நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 30, 2011

Urgent Openings for L&T - Sathya From Solution Provider---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 June 2011 17:26
Subject: Urgent Openings for L&T - Sathya From Solution Provider
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


From: Solution Provider <dpresumes4@gmail.com>
Experience required for Job: 1 - 4 years
Job Annual Salary: 1.00 - 6.00 Lacs
Job location: Not Mentioned
We have a Urgent Requirement with L&T INFOTECH for the following
openings..Interested candidates forward your updated CV ASAP. Also
refer some of your friends for the same. The job Description is given
below:
JOB DESCRIPTION:
=============
SkillSet: Mainframes(cobol,jcl,vsam,db2,cics)
Exp: 1to4yrs
Job Location:Chennai.
Interview location:Chennai
Notice Period:10 to20days
Permanent and immediate joiners most preferable

********To know the specialization immediately make a call to me*************

Thanks & Regards,
Sathya
Solution Provider | IT Recruitment Services |
New# 5,F - 11, 3rd Floor
10th Avenue, Ashok Nagar
Chennai 600 083
Phone: 044 -42983714
Website:www.solproconsulting.com

Wednesday, June 29, 2011

Employee Referral for ASP.NET , JavaScript, Rhino Mocks 3.6 with Mobile Application


If you are meeting the requirement then only forward your resume to
the mentioned mail ID. Other wise Please dont send any resume.
Please..........
Umar F Mohamed Yacoob <umohamedyaco@csc.com>
LOCATION:  Chennai / Hyderabad / Bangalore
AREAS:  ASP.NET 3.5 & JavaScript, Rhino Mocks 3.6, Experience in using
Mobile Emulators / Devices
EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Educational/ Professional Qualifications (Essential): BE/ BTech/ MCA/ MSc
Good Communication Skills
Excellent Professional & Academic Record


EXPERIENCE: 2 to 6 Years

The Candidates should possess the following Requirements:

ASP.NET 3.5 & JavaScript
C#
JQuery 1.4 and above
Rhino Mocks 3.6
MS Test
Visual Studio 2008 / 2010
Team Foundation Server
Flex Builder
Action Script 3 or above
Working experience in Test driven development methodology is a must.
Experience in using Mobile Emulators / Devices is a must

Responsibilities:

Perform high quality software analysis, design, development, testing and
maintenance
Bring a broad skill set utilizing disparate technologies and best
practices to the team
Be highly adaptable and able to quickly ramp-up on emerging technologies,
industry practices and processes


PLEASE REFER ALL CVs TO:  link
https://csc.taleo.net/careersection/cscexternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en

                                  Job Code No : 1100CXG
                                  Click on Job Title
                                  Click on Refer a Friend for this job
                                  How to Refer through Global Source -
On-line Guide>:
Note : For all successful referrals, the concerned referrer  will be
rewarded as per the CSC India Referral Policy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient,
please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the
mistake in delivery.
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to
any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement
or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such
purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block
1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post,
Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immediate Joinees Required for L&T(Chennai) for Mainframe developer***

Mainframe developer***
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


From: Solution Provider <dpresumes4@gmail.com>
Experience required for the Job: 1 - 3.5 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

We have a Urgent Requirement with L&T infotech for the following
openings..Interested candidates forward your updated CV ASAP. Also
refer some of your friends for the same. The job Description is given
below:
JOB DESCRIPTION:
=============
SkillSet:Mainframe

Thanks & Regards,
Solution Provider
| IT Recruitment Services |
New# 5,F - 11, 3rd Floor
10th Avenue, Ashok Nagar
Chennai 600 083
Phone: 044 -42983712
Website:www.solproconsulting.com

Is this job relevant to you?
Yes

No


Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Solution
Provider (dpresumes2@gmail.com, F-11, 3rd Floor New#5, 10th Avenue
Ashok Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600083) using Naukri.com services.
The responsibility of checking the authenticity of
offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV
written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Career Tests
Job Aptitude

Partner SitesFind your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com


Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj

LINUX ADMIN
From: Rajesh kumar <rkrajeshkumar87@gmail.com>


We need a Well experienced Linux Admin who have profiency in LDAP preferably
OpenDS.
The Job is also offered as FREELANCING as well as permanent Job.

Please send me the details and Contact no to my personal Email ID.

==
regards
Rajesh Kumar R.K
Fwd: Requirments - Assistant Engineers (Electrical)                         Requirments - Assistant Engineers (Electrical)

                                                 www.recindia.nic.in

Urgent Opening for PL1 Developers


From: Bangalore Software Services (P) Ltd. <prathap.reddy@bangaloresoftware.com>
Experience required for Job: 2 - 5.5 years
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Bengaluru/Bangalore,Chennai,Hyderabad,Pune
Hi,

Greetings from Bangalore Software Services!!!!

This is regarding openings with the PL1 Developer (Permanent Position)

Company : CMM level 5 company

Skills:PL1
Total Exp: 2 to 5.5 yrs (1 Yrs relevant in PL1)
Interview Location: Pune, Chennai, Bangalore and Hyderabad
Joining Location: Pune, Chennai, Bangalore and Hyderabad

If you are interesting with this requrement, kindly forward your
updated resume to
prathap.reddy@bangaloresoftware.com along with the following

Total IT Exp :
Relevant Exp :
Current CTC :
Expected CTC :
Notice Period :
Contact Number:
Current Location :
Preferred Location:
Date of Birth:
Passport Num:
NOTE: We apologize, if any inconvenience is caused or this job opening
is irrelevant / not of interest to you and request you to ignore this
mail.


Best Wishes,
Prathap Reddy,
Bangalore Software Sevices.

Oppurtunity with CMM level 5 Company For Mainframe professionals
From: Pinaki Consulting Pvt. Ltd. <a.varsha@pinakitech.com>
Experience required for the Job: 2 - 6 years
Annual Salary of the Job: 3.0 - 12.0 Lacs
Dear Candidate,

Hi,

Greetings of the Day!!!!1

At Present we have urgent openings of Mainframe Professionals

Role Location
SSE: Bangalore, Hyderabad, chennai, Pune, Gurgaon

If you are interested for above mentioned opening then do send me your
updated reume ASAP along with filling below mentioned details:

Total Experience:
Relevant Experience:
Current Organization: (Name, Duration)
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Date of Birth:
Preferred Location:
Highest Qualification:


Thanks and Regards,
Amrit varsha
Pinaki Technologies Pvt. Ltd.
Direct No: 011- 49409905
a.varsha@pinakitech.com
www.pinakitech.com

Is this job relevant to you?
Yes

No


Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Pinaki
Consulting Pvt. Ltd. (an.aggarwal@pinakitech.com, 11, Tolstoy Marg,
Connaught Place, NEW DELHI, Delhi - 110001) using Naukri.com services.
The responsibility of checking the authenticity of
offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV
written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Employment
Government Job Career

Partner SitesFind your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com


Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj

Mainframes Developer - Chennai - Very Urgent RequirementFrom: Damco Solutions P. Ltd. <gowrinadh.k@damcosoft.com>Experience required for the Job: 2 - 5 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

I saw your resume on one of the Job Portal since it matches the
requirement. I am forwarding the Job Description for your perusal.

We have an opening for Mainframes Developer

Client: One of our Reputed Client
Experience: 2 to 5 Years
Job Location: Chennai
Qualification: B.E/B.Tech/MCA/M.Tech
Notice Period: Immediate (Max 15 Days)

Job Description:

Mainframes Developer:

• Primary Skills: Cobol, JCL, VSM, IMSDB with minimum 2+ Years of experience
• Secondary Skills: DB2 / IMSDC

Please mail your updated resume along with the following details

Candidate Full Name:
Current Organization:
Current Location:
Total Experience:
Relevant Experience:
Qualification:
Date of Birth:
Pan Card/Passport No:
Contact number:
Current CTC:
Expecting CTC:
Lead time to join:
Reason for opting out (any):

If you have any references please share with us or share this mail with them.

Feel free to call / mail me for any further clarifications

Thanks & Regards
Gowrinadh | Technical Recruiter | Damcosoft Pvt. Ltd. | 1st Floor |
Block II |Cyber Pearl | Hitec City | Hyderabad | Andhra Pradesh | Tel:
+91-40-40644064 EXT 242 | Mobile No: 09296157577 E-Mail:
gowrinadh.k@damcosoft.com | URL: www.damcosoft.com

Government Jobs in India///////////////////////////////////////////
NCDC recruitment 2011 - 2012 for Officer posts at www.ncdc.in

Posted: 23 Jun 2011 07:25 AM PDT
http://feedproxy.google.com/~r/govt-jobs-online/~3/v5R0Ip1xsDo/ncdc-recruitment-2011-2012-for-officer.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email

NCDC recruitment 2011 is opened under the career section of www.ncdc.in for
the officer posts. The National Cooperative Development Corporation has
released the advertisement for the posts of the Assistant Director,
Programme Officer and Junior Assistant and invited eligible Indian
candidates to sned their applications before closing date as per the
educational qualification and experience required by the vacancy
openingRead more »

///////////////////////////////////////////
Tamilnad Mercantile Bank TMB recruitment 2011 - 2012 For clerk posts at
www.tmb.in

Posted: 23 Jun 2011 07:22 AM PDT
http://feedproxy.google.com/~r/govt-jobs-online/~3/8MexaJDcRC0/tamilnad-mercantile-bank-tmb.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Tamilnad Mercantile Bank has announced the clerk posts in their current TMB
recruitment 2011 – 2012. The notice can be downloaded from the main website
link www.tmb.in. The one of the well known bank in the state is always
willing to provide better services whether they are in the customer level
or these are social levels. Providing these clerk posts they are carrying
their social responsibility towards the country.
Read more »

--
You are subscribed to email updates from "Government Jobs in India -
Recruitment 2011 - 2012."
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now:
http://feedburner.google.com/fb/a/mailunsubscribe?k=6y06JhLN4BPJlQt0EclhkGOK71A

Email delivery powered by Google.
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

Openings in IT / NON-IT /India- Abroad for Fresher- Experienced--Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa Barakatuhu 
(May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you).


 
 Dear group members,
The main aim is to help brothers and sisters,  kindly  send the messages to the known people in your surroundings..
The messages regarding job opportunities are forwarded messages. If any enquiries regarding such messages please contact the concerned / person / company...
 
 
 

                                      For Other Openings Check 
www.anoorul.com
--
இவ்வுலக வாழ்க்கை விளையாட்டும், வீணும் தவிர வேறில்லை. (இறைவனை) அஞ்சுவோருக்கு மறுமை வாழ்வே சிறந்தது. விளங்க மாட்டீர்களா?
please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.jesusinvites.com -http://www.onlinepj.com - http://thowheedvideo.com
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தில் உறுப்பினராக சேரவும் அல்லது விலகவும் விரும்பினால் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும். நன்றி
Senior Sales Executive with 3 to 6 of experience in IT sales---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 June 2011 17:20
Subject: Senior Sales Executive with 3 to 6 of experience in IT sales
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


---------- Forwarded message ----------

Hi All,

Looking for Senior Sales Executive with 3 to 6 of experience in IT
sales for an Nasdaq Listed company.
Location : Banglore,
CTC : Negotiable.
Could reach me @9840652058 or
 akram.khan@fernpartnership.com

Mainframe[1-4yrs] - L&T InfoTech[Chn] - Immediate Joinee!!From: Solution Provider <dpresumes3@gmail.com>
Experience required for Job: Not Mentioned
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Not Mentioned
Warm Greetings!

Your profile has been shortlisted for our PCMML 5 Client L&T
Infotech(www.lntinfotech.com) Chennai, for the following requirement.
kindly send me your updated CV ASAP.

Notice period should be Less than 30days

Skills : Cobol, Db2, Jcl, Vsam
Experience : 1-4 yrs
Location : Chennai
Job type: Permanent

--
Thanks & Regards,
Jayshree.C
Solution Providers | IT Recruitment Services |
New# 5,F - 11, 3rd Floor
10th Avenue, Ashok Nagar
Chennai 600 083
Phone: 044 - 42983706
Website:www.solproconsulting.com

MAINFRAME, CHENNAI , CONTRACT 2 HIRE---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 June 2011 17:34
Subject: MAINFRAME, CHENNAI , CONTRACT 2 HIRE
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


From: Source One Management Services Pvt.Ltd <farheen.s@msourceone.com>Experience required for the Job: 2 - 5 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 5.0 Lacs
Job Location: Bengaluru/Bangalore,Chennai,Hyderabad,Mumbai (All Areas),Pune

Dear Candidate,

Hi !

Hope you are doing well !!

This is Farheeen from SourceOne. Source One (www.msourceone.com) one
of the fastest growing

company from India needs many candidates on MAINFRAME

location:CHENNAI with 2-6 years of experienceOnly those candidates who can join us in 10days notice period after
offer, should apply.
Your employment with Source One would be permanent after selection and would be
deputed at multi b$ MNC for a long term project. Salary and long term
career opportunity
with Source One would be excellent.


Kindly send your updated CV with below input if you would be
interested for this

opportunity.

Your Contact Number:

Present Company Name location:

Total Exp :

Date of Birth:

Are you working at present (Y/N):

If not please specify reason for not working:

Present Employment (Permanent or Contract):

Current Salary:

Expected minimum salary:

What is your current Notice Period:

Willing to join Source One in 7-10 Days or Immediate, please specify:

Please specify your reason for change:

Willing to relocate.

Thanks & Regards,
_________________________

Farheen S
Source One Management Services Pvt Ltd,
E-Mail:farheen.s@msourceone.com;
URL : www.msourceone.com, www.sourceone.co.in

Is this job relevant to you?
Yes

No


Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Source One
Management Services Pvt.Ltd (ff@msourceone.com, *, BANGALORE,
Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of
checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV
written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Career Counseling
Job Tests

Partner SitesFind your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com


Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...