நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 29, 2010

ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES

MS. SHOBANA / S. RAMYA
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
28, Arthi Arcade, 4th Floor,
No.86, Dr. Radhakrishna Road,
Mylapore, Chennai – 600 004,
PH: -044 28111390 / 28114437 / 4235 9690 EXT: 19 & 26
Email: teamone@asiapowerov erseas.com
Web: www.asiapoweroverse as.com
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
(GOVERNMENT APPROVED RECRUITING AGENCY)
CHENNAI BRANCH

No. 28, Arthi Arcade, 4th Floor, No.86, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai – 600 004,
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date: 24.07.2010
REQUIREMENT FOR U.A.E
Greetings!

May we take this opportunity to introduce ourselves as, Asia Power Overseas Employment Services, an ISO 9001 – 2000 certified organization A Government recognized professional suppliers of manpower based in India with head office in Mumbai leading & Branch offices in Chennai & Delhi & Associate offices all over Asia.

We are into Overseas Recruitment for past 25 years & Specialized in electrical / Mechanical / Civil / Catering / hotel / Oil & Gas / power plant field etc. Visit www.asiapoweroverse as.com to know more about us.

With reference to your resume in Job portal, your profile seems to be matching our client criteria, for

M/S. SAMSUNG ENGINEERING LTD., - U.A.E (OIL / GAS / CHEMICAL / PETROCHEMICAL / REFINERY / FERTILIZER INDUSTRY)

If you are interested in the assignment abroad kindly send your updated resume in word format for our further action.

We will be very thankful if you refer any of your friends or known circle, as the vacancies are multiple.

The details of vacancies available and the job description are as follows:

THE BELOW MENTIONED CANDIDATES SHOULD HAVE EXP IN FERTILIZER / CHEMICAL / PETROCHEMICAL / OIL & GAS PLANT CONSTRUCTION PROJECTS.


1. CIVIL SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN CIVIL WORKS.

2. BUILDING SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN CIVIL & BUILDING WORKS.

3. STEEL STRUCTURAL SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL / CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN FABRICATION & ERECTION OF STEEL STRUCTURAL WORKS.

4. EQUIPMENT SUPERVISORS (STATIC / ROTATING / PACKAGE)
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN INSTALLATION AND ALIGNMENT OF STATIC EQUIPMENTS, ROTATING EQUIPMENTS & PACKAGE EQUIPMENTS.

5. PIPING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN FABRICATION, ERECTION & HYDROTESTING OF ABOVE GROUND, UNDER GROUND PIPING WORKS.

6. PAINTING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN PAINTING WORKS.

7. INSULATION SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HOT & COLD INSULATION WORKS.

8. INSTRUMENT SUPERVISORS
DIPLOMA IN INSTRUMENTATION ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN INSTRUMENTATION WORKS.

9. HSE OFFICERS
DIPLOMA IN ENGINEERING OR GRADUATE IN ANY FIELD WITH DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

10. QA / QC DOCUMENT CONTROLLERS
DIPLOMA IN ENGINEERING OR GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC DOCUMENTATION WORKS.

11. QA / QC CIVIL SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC CIVIL WORKS.

12. QA / QC BUILDING SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC BUILDING WORKS.

13. QA / QC PIPING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN
QA / QC PIPING WORKS.

14. QA / QC STATIC / ROTATING EQUIPMENT SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC STATIC & ROTATING WORKS.

15. QA / QC WELDING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC WELDING WORKS.

16. QA / QC PAINTING / INSULATION SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC PAINTING & INSULATION WORKS.

17. QA / QC STEEL STRUCTURE SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL / CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC STEEL STRUCTURE WORKS.

18. QA / QC ELECTRICAL / CATHODIC SUPERVISORS
DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC ELECTRICAL WORKS.

19. QA / QC INSTRUMENT SUPERVISORS
DIPLOMA IN INSTRUMENTATION ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC INSTRUMENTATION WORKS.

20. MATERIAL CONTROLLERS
GRADUATE IN ANY FIELD OR DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH DIPLOMA IN MATERIAL MANAGEMENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

21. MATERIAL SUPERVISORS
GRADUATE IN ANY FIELD OR DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

22. PLANNING & SCHEDULING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN PLANNING & SCHEDULING OF CONSTRUCTION WORKS.

23. COST CONTROL SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN PLANNING & SCHEDULING, COST CONTROLLING OF CONSTRUCTION WORKS.

24. QUANTITY SURVEYORS
DIPLOMA IN ENGINEERING OR GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN TENDERING, ESTIMATION, QUANTITY SURVEYING ETC.

25. CONTRACT ENGINEERS / SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN TENDERING. ESTIMATION, RATE ANALYSIS, NEGOTIATION OF CONTRACT, PREPARATION OF PROPOSAL.

26. DEPUTY MANAGERS
B.E. IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 5 TO 8 YEARS EXPERIENCE OR DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS IN CONSTRUCTION PROJECTS & FAMILIAR WITH PRIMAVERA PLANNING PACKAGE.

27. GENERAL AFFAIRS STAFF
GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HR & ADMIN DEPARTMENT CONSTRUCTION PROJECTS.

28. ACCOUNTANTS
B.COM WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN ACCOUNTING CONSTRUCTION PROJECTS. SHOULD HAVE SAP EXPERIENCE IS MUST.

29. CAMP CONTROLLERS / CAMP BOSS
GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE AS CAMP BOSS.

30. HR OFFICERS
DIPLOMA IN HR MANAGEMENT & GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HR ACTIVITIES.

31. SECRETARIES
GRADUATE IN ANY FIELD WITH DIPLOMA IN SECRETARIAL PRACTICE WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN ANY ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANIES.

32. HOUSEKEEPERS
HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HOUSEKEEPING WORKS.

33. SECURITY GUARDS
GRADUATE / HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

34. OFFICE BOYS
HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD.

35. CAD OPERATORS (PIPING / MECHANICAL)

DIPLOMA / ITI IN MECHANICAL DRAUGHTSMAN WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN DRAWING AND DRAFTING OF PIPING ISOMETRIC AND MECHANICAL STATIC & ROTATING EQUIPMENTS DRAWING.

36. STOREKEEPERS / WAREHOUSE WORKERS
HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN MECHANICAL CONSTRUCTION STORE.

37. DRIVERS
HOLDING VALID UAE LICENSE.


Kindly circulate the information among your friends and incase their experience is matching the job description, you may advise them too zoom their resumes to us for our evaluation and further action.

If you need any other clarification please feel free to conduct the undersigned.

IF YOU ARE SUITABLE & INTERESTED FOR THE ABOVE MENTIONED CATEGORY, KINDLY MENTIONED WHICH POSITION YOU ARE APPLIED & FORWARD YOUR LATEST WORD FORMAT RESUME IMMEDIATELY TO teamone@asiapowerov erseas.com

Note:-

Please note that this is mass mailing kindly ignore the mail if this doesn’t Match your profile.

Candidates who are not available in India, Please Don’t apply.


CLIENT INTERVIEW SCHEDULE ON 3RD WEEK OF AUGUST, 2010.


Expecting your prompt reply.

Assuring you always best of our services,

Regards,

MS. SHOBANA / S. RAMYA
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
28, Arthi Arcade, 4th Floor,
No.86, Dr. Radhakrishna Road,
Mylapore, Chennai – 600 004,
PH: -044 28111390 / 28114437 / 4235 9690 EXT: 19 & 26
Email: teamone@asiapowerov erseas.com
Web: www.asiapoweroverse as.com

urgent opening U.A.E

Hi

We are happy to invite you to a concern which gives you a better exposure where you can utilize your skills and knowledge in better ways.

About Us

We, M/s Connect Plus (P) Ltd an ISO certified Recruitment Consultancy, based in Kochi having branches in Delhi, Chennai, Mumbai & Muscat catering to the HR requirements of various overseas clients.

We are proud to invite you for one of the leading & prestigious client in UAE for the following position

We really feel proud to brief about our client

This group is a multi discipline EPC/Construction company, executing sizable projects in Oil & Gas, Civil & Structure.

This group started in 1972 and currently employed over 38,000 personnel world-wide with a turn over of US$ 2.5 Billion. With an annual turnover in excess of US$ 2.5 Billion and a commitment to diversity in all areas of Engineering & Construction, and it has been able to successfully compete with major international companies both within the Oil/Gas industry and urban infrastructure development.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This group operates in UAE in the following fields.

• Oil & Gas works [EPC & Construction]
• Onshore Pipeline Installation[EPC & Construction]
• Tank Farm [Oil / Water Storage Tanks]
• Civil & Buildings
• LV & HV Electrical Works
• Electromechanical for Building Works
• Instrumentation / Control Systems
• Roads & Bridges
• Infrastructure in Airport & Harbour
• Power & Water

About Openings

Position:

1. HSE Engineer
2. HSE Advisor
3. Safety OfficersQualification: Bachelor of Engineering/Science or Diploma in Engineering
Job Location: UAE

Telephonic Interview on 29th Aug 10 or 30th Aug 10


Kindly send us your latest updated CV (in word format) and fill in the following details asked below in the covering mail WITHOUT FAIL, to help us shortlist your profile in time.

1) Current Salary (CTC):
2) Expected Salary (CTC):
3) Total Experience in Years:
4) Contact no:
5) Current Organization:
6) Current Location:
7) Current Designation:
8) Willing to relocate to Dubai (Yes/No):
9) Date of Birth:
10) Required days for joining:

Salary package will of course be very attractive for the right candidate.

In case any of your friends/colleagues who match the profile and are interested in relocating to Middle East; kindly forward our e-mail for further correspondence.

Please feel free to contact the undersigned for any clarifications.

Thanks and Regards,
Anuradha
Hr Executive
Connect Plus Pvt Ltd
# 3/1, Sriram Apartments
3 rd Main Road (Ext), 2nd St
C.I.T Nagar East, Chennai-35.
Ph: 044-65516734
E-Mail: applychennai@connectplus.co.in,connectjobz@gmail.com
Website: www.connectplus.co.inContact Address:

Wednesday, July 28, 2010

பி.இ. கலந்தாய்வு காலியிட விவரம்

பி.இ. கலந்தாய்வு காலியிட விவரம்-25-7-2010

ஓ.சி.-அனைத்துப் பிரிவினர்;
பி.சி.-பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்; பிசிஎம்-
பிற்படுத்தப்பட்ட (முஸ்லிம்) வகுப்பினர்; எம்.பி.சி.-
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்;
எஸ்.சி.-தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர்; எஸ்.சி.ஏ.-தாழ்த்தப்பட்ட (அருந்ததியர்) வகுப்பினர்;
எஸ்.டி.-பழங்குடி வகுப்பினர்.

Monday, July 26, 2010

Job Vacancies in Abu Dhabi and dubai.

Job Vacancies in Abu Dhabi - 09th July 2010

I hope that this email finds you fit and well.

If you think it would be useful for any other friend of yours kindly forward.

Abu Dhabi Vacancies - Page 01 to 08 | Dubai Vacancies - Page 09 to 13Executive Secretary

Male, Indian, 25-35 years old, fluent in English, degree holder and graduated in a prestigious

university, with 3-5 years work experience in UAE and in the same field, required. Speaking in

Arabic is an advantage. Send CV with the subject

Executive Secretary to: rcruz@unibetonrm.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Contact: 02-5511500Indian Engineer required for a steel & stainless steel decoration company in Abu Dhabi, should

have experience in the same field. Send CV to albarjel@emirates.net.ae or fax: 025543385.

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Contact: 02 5541057IT Support Assistant

with experience in LAN / WAN, Servers, VB, ASP, required. Email:

applications@homegallery.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: applications@homegallery.ae

Account & HR Executive

with degree & 3 - 5 years experience, required. Send CV to fikriele@emirates.net.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Other

Email: fikriele@emirates.net.aeElectronics Engineer

with 2-3 years experience in structure cabling, reqd. Send CV to 02-4418833 /

career@safetico.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: career@safetico.com

Contact: 02-4418833Civil Engineer, with 3 years experience, required for a company. Email your CV to:

talentsearching@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: talentsearching@gmail.comGraphic Designer required for a company. Email CV to: abdulaziz@etisal.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: abdulaziz@etisal.aeSecretary cum Receptionist

English / Arabic speaking, with 3 yrs. experience, required. recruitment.agro@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: recruitment.agro@gmail.comDocument Controller / Administrator required. Email: hurecv@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: hurecv@gmail.comFEMALE TELE-MARKETERS

A Company In Abu Dhabi Urgently Requires: * FEMALE TELE-MARKETERS - Fluent in English &

with good communication skills Send CV to: Email: apply@haward.org

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: apply@haward.orgCivil Engineer, male, with exp. in swimming pools & landscaping, reqd. in Abu Dhabi. Email:

nirmala1101@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: nirmala1101@gmail.comSecretary

Indian, male, with accounting & IT degree, reqd. in Abu Dhabi. Email CV with photo to:

nirmala1101@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: nirmala1101@gmail.comArchitectural Draftsman

with 2 to 3 years experience, required for a company. Send CV to: info@gcd2u.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: info@gcd2u.comAutoCAD Draftsman

with 2-3 years experience, required for a company. Send CV to 02-6451133 / info@gcd2u.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: info@gcd2u.com

Contact: 02-6451133Secretary

with experience and knowledge of MS Office, required for a Co. Send CV to 02-6451133 /

info@gcd2u.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: info@gcd2u.com

Contact: 02-6451133ESL Teacher, full-time, preferably a native English speaker, on husband's / father's visa,

reqd. Fax CV to 02-6418123.

Location: Abu Dhabi

Industry: Education

Contact: 02-6418123Purchaser for a hypermarket required

with minimum 3 years experience as a Purchaser in hypermarket field. Send your CV to:

hr@yellowduckuae.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Other

Email: hr@yellowduckuae.comMEP Draftsman

with 5 years experience in design and shop drawing production, required. Email CV to:

hr@neo.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: hr@neo.aePRO

Female, on husband's / father's visa, required for a company. Email your CV to:

abdulaziz@etisal.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Other

Email: abdulaziz@etisal.aeBLS Instructor, certified, with HAAD license, required. Email your CV to: elena@vctme.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Medical

Email: elena@vctme.com

Qualified GCSE, Maths & General Science teacher, required for British curriculum, on

transferable visa. Send CV + photo to mazco@eim.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Education

Email: mazco@eim.aeCivil Engineer

degree holder, with 8 years relevant experience, required. Email CV to: princess@kf.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: princess@kf.aeCivil Engineer,

with 6 years UAE experience, required for a contracting company. Send CV to seapal@live.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: seapal@live.comQS (any nationality), 5 years experience, required for a project management company in

Abu Dhabi and to manage a project in Beirut. Email CV to: mark.gil@cpmoverseas.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: mark.gil@cpmoverseas.comFemale Secretary

preferably Indian/Pakistani/Iranian/Russian.

Visa and accommodation provided. Email CV with recent photo to: cv4jobdubai@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & OfficeInterior Draftsman

2-4 years exp. in Interior Design field, M/F, proficient in 2D & 3D Auto CAD. Send your CV in

Word document with latest photo and position in subject line to: company.alwalid@yahoo.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & TechnicalNurse, registered, required for a clinic in Abu Dhabi. Send CV to 02-6716727

Location: Abu Dhabi

Industry: Medical

Email: dr_munzer_shanti@hotmail.com

Contact: 02-6716727Maintenance Staff required for an hotel apartment. Email: htlsjobad@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Other

Email: htlsjobad@gmail.comSecretary,

Indian, Female, with experience & good communication skills, required. Fax CV to 02-

5514475.

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Contact: 02-5514475Computer Technician

with experience, required. Call 055-4119091 / email CV to khatri66@eim.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: khatri66@eim.ae

Contact: 055-4119091Electrical Engineer

with experience in water treatment plants, required. Send CV to: kudchikar@jesco.de

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: kudchikar@jesco.deMaths & Science Teacher, female, with experience, required in Abu Dhabi. Email CV to

asheeind@hotmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Education

Email: asheeind@hotmail.comSenior Accountant

with 3 years UAE experience, urgently required. Email CV to: job2009hr@live.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Accountancy

Email: job2009hr@live.comAnalytical Instrument Engineer

with 5 years exp. in the oil & gas field, required. Email CV to sysquip@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: sysquip@gmail.comDocument Controller / Administrator required. Email: hurecv@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: hurecv@gmail.comReceptionist

on husband's visa, fluent in English, computer literate, required for a clinic. Contact 050-

6220796.

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Contact: 050-6220796Document Controller, with experience & familiar in office admin. works, reqd. Email:

headfinanceuae@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: headfinanceuae@gmail.comInstrument Supervisor

with 5 years experience in electrical maintenance, reqd. Email CV to: leilani@alsultan.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Managerial & Supervisory

Email: leilani@alsultan.aeHuman Resources Personnel urgently required for a ship building Co. Email CV to:

angelboy660@yahoo.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: angelboy660@yahoo.comReceptionist

with experience, required in Abu Dhabi. Email: texplore@eim.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: texplore@eim.aeTeacher

with experience, required in Abu Dhabi. Email: texplore@eim.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Education

Email: texplore@eim.aeUrgently Required 1) Accountant : 3 years exp. 2) QA/QC Engineer: 5 years exp. 3) Secretary:

2 years exp. 4) Cleaning Supervisors: 5 years exp. 5) Civil Engineer / Foreman: 5 years exp .

6) Driver (Light & Heavy Duty Vehicle): 3 years exp. 7) Marketing Exec.: UAE D/L & 3 years

exp. Fax CV to: 02-6766398 / Email to: stargroupllc@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Other

Email: stargroupllc@gmail.com

Contact: 02-6766398Accountant

with 4 years experience in accounting and good communication skills, required. Send CV to

02-5562603.

Location: Abu Dhabi

Industry: Accountancy

Contact: 02-5562603Graphic Designer & Web Designer

part-time, with experience, required. Email CV to george.ouseph@hotmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: george.ouseph@hotmail.comChartered Accountant

Indian / Pakistani, with 10 years experience, required. Send CV to: afrahgeneral@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Accountancy

Email: afrahgeneral@gmail.comMechanical Engineer

with estimation knowledge, required. Please email applications to: mub4oil@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: mub4oil@gmail.comPRO

with thorough knowledge of labour and immigration rules, required. Send CV to 02-6762269.

Location: Abu Dhabi

Industry: Other

Contact: 02-6762269Accountant

with 2-3 years experience, required for a company. Please send CV to: hralmalki@hotmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Accountancy

Email: hralmalki@hotmail.comSoftware Programming Instructor

full time, required for a computer institute. Email CV to: sam@igtech.in

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: sam@igtech.inMEP Draftsman

with 5 years experience in design and shop drawing production, required. Email: hr@nco.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: hr@nco.aeDocument Controller

with at least 3 years experience and Aconex knowledge, reqd. Email: adelia@surbana.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: adelia@surbana.comIT Network Engineer

MCSE / CCNA certified, with 3 years exp. & a valid UAE D/L, reqd. Send CV to:

hrauhuae@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Information Technology

Email: hrauhuae@gmail.comMechanical Engineer

graduate, with 10 years experience, required. Email CV to epsshr@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Email: epsshr@gmail.comAdministrator

Female, required for a company. Email CV to chatskie.hrp@hotmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Email: chatskie.hrp@hotmail.comPROCUREMENT ENGINEER – Dhs 16,000/-. A well known company in Oil and Gas requires a

Procurement Engineer with five years experience for their operations in Abu Dhabi. Will be

responsible for Soliciting quotations from approved bidders, Bid and Vendor evaluation,

handling techno-commercial negotiations with suppliers and establishing contract terms, coordinate

and follow-up with suppliers for deliverables. Should have an engineering degree and

must be excellent in communication. Register/apply online at: www.nadia-me.com | (16/06),

(Ref - 5241/AU). NADIA - Creating Success is our Business - Call 8006236.

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & TechnicalSaleslady / Salesman

Required For a Showroom in Abu Dhabi Saleslady / Salesman * Fluency in the English

language is required * Least 2-3 yrs. exp. in promotions & sales / customer service *

Proficiency in computers is an advantage Interested applicants may submit their resume to

Email: showroom.auh@gmail.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Sales & Marketing

Email: showroom.auh@gmail.comAuto Mechanic reqd. for an auto workshop in Mussafah. Contact 02-5512565 / email:

lanie.perfect@yahoo.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Auto Industry

Email: lanie.perfect@yahoo.com

Contact: 02-5512565Sales Executive,

on husbands' sponsorship, required in Abu Dhabi. Email CV to: hr@malecogulf.com

Location: Abu Dhabi

Industry: Sales & Marketing

Email: hr@malecogulf.comMechanical Draftsman

with 5 years exp., required for a Co. in Mussafah. Fax CV to 02-5515897 (Ref. No.: MD/10).

Location: Abu Dhabi

Industry: Engineering & Technical

Contact: 02-5515897Secretary

Indian, female, with experience & good communication skills, required. Fax CV to 02-5514475.

Location: Abu Dhabi

Industry: Secretarial & Office

Contact: 02-5514475Senior Accountant, BCom, with 8 to 10 years UAE experience in ERP, required in a

contracting company. Eligible candidates please e-mail CV to career1234@hotmail.com /

jgeorge@sbrgroup.ae

Location: Abu Dhabi

Industry: Accountancy

Email: career1234@hotmail.com

jgeorge@sbrgroup.aeJ.Ray McDermott Employment Opportunities in DubaiDivision chief engineer

Overall responsibility for coordinating and supervising the performance of engineering studies,

the preparation of installation procedures, and directing the contract related scope of work

scheduled in the field. The Division Chief Engineer in the Middle East has additional duties and

responsibilities listed separately which can be provided to interested applicants.LEAD/ SENIOR PROCESS ENGINEER

The candidate should have a Chemical/Petroleum engineering degree with 8 -15 years

experience, majority of which should be in the Process design of offshore oil and gas facilities

and pipelines. The candidate should be from an EPC or engineering consultancy background.

Other attributes required for the position are as follows:

• Extensive knowledge of codes and standards applicable to the oil industry and on-the-job

exposure to the specifications of at least one of the major oil companies.

• Conversant in the usage of Process Design software tools like HYSYS, FLARESIM, PIPESIM,

PIPENET, FLARENET, FRED, etc.

• Fully conversant with typical Process deliverables like H&M Balance, PFDs, P&IDs, Design

Basis and philosophies, Equipment and Instrument datasheets, SAFE Charts, Process

design calculations, providing inputs to other disciplines and vendor data review.

• Fully conversant with process engineering studies like depressurization, blowdown,

radiation and dispersion.

• Should have preferably participated in a HAZOP and involved in the close out of action

items.

• Preparation of Start-up and Operating Manual

• Exposure to safety engineering functions will be an added advantage.

• Good verbal and written communication skills.

• Contribution towards training of young engineersE&I COMMISSIONING ENGINEER

REQUIREMENTS:

• Bachelor Degree in Electrical or Instrumentation Engineering or Equivalent

• 3-5 years relevant experience (Engineering, Construction, Pre-commissioning and

Commissioning)

• Computer Literate

• Minimum 3 years offshore experience in the oil and gas industry

• Previous involvement in E & I Procedures preparation would be an advantageSENIOR INTERNAL CONTROLS

In this position, you will work with Regional Manager Internal Controls (RMIC) – Eastern

Hemisphere to provide internal consulting services to the organization and to assist in meeting

corporate internal control requirements as well as compliance with external regulatory

standards – Sarbanes Oxley Act provisions.

REQUIREMENTS:

• Business or Accounting Degree – Western educated or equivalent

• Professional Accounting Certification (CPA, CIA) preferred

• Additional certification in Internal Auditing (such as CIA, CISA) would be a plus

• Minimum 5 years experience in Audit, Finance, and/or Accounting

• Demonstrated knowledge of COSO and Sarbanes Oxley Act 2002

• Interpersonal/ intercultural skills

• Finance, accounting and related technical skills

• Excellent oral and written communication with a good command of the English language.

We offer a competitive remuneration package and opportunities for career advancement.LEAD HOOK UP ENGINEER

J. Ray McDermott Middle East Inc. is a leading international Engineering and Construction

Company providing products and services to the offshore oil and gas industry. The Company’s

regional offices, engineering, fabrication and marine operations are based in the Jebel Ali Free

Zone, Dubai, UAE.

ESSENTIAL:

• Bachelor Degree in Mechanical/ Electrical Engineering or Equivalent

• 10 years relevant experience in offshore hook up of oil and gas platforms both onshore and

offshore.

• Minimum 3 years in performing construction/ hook up activities on offshore oil and gas

platforms

• Minimum 3 years in capacity of Lead Engineer in managing preparation work towards the

offshore phase of projects

• Knowledge of planning, materials completions management systems.

• Computer Literate

• Maintain and comply with JRMMEI safety standard at all times.

• DESIRABLE:

• Similar experience in Win PCS (Window based Project Completion System or CMSCompletion

Management System) would be an advantage

• High Proficiency in English Language both verbal and written

• Energetic, self motivated and able to work under minimum supervision

• We offer a competitive remuneration package and opportunities for career advancement.OFFSHORE INSTALLATION MANAGER

J. Ray McDermott has immediate openings for experienced and qualified Offshore Installation

Managers (OIM). This Senior Management Position undertakes responsibility for the

management of the project offshore. The role includes being the primary operational interface

onboard with the client, superintendent, engineers and vessel masters in the spread. The OIM

shall ensure that operations are completed in accordance with approved programs, procedures

and relevant statutory and company policies. Likewise, operations shall be completed in

accordance with the necessary contractual and technical specifications.

QUALIFICATIONS

• Preference for former OIMs, Mariners or Construction Superintendents with hookup and

commissioning and/or offshore construction.

• Computer literate (proficient with Microsoft Office products).

• At least ten (10) years of substantial related experience is essential, with demonstrable

relevant management experience – ideally in a Superintendent type position with

international offshore management experience.

• A good overall knowledge of all offshore construction operations supported by a strong

foundation in management and leadership capabilities is desired.

• Experience with barge operations and other aspects of subsea construction is a plus.

Interested and available candidates should submit their resume/CV with full details of

experience and education qualifications by email to: jraymarinejobs.com . When submitting

your resume/CV, please title your email Offshore Installation Manager.

Prospective candidates please respond by quoting the position in the subject line.

Jebel Ali, Dubai, U.A.E.

Middle East Operations

Submit resumes to

jrmrecruiting.middleeast@mcdermott.comJob in Dubai

To Apply visit : http://www.homegallery.ae/new/careerresults.asp

Title Ref-No Location Opening Date Closing Date

1. IT Support Assistant DXB-HG-02 Dubai 7/3/2010 7/17/2010

2. Account Manager DXB-HG-05 Dubai 7/4/2010 7/31/2010

HOME GALLERY – JOB DESCRIPTION

JOB TITLE: IT Support Assistant

REPORTS TO: IT Manager

SUPERVISES: None

Summary: conduct all aspects IT user support, Troubleshoot day today LAN/WAN problems

and escalate to necessary authority where necessary, Liaise with other IT staff to maintain

smooth operation of ICT systems at all times.

Duties;

1. LAN troubleshooting

2. Resources sharing, Print servers, intranet

3. Data backups, Disaster recovery and information archival

4. Provide a point of contact and coordinate with remote IT support staff

5. Help enforcement and adherence to group IT and business policies

6. Ensure availability and usability of business software and systems at all times and

demonstrate a clear solutions path

7. Perform software updates and upgrades

Requirements:

􀀀 Diploma in IT/ or any relevant field. A+, N+ certification will be an added advantage.

􀀀 Minimum 1 year experience in computer operations in a relatively busy environment.

􀀀 Excellent knowledge of PC/LAN operating systems, Microsoft Windows, experience in

supporting windows domain environment administration.

􀀀 Network systems troubleshooting.

􀀀 Good understanding of TCP/IP and IP technology

􀀀 Network resource sharing

􀀀 Hardware and software troubleshooting.

􀀀 Good communication skills.

􀀀 Self motivated and Team player.

􀀀 Shares knowledge and experience and provides helpful advice to others in the office.HOME GALLERY – JOB DESCRIPTION

JOB TITLE: Account Manager – Dubai Branch

GRADE: HG 5

REPORTS TO: Senior Account Manager

SUPERVISES: None

______________________________________________________________________

Summary: The Account Manager will make presentations to clients and sign design and job

contracts.

Key responsibilities:

1. Contact clients and make presentations to them about the company.

2. Prepare client information and site images and pass the information to other team

members for concept development and detailed drawings.

3. Check and study the designs before making presentation to the client.

4. Sign Design Contracts and Job Contracts.

5. Search and research for new ideas, solutions and alternative means to elevate the

design process and quality.

6. Keep in contact with the client throughout the project period and address any problems

as they arise.

7. Handover the project to the client, including communicating the closure of the project to

respective individuals within the organization.

8. Make walk through and quality control of site for execution and project management.

9. Meet the clients at site or in their offices to show the client the company’s work and

quality.


Required Experience

1. Bachelors Degree or equivalent

2. 3+ Years Experience

3. Excellent Presentation and Communication Skills

4. Computer literate with excellent power point presentation skills

5. Arabic speaker and fluent in English

6. UAE Driving license.Al Reyami Steel Construction

Design Engineer | Draughtsman | Site Engineer | Structural Fabricator | MIG Welder | Spray Painter

(Structural Steel Experience)

Name :

Al Reyami Steel

Construction

Job Posted : 06-July-

2010

Design Engineer | Draughtsman | Site Engineer

Structural Fabricator | MIG Welder | Spray Painter

(Structural Steel Experience)

Engineers need Minimum 5 years experience
(B Tech)

Draughts men ITI ? Diploma holder 3 to 5 years

Experience.

Rest other Experience people added

value.(Dhs.1200 to 1750)+ Over Time+

Accommodation.

Salary can be negotiated during the time of

Interview

Send CV To :

prabhu@rtsuae.com

Visit Visa and Candidate from

outside UAE Can apply


Reference : Ramesh Viswanathan (UTS)


Regards,Mohideen.S // Abu Dhabi.

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...