-term PMC project that’s just been awarded to Penspen in Abu Dhabi. This is a Project Management Consultancy with ADMA OPCO covering infrastructure on Das Island and we’re seeking an accomplished Mechanical Rotating Equipment Engineer for various sectors of the development.

For this position we would be offering a day rate remuneration plus local accommodation allowance and a travel allowance. Work schedule would be: 8hr/day in Abu Dhabi office, 9 at fabrication yard and 12 on site – this is potentially a 5 year assignment. There is the prospect of other EPC/FEED locations and some work the site is DAS Island which is classified by ADMA-OPCO as offshore. None of the range of projects [listed below] are, however, actually on water. Site work would, we understand, be on a rotational timetable. I would emphasise that, in the main, this is going to be an office based position living and working in Abu Dhabi.

1 Das Facilities Upgrade (+100 MBD from ZK) Define and Execute Stage

2 Das Additional Crude Oil Loading Facilities Execute stage only

3 Das Flares Relocation / Optimisation Define and Execute stage

4 Das New Crude Oil Storage (COS) Tanks Define and Execute stage

5 DAS CTU Debottlenecking for 1BSCFD Gas Onshore Execute stage only

The Candidate would be employed directly by Penspen International Ltd. in Abu Dhabi. Please let us have initial comments at your earliest convenience; we do have some more detailed information on the various projects that are listed above which we can forward to you should the suggested Ts&Cs be of interest.

Penspen is an oil and gas pipeline engineering company, further details on our operations can be found at our website [address listed below]. We do look forward to hearing from you in the very near future, my full contact details are also listed below. I’m always happy to talk on the telephone if you have the time.

Thanks and Regards,


Mohamed Marzouk

Recruiter
Penspen International Limited
P.O box 46562
Abu Dhabi - U.A.E
Telephone : 0097126792526 Ext -300

www.penspen.com

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...