நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 29, 2012

Tata Communication -Offcampus Recruitment Drive-Graduate Engineer Trainee-HyderabadFreshersVoice.com-Job Updates 24X7

Link to Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials ®

Tata Communication -Offcampus Recruitment Drive-Graduate Engineer Trainee-Hyderabad

Posted: 23 Feb 2012 05:53 AM PST


JOB POSTED DATE:   23/2/2012 COMPANY NAME: Tata Communication    COMPANY-PROFILE:                           Tata Communications Limited is a telecommunications company located in Mumbai. They own a submarine cable network, a Tier-1 IP network, and also rent data center and colocation space. They operate India's largest data center in Pune. Tata Communications acquired Teleglobe, a

NIT -Tiruchirappalli-Recruitment for "Computer System Trainees"-B.E/B.Tech/MCA/M.Sc-Last Date: 15 March 2012

Posted: 23 Feb 2012 05:11 AM PST


JOB POSTED DATE:  23/2/2012   COMPANY NAME:    NIT-Tiruchirappalli COMPANY-PROFILE:                                  The National Institute of Technology (formerly known as Regional Engineering College) Tiruchirappalli, situated in the heart of Tamil Nadu on the banks of river Cauvery, was started as a joint and co-operative venture of the Government of India and the

iCreate Software -Recruitment Drive for 2011 Batch-B.E/B.Tech-2011 batch-3.5 Lpa-Canara Engineering College-10 March 2012

Posted: 23 Feb 2012 05:00 AM PST


JOB POSTED DATE: 23/2/2012 COMPANY NAME:    iCreate Software  JOB FIELD :  IT/Software Industry JOB ROLE/PROFILE:  Product Engineers OFFERED SALARY:  3.5 Lpa VENUE LOCATION:  Mangalore JOB-LOCATION: Bangalore VENUE DATE: 10/3/2012 YEAR OF PASSING:2011 Batch  REQUIRED QUALIFICATION: B.E/B.Tech EXPERIENCE REQUIRED:  Freshers FOR MORE DETAILS & APPLY: check the following notification in full screen
You are subscribed to email updates from Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials ®
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...