நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 23, 2010

Job Title- Oracle DBA Bangalore , India 03/04/2010

Bangalore,

Requirements

Altisource -

Altisource Portfolio Solutions is an innovative provider of services
focused on high value, knowledge-based functions principally related to
real estate and mortgage portfolio management, asset recovery and
customer relationship management. Utilizing our integrated technology
that includes cutting edge decision models and behavioral based
scripting engines, we provide solutions that improve our clients'
performance and maximize their returns.

Altisource has three primary business segments including:

* Mortgage Services (underwriting, due diligence, valuation, field
services, real estate asset management and sales and business process
outsourcing)
* Financial Services (receivables and customer relationship management -
1st and 3rd party)
* Technology Products (residential and commercial loan servicing, loss
mitigation, vendor management and electronic invoice presentment and
payment software)


* Responsible for standards and design of physical data storage,
maintenance, access and security administration.
* The production DBA will perform backup and recovery on production
DBMS's, configures database parameters, and define data repository
requirements, data dictionaries and warehousing requirements.
* This position optimizes database access and allocates/re-allocates
database resources for optimum configuration, database performance.
* Primary responsibilities are to manage production database
environments to ensure high system availability in a 24x7x365 setting.
* Specific responsibilities include but are not limited to: Database
Administration Performance tuning and monitoring including statistical
analysis, SQL optimization, resource utilization management and
error/event log monitoring.
* Data security administration in accordance with Ocwen's policy and
procedures.
* Capacity planning including disk utilization, growth forecasting and
database expansion.
* Backup and recovery including disaster recovery planning/testing,
database and transaction level backups and restores, ensuring backup
schedules meet recovery requirements.


* Diploma/Degree in Computer Science or related field.
* Prior work- exp of 3 years is a must

Monday, March 22, 2010

Urgent Requirements for ADMA-OPCO, Abu Dhabi (Hire Employment)

Assalamu Alaikkum (WRWB)FWD as received.

(1)URGENT REQUIREMENT- ADMA-OPCOGreetings!!

Our client ADMA-OPCO - A leading Oil & Gas company in UAE, has urgent requirement for the below positions on a Direct Hire Employment.

Job descriptions are attached above for your perusal.S.No
Positions
Min Exp. required
Work Location

1
Process Engineer (Support)
5 years

Oil & Gas field
Abu Dhabi

2
Process Engineer (Integration) Section Leader
15 Years

Oil & Gas field
Abu Dhabi

3
Control Engineer
5-10 Years

Offshore O&G
Abu Dhabi

4
Standards Engineer
10 Years

Oil & Gas field
Abu Dhabi
Candidates may send CVs to - resume@shebaintl.ae by mentioning the position applying for in the subject column before 24th Mar 2010

Candidates need to send your

Current updated CV (in word format .doc)
Copies of Educational experience Certificates
Current Location
Expected CTC
Only short listed candidates will be notified.(2)

============================================================================================================

Assalamu alaikkum,

Dear brothers ,

For a growing Software company in chennai need a ASP.Net with SQL server 2005 developer with 1 to 3 years exp , salary will be around 15k to 20k.Job Location is Chennai

Fresher are also Welcome (Cont. Applies)
Note : This is newly started U.K based Company with countable employees

If you anyone interested please send your updated CV to - mhdraficse@gmail.com


Walaikkum Wasalaam
Mohamed Rafi.

(3)

============================================================================================================

Assalamu Alaikum,

FWD as received.

Dear,

Kindly note the following:

There are some vacancies in newly created Alkharj University (65Km from
Riyadh) at College of Business Aministration with following details.

*Areas/Fields*
Finance (PhD in Finance/Accounting/ Economics/ Business Administration)
Accounting (PhD in Finance/Accounting/ Commerce/ Business Administration)
HRM (PhD in Management/ Business Administration/ Psychology/ Commerce)
Management (PhD in Management/Business
Administration/ Psychology/ Economics/ Commerce)
MIS (PhD in Related Discipline)
Marketing (PhD in Management/Business
Administration/ Marketing/ Economics/ Commerce)

*Levels*
Assistant Professoer
Associate Professor
Professor


You can kindly send Your resume to my e-mail ID - aqpost@gmail.com;*Abdul Quadir*
*PhD Business Administration 2005*
Assistant Professor
College of Business Administration, Alkharj University, PO Box 165, Kharj
11942, KSA
00966-569132158

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...